Return to Video

Summary and main takeaways App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:04
  Vậy là chúng ta đã đến
  phần cuối của bài học.
 • 0:04 - 0:06
  Đây là một số lưu ý chính.
 • 0:06 - 0:07
  Đầu tiên, hãy xây dựng
 • 0:07 - 0:11
  một sản phẩm tuyệt vời, có giá trị cao
  và kiếm tiền từ nó.
 • 0:11 - 0:13
  Hãy kiếm tiền từ những người
  sử dụng nó nhiều nhất.
 • 0:14 - 0:17
  Ngoài ra, hãy nghĩ tới
  lợi nhuận ngay từ đầu.
 • 0:17 - 0:21
  Hãy lên chiến lược để nhận diện
  những khó khăn và kiểm soát chúng.
 • 0:21 - 0:24
  Và sẵn sàng đương đầu
  với những thử thách mới.
 • 0:24 - 0:27
  Chúng tôi đảm bảo rằng nó sẽ đến
  dồn dập và làm bạn bất ngờ.
 • 0:27 - 0:28
  Đến thời điểm này,
 • 0:28 - 0:32
  Bạn hẳn đã có vài ý tưởng về
  cách kiếm tiền cho sản phẩm của mình.
 • 0:32 - 0:33
  Nhưng hãy bình tĩnh!
 • 0:33 - 0:36
  Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào
  những mô hình kiếm tiền khác nhau
 • 0:36 - 0:38
  cho các loại sản phẩm khác nhau
  trong bài học kế tiếp.
 • 0:38 - 0:40
  Hãy tham gia với chúng tôi
  khi bạn đã sẵn sàng.
Title:
Summary and main takeaways App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:40

Vietnamese subtitles

Revisions