Serbian subtitles

← Uspon savremenog populizma

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 5 created 09/21/2020 by Ivana Korom.

 1. Sredinom 1970-ih, nakon decenija
  političkih previranja,
 2. činilo se da je Grčka
  konačno na putu stabilnosti.
 3. Donošenjem novog ustava
 4. i započinjanjem pregovora
  o ulasku u evropske institucije,
 5. mnogi analitičari
  su očekivali da će grčka politika
 6. da prati obrazac šireg zapadnog sveta.
 7. Potom, 1981. godine, politička partija
  nazvana PASOK dolazi na vlast.
 8. Njen harizmatični vođa Andreas Papandreu
  se bunio protiv novog ustava
 9. i optužio je one na vlasti
  za „nacionalnu izdaju”.
 10. Protiveći se članstvu grčke u NATO-u
  i Evropskoj ekonomskoj zajednici,
 11. Papandreu je obećao da će da vlada
  za dobrobit „običnih ljudi”
 12. iznad svega drugog.
 13. Čuven je njegov proglas: „nema
  institucija, postoje samo ljudi.”
 14. Papandreuov uspon na vlast
  nije jedinstvena priča.

 15. U mnogim demokratskim
  državama širom sveta,
 16. harizmatične vođe satanizuju
  političke protivnike,
 17. omalovažavaju institucije
  i tvrde da dolaze u ime naroda.
 18. Neki kritičari označavaju ovaj pristup
  kao autokratski ili fašistički,
 19. a mnogi tvrde da ove vođe koriste osećanja
 20. kako bi manipulisali
  i obmanjivali glasače.
 21. Međutim, bio ovaj politički stil
  etičan ili ne, svakako je demokratski,
 22. a naziva se populizmom.
 23. Termin populizam je prisutan
  još od antičkog Rima

 24. i ima korene u latinskoj reči
  „populus” koja znači „narod”.
 25. Međutim, otad se populizam koristi
  da opiše desetine političkih pokreta,
 26. koji često imaju nelogične
  i ponekad kontradiktorne ciljeve.
 27. Populistički pokreti su se bunili
  protiv monarhija, monopola,
 28. kao i širokog spektra institucija moći.
 29. Nemoguće je pokriti
  punu istoriju termina u ovoj lekciji.

 30. Umesto toga, usredsredićemo se
  na jedan naročit tip populizma -
 31. onaj koji opisuje
  Papandreuovu administraciju
 32. i brojne druge vlade u proteklih
  70 godina: savremeni populizam.
 33. Međutim, pre nego što razmemo kako
  politički teoretičari definišu ovu pojavu,
 34. moramo prvo da istražimo
  na šta je ona reakcija.
 35. Nakon Drugog svetskog rata,

 36. mnoge države su želele da se ograde
  od totalitarnih ideologija.
 37. Tragali su za novim političkim sistemom
 38. kome bi prioritet bila
  individualna i društvena prava,
 39. kome bi cilj bio politički konsenzus
  i koji bi poštovao vladavinu prava.
 40. Iz toga je proizašlo da su mnoge zapadne
  nacije prihvatile dugoročni oblik vladanja
 41. koji se naziva liberalnom demokratijom.
 42. „Liberalnost” se u ovom kontekstu
  ne odnosi ni na jednu političku partiju,
 43. već pre na vid demokratije
  koja ima tri suštinske komponente.
 44. Pod jedan, liberalne demokratije
  prihvataju da je društvo
 45. ispunjeno mnogim, često oprečnim
  podelama koje stvaraju sukobe.
 46. Pod dva, zahteva da mnoge
  frakcije u društvu
 47. traže zajednički jezik duž datih podela.
 48. Naposletku, liberalne demokratije
  se oslanjaju na vladavinu prava
 49. i zaštitu prava manjina,
 50. kao što je naznačeno
  u ustavima i pravnim statutima.
 51. Sveukupno, ovi ideali pretpostavljaju
 52. da su tolerancija i institucije
  koje nas štite od netolerancije
 53. osnova funkcionalnog i raznolikog
  demokratskog društva.
 54. Liberalne demokratije su doprinele
  stabilnosti narodima koji su ih usvojili.

 55. No, kao i bilo koji sistem vladanja,
  nisu rešile sve probleme.
 56. Između ostalog, stalno rastući
  jaz u bogatstvu
 57. je doveo do zapostavljenih zajednica
 58. koje nisu verovale svojim imućnim
  komšijama, ni političkim vođama.
 59. U nekim slučajevima, politička korupcija
  je dodatno oštetila poverenje javnosti.
 60. Rastuća sumnjičavost i ogorčenost
  na trenutne političare
 61. su naveli građane
  da tragaju za novim tipom vođe
 62. koji bi izazvao postojeće institucije
 63. i stavio potrebe naroda na prvo mesto.
 64. Na razne načine, ova reakcija
  osvetljava demokratiju na delu:

 65. ako većina naroda smatra
  da su njihovi interesi zapostavljeni,
 66. mogu da izaberu vođe koji će to da promene
  upotrebom postojećih demokratskih sistema.
 67. Međutim, baš tu samouvereni,
  savremeni populistički kandidati
 68. mogu da podriju demokratiju.
 69. Savremeni populisti sebe određuju
  kao otelotvorenje „narodne volje”,

 70. te oni stavljaju date potrebe
 71. iznad institucija koje štite
  individualna i društvena prava.
 72. Savremeni populisti tvrde da institucijama
 73. zarad ličnog interesa
  upravlja vladajuća manjina
 74. koja teži da kontroliše veliku većinu
  poštenog običnog naroda.
 75. Posledica toga je da politika više nije
  traženje kompromisa i konsenzusa
 76. kroz tolerantne domokratske institucije.
 77. Umesto toga, ove vođe teže svrgavanju
  onoga što vide kao pokvaren sistem.
 78. To znači da dok liberalna demokratija
  ima krajnje poštovanje prema institucijama
 79. poput sudova, slobode štampe
  i državnih ustava,
 80. savremeni populisti odbacuju
  sve institucije koje se ne slažu
 81. sa takozvanom narodnom voljom.
 82. Savremene populističke partije
  su se pojavile na raznim mestima,

 83. ali su vođe ovih pokreta
  zapanjujuće slični.
 84. Obično su to harizmatični pojedinci
 85. koji sebe određuju
  kao otelotvorenje „narodne volje”.
 86. Oni prave preterana obećanja
  svojim podržavaocima,
 87. dok označavaju protivnike kao izdajnike
  koji aktivno potkopavaju državu.
 88. No, bilo da su ovi političari iskreni
  vernici ili manipulativni oportunisti,
 89. dinamika koju oslobađaju
 90. može suštinski da destabilizuje
  liberalnu demokratiju.
 91. Čak i kada savremene
  populističke vođe ne ispune
 92. svoja najekstremnija obećanja,
 93. njihov uticaj na politički diskurs,
  vladavinu prava i poverenje javnosti
 94. može dugo da nadživi
  njihovo vreme na vlasti.