Return to Video

Optimize User Purchase Flow Monetization Strategies App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:06
  Khi nghĩ đến việc
  tạo ra dòng mua,
 • 0:06 - 0:14
  điều chúng ta muốn là tạo
  trải nghiệm quen thuộc.
 • 0:14 - 0:19
  Nhưng điều thực sự tối
  ưu hóa việc này là
 • 0:19 - 0:22
  nếu bạn có sản phẩm
  khiến mọi người mua.
 • 0:22 - 0:23
  Đối với chúng ta,
 • 0:23 - 0:27
  việc tạo ra trải nghiệm mua sắm
  suôn sẻ là vô cùng quan trọng.
 • 0:27 - 0:31
  Khi nghĩ đến cách chúng ta muốn
  tạo dòng mua một cách độc đáo
 • 0:31 - 0:36
  như Teespring, một trong những
  điều chúng ta nhận ra là
 • 0:36 - 0:39
  Nội dung Teespring rất cụ thể.
 • 0:39 - 0:44
  Hoặc được tối ưu hóa cho
  những người muốn cho
 • 0:44 - 0:48
  bạn bè xem và chia sẻ như trên
  tất cả các nền tảng khác nhau.
 • 0:48 - 0:51
  Một trong những điều chúng tôi
  nghĩ đến là cách biến điều này
 • 0:51 - 0:54
  thành trải nghiệm mà ở đó mọi
  người mua sắm từ trang
 • 0:54 - 0:58
  đồng thời khuyến khích họ
 • 1:00 - 1:05
  chia sẻ qua email, Facebook, Twitter,
  Pinterest và tất cả các kênh khác.
 • 1:05 - 1:10
  Đó là kiểu lớp tối ưu
  hóa đặc biệt khác,
 • 1:10 - 1:13
  Tôi muốn nói đó là những gì chúng
  ta làm liên quan đến dòng mua.
 • 1:13 - 1:18
  Nhưng mặt khác, dòng
  mua được hiểu ngầm
 • 1:18 - 1:24
  [KHÔNG NGHE ĐƯỢC] ở hầu hết
  công ty thương mại điện tử.
Title:
Optimize User Purchase Flow Monetization Strategies App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:24

Vietnamese subtitles

Revisions