Return to Video

10th Kids Knowledge Seekers Workshop Dec 10 2014. Subtitles.

 • 0:01 - 0:06
  ریک Crammond (RC) خوش آمدید همه
  به کارگاه 10 بچه جویندگان دانش
 • 0:06 - 0:13
  در موسسه سفینه فضایی ارائه
  شده توسط بنیاد کشه.
 • 0:13 - 0:15
  ما می شود صحبت کردن با آقای کشه (MK)
 • 0:17 - 0:18
  خواهد شد که توصیف به ما
 • 0:18 - 0:22
  برخی از چیزهایی که ما در حال
  تعجب در مورد، در مورد جهان
 • 0:22 - 0:29
  و تلاش برای صحبت کردن با ما در
  شرایط راه کودکان ممکن است به درک.
 • 0:30 - 0:35
  و... امروز ما یک مهمان
  ویژه، هکتور (H)
 • 0:37 - 0:41
  ... یک بچه از مکزیک
 • 0:41 - 0:45
  و ما می شود با او تعامل کمی.
 • 0:45 - 0:51
  و امیدوارم ما سعی خواهیم کرد
  به بحث کمی در مورد امروز
 • 0:51 - 0:52
  آنچه که بچه ها......
 • 0:52 - 0:56
  ادامه با موضوع آنچه که بچه ها
  ممکن است در فضا انجام دهد؟
 • 0:57 - 0:59
  چه بازی آنها بازی؟
 • 0:59 - 1:01
  چه نوع فعالیتها ممکن است...
 • 1:01 - 1:04
  ممکن است جالب برای.....
 • 1:04 - 1:06
  .... برای بچه ها در فضا.
 • 1:06 - 1:08
  باشه! اجازه می دهد تا انجام.
 • 1:08 - 1:10
  ما می رویم به صحبت با...
 • 1:10 - 1:12
  ما از کیوان دوانی (KD) برای اولین بار شنیدن
 • 1:12 - 1:17
  و ما یک نظر، قبل از ما
  در رفتن به آقای کشه.
 • 1:17 - 1:20
  کیوان، شما وجود دارد؟
 • 1:21 - 1:25
  (KD)... سلام، شب خوب،
  آقای کشه و همه شما.
 • 1:25 - 1:29
  به تازگی، من دیدم یک فیلم
  مستند به نام "الفبا".
 • 1:29 - 1:32
  و آن را نشان می دهد... در یک راه بسیار خوب
 • 1:32 - 1:35
  چگونه این نظام آموزشی
  که ما داشتن شده است
 • 1:36 - 1:41
  سیستماتیک از بین می برد، شما
  می دانید، عقل، خلاقیت و...
 • 1:41 - 1:44
  خب، ممکن است من می گویم،
  معنویت از کودکان.
 • 1:44 - 1:49
  حتی اگر شما می دانید، 90...
  همه کودکان افراد بسیار با استعداد هستند.
 • 1:49 - 1:53
  بنابراین، من فکر می کنم هدف
  از، شما می دانید، بازی...
 • 1:53 - 1:56
  از ریک آن به ارمغان آورد تا در اینجا،
  به عنوان موضوع اصلی در اینجا ..
 • 1:56 - 2:01
  برای من به از یکدیگر یاد بگیرند و یاد
  بگیرند، شما می دانید، همدلی، معنویت
 • 2:01 - 2:04
  و نه، شما می دانید،
  شمارش، شمار تلفات،
 • 2:04 - 2:08
  شما می دانید، چگونه بسیاری از مردم
  یا هر آنچه شما را از بین ببرد
 • 2:08 - 2:12
  یا هر چیز دیگری همه چیز را نابود می کند یا بکشد.
  بنابراین، وجود دارد... می تواند به شما...
 • 2:12 - 2:14
  می تواند به شما شاید، توضیح آن، آقای کشه
 • 2:14 - 2:19
  همراه با جدید ..، مهمان
  جدید ما از مکزیک، هکتور.
 • 2:19 - 2:22
  او... ممکن است برخی از سوال.
 • 2:22 - 2:25
  (MK) می تواند به شما دقیقا توضیح دهد،
  آنچه شما می خواهید به بحث در مورد؟
 • 2:25 - 2:28
  می تواند شما را تر، دقیق شود.
 • 2:28 - 2:29
  (KD) حتما، حتما.
 • 2:30 - 2:31
  چیزی که است...
 • 2:32 - 2:34
  ما در یک جهان زندگی که در آن،
 • 2:34 - 2:37
  شما می دانید، همدلی با یک است دیگر...
 • 2:37 - 2:40
  و... و یادگیری یکی دیگر...
 • 2:40 - 2:43
  از یک دیگر است که واقعا تمرکز را نمی
 • 2:43 - 2:44
  این، این سیستم...
 • 2:44 - 2:47
  این سیستم آموزشی
 • 2:47 - 2:53
  که در آن همه گونه...
  از سرگرم کننده، لذت، سرگرمی،
 • 2:53 - 2:56
  ... و یا یادگیری فرآیندهای در حال وقوع است.
 • 2:57 - 3:02
  آیا هیچ راهی چگونه ما می توانیم به
  عنوان یک تمدن با توسعه وجود دارد...
 • 3:02 - 3:04
  با ابزار از بازی به...
 • 3:04 - 3:07
  به... برای یادگیری، شما می دانید، بیشتر...
 • 3:07 - 3:10
  به صلح بیشتر در این کودکان
 • 3:10 - 3:14
  و .. و در ..
  و از یکدیگر بیاموزند
 • 3:14 - 3:18
  با .. با .. با بازی ها و .. و اسباب بازی.
 • 3:18 - 3:22
  من فکر می کنم که .. که جهت
  من می خواهم رفتن است.
 • 3:24 - 3:29
  (MK) من فکر می کنم یکی از مهم
  ترین نکات در حال حاضر است
 • 3:30 - 3:36
  هرج و مرج شده است بیش از وضعیت
  زندگی در هر جنبه ای گرفته شده است.
 • 3:37 - 3:41
  در راه های بسیاری، ما...
 • 3:43 - 3:45
  ما فراموش کرده اند، چگونه می شود انسان،
 • 3:46 - 3:51
  حتی ما بزرگسالان، ما
  خودمان را شکست اغلب.
 • 3:52 - 3:54
  زیرا،
 • 3:55 - 3:59
  ما خودمان را نمی بینم
 • 3:59 - 4:02
  در یک موقعیت برای قادر به رسیدگی،
 • 4:02 - 4:05
  چه شده است در مقابل ما قرار
  داده است، در زندگی است.
 • 4:08 - 4:10
  کودکان مطلع آزار واقع شدند.
 • 4:11 - 4:13
  کودکان در اطراف تحت فشار قرار دادند.
 • 4:14 - 4:18
  و، کودک است که هر همدلی
 • 4:18 - 4:21
  است به پایین رتبه بندی از
  زندگی تحت فشار قرار دادند.
 • 4:24 - 4:27
  می توان کودکان را به همدلی؟
 • 4:27 - 4:33
  می توان کودکان را به
  آگاه، از احساس دیگران؟
 • 4:36 - 4:39
  این به معنای واقعی کلمه، من فکر
  می کنم به نقطه ای از عدم وجود.
 • 4:42 - 4:45
  جهان به عنوان ما آن را ببینید،
 • 4:45 - 4:50
  بیشتر ما نسبت به آنچه
  من، "تمدن غرب" بروید،
 • 4:51 - 4:56
  در حال تبدیل شدن بیشتر
  شبیه به یک فضا برای تخریب،
 • 4:57 - 5:02
  برای رقابت برای از بین بردن.
 • 5:05 - 5:09
  من فرزندان خود من تماشا و می بینم که چگونه...
 • 5:10 - 5:13
  حتی اگر در حال تدریس
 • 5:13 - 5:15
  چگونه زیستن
 • 5:16 - 5:17
  در این دنیا
 • 5:18 - 5:22
  آن است به طوری که، آنها در
  مورد انسانیت فراموش کرده ام.
 • 5:23 - 5:26
  من بچه در اطراف ما همان را ببینید.
 • 5:27 - 5:31
  من فکر می کنم، در راه های بسیاری،
 • 5:34 - 5:36
  پدر و مادر بیش از حد شلوغ
 • 5:36 - 5:40
  قادر به ارتباط برقرار
  کردن با فرزندان خود را...
 • 5:41 - 5:43
  به آنها ارزش های زندگی آموزش
 • 5:43 - 5:48
  به خصوص در جهان غرب و
  آینده سوم سازمان جهانی،
 • 5:48 - 5:51
  به صنعتی شود، نابود شود.
 • 5:54 - 6:01
  یکی از نکات مثبت است که
  من با بنیاد کشه ببینید
 • 6:01 - 6:06
  در تحقیق ما و مواد، و فناوری
  که ما در حال قرار دادن.
 • 6:06 - 6:08
  و در... در روزهای آینده...
 • 6:08 - 6:11
  شما را دیده اند برخی از واحدهای قرار شده است.
 • 6:11 - 6:14
  و بیشتر و بیشتر از این چیزها
  در حال گرفتن منتشر شد...
 • 6:14 - 6:16
  ... منتشر خواهد شد.
 • 6:18 - 6:24
  خواهیم دید که آیا ما می توانیم
  فشار را از ساختار اجتماعی را
 • 6:27 - 6:30
  و با آن، ما می تواند اجازه دهد
 • 6:31 - 6:37
  پدر و مادر به زمان، به اخلاق
  زندگی تدریس به کودکان خود.
 • 6:39 - 6:44
  در حال حاضر، "نژاد موش صحرایی"
  است فقط قادر به غذا بر روی میز.
 • 6:44 - 6:47
  شاید، نور را در سقف
 • 6:47 - 6:50
  و شاید اگر شما خوش شانس
 • 6:51 - 6:56
  یک هیئت مدیره رنگ در حال حرکت،
  آنچه که ما تلویزیون است.
 • 6:56 - 7:01
  که ما می توانیم زمان ما در مقابل آن صرف، برای دیدن
  آنچه ما باید انجام دهیم برای دریافت بیشتر از.
 • 7:02 - 7:09
  آنها همه چیز گران تر است، اسباب بازی
  های جدید، ابزارهای جدید تبلیغات
 • 7:10 - 7:12
  و نژاد ما در زندگی است برخی از...
 • 7:12 - 7:17
  که اسباب بازی ما لازم نیست که اسباب بازی های
  ما می خواهیم به عنوان کودکان داشته باشد.
 • 7:20 - 7:24
  در فضا این چیزها اهمیتی نخواهد داشت.
 • 7:25 - 7:27
  آن را برای یک واقعیت است، ما می دانیم که در فضا،
 • 7:28 - 7:32
  همه این "نژاد موش صحرایی"
  از نژادها بشر، تمام خواهد شد.
 • 7:40 - 7:41
  آره!
 • 7:46 - 7:50
  ما... ما در آینده...
  آغاز سال آینده،
 • 7:51 - 7:55
  توسعه بازی های جدید، اسباب
  بازی های جدید برای کودکان.
 • 7:55 - 7:58
  با توجه به، فن آوری بنیاد کشه.
 • 7:59 - 8:00
  در سه هفته آینده،
 • 8:00 - 8:04
  چیزی، مانند، سه یا چهار
  محصولات جدید از بنیاد
 • 8:04 - 8:06
  برای اولین بار، خواهد
  شد تولید انبوه
 • 8:06 - 8:12
  می شود و در قیمت ها که، هر انسان در این
  سیاره می تواند به استطاعت ساخته شده است.
 • 8:15 - 8:18
  من می توانم به شما اطمینان دهم.
 • 8:18 - 8:22
  سپس، هنگامی که شما می توانید
 • 8:23 - 8:27
  مقدار کمی از انرژی لازم برای
  تولید، به نور بدون انجام کاری.
 • 8:27 - 8:32
  هنگامی که شما مواد است که
  شما می توانید سیستم را
 • 8:32 - 8:38
  قادر به قابل استفاده
  توسط کودکان و بزرگسالان،
 • 8:38 - 8:39
  که در آن شما لازم نیست به کار.
 • 8:39 - 8:43
  پدر و مادر لازم نیست که کار
  از ده ساعت فوق العاده یک ماه
 • 8:43 - 8:47
  یا بیست ساعت های اضافی یک
  ماه، فقط به پرداخت قبض برق.
 • 8:48 - 8:51
  سپس، که طول می کشد
  فشار از خانواده.
 • 8:52 - 8:55
  هنگامی که پدر و مادر
  لازم نیست برای آب پرداخت
 • 8:55 - 8:57
  و آنها می توانند آب تمیز،
 • 8:58 - 9:00
  که یکی از چند واحد اول است
 • 9:00 - 9:05
  بیرون آمدن قبل از این... قبل از کریسمس به
  عنوان یک هدیه از بنیاد کشه به بشریت است.
 • 9:06 - 9:08
  سپس، شما را پیدا...
 • 9:08 - 9:13
  کودکان، والدین زمان
  بیشتری را در سال آینده
 • 9:13 - 9:18
  قادر به ارتباط برقرار کردن، و پدر و
  مادر به فرزندان خود آموزش می دهند.
 • 9:18 - 9:22
  زمان با کودکان چگونه، و
  یا، چگونه می شود انسانی.
 • 9:25 - 9:30
  همانطور که گفتم، در فضا است، هیچ جنگ وجود دارد.
 • 9:30 - 9:35
  در فضا و زمانی که شما در یک...
  هر آنچه که شما آن تماس بگیرید؟
 • 9:35 - 9:39
  "سفینه فضایی" و یا در یک "کرافت"
  که سفر در سراسر این جهان است.
 • 9:39 - 9:43
  هیچ نیازی نیست برای جنگ وجود دارد،
  دلیل این که شما هر آنچه شما نیاز
 • 9:44 - 9:47
  و، شما می توانید هر آنچه می خواهید.
 • 9:48 - 9:50
  و پس از آن، می فهمید که
 • 9:50 - 9:58
  بدون نیاز به تمام این شرایط ما با دیدن...
  با مردم وجود دارد.
 • 9:59 - 10:03
  کودکان قربانیان را انجام پدر
  و مادر در حال حاضر می باشد.
 • 10:08 - 10:09
  این یعنی چی؟
 • 10:09 - 10:11
  این بدان معنی است، پدر و مادر...
 • 10:11 - 10:13
  ما در حال گرفتن بیشتر و شلوغ تر،
 • 10:13 - 10:17
  بنابراین، ما هم برای صرف
  با کودکان ما ندارد.
 • 10:17 - 10:20
  سپس، چه کودک می کند؟
 • 10:20 - 10:23
  یک کودک نیاز به پیدا کردن
  چیزی به او مشغول نگه دارید.
 • 10:24 - 10:29
  بازی های ویدئویی، که تنها چیزی که آنها انجام
  دهید این است برای از بین بردن و تخریب.
 • 10:31 - 10:36
  در مدرسه افسرده به آزار و اذیت می
  شود، به دلیل، آنها افسرده هستند.
 • 10:37 - 10:42
  و در حال حاضر، آن است که تبدیل شدن
  به آنچه که من اسمش "افسردگی باند".
 • 10:42 - 10:43
  معنیش چیه؟
 • 10:43 - 10:48
  سه یا چهار بچه ها، که از
  پایین ترین طبقات جامعه آینده
 • 10:48 - 10:53
  با هم به قلدری دیگران که آنها می
  توانند اعلام که آنها وجود دارند،
 • 10:53 - 10:56
  چرا که در جامعه خود
  آنها وجود ندارد.
 • 10:57 - 11:02
  شما را پیدا قلدر در مدرسه ای که،
  کودکان در خانه مطلع ضرب و شتم.
 • 11:02 - 11:07
  بنابراین، آنها همان چیزی را به خانه...
  به مدرسه.
 • 11:09 - 11:12
  بنابراین، در حال حاضر، کودکان
  که از یک خانواده خوب آمده،
 • 11:12 - 11:15
  اکنون، قربانیان از این افراد است.
 • 11:15 - 11:16
  همدلی کجا است؟
 • 11:16 - 11:19
  و در حال حاضر، اگر شما در کودکان بگویید
 • 11:19 - 11:22
  که در حال سوء استفاده یا
  آنچه که ما قلدری پاسخ.
 • 11:22 - 11:26
  در حال حاضر، کودک که
  قربانی بود قربانی دو شود.
 • 11:26 - 11:29
  چون در حال حاضر، آنها چیزی
  برای انجام در برابر آنها.
 • 11:29 - 11:31
  "شما به فرزند من صحبت کنید."
 • 11:31 - 11:35
  اخلاق تدریس، در این
  لحظه در این سیاره،
 • 11:35 - 11:38
  به خصوص در جهان غرب،
  به دیوار رفته است.
 • 11:39 - 11:43
  معلمان هیچ بگو چگونه برای تدریس اخلاق
 • 11:43 - 11:46
  و کودکان انجام هر کاری که آنها می خواهم.
 • 11:46 - 11:48
  از آنجا که، "شما نمی توانید به فرزند من صحبت کنید."
 • 11:48 - 11:51
  "پس چرا شما فرزند خود
  را به مدرسه بفرستم؟"
 • 11:53 - 11:57
  اگر شما به عنوان یک پدر و مادر، به کودک
  خود گفته اند، هرگز چه کاری انجام دهید،
 • 11:57 - 12:00
  به شما پرداخت یک معلم که آن را...
  این کار را برای شما
 • 12:01 - 12:04
  و پس از آن، به همین دلیل شما می گویند،
  "شما هیچ بگو برای آموزش فرزند من است."؟
 • 12:05 - 12:09
  کل ساختار در زمان آینده
  تغییر خواهد کرد.
 • 12:10 - 12:11
  ما آن را ببینید.
 • 12:11 - 12:12
  ما، بنیاد کشه
 • 12:12 - 12:16
  در حال رفتن به عمق
  آموزش زبان جهانی،
 • 12:16 - 12:20
  آموزش جهانی، به مرد بر روی زمین.
 • 12:20 - 12:21
  این یعنی چی؟
 • 12:22 - 12:26
  این به این معنی هر کودک برابر
  است، صرف نظر از موقعیت،
 • 12:26 - 12:28
  در هر نقطه بر روی این سیاره.
 • 12:30 - 12:33
  آموزش و پرورش است خدا حق داده شده است.
 • 12:34 - 12:36
  و به همین دلیل کودک نمی تواند داشته باشد،
 • 12:36 - 12:40
  به این دلیل که پدر و مادر پول را
  به پرداخت هزینه برای آن ندارد
 • 12:41 - 12:43
  و یا دانش آموز... کودک،
 • 12:43 - 12:51
  تا به آن دسترسی داشته نیست،
  چرا که مدرسه وجود ندارد.
 • 12:52 - 12:56
  در آفریقا، به عنوان مثال، شما
  مجبور به پرداخت دوازده یورو
 • 12:56 - 12:59
  و یا به پانزده پوند،
  چیزی در آن منطقه،
 • 12:59 - 13:02
  به فرزند خود را به مدرسه، در سال است.
 • 13:02 - 13:03
  آنها می توانند آن را ندارند.
 • 13:03 - 13:07
  آنها مجبور به قرض گرفتن و التماس، قادر
  به قرار دادن کودک در یک مدرسه است.
 • 13:09 - 13:11
  کشه بنیاد...
 • 13:12 - 13:15
  به عنوان یک، آنچه را که «موسسه»
 • 13:15 - 13:18
  باز خواهد شد تا در آینده...
  اوایل سال آینده.
 • 13:18 - 13:20
  من اسناد و مدارک برای آن را دیده اند.
 • 13:20 - 13:23
  با امیدواری، آنها می توانید آن را
  تا قبل از پایان ماه قرار داده است.
 • 13:24 - 13:29
  ما همه چیز را آزادانه به کودکان
  در سراسر جهان یاد می دهد.
 • 13:30 - 13:32
  برنامه زنده، آموزه زندگی می کنند.
 • 13:32 - 13:35
  ما در حال بالا بردن موقعیت مالی
 • 13:35 - 13:39
  که، ما می توانیم شروع به
  تدریس از اوایل سال آینده،
 • 13:39 - 13:41
  آزادانه، در سراسر جهان،
 • 13:43 - 13:45
  از طریق سیستم های ما
  در حال توسعه خود،
 • 13:45 - 13:47
  که هزینه هیچ .. هیچ است.
 • 13:47 - 13:50
  و خانواده ها و کودکان
 • 13:50 - 13:54
  که پول به نور در خانه نیست...
 • 13:55 - 13:57
  ما به سیستم های آزادانه به آنها.
 • 14:15 - 14:16
  ما...
 • 14:28 - 14:30
  ببینید، یکی از...
 • 14:31 - 14:32
  یکی از مشکلات...
 • 14:33 - 14:34
  با عرض پوزش در مورد آن.
 • 14:34 - 14:38
  یکی از مشکلات، در حال حاضر،
  به آموزش، ما آن را ببینید،
 • 14:38 - 14:42
  آیا منسوخ فیزیک،
  شیمی، زیست شناسی،
 • 14:42 - 14:45
  است که باید انجام شود،
  برای پر کردن در کتاب.
 • 14:46 - 14:48
  این هیچ ارتباطی.
 • 14:48 - 14:51
  بنابراین، ما شروع به تدریس پلاسما.
 • 14:51 - 14:55
  طراحی می کنیم ..، این تنها
  یک ماده از چند هفته است.
 • 14:55 - 14:56
  این فقط...
 • 14:56 - 15:00
  ما از لحاظ مالی موقعیت
  خودمان، قادر به ارائه این.
 • 15:01 - 15:02
  معنیش چیه؟
 • 15:02 - 15:05
  ما هر فنی ارائه خواهد،
 • 15:05 - 15:08
  به این معنی، در دسترس بنیاد کشه،
 • 15:08 - 15:12
  به تحویل، سیستم انرژی
  رایگان برای خانواده.
 • 15:13 - 15:15
  که بدان معنی است، در آفریقا،
 • 15:16 - 15:23
  این روند خواهد بود که، هر
  خانواده در زمان های آینده
 • 15:23 - 15:26
  دریافت خواهید کرد یک واحد که
  جذب CO2 دریافت خواهید کرد.
 • 15:28 - 15:30
  آزادانه.
  اگر آنها می توانید آن را در آفریقا را ندارند،
 • 15:30 - 15:33
  آزادانه، از آن خواهد شد به
  آنها توسط بنیاد داده شده است.
 • 15:33 - 15:36
  هنگامی که شما از CO2
 • 15:37 - 15:42
  و پس از آن، در همان زمان، ما شما
  را به آن، سیستم جدید انرژی است.
 • 15:42 - 15:45
  من امروز از توسعه دهندگان شنیده می شود،
 • 15:45 - 15:49
  آنها تولید انرژی 300 درصد
  از دیروز بهبود یافته است،
 • 15:50 - 15:52
  زیرا آنها آشنا شدن با
  نحوه انجام آن بهتر است.
 • 15:52 - 15:57
  بنابراین، در حال حاضر، در حال قادر به یک کیت CO2،
 • 15:57 - 15:59
  شما انرژی رایگان.
 • 16:00 - 16:03
  و در حال قادر به به انرژی آزاد،
 • 16:04 - 16:08
  شما می توانید شرایط
  ایجاد، به آب تمیز.
 • 16:09 - 16:12
  سپس شما می توانید اجازه می دهد
 • 16:12 - 16:17
  بچه ها را به عرضه می شود انرژی مواد
  غذایی، به طور مستقیم از طریق آب.
 • 16:18 - 16:21
  بنابراین، ما در حال
  بازگشت به جوهر کشتن.
 • 16:21 - 16:23
  شما لازم نیست برای کشتن یک حیوان به
 • 16:23 - 16:26
  دریافت آنچه شما نیاز دارید برای
  زنده ماندن و لذت بردن از زندگی است.
 • 16:26 - 16:33
  و سپس، با قادر بودن به کودکان
  از گرسنگی و کمبود انرژی
 • 16:34 - 16:37
  پس از آن، در این روند ما
  شروع به تدریس راه ما.
 • 16:38 - 16:39
  راه های جدید.
 • 16:39 - 16:42
  شما لازم نیست که در مورد تاریخ انسان
  2000 سال پیش به عنوان خوانده شده.
 • 16:42 - 16:44
  چگونه به یکدیگر کشته
 • 16:44 - 16:47
  و چگونه... که امپراتور
  بود و چه کسی فاتح بود.
 • 16:48 - 16:50
  چه شما نیاز به دانستن است
 • 16:50 - 16:56
  که چگونه به جدا از جنگ
 • 16:56 - 17:04
  و قادر به خواندن و نوشتن با
  توجه به یک زبان پایه است.
 • 17:04 - 17:08
  که زبان علم از نقطه
  اولیه اولیه است.
 • 17:09 - 17:10
  این است..
 • 17:10 - 17:14
  این بخش از نقشه راه بنیاد
  کشه برای سال 2015 است.
 • 17:16 - 17:20
  در همان زمان، به عنوان شما را در پخش
  زنده می باشد، شما می توانید ببینید
 • 17:21 - 17:26
  ما چند سانتی متر از چپ به...
  به زمین
 • 17:26 - 17:30
  و امیدوارم، قبل از پایان
  این برنامه یا فردا صبح زود
 • 17:30 - 17:33
  همانطور که ما می گویند،... واحد زمین خواهد شد.
 • 17:34 - 17:36
  چیزی که ما می رویم به انجام،
  ما آن را بلند بیشتر، بالاتر
 • 17:36 - 17:39
  و پس از آن، ما اجازه می دهد آن را به دوباره زمین،
 • 17:40 - 17:43
  که بدان معنی است، آن است که تصادفی نیست.
 • 17:43 - 17:46
  و پس از آن، آرمن در حال حاضر مجموعه ای از صحنه
 • 17:46 - 17:49
  شما می دانید، شما خواهید دید کمی
  خاکستری ایستاده در پس زمینه
 • 17:50 - 17:53
  این سیستم جدید به تا در آن است.
  این همه در حال حاضر بر روی آن.
 • 17:53 - 17:56
  اگر شما می توانید آن را ببینید.
  این موتور در حالت عمودی است
 • 17:56 - 17:58
  بر روی خط افقی
 • 17:58 - 18:03
  قادر به ببینید که چگونه ما می
  توانید موقعیت آسانسور تعیین می کند.
 • 18:03 - 18:06
  و اگر ما قبل از موفق...
  ما قطع برای تعطیلات
 • 18:06 - 18:08
  ما ادامه دهند، ما آن را به شما نشان دهد.
 • 18:09 - 18:14
  بنابراین کودکان، همیشه به یاد داشته باشید اگر شما می گویند،
 • 18:14 - 18:17
  "چه اتفاقی افتاده است، چه چیزی به یاد دارید؟"
 • 18:17 - 18:20
  ما گفت: "ما به یاد داشته باشید
  که ما بر روی ماه فرود آمد".
 • 18:20 - 18:23
  همه به یاد اولین فرود با آپولو.
 • 18:24 - 18:28
  در حال حاضر، بدون سوختن
  سوخت در زمین، ما زمین.
 • 18:28 - 18:31
  و ما می رویم به تکرار آن، که
  آن را 100 درصد تایید است.
 • 18:31 - 18:33
  ما در هفته گذشته نشان داد،
 • 18:33 - 18:38
  ما حدود 18 سانتی متر فرود آمد.
 • 18:38 - 18:41
  حال حاضر، ما سیستم ما و در گذشته تنظیم مجدد
 • 18:41 - 18:43
  اگر شما خط آبی در پخش زنده مشاهده کنید،
 • 18:43 - 18:47
  که در حال حاضر، حدود یک ساعت پیش،
 • 18:47 - 18:50
  ما پایین در حدود دو سانتی متر است،
 • 18:50 - 18:52
  امیدوارم، با امشب یا
  فردا صبح، ما زمین.
 • 18:52 - 18:55
  این یک حرکت مهم
  در تاریخ بشر است.
 • 18:56 - 18:59
  ما هر کودک یاد می دهند چگونه
 • 19:02 - 19:05
  به دیدن، در حال حاضر به عنوان مثال برای از رفتن
 • 19:05 - 19:07
  بیایید می گویند، از
 • 19:08 - 19:09
  فریتاون
 • 19:10 - 19:11
  و یا اگر شما از رفتن
 • 19:13 - 19:16
  بانجول در... گامبیا.
 • 19:17 - 19:20
  اگر شما می خواهید برای آمدن
  به اروپا یا به امریکا،
 • 19:20 - 19:24
  و یا به هر جای دیگری را
  ببینید که چگونه جهان است.
 • 19:26 - 19:30
  شما باید برای نجات پول
  زیادی برای بلیط هوا
 • 19:31 - 19:33
  به این دلیل که سوخت است که برای پرداخت می شود.
 • 19:34 - 19:37
  از آنجا که ما ساخته شده سوخت که گران است،
 • 19:37 - 19:40
  که ثروتمندان باقی می ماند غنی
  و فقیر، فقیر باقی می ماند
 • 19:40 - 19:45
  و، .. چه با شما تماس، "نادرست
  از جامعه" ادامه داشت.
 • 19:46 - 19:48
  با یک سیستم شبیه به این،
 • 19:49 - 19:54
  هزینه برای آمدن به واشنگتن، به
  لندن و به تعامل با کودکان دیگر
 • 19:54 - 19:58
  برای یادگیری، به
  بخشی از جامعه جهانی
 • 19:58 - 20:03
  می تواند کمتر از ده سنت، چرا
  که ما هر سوخت سوختن است.
 • 20:04 - 20:07
  ما هر محیط از بین بردن نیست.
 • 20:09 - 20:12
  تغییرات در سال 2015، از طریق آنچه
  ما در حال حاضر قرار داده و از
 • 20:12 - 20:18
  آن خواهید بود تا رادیکال، که بسیاری از مردم حتی
  نمی توانید تصور آنچه در آن است به آمده است.
 • 20:20 - 20:23
  بزرگترین مشکل این است به را نمی کردن.
 • 20:23 - 20:26
  این چیزی است که من به
  جویندگان دانش گفتن امروز.
 • 20:26 - 20:30
  بزرگترین مشکل این
  است که درک فرود.
 • 20:32 - 20:36
  استفاده شما در هوا باقی بماند زمانی که شما نمی
  توانید زمین که در آن شما می خواهید به زمین چیست؟
 • 20:36 - 20:37
  ما برجسته هستند...
 • 20:37 - 20:41
  ما در حال تلاش برای درک فرایند
  از فرود، با استفاده از فن آوری،
 • 20:43 - 20:45
  بنابراین، در سال جدید،
 • 20:45 - 20:49
  ما را به مرحله بعدی را
  خاموش، فرود و استراحت برود.
 • 20:51 - 20:55
  ما سیستم های جدید، نشان
  می دهد شاید، حتی فردا،
 • 20:55 - 20:59
  که مردم فکر می کنند، این
  تکنولوژی به مراتب پشت سر است.
 • 20:59 - 21:07
  که در آن چهار مرزهای این
  تکنولوژی، در دسترس را ببینید.
 • 21:08 - 21:11
  بنابراین، ما باید به عمد در حال حاضر،
 • 21:11 - 21:14
  آرمن و مارکو راکتور که شما می
  توانید ببینید تعیین کرده اند.
 • 21:15 - 21:16
  ما هنوز خیلی دور هستند.
 • 21:16 - 21:19
  ما هنوز پا را نمی بینم که آن سرزمین.
 • 21:19 - 21:22
  هنوز هم وجود دارد یک سایه بر روی
  آن اما ما آن را مرتب بعد از آن.
 • 21:22 - 21:25
  بنابراین، آن است که هنوز خیلی دور،
  آن است که رو به روی پای باشد.
 • 21:25 - 21:27
  که آن سرزمین، شما می توانید آن را ببینید.
 • 21:27 - 21:31
  من به مارکو و... آرمن صحبت می کنم.
 • 21:32 - 21:34
  ما به آن نیاز نیست، شما می توانید
  آن را در زیر زمین قرار داده است.
 • 21:34 - 21:38
  قرار دادن یک... فقط... درست است که ما
  می توانید ببینید که آن را لمس زمین.
 • 21:38 - 21:39
  آنجاست.
 • 21:39 - 21:43
  فقط آن را سمت راست ..
  روشن کردن دوربین و قرار دادن آن بر روی زمین،
 • 21:44 - 21:46
  که، زمانی که آن را زمین ما فرود خواهید دید.
 • 21:48 - 21:49
  در تاریخ آمده، آرمن.
 • 21:49 - 21:51
  هر کودک می خواهد به زمین.
 • 21:54 - 21:56
  بنابراین، شما ببینید که چگونه درست آن است.
 • 21:56 - 21:59
  شما برای اولین بار تماشا،
 • 21:59 - 22:04
  علم زمانی که...
  داشتن... در آزمایشگاه، زندگی می کنند.
 • 22:05 - 22:11
  افرادی مانند آرمن و مارکو، و مردم
  دیگر مانند دکتر الییا وجود دارد،
 • 22:11 - 22:17
  و دیگران در سراسر جهان در حال
  هموار جاده ها، از زمان خود هستند.
 • 22:17 - 22:19
  برای اطمینان از فرزندان نسل بعدی
 • 22:19 - 22:21
  و نسل حاضر
 • 22:21 - 22:24
  زندگی بهتر، از ما
  بود و ما دیده ایم.
 • 22:25 - 22:26
  شما آنها را ببینید.
 • 22:26 - 22:29
  اگر شما در پخش زنده بروید، شما آنها را ببینید.
  آنها در حال تغییر آن زندگی می کنند.
 • 22:29 - 22:34
  ما می رویم تا این حد نزدیک به نشان
  دادن فرود، این است که تصادفی نیست
 • 22:35 - 22:38
  بسیار مهم است، آن را کاملا مهم است.
 • 22:38 - 22:41
  از آنجا که، یک بار این اتفاق می افتد
 • 22:41 - 22:44
  و ما در حال رفتن به آن را دوباره
  تکرار می کنم برای بار دوم.
 • 22:46 - 22:51
  این به این معنی، انسان آزاد از
  قید از نیروهای این سیاره است،
 • 22:51 - 22:53
  گرانش و میدان مغناطیسی.
 • 22:55 - 23:00
  این بدان معنی است که، ما به
  طور مستقیم می توانید زمین،
 • 23:00 - 23:03
  ما می توانیم به طور مستقیم
  را خاموش، بدون سوختن سوخت.
 • 23:03 - 23:06
  دقیقه این سیستم...
 • 23:06 - 23:08
  پاهای این سیستم زمین را لمس.
 • 23:12 - 23:13
  آره
 • 23:15 - 23:16
  بله.
 • 23:16 - 23:20
  دقیقه این... این سیستم زمین،
 • 23:20 - 23:22
  شما از آن دست زدن به زمین
 • 23:23 - 23:26
  تاریخ بشر را از هزاران
  سال گذشته، تمام شده است.
 • 23:27 - 23:32
  ما... ما... ما کپی پرندگان،
  ما هواپیما ساخته شده است.
 • 23:32 - 23:34
  حالا، این یک سیستم جهانی است.
 • 23:34 - 23:38
  و هنگامی که آن زمین، به این معنی، مرزها،
 • 23:38 - 23:42
  ملیتها، نژادها و اعتقادات
  به پایان رسیده است.
 • 23:42 - 23:46
  چون در حال حاضر، ما تبدیل به همه یکی و ما
  در هر نقطه ما دوست داریم می توانید بروید
 • 23:47 - 23:49
  و ما در هر نقطه ما را دوست می تواند زمین.
 • 23:50 - 23:52
  و این یک تغییر برای جوانان است،
 • 23:52 - 23:54
  برای جوانان و برای آنچه
  که ما پاسخ، کودکان.
 • 23:54 - 23:56
  به همین دلیل است برنامه های کودکان است.
 • 23:56 - 23:59
  و زیبایی آن است برای دیدن این
 • 24:00 - 24:03
  در طول کودک... برنامه کودک.
 • 24:04 - 24:08
  از آنجا که، این زندگی هر کودک
  در این سیاره را لمس کند.
 • 24:09 - 24:10
  در هفته های آینده،
 • 24:10 - 24:14
  شما را به اسباب بازی که ببینید ..
  ما این را به شما.
 • 24:15 - 24:18
  اگر شما علاقه مند در اسباب بازی هستند
  و چگونه شما می توانید لذت بردن از
 • 24:19 - 24:21
  من فکر می کنم بسیاری از
  کودکان خواهد رفت و بازی
 • 24:21 - 24:24
  با کامپیوتر و iPads
  دیگر در سال های آینده.
 • 24:25 - 24:27
  هنگامی که شما می توانید شناور
 • 24:28 - 24:31
  که شما می توانید بر روی
  یک دوچرخه بدون چرخ است.
 • 24:32 - 24:33
  شما ببینید که چقدر ما هستند؟
 • 24:33 - 24:37
  ما کمتر از یک سانتی
  متر به دور از فرود.
 • 24:37 - 24:41
  این دوربین که در این راه است که شما
  می توانید آن را ببینید قرار داده است.
 • 24:44 - 24:47
  شما می توانید... شما شناور نیست،
 • 24:47 - 24:48
  شما پرواز می کنید.
 • 24:48 - 24:56
  چرا که ما هیچ میدان مغناطیسی ایجاد
  کنید، که معراج ایجاد می کند.
 • 24:56 - 24:58
  این موقعیت است.
 • 24:58 - 25:03
  سیستم به تدریج است پیدا کردن آن
  موقعیت است، در نسبت به زمین.
 • 25:03 - 25:04
  و آن را به زمین.
 • 25:05 - 25:10
  این... این یکی از چیزهایی که
  زیبا ترین برای شما کودکان است.
 • 25:10 - 25:11
  تو می توانی...
 • 25:11 - 25:19
  چه چیزی شما را به عنوان اسباب بازی گران
  قیمت ترین شما می تواند از خواب را دیدم،
 • 25:19 - 25:22
  با داشتن یک گانز کمی که کسب می کنید.
 • 25:22 - 25:26
  شما یک واحد رایگان در آفریقا
  به عنوان یک کیت CO2 است.
 • 25:26 - 25:30
  شما آن را در یک توپ پینگ پنگ و
  شما می توانید آن شروع می شود.
 • 25:31 - 25:35
  سپس، شما باید خود هیئت مدیره گشت
  و گذار موجود در هوا خود را.
 • 25:35 - 25:36
  شما یک راه پیدا...
 • 25:36 - 25:40
  شما می توانید سفر در اطراف
  خیلی ساده، به دلیل،
 • 25:40 - 25:43
  این سیستم تولید انرژی بسیار کمی
 • 25:43 - 25:45
  در پس زمینه است.
 • 25:46 - 25:50
  اگر شما به شناور یک یا دو،
  یا 10 سانتی متر از زمین
 • 25:50 - 25:54
  و شما باید یک موتور
  کوچک، سشوار در پشت،
 • 25:54 - 25:56
  شما در هر نقطه می تواند به.
 • 25:57 - 25:59
  این یک سیستم شگفت انگیز است،
 • 25:59 - 26:02
  آنچه در حال آمدن است، و آنچه
  را به انسان در دسترس باشد.
 • 26:04 - 26:08
  (KD) آقای کشه، یک سوال کوتاه است.
  من می توانم فقط شما را قطع؟
 • 26:08 - 26:08
  (MK) بله
 • 26:08 - 26:11
  (KD) به یاد داشته باشید، شما می...
  شما یک بار که ذکر شد،
 • 26:11 - 26:15
  در جو زمین شما می
  توانید حتی بالا برود.
 • 26:15 - 26:18
  از آنجا که، آن را نمی... آن را...
  آن را به شما منجنیق،
 • 26:18 - 26:19
  احتمالا از این فضای
 • 26:19 - 26:24
  اگر شما فراتر از 40000، هر،
  ماخ رفتن و یا هر آنچه که است
 • 26:24 - 26:29
  اما، فراتر از جو زمین،
  می تواند فراتر از؟
 • 26:30 - 26:33
  (MK) ما می توانیم با سرعت
  نور حتی در این فضای بروید.
 • 26:33 - 26:35
  (KD) واقعا؟ باشه!
 • 26:35 - 26:38
  (MK) آره، اما چیزی است
  که ما یک افق است.
 • 26:38 - 26:42
  افق در... بر روی زمین محدود به...
 • 26:42 - 26:46
  حدود 20-30 کیلومتر و کمتر.
 • 26:47 - 26:51
  افق معنی، بودن قادر
  به دیدن پایان، پایان،
 • 26:51 - 26:55
  که در آن انحنای زمین،
  خواهد دید دور کنند.
 • 26:55 - 26:58
  شما می توانید آن را بر روی دریاها در اقیانوس را ببینید.
 • 26:59 - 27:00
  بنابراین،
 • 27:01 - 27:04
  محدودیت سرعت تفکر انسان است
 • 27:04 - 27:06
  اما شما می توانید حق را
  از طریق سطح زمین است.
 • 27:06 - 27:11
  هیچ مشکلی وجود ندارد، ما می توانیم
  هزاران بار سریعتر از سرعت نور است.
 • 27:11 - 27:14
  این چیزها، این محدودیت ها، که
  توسط دانشمندان قرار داده شد
 • 27:14 - 27:19
  که به معنای واقعی از نیروهای
  جهانی را درک نمی کنند
 • 27:19 - 27:22
  بود، زیرا از محدودیت خود را...
 • 27:22 - 27:24
  ذهن و تفکر خود را دارند.
 • 27:24 - 27:27
  من همیشه می گویم، شما می دانید...
  با عرض پوزش در مورد آن!
 • 27:27 - 27:33
  شما می دانید، در قرن 18، قرن 19، ببخشید...
  وقتی که... زمانی که اتومبیل بیرون آمد.
 • 27:33 - 27:34
  آنها گفتند؛
 • 27:34 - 27:40
  "اگر شما سریع تر از 25 مایل، چشم
  خود را پاپ و گوش خود را می ریزیم."
 • 27:40 - 27:44
  و، آنها به همان محدودیت های
  آنهایی که هرگز درک قرار داده اند
 • 27:44 - 27:47
  که سرعت نور حداکثر سرعت است.
 • 27:47 - 27:55
  شما در حال حاضر، آرمن و مارکو در حال تنظیم
  است، که آنها را نشان می دهد زمان فرود.
 • 27:55 - 27:58
  این... این... سیستم که آن سرزمین
 • 27:59 - 28:07
  آن دارای اهمیت... پیامدهای
  قابل توجهی برای انسان.
 • 28:09 - 28:12
  کودکان، خواهد بود که اولین ذینفع.
 • 28:12 - 28:16
  می توانید تصور کنید، به شما خواهد
  شد در این کادر نشسته و شما شناور؟
 • 28:18 - 28:19
  شما می توانید در آن بازی کند.
 • 28:20 - 28:22
  شما هیچ محدودیتی وزن ندارد.
 • 28:22 - 28:25
  ما می توانیم همان اندازه وزن را به
  عنوان شما را در این سیستم مانند
 • 28:26 - 28:30
  چرا که هر گونه انرژی حمل می کند،
  آن را پیدا کرد آن را موقعیت است،
 • 28:32 - 28:34
  تا زمانی که شما در
  پارامترهای سیستم است.
 • 28:36 - 28:39
  بنابراین، در چند دقیقه آینده، امیدوارم ..
 • 28:39 - 28:43
  من امیدوارم که ما می توانیم وجود
  داشته باشد، که آن را به فرود می آید.
 • 28:43 - 28:47
  در یک طرف، شما می بینید آن است
  فرود دلیل آن است که کمی نوک.
 • 28:47 - 28:51
  مارکو در تلاش است برای پیدا کردن زمان برای نشان دادن.
 • 28:51 - 28:56
  آن است 07:14 در شب در تاریخ
  10th of دسامبر 2014،
 • 28:57 - 28:59
  که همه شما می توانید ببینید،
 • 29:00 - 29:04
  زمانی که این چیزی که زمین،
  زمانی که آن را لمس زمین.
 • 29:06 - 29:08
  این یک موقعیت شگفت انگیز است.
 • 29:08 - 29:10
  شما نوک... پایین خط آبی را مشاهده کنید.
 • 29:10 - 29:15
  این جایی است که ما حدود یک ساعت
  پیش آغاز شده، یک ساعت و نیم پیش.
 • 29:15 - 29:17
  آرمن است که در اینجا با من است.
 • 29:17 - 29:22
  و... شما می توانید در بالا،
  نوک قلم را ببینید ..
 • 29:22 - 29:24
  که نشان می دهد که در آن در حال حاضر.
 • 29:25 - 29:27
  ما در مورد دو، سه سانتی متر پایین آمده است.
 • 29:27 - 29:30
  ما باید حدود یک سانتی
  متر از چپ به لمس کردن.
 • 29:31 - 29:34
  (KD) شما می دانید، آقای کشه، باید
  آن را در سراسر خبری واقع شود.
 • 29:34 - 29:35
  این باید خبر زمان نخست باشد
 • 29:35 - 29:39
  اما این نشان می دهد که چگونه
  رسانه ها کاملا کنترل شده و...
 • 29:40 - 29:41
  (MK) بله!... چیزهایی است...
 • 29:41 - 29:45
  ما می دانیم که فاکس، که حامل
  اصلی اخبار در سراسر جهان
 • 29:45 - 29:50
  شده است توسط خانواده سلطنتی و
  مردم دیگر در سراسر جهان دستور
 • 29:51 - 29:55
  برای پخش هر چیزی برای انجام
  با بنیاد کشه نمی شود.
 • 29:55 - 29:57
  ما این را می دانیم، آنها به ما گفته اند.
 • 29:57 - 30:02
  همانطور که می دانید، تعدادی از معروف
  لنگر جهان... مجریان خبری ایرانی هستند.
 • 30:03 - 30:04
  و آنها به ما گفته اند.
 • 30:04 - 30:07
  "ما نمی توانیم حتی در مورد فن
  آوری خود، آقای کشه صحبت کنید."
 • 30:08 - 30:11
  آنها گفته شده است که آنها نمی توانند این کار را.
 • 30:11 - 30:15
  اگر کسی به ضرب گلوله کشته می شود، شما
  یک متن، "به کسی کشته شد" دریافت کنید.
 • 30:15 - 30:18
  شما می دانید، در آی فون من،
 • 30:19 - 30:21
  من تنها یک اخبار و از آن
  همه از بی بی سی می آید.
 • 30:21 - 30:24
  "چنین و چنین پسر، بمباران"،
  این مرد کشته... "
 • 30:24 - 30:29
  فقط، در چهار روز گذشته، من چهار
  متن از بی بی سی دریافت کرده اند.
 • 30:29 - 30:33
  و آن است که کشته شد، و چگونه او کشته
  شد و، چگونه بسیاری از مردم کشته شدند.
 • 30:34 - 30:38
  و من در تلویزیون ژاپن
  رفتن، هیچ خبری وجود دارد.
 • 30:40 - 30:44
  از آنجا که با کشتن، که در
  حال دادن نیست شما در اخبار.
 • 30:44 - 30:45
  آنها در حال گفتن،
 • 30:46 - 30:49
  "اگر شما انجام نمی آنچه ما می گویند، این
  چیزی است که ما می رویم به انجام با شما".
 • 30:49 - 30:52
  بنابراین، در راه های بسیاری
 • 30:52 - 30:55
  زمانی که این سیستم زمین،
 • 30:56 - 30:58
  بدون مرز وجود ندارد.
 • 30:58 - 31:01
  از آنجا که، به عنوان شما را می تواند
  می آیند، شما می توانید بروید.
 • 31:02 - 31:04
  [وینس (V)] آقای کشه، چه دور در
  دقیقه در حال حاضر از هسته است؟
 • 31:04 - 31:06
  (MK) ببخشید؟
 • 31:06 - 31:08
  (V) چه دور در دقیقه از
  هسته در حال حاضر است؟
 • 31:08 - 31:10
  (MK) 2000 ما هر چیزی را لمس نیست.
 • 31:11 - 31:14
  همه چیز شده است در 2000 دور در دقیقه نگه داشته،
 • 31:14 - 31:15
  است که "انقلاب در هر دقیقه"
 • 31:15 - 31:17
  برای کودکان اگر آنها را نمی فهمید.
 • 31:17 - 31:20
  این یک تصویر کامل است،
  شما بسیار متشکرم.
 • 31:20 - 31:23
  این کاملا زرق و برق دار است،
  این زمان فرود را نشان می دهد.
 • 31:26 - 31:28
  اما آن را کمی کج است.
  شما آن را دیده اند؟
 • 31:28 - 31:31
  یک پا تا است.
  آن را مانند یک سگ کوچک است، اما آن کامل است.
 • 31:31 - 31:34
  نه، نه، واحد، آن است که راه آویزان شده است.
 • 31:34 - 31:36
  این کاملا بی نقص است.
 • 31:37 - 31:40
  بنابراین، ما ..
  (V) آیا آن را نمی ضعیف است که راه، ببخشید...
 • 31:40 - 31:41
  (MK) ببخشید؟
 • 31:41 - 31:43
  (V) ..weight یا این است که چه...
 • 31:43 - 31:47
  نیروهای سعی خواهد کرد به انجام، آن را امتحان
  کنید و یا زمینه سعی خواهد کرد تا... با عرض پوزش
 • 31:47 - 31:51
  سعی خواهد کرد برای پیدا کردن... یک راه به تعادل
 • 31:51 - 31:53
  ... حتی با آنها چرخش؟
 • 31:53 - 31:57
  (MK) ببینید، چه اتفاقی افتاده
  است شما رو به درک اصل.
 • 31:57 - 32:00
  به من گفته شده، شما را در
  گفتن شما را درک نمی کند.
 • 32:00 - 32:04
  من به آن متهم اند...
  "این به این معنی، ما احمق هستیم".
 • 32:04 - 32:08
  چه... هنگامی که من... وقتی که من می
  گویند کلمات "شما را درک نمی کنند."
 • 32:08 - 32:11
  این بدان معنی است، به آن نیاز
  به مقدار زیادی تفکر به درک.
 • 32:12 - 32:15
  اما، آن اصطلاحات من برای سال
  ها و سال استفاده می کردم است،
 • 32:15 - 32:18
  بسیاری از مردم، اما در همان زمان من
  در مورد استفاده از آن را نگه دارید،
 • 32:18 - 32:20
  گفت: "ما در حال احمق،
  ما را درک نمی نیست!".
 • 32:20 - 32:23
  اما آنچه در واقع اتفاق می افتد،
 • 32:23 - 32:27
  من توضیح این به... به
 • 32:27 - 32:33
  آرمن و... الییا دیروز.
 • 32:34 - 32:39
  شما چهار توپ برنج کمی را ببینید.
 • 32:40 - 32:46
  شما آنها را نمی بینید اما آنها در
  حال چرخش در حدود 2000 دور بر دقیقه.
 • 32:47 - 32:49
  آنچه که در این فرآیند اتفاق می افتد؟
 • 32:49 - 32:54
  در این توپ کوچک است،
  که حدود 2cm قطر
 • 32:54 - 32:58
  ما قرار داده اند پلاسما، شناور
  پلاسما، آنچه که ما گانز پاسخ.
 • 32:58 - 33:02
  و در چرخش آنها در این سرعت،
 • 33:02 - 33:04
  این پلاسما، آنها مانند خورشید هستند.
 • 33:04 - 33:08
  اما، در هر ظرف، در هر یک از
  توپ، در هر چیزی که ما "هسته"،
 • 33:08 - 33:12
  است میلیون ها این پلاسما
  کمی، اتمی پلاسما وجود دارد.
 • 33:13 - 33:15
  هر پلاسما است که مانند یک خورشید
 • 33:16 - 33:17
  و چه خورشید را انجام دهد؟
 • 33:17 - 33:21
  یکشنبه به طور مداوم نور
  تابش خارج، انرژی است.
 • 33:22 - 33:23
  و چه اتفاقی می افتد؟
 • 33:23 - 33:26
  انرژی می شود در سراسر منظومه
  شمسی گسترش یافته است.
 • 33:26 - 33:28
  بخشی از آن گرما ما دریافت می شود.
 • 33:28 - 33:30
  بخشی از آن، آنها به جای
  دیگری، همه چیز متفاوت می شود.
 • 33:31 - 33:34
  در این هسته... در این چهار هسته،
  همان چیزی که اتفاق می افتد،
 • 33:34 - 33:37
  اما خورشید این توپ های کوچک می باشد.
 • 33:38 - 33:40
  و در داخل این توپ های کوچک...
 • 33:40 - 33:43
  توپ برنج میلیون ها نفر
  از خورشید کمی وجود دارد.
 • 33:43 - 33:46
  و آنها تمام زمینه های اشعه هستند
 • 33:46 - 33:52
  و بخشی از این زمینه ها عبور دیوار
  از این هسته است که آنچه می بینید.
 • 33:52 - 33:53
  و پس از آن، زمانی که آنها بیرون می آیند،
 • 33:53 - 33:57
  به دلیل چرخش و چرخش در هسته
 • 33:57 - 34:01
  آنها جذب و تعامل بین یکدیگر
 • 34:01 - 34:05
  و آنها را در مرکز سیستم به
  دام افتاده، بین چهار هسته.
 • 34:05 - 34:07
  بنابراین، در حال حاضر آنچه که ما انجام می دهند،
 • 34:07 - 34:11
  ما در حال قرار دادن تمام بیت ها چه
  می آید، مانند، سنگریزه های کوچک
 • 34:11 - 34:15
  از هر هسته به این مرکز
  هسته ای، است که در هوا.
 • 34:15 - 34:20
  این هیچ مهار، زیرا همه
  آنها مغناطیسی متصل است.
 • 34:20 - 34:24
  و آن را مانند است، به من دادن
  سنگریزه های کوچک در جیب شما.
 • 34:25 - 34:29
  سنگریزه اول، شما احساس نمی اما،
  اگر من قرار 100، 200 سنگریزه،
 • 34:29 - 34:31
  ژاکت سنگین می شود، آن را به شما می کشد پایین.
 • 34:32 - 34:36
  و پس از آن، اگر من سنگریزه بیشتر
  قرار داده، ژاکت می آید پشت خود را.
 • 34:37 - 34:39
  بنابراین، آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد، به جای سنگریزه،
 • 34:39 - 34:41
  ما در حال قرار دادن
  میدان مغناطیسی پلاسما
 • 34:41 - 34:44
  کمی... پلاسما کمی اضافه شدن.
 • 34:44 - 34:45
  و پس از آن جرم پلاسما
 • 34:45 - 34:47
  در مرکز، شما را نمی بینم،
 • 34:47 - 34:49
  افزایش در توده.
  (V) با عرض پوزش،
 • 34:49 - 34:51
  آقای کشه ما در حال گرفتن برخی از صداها بیشتر است.
 • 34:55 - 34:58
  (MK) صدا...
  باشه! آیا بهتر است در حال حاضر؟
 • 34:59 - 35:00
  آیا ما بهتر است؟
 • 35:02 - 35:05
  (حل مسائل مربوط به صدا)
 • 35:07 - 35:09
  آیا بهتر است در حال حاضر؟
 • 35:11 - 35:12
  باشه.
 • 35:12 - 35:16
  بنابراین، چه اتفاقی می افتد این است که این کمی ..
  به جای سنگریزه،
 • 35:16 - 35:21
  حال حاضر، ما در حال قرار دادن
  پلاسما به این، مرکز این هسته است.
 • 35:22 - 35:26
  و شما گرفتن، سنگین تر و
  به شما در گرفتن، قوی تر
 • 35:27 - 35:29
  و تعامل با این سیاره است.
 • 35:29 - 35:31
  بنابراین، آن است که در کشیده است.
 • 35:31 - 35:33
  شما در حال افزایش جرم است.
 • 35:35 - 35:39
  بنابراین، به همین دلیل است ..
  سیستم در حال پایین آمدن.
 • 35:39 - 35:43
  سیستم وزن آن در حدود 11 و
  یک کیلوگرم نیمه، کاملا.
 • 35:43 - 35:46
  بنابراین، ما در حال حرکت چند گرم است.
 • 35:46 - 35:53
  آن را در مورد 11.1 یا 11.2
  کیلوگرم، 11.5 کیلوگرم...
 • 35:53 - 35:54
  چیزی در آن منطقه،
 • 35:55 - 35:58
  با یک سپر مغناطیسی، شما
  پوشش در بالا را ببینید.
 • 35:58 - 36:02
  این پوشش 13 کیلو است...
  13 و یک که نیم کیلو.
 • 36:02 - 36:06
  من می توانم به یاد داشته باشید، ما...
  در اطراف در مورد 12-13 کیلو.
 • 36:06 - 36:10
  بنابراین، ما در حال حرکت نه چند...
  آن را به یک وزن یک کودک است.
 • 36:11 - 36:14
  این وزن یک کودک، به چهار یا
  پنج سال کودک قدیمی است ..
 • 36:14 - 36:18
  ... سه یا چهار سال کودک
  قدیمی، که معلق در هوا.
 • 36:18 - 36:22
  تصور کنید اگر شما یک کودک
  سه یا چهار ساله در قرار ..
 • 36:22 - 36:25
  در، آنچه "گشت و گذار"، پاسخ شبیه به این،
 • 36:26 - 36:28
  پس از آن، او شناور است.
 • 36:28 - 36:31
  و پس از آن، شما می توانید در اطراف خانه بازی کند.
 • 36:31 - 36:33
  این تغییر که در حال آمدن است.
 • 36:33 - 36:35
  و این است که ما چگونه وزن افزایش یافته است.
 • 36:35 - 36:40
  بنابراین، اما زمانی که شما وزن را
  افزایش می دهد در این سیستم ها،
 • 36:41 - 36:42
  آن را بی ربط می شود،
 • 36:42 - 36:45
  به دلیل این زمینه، که
  توسط سیستم تحت پوشش،
 • 36:45 - 36:49
  آن را می توانید 200 کیلوگرم یا 10... 1000 کیلوگرم است.
 • 36:49 - 36:51
  شما هنوز هم حفظ موقعیت مشابه
 • 36:51 - 36:54
  تا زمانی که شما در
  حوزه زمینه هستند.
 • 36:56 - 36:59
  بنابراین، این است آنچه که در آینده.
 • 37:01 - 37:03
  این چیزی است که، زمانی که می خواهید به خرید بروید
 • 37:03 - 37:07
  شما ماشین را ندارد و شما لازم نیست
  که برای رفتن به یک پمپ بنزین است.
 • 37:07 - 37:10
  از آنجا که، هنگامی که شما به سیستم شما،
 • 37:10 - 37:13
  این هسته کم خواهد برای
  هزاران سال به طول انجامد.
 • 37:14 - 37:17
  خورشید برای میلیون ها و
  میلیاردها سال طول می کشد.
 • 37:17 - 37:20
  بنابراین، این از همان
  مراحل، اندازه کوچکتر است.
 • 37:22 - 37:26
  هیچ کودکی در آینده در
  سرما زندگی می کنند
 • 37:26 - 37:29
  چون پدر و مادر پول به پرداخت ندارد.
 • 37:31 - 37:34
  زیرا در حال حاضر انرژی تبدیل
  شده است کاملا رایگان،
 • 37:34 - 37:36
  و این فرود، ما نشان می دهد بیشتر است.
 • 37:37 - 37:41
  و هیچ کودکی، همانطور که قبلا گفتم،
  نیاز به رفتن به خواب گرسنه،
 • 37:41 - 37:44
  زیرا، همه شما باید انجام دهید
  هنگامی که شما آن زمین...
 • 37:44 - 37:47
  شما نمی خواهید به زمین در همه زمان
  ها، اما راکتورهای خود را اجرا کنید،
 • 37:47 - 37:49
  و آنها انرژی ایجاد کند.
 • 37:49 - 37:55
  اگر شما می توانید انرژی را
  به گرما و یا تراکم تبدیل،
 • 37:55 - 37:58
  شما آب تمیز رایگان از جو است.
 • 37:59 - 38:02
  و سپس، شما انرژی است
  که در این هسته قرار
 • 38:02 - 38:06
  در مرکز، که، فرود آمد به آب است.
 • 38:07 - 38:08
  این مواد غذایی است.
 • 38:08 - 38:10
  چه باید بکنید هنگامی که شما مواد غذایی؟
 • 38:11 - 38:15
  شما... شما را انرژی
  از سیب، از نان است.
 • 38:16 - 38:21
  در حال حاضر، پدر و مادر پول
  را ندارد، برای غذا پرداخت.
 • 38:21 - 38:25
  آب مواد غذایی خود را، به دلیل آن به
  شما می دهد و شما احساس گرسنگی نیست.
 • 38:26 - 38:30
  گرسنگی است وجود ندارد،
  کمبود انرژی وجود ندارد.
 • 38:31 - 38:35
  این... این فرود بسیاری از مسائل
  برای انسان تغییر خواهد کرد.
 • 38:38 - 38:42
  و به خصوص برای کودکان در
  ماه های آینده و سال است.
 • 38:42 - 38:46
  یکی از پروژه ها و یکی از
  اصول ما توافق کرده اند،
 • 38:46 - 38:48
  زیرا در حال حاضر بنیاد کشه
 • 38:48 - 38:52
  50 سهم... 50 درصد سهامداران،
  در این شرکت از تولید.
 • 38:52 - 38:56
  هر صد از فروش، محصولات،
 • 38:57 - 38:58
  که سهم بنیاد است
 • 38:58 - 39:04
  می رود به واحد را به بشریت، صرف
  نظر از رنگ، نژاد و مذهب است.
 • 39:06 - 39:10
  حال حاضر، ما ببینید که چگونه بسیاری از مردم
  به طور ناگهانی تبدیل حامیان بنیاد کشه.
 • 39:10 - 39:14
  از آنجا که، آنها می خواهند یک
  واحد قادر به انرژی آزاد خود را،
 • 39:14 - 39:17
  آنها می خواهند واحد
  قادر به آب تمیز.
 • 39:17 - 39:23
  و در یک راه ساده، ما اخلاق
  بشریت را تغییر دهید.
 • 39:23 - 39:27
  عرضه بی قید و شرط و منابع است.
 • 39:27 - 39:30
  و 2015 خواهد بود که آغاز آن است.
 • 39:30 - 39:33
  در واقع، در پایان این
  سال، در دو هفته آینده
 • 39:33 - 39:36
  اولین واحد، آزادانه به
  جمعیت جهان داده می شود،
 • 39:36 - 39:38
  خواهد شد از بنیاد است.
 • 39:38 - 39:40
  اگر شما یک کودک از مکزیک،
 • 39:40 - 39:44
  به عنوان شما را در یک خط هستند و شما
  می دانید کودکان فقیر در کشور شما
 • 39:44 - 39:47
  شما می توانید یک بنیاد
  کشه برای کودکان شروع،
 • 39:47 - 39:49
  که کودکان فقیر می تواند
  به سیستم داشته باشند.
 • 39:49 - 39:52
  و پس از آن، سیستم های
  انرژی همراه با آن،
 • 39:52 - 39:57
  و این فرایند را برای چیزهای
  دیگر، که در راه است.
 • 39:57 - 40:01
  ما در زندگی هر طفل تغییر در
  این سیاره، در سال های آینده.
 • 40:01 - 40:05
  نه با وعده دلیل، ما سیاستمداران
 • 40:05 - 40:08
  اما، با چه اقدام به
  خرید غنی به نفع آن
 • 40:08 - 40:11
  که از طریق آن، ما کسانی که آنهایی
  که که نمی توانیم بهره مند شوند.
 • 40:11 - 40:14
  بنابراین، جامعه برابر خواهد شد.
 • 40:16 - 40:17
  این را تغییر دهید.
 • 40:17 - 40:19
  این یک تغییر زیبا
  برای جوانان است.
 • 40:19 - 40:22
  (V) من میخواستم بدونم که چه هکتور
 • 40:22 - 40:25
  ممکن است در مورد آن فکر می کنم...
  برخی از این نظرات و...
 • 40:25 - 40:32
  من میخواستم بدونم که اگر هر گونه نظر در
  حدود خود را... در مورد این ایده بود.
 • 40:32 - 40:39
  و... هر گونه سوال، یا هر چیز دیگری او
  خواهم برای اضافه کردن به مکالمه است.
 • 40:39 - 40:42
  شاید، ما می توانیم از Hector شنوید؟
 • 40:42 - 40:44
  (H) سلام! سلام.
 • 40:44 - 40:49
  بنابراین، اولین، من فقط می خواستم به روشن است.
 • 40:49 - 40:52
  آیا این پرواز و یا چیزی؟
 • 40:52 - 40:55
  (MK) بله! این است که به پرواز
  نیست، آن است که موقعیت.
 • 40:55 - 41:00
  پرواز، هنگامی که شما
  با وضع هوا است.
 • 41:00 - 41:04
  ... پرواز هواپیما به دلیل آن... آن را...
 • 41:04 - 41:06
  ، چه می توانم آن را پاسخ...
 • 41:06 - 41:10
  آن حرکت می کند و تغییر
  موقعیت از هوا می باشد.
 • 41:11 - 41:15
  مگس پرنده، یک سیستم
  جهانی خود را در موقعیت.
 • 41:17 - 41:20
  شما ایجاد زمینه های است که شما موقعیت...
 • 41:20 - 41:24
  اگر آن را... ساده ترین راه، این
  است که دو آهن ربا را در دست خود
 • 41:24 - 41:28
  و با قرار دادن دو طرف، که
  مخالف هستند، به یکدیگر.
 • 41:29 - 41:30
  می بینید که گرد هم می آیند.
 • 41:30 - 41:33
  و اگر شما دو طرف که مشابه
  هستند قرار داده است،
 • 41:33 - 41:36
  شما در پیدا کردن، آنها پیدا
  کردن فاصله بین یکدیگر.
 • 41:36 - 41:37
  شما می توانید آنها را با هم قرار داده است.
 • 41:38 - 41:40
  این دقیقا همان چیزی با
  سیستم اتفاق می افتد.
 • 41:40 - 41:43
  این است که به ایجاد یک
  میدان، که ایجاد یک موقعیت
 • 41:43 - 41:47
  در احترام به میدان مغناطیسی
  زمین و میدان گرانشی است.
 • 41:48 - 41:53
  (H) خوب! خب، بله، آنچه را که...
 • 41:53 - 41:58
  من فکر می کنم، مثل، من فقط انتظار
  برای این مثل، تمام زندگی من.
 • 41:58 - 42:00
  من به عنوان ..
 • 42:01 - 42:02
  آره این ..
 • 42:03 - 42:05
  خیلی جالب است.
 • 42:05 - 42:09
  من فکر می کنم بزرگ است که شما در حال انجام است.
  و...
 • 42:10 - 42:13
  آره، من فکر می کنم که، واقعا...
 • 42:13 - 42:17
  ایجاد یک تغییر رادیکال در همه چیز
 • 42:18 - 42:20
  مانند، و نه تنها در...
 • 42:21 - 42:24
  در... همه چیز علمی
 • 42:24 - 42:29
  بلکه در زندگی عملی
  به تمام کسانی که...
 • 42:29 - 42:33
  ساخته شده است، حتی غنی یا فقیر، یا هر چیز دیگری.
 • 42:33 - 42:36
  اما، که به عنوان... من نمی دانم ..
 • 42:36 - 42:38
  من را به خاطر نیست اگر آن را ریک بود
 • 42:38 - 42:41
  و یا مارکو می گوید که ما در حال تکامل هستند.
 • 42:42 - 42:44
  بنابراین، من فکر می کنم این است که واقعا یک گام بزرگ
 • 42:44 - 42:48
  برای هر دو بشریت است.
 • 42:48 - 42:53
  و تبریک می گویم، واقعا،
  برای ساخت تمام این.
 • 42:55 - 42:58
  (MK) شاید... شاید آن
  زمان که ما نگاه کنید،
 • 42:58 - 43:01
  برای بنیاد کشه برای
  جوانان، در سراسر جهان.
 • 43:02 - 43:06
  که، ما واحدهای توزیع به جوانان،
 • 43:06 - 43:11
  است که پس از آن،
  هیچ موقعیت مالی.
 • 43:11 - 43:17
  این یکی از چیزهایی است که ما را در
  نقشه راه 2015 راه اندازی شده است
 • 43:17 - 43:21
  این است که ما سعی خواهد کرد که برای تامین واحد نیست
 • 43:21 - 43:23
  به سازمان های خیریه یا افراد
 • 43:23 - 43:27
  که توسط کسی که به واحد
  گرفتن تحت تاثیر قرار،
 • 43:27 - 43:31
  اما، واحد به طور
  مستقیم به کودکان است.
 • 43:32 - 43:34
  از آنجا که، آنها
  باید ذینفع از آن.
 • 43:34 - 43:39
  این آنها را که بیشتر از...
  بزرگسال، رنج می برند.
 • 43:40 - 43:44
  چون چیزی که ما با برنامه های
  دیگر در سراسر جهان دیده می شود.
 • 43:44 - 43:50
  هنگامی که همه چیز تبدیل آزادانه در دسترس، بزرگسالان
  تمایل به سوء استفاده از آن بسیار سریع است،
 • 43:50 - 43:53
  که در آن، کودکان تمایل به عادلانه تر،
 • 43:54 - 43:57
  به در توزیع ثروت درست تر
 • 43:57 - 44:00
  در توزیع علم و فن آوری.
 • 44:01 - 44:05
  بنابراین، یکی از چیزهایی که
  ما باید در سال 2015 تشویق
 • 44:05 - 44:08
  کشه بنیاد جوانان گروه است
 • 44:08 - 44:12
  و ما سعی... و یکی از راه را به خوبی
  انجام دهد، ما را در اولویت به آنها.
 • 44:13 - 44:17
  اگر آنها می توانید ارسال، "است از جمله یک
  کودک آنها نیاز چنین چیزی وجود دارد"...
 • 44:17 - 44:21
  که کیت CO2، مانند، در...
 • 44:21 - 44:23
  در بخش های مختلف جهان،
 • 44:23 - 44:26
  به خصوص برای آب پاک
  با انواع عفونت ها،
 • 44:26 - 44:28
  می تواند توسط کودکان استفاده می شود...
 • 44:28 - 44:30
  با توجه به جوانان
 • 44:30 - 44:36
  برای شروع به دنبال پس از ..
  تغییر اخلاق از ریشه، از ابتدا.
 • 44:37 - 44:39
  ما را دیده اند دهید، برای مثال،
 • 44:39 - 44:44
  زمانی که برنج به سازمان های
  خیریه داده شده به توزیع،
 • 44:44 - 44:49
  آن پول را برای آنها می شود و پس
  از آن، خانواده خود را اول آن بود.
 • 44:49 - 44:52
  و مردم فقیر واقعی، کسانی
  هستند که به آن نیاز دارید،
 • 44:52 - 44:55
  آنها به صف کردن، به دست
  آوردن کمی، در صورت وجود.
 • 44:56 - 44:59
  به این ترتیب، ما سعی می کنیم به تغییر موقعیت.
 • 45:00 - 45:04
  اما، بنیاد کشه، چرا که آن
  یک علم برای آینده است،
 • 45:04 - 45:08
  به عنوان یک تکنولوژی برای آینده،
  ما از طریق نوجوانان کار می کنند.
 • 45:08 - 45:12
  به عنوان مثال، شما می توانید سیستم،
  فرایند در مکزیک شروع می شود.
 • 45:12 - 45:17
  صحبت می کنند به مکزیک... چه شما آن تماس بگیرید؟
  ... بنیاد کشه مکزیکی
 • 45:17 - 45:23
  و تبدیل به بخشی از تغییر مسیر،
  در ساختار خود را در کشور خود.
 • 45:23 - 45:29
  ... مشکل در حال حاضر یک
  هفته دیگر است... ده روز
 • 45:30 - 45:34
  زمانی که ما اعلام کند که ما،
  بیایید می گویند، هزار یا دو هزار
 • 45:34 - 45:38
  و یا ده هزار واحد رایگان به
  خانواده های فقیر داده شود
 • 45:38 - 45:41
  که آنها می توانند شروع
  به استفاده از آن است.
 • 45:41 - 45:45
  به طور عمده در کشورهای جهان سوم
  در ابتدا برای تمیز کردن آب است.
 • 45:46 - 45:49
  تا انرژی واحد بازار
  عرضه می شوند،
 • 45:49 - 45:52
  سپس شما خواهید دید که چگونه
  مردم تغییر خواهد کرد.
 • 45:53 - 46:00
  (H) با عرض پوزش... چگونه
  این کار را برای آب کند؟
 • 46:01 - 46:02
  (H) - منظور من است.
  (K) - برای؟
 • 46:02 - 46:04
  مانند آب تمیز.
 • 46:04 - 46:08
  (MK) شما فقط... این CO2
  است که شما را از هوا جذب
 • 46:09 - 46:12
  شما فقط یک یا دو قطره
  به آب اضافه کنید
 • 46:12 - 46:13
  آب آلوده...
 • 46:13 - 46:19
  و بسیاری از مواد است که به آن جذب
  می شود و آن را به سمت پایین فرو.
 • 46:19 - 46:23
  و آب در بالای کاملا
  آشامیدنی تبدیل می شود.
 • 46:24 - 46:29
  این اطلاعات برای این دانشگاه
  در سیرالئون، به درست
 • 46:29 - 46:35
  و فردا امیدوارم در کارگاه ما
  موقعیت های جدید در رابطه اعلام
 • 46:35 - 46:39
  به بنیاد کشه برای تمیز
  کردن برنامه در سراسر جهان
 • 46:40 - 46:44
  فردا صبح، اگر شما به بحث کشه
  بنیاد پنجشنبه گوش دادن،
 • 46:44 - 46:49
  به احتمال زیاد من نمی خواهد در
  اینجا، مارکو روند آغاز خواهد شد،
 • 46:49 - 46:54
  تا من می رسند، تا من به شما بپیوندند
  و ما در زمان اعلام خواهد کرد
 • 46:54 - 46:56
  چگونه همه چیز تغییر کرده.
 • 46:57 - 47:03
  بنابراین شما لازم نیست که به...
  شما یک کیت دریافت،
 • 47:03 - 47:08
  همه شما باید انجام دهید این است که یک
  بستر آب نمک قرار داده و نیم را در آن
 • 47:09 - 47:10
  فرآیندهای شروع می شود.
 • 47:11 - 47:15
  سپس شما می توانید مواد
  شما را جذب برداشت،
 • 47:15 - 47:18
  ظرف... همه چیز همراه با آن.
 • 47:18 - 47:22
  و سپس شما با استفاده از مواد
  برای اضافه کردن به آب آشامیدنی.
 • 47:22 - 47:26
  هر آب آلوده، بیشتر از آن
  باید قادر به تمیز کردن.
 • 47:28 - 47:30
  بنابراین ما به شما سیستم رایگان می دهد.
 • 47:30 - 47:34
  این کاملا رایگان به کشورهای جهان سوم، به
  کودکان که می توانید آن را ندارند است،
 • 47:34 - 47:36
  خانواده هایی که پول
  نیست که حتی...
 • 47:36 - 47:39
  2 دلار حقوق و دستمزد شاید
  یک هفته از یک پدر است
 • 47:39 - 47:41
  برای یک خانواده دو یا سه.
 • 47:42 - 47:48
  اما در حال حاضر، به جای رسید
  که نمی تواند به آب تمیز،
 • 47:48 - 47:54
  و... حتی انرژی را به فرزندان
  خود قادر به زندگی می کنند.
 • 47:54 - 47:58
  بسیاری از کودکان در کشورهای جهان
  سوم به دلیل آب آلوده می میرند.
 • 48:00 - 48:04
  ما می دانیم که برای یک حقیقت، ما
  اطلاعات بیشتری در ماه های آینده آزاد،
 • 48:04 - 48:10
  که حتی پشه است که لارو مالاریا
 • 48:10 - 48:15
  زمانی که خود را متصل به این مواد
  احتمالا ویژگی های تغییر خواهد کرد.
 • 48:16 - 48:17
  بنابراین...
 • 48:18 - 48:45
  (صدا مشکلات)
 • 48:45 - 48:52
  بنابراین چه اتفاقی می افتد این است که
  شما قادر خواهید بود به خواهد بود... آب،
 • 48:53 - 48:57
  من همکاران ما، بخش تولید
  شده که خواسته اند...
 • 48:58 - 49:02
  آنچه ما به آن، "آب
  ضد عفونی واحد"
 • 49:02 - 49:04
  به عنوان سریع که ممکن منتشر خواهد شد.
 • 49:04 - 49:07
  بیشتر یا کمتر، در همان
  زمان به عنوان کیت CO2 است.
 • 49:08 - 49:13
  و... بنابراین یک کودک
  نیازی به دلیل مرگ
 • 49:13 - 49:16
  آب آلوده مبتلا به اسهال و بقیه.
 • 49:17 - 49:22
  و سپس، با یک مقدار کمی
  از برق تولید شده است که
 • 49:22 - 49:25
  ... در حال حاضر ما آن را
  ببینید، واحد وجود خواهد داشت.
 • 49:25 - 49:30
  در واقع، آنچه ما انجام
  می دهند، اساس سیستم واحه
 • 49:30 - 49:33
  گرفتن ساختار در اوایل سال
  آینده منتشر خواهد شد.
 • 49:34 - 49:40
  آب پاک، نور کافی، قادر
  به زندگی می کنند،
 • 49:40 - 49:43
  و امیدوارم تا پایان سال ما
  می توانیم این سیستم ارائه
 • 49:43 - 49:45
  که سرپناه فراهم می کند بیش از حد
 • 49:45 - 49:48
  اما پناهگاه در یک
  فرایند طولانی است.
 • 49:48 - 49:51
  اما... بیشتر یا کمتر...
 • 49:51 - 49:54
  در... پس از سال جدید است.
 • 49:54 - 49:57
  ما در حال هدف قرار دادن
  برای حداقل یک محصول جدید
 • 49:57 - 50:01
  که می تواند بشریت هر ماه
  حداقل تغییر دهید، یا
 • 50:01 - 50:03
  هر هفته یا.
 • 50:04 - 50:08
  و همه از آن... غنی خواهد
  مبلغ کامل پرداخت.
 • 50:08 - 50:10
  ما یک سیستم جدید در آورده اند.
 • 50:10 - 50:13
  یک خرید حداقل برای
  یک واحد وجود دارد،
 • 50:13 - 50:16
  و پس از آن است و حداقل
  کمک مالی وجود دارد.
 • 50:16 - 50:20
  معنیش چیه؟ شما می توانید حداقل
  برای یک واحد اهدا کنند.
 • 50:21 - 50:26
  و بعد... و یا شما می توانید برای یک واحد
  پرداخت اگر شما فقط می خواهم به یک واحد.
 • 50:26 - 50:30
  و هر آنچه که جمع آوری شده است
  در هر دو صورت تماس خواهد رفت
 • 50:30 - 50:34
  50 درصد از آن را به حداقل،
  دیگران نیمه بسته به تولید کننده
 • 50:34 - 50:36
  اما چیزی که آنها می
  خواهید با سود خود را،
 • 50:36 - 50:38
  تماس خواهد رفت به جهان ملت سوم
 • 50:38 - 50:41
  نه جهان سوم سازمان ملل،
  حتی در غرب اروپا است.
 • 50:42 - 50:45
  20 درصد از کودکان
  گرسنه به رختخواب.
 • 50:45 - 50:47
  از آنجا که پدر و مادر خود
  می توانید آن را ندارند.
 • 50:49 - 50:53
  بنابراین، ما سعی می کنیم برای
  پوشش تمام جنبه در هر جهت.
 • 50:55 - 50:57
  تغییرات بزرگ هستند، و در حال حاضر ما شروع می شود.
 • 50:57 - 51:00
  در حال حاضر ما می گویند که چگونه
  ما می رویم به تغییر دهید.
 • 51:02 - 51:07
  واحد پزشکی بسیار بسیار... در واحدهای
  پزشکی ما می توانیم درد آزاد
 • 51:07 - 51:10
  ... در دو هفته آینده
  حداکثر منتشر خواهد شد،.
 • 51:10 - 51:16
  این در حال حاضر در فرایند
  تولید، برش و بقیه رفته است.
 • 51:16 - 51:19
  شاید هفته اول ژانویه
  آن را در بازار باشد.
 • 51:19 - 51:21
  در بنیاد کشه.
 • 51:22 - 51:27
  بنابراین، ما برای هر جنبه رفتن به
  انتشار فناوری در سراسر جهان در توده
 • 51:27 - 51:29
  و آنهایی که می توانید آن
  را ندارند، ما از آن حمایت،
 • 51:29 - 51:31
  سپس یک بعدی خواهد بود اسباب بازی.
 • 51:32 - 51:35
  ما در واقع کمتر از یک
  سانتی متر به زمین.
 • 51:35 - 51:39
  (بحث در مورد راکتور،
  آموزش بیشتر از آن نقطه)
Title:
10th Kids Knowledge Seekers Workshop Dec 10 2014. Subtitles.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:31:39

Persian subtitles

Revisions