Polish subtitles

← Sposób zarabiania

Get Embed Code
12 Languages

Showing Revision 3 created 01/25/2016 by Piotr Sedziak.

 1. Dzisiaj omówimy modele przychodów.
 2. Chodzi w nich o to, w jaki sposób twoja firma
 3. zarabia pieniądze. Nasze poprzednie wykłady
 4. dotyczyły propozycji wartości, grup
 5. docelowych, kanałów dystrybucji, relacji
 6. z klientami; pozyskiwania, utrzymywania
 7. i angażowania klientów. Dzisiaj omówimy zaś
 8. źródła przychodów. Jak to się dzieje,
 9. że zarabiamy pieniądze?
 10. Modele przychodów są niezwykle proste
 11. i odpowiadają na pytanie, w jaki sposób
 12. firma zarabia na każdej z grup docelowych.
 13. Jednakże zdarza nam się nie zauważać
 14. różnicy pomiędzy modelem przychodów
 15. a wyceną, czyli pieniędzmi, które możemy
 16. uzyskać ze sprzedaży produktu.
 17. Pomyłka ta jest dość częsta.
 18. Najpierw musimy pojąć, za jaką wartość płaci
 19. klient. Musimy także zorientować się,
 20. jaki jest nasz model przychodów. Czym
 21. jest źródło przychodów? To nasza strategia.
 22. Dopiero następnie mamy wycenę.
 23. To nasza taktyka. Ponownie, zastanówmy się,
 24. co jest naszą strategią? Źródła przychodów.
 25. A co jest naszą taktyką? Wycena.
 26. Podsumowując model przychodów, oznacza to, w jaki sposób
 27. firma zarabia na każdej z grup docelowych.