Vietnamese subtitles

← 07-08 Doubles Are Fuzzy

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/19/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Vấn đề ở đây, là máy tính,
 2. bên trong đó làm việc trong một hệ thống số học khác,
 3. gọi là binary number system (hệ thống số nhị phân), và không có cái gì chính xác để đại diện
 4. cho số 4.35 trong hệ thống này. Nó cũng giống
 5. tương tự như cái máy tính bỏ túi của bạn. Khi bạn chia 10 cho 3
 6. bạn có được 3.333333 và tiếp tục.
 7. Và sau đó bạn lại nhân lại với 3,
 8. bạn lại có 9.999999 và tiếp tục.
 9. Và lý do ở đây là
 10. không có cái gì đại diện chính xác cho phân số 10/3
 11. ở trong hệ thống nhị phân. Như các LTV,
 12. ta không thường quan tâm về lý do chi tiết vì sao
 13. vụ làm tròn lại bị lỗi như này, ta chỉ có
 14. một hiểu biết thông thường đó là các số có dấu chấm động
 15. có một sự sai số hơi nhẹ. Cũng như bức ảnh mờ mờ ở đây,
 16. bạn không hẳn dựa vào mỗi pixel này được.
 17. Nên khi bạn có một số kiểu như 434.999
 18. và tương tự, đó chỉ là những thứ mà ta phải giải quyết.
 19. Bây giờ, trong trường hợp này, nếu ta không muốn
 20. mất bất kỳ đồng xu nhỏ nào, biện pháp khắc phục là sử dụng integer
 21. và làm việc với các đồng xu. Nếu cái này là 435
 22. đồng xu là một integer, 100 lần của 435
 23. sẽ không có vấn đề. Có vài kiểu số trong Java
 24. mà bạn có thể cần trong vài tình huống,
 25. tôi đã chuẩn bị một cái bảng cho bạn. Tiếp tục, đọc nó,
 26. và sau đó làm việc với Sarah với một vài quiz nhỏ.