Return to Video

Freemium Models App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:03
  Chúng ta vừa được nghe về
  mô hình kinh doanh Freemium
 • 0:03 - 0:05
  và cách nó tạo ra lợi nhuận
  cho nhiều doanh nghiệp.
 • 0:05 - 0:10
  Nhưng liệu mô hình dùng thử miễn phí
  trước khi mua này có hợp với bạn không?
 • 0:10 - 0:15
  Bạn có cần điều chỉnh gì để cải tiến
  mô hình freemium của mình không?
 • 0:15 - 0:17
  Hãy ghi lại câu trả lời
  của bạn vào ô này.
Title:
Freemium Models App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:18

Vietnamese subtitles

Revisions