Turkish subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. Yanıt hayır.
 2. Etmenin bulabileceği bir sonuç yok
 3. çünkü Bükreş haritada görünmüyor.
 4. Etmen Bükreş'e varmayı sağlayacak hiçbir eylem bilmiyor.
 5. O zaman etmene daha iyi bir şans verelim.
 6. Şimdi etmene Romanya haritasının tamamını verdik.
 7. Başlangıçta etmen Arad'da ve bitiş noktası, yani hedefi, Bükreş.
 8. Ve etmene hedef noktasına ulaşmayı sağlayacak bir eylem dizisinin
 9. bulunması problemi veriliyor.
 10. Şimdi etmenin problemi çözmesi mümkün mü?
 11. Yanıt evet.
 12. Bitiş noktasına ulaşmayı sağlayacak birçok rota veya eylem dizisi ya da adımları var.
 13. Bunlardan biri:
 14. Arad'dan başlayarak, önce bu adım, sonra bu, daha sonra bu,
 15. daha sonra bu, ve en son bu adım, etmeni hedefe ulaştırıyor.
 16. Bu durumda bu, problem için bir çözüm sayılır.
 17. Yani art arda sıralanmış, bizi hedefimize ulaştıracağı kesin olan bir eylem dizisi.
 18. [PROBLEM TANIMI]
 19. Şimdi bir problemi formel biçimde tanımlayalım.
 20. Bir problem birden çok bileşene ayrılabilir.
 21. İlk olarak, etmenin başlangıç durumu.
 22. Yol bulma problemimizde başlangıç durumu, etmenin Arad şehrinde bulunmasıydı.
 23. Daha sonra, şimdiki durumu giriş olarak alan ve etmenin mevcut durumda
 24. gerçekleştirebileceği eylemler kümesini döndüren Actions (Eylemler) adlı bir fonksiyon.
 25. [Actions(s) -> {a1, a2, a3 ... }]
 26. Bazı problemlerde etmenin gerçekleştirebileceği eylemler tüm durumlarda aynıdır
 27. ama bazı problemlerde etmenin gerçekleştirebileceği eylemler duruma bağlıdır.
 28. Yol bulma probleminde eylemler duruma bağlı.
 29. Bir şehirdeyken, komşu şehirlere olan yolları seçebiliriz
 30. ama diğer şehirlere gidemeyiz.
 31. Sırada, bir durumu ve bir eylemi giriş olarak alan ve yeni bir durum döndüren
 32. Result (Sonuç) adlı bir fonksiyonumuz var. [Result(s, a) -> s´]
 33. Örnek olarak, etmen Arad şehrindeyse ve bunu durum olarak alırsa,
 34. ve E-671 yolu üzerinden Timişoara'ya gitmeyi de eylem olarak alırsa,
 35. bu durumdayken bu eylemi gerçekleştirmenin sonucu yeni durum olacaktır,
 36. yani etmenin Timişoara'da olması.
 37. Sırada, mevcut durumu giriş olarak alan ve bir boolean değer döndüren
 38. Goal Test (Hedef Sınama) fonksiyonuna ihtiyacımız var. [GoalTest(s) -> T | F]
 39. yeni durumun hedef olup olmadığına göre, True (Doğru) veya False (Yanlış).
 40. Bir yol bulma probleminde tek hedef bitiş şehrine ulaşmak olur,
 41. yani Bükreş'e. Diğer tüm durumlar Goal Test'e tabi tutulduğunda False döndürür.
 42. Ve son olarak, bir yolu, yani bir durum/eylem geçişi dizisini
 43. giriş olarak alan, ve bu yolun maliyetini döndüren, Path Cost (Yol Maliyeti) adlı
 44. bir fonksiyona daha ihtiyacımız var. [PathCost(s->s->s) -> n]
 45. İnceleyeceğimiz problemlerin çoğu için, Path Cost fonksiyonunu toplamsal alacağız;
 46. böylece bir yolun maliyeti, o yolu oluşturan adımların maliyetlerinin toplamı olacak.
 47. Buna göre, Path Cost fonksiyonumuzu, bir Step Cost (Adım Maliyeti) fonksiyonu cinsinden gerçekleyeceğiz.
 48. Step Cost fonksiyonu bir durumu, bir eylemi, ve bu eylem sonucunda geçilen durumu giriş olarak alıp
 49. bu eylemin maliyetine karşılık gelen n sayısını döndürür. [StepCost(s, a, s´) -> n]
 50. Yol bulma örneğinde maliyet, kat edilen yolun mil cinsinden uzunluğu,
 51. veya yolu kat etmenin aldığı dakika cinsinden süre olarak alınabilir.