Serbian subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. Odgovor je ne--ne postoji rešenje koje agent može da smisli
 2. zato što Bukurešt nije na mapi.
 3. I tako agent ne zna nijednu akciju kojom bi stigao dotle.
 4. Pa hajde da agentu damo bolju šansu.
 5. Sad smo agentu dali kompletnu mapu Rumunije.
 6. Za početak, on je u Aradu i odredište - ili cilj - je u Bukureštu.
 7. I agentu je dat problem sa smišljanjem niza akcija
 8. uz pomoć kojih će stići do odredišta.
 9. Sada, da li je moguće da agent reši problem?
 10. I odgovor je da - postoji mnogo puteva ili koraka ili niza akcija
 11. kojima će stići do odredišta.
 12. Evo jednog od njih:
 13. Počevši iz Arada, čini prvi korak, i ovaj, onda ovaj,
 14. onda ovaj -- i onda ovaj, da stigne na odredište.
 15. Tako da se računa kao rešenje problema.
 16. Dakle niz akcija, povezanih zajedno, koje su zagarantovane da nas dovedu do cilja.
 17. [DEFINICIJA PROBLEMA]
 18. Sada hajde formalno da definišemo kako problem izgleda.
 19. Problem se može podeliti na nekoliko komponenti.
 20. Prvo, početno stanje sa kojim agent počinje. [POČETNO STANJE]
 21. U našem problemu pronalaženja puta, početno stanje je bilo da je agent u gradu Aradu.
 22. Dalje, funkcija Actions, koja uzuma stanje kao ulaz i vraća [Actions (s)]
 23. skup mogućih akcija koje agent može izvršiti kada je u ovom stanju.
 24. [ACTIONS (е) {, А2, А3 ...}]
 25. U nekim problemima, agent će imati iste akcije moguće u svim stanjima
 26. a u drugim problemima, on će imati drugačije akcije zavisno od stanja.
 27. U problemu nalaženja puta, akcije su zavisne od stanja.
 28. Kada smo u jednom gradu, možemo uzeti puteve do susednih gradova--
 29. ali ne možemo da idemo u bilo koje druge gradove.
 30. Sledeće, imamo funkciju koja se zove Result, koja uzima, kao ulaz, stanje i akciju
 31. i vraća, kao izlaz, novo stanje. [RESULT (s,a) S1]
 32. Tako, na primer, ako je agent u gradu Arad, i uzme to za stanje,
 33. i uzme akciju vožnje duž Route E-671 prema Temišvaru,
 34. onda će rezultat primene te akcije na to stanje biti novo stanje--
 35. gde je agent u gradu Temišvaru.
 36. Dalje, potrebna nam je funkcija koja se zove Goal Test,
 37. koja uzima stanje i vraća vrednost cilja -- [GOAL TEST (s) T/F]
 38. tačno ili netačno - govoreći nam da li je ovo stanje cilj ili nije.
 39. U problemu pronalaženja puta, jedini cilj je biti u odredišnom gradu-
 40. gradu Bukureštu - i sva ostala stanja bi vratila netačno za Goal Test
 41. I na kraju, potrebna nam je još jedna stvar, a to je Path Cost funkcija
 42. koja uzima put, niz stanja/akcija prelaza,
 43. i vraća broj, koji je cena tog puta. [PATH COST]
 44. Sada--za većinu problema kojim ćemo se baviti, napravićemo da Path Cost funkcija bude aditivna
 45. tako da je cena puta zbir troškova pojedinačnih koraka.
 46. I tako ćemo implementirati ovu funkciju Path Cost, u smislu Step Cost funkcije.
 47. Step Cost funkcija uzima stanje, akciju i rezultujuće stanje te akcije
 48. i vraća broj, n, koji je cena te akcije. [STEP COST (s, a, s1)=n]
 49. U problemu nalaženja puta, cena može biti broj milja koje su proputovane
 50. ili možda broj minuta koje su potrebne da se stigne do tog odredišta.