Croatian subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. Odgovor je ne - ne postoji rješenje koje agent može osmisliti
 2. jer Bukurešt se ne pojavljuje na karti.
 3. Agent ne zna poduzeti akcije koje ga mogu dovesti tamo.
 4. Dajmo agentu bolje šanse.
 5. Sada smo agentu dali kompletnu kartu Rumunjske.
 6. Za početak, on je u Aradu, a odredište - ili cilj je- u Bukureštu.
 7. Agentu je zadan problem da smisli sekvencu akcija
 8. kako bi došao na destinaciju.
 9. Je li moguće da agent riješi ovaj problem?
 10. Odgovor je da--postoje mnoge rute ili koraci ili sekvence akcija
 11. koje vode do destinacije.
 12. Ovo je jedno rješenje:
 13. Start u Aradu kao prvi korak, zatim drugi, pa sljedeći
 14. pa sljedeći--i još jedan, da bi došao na destinaciju.
 15. To se broji kao rješenje problema.
 16. Znači sekvenca akcija, lančano uvezanih, su garancija našeg dolaska na cilj.
 17. [DEFINICIJA PROBLEMA]
 18. Pokušajmo sada formalno definisati kako izgleda problem.
 19. Problem se može rastaviti na više komponenti.
 20. Prvo, inicijalno stanje kojim agent starta. [INICIJALNO STANJE]
 21. Inicijalno stanje u našem problemu pronalaženja rute jeste to da se agent našao u gradu Aradu.
 22. Sljedeće, funkcija Akcije, koja uzima stanje kao input i vraća [Akcije (s)]
 23. set mogućih akcija koje agent može izvršiti kada se nalazi u ovom stanju.
 24. [AKCIJE (s) {a,a2,a3...}]
 25. U nekim problemima, agent će imati iste akcije dostupne u svim stanjima
 26. dok u nekim drugim problemima, imat će različite akcije dostupne ovisno o stanju u kojem se nalazi.
 27. U problemu pronalaska rute, akcije su ovisne o stanju.
 28. Kada se nalazimo u jednom gradu, možemo birati rute do susjednih gradova--
 29. ali ne možemo ići do drugih gradova.
 30. Sljedeća funkcija, koja je nazvana Rezultat, uzima za ulaz, stanje i akciju
 31. i dostavlja, kao svoj izlaz, novo stanje. [REZULTAT (s,a) S1]
 32. Pa, na primjer, ako se agent nalazi u gradu Aradu i uzima to za stanje,
 33. i poduzima akciju vožnje uzduž Rutom E-671 u smjeru Timisoara,
 34. onda će rezultat primjene te akcije u tom stanju postati novo stanje--
 35. agent se nalazi u gradu Timisoara.
 36. Sljedeće, potrebna nam je funkcija nazvana Cilj Test,
 37. koja uzima stanje, a vraća boolean vrijednost--[CILJ TEST (s) T/F]
 38. true ili false--koji nam govore je li ovo stanje cilj.
 39. U problemu pronalaska rute, jedini cilj bio bi - biti u destinacijskom gradu--
 40. Bukureštu--i sva druga stanja bi vratila false kod Cilj Test funkcije.
 41. I naposlijetku, potrebna nam je još Trošak Putanje funkcija--
 42. koja uzima putanju, sekvencu stanja/tranzicije akcije,
 43. i vraća broj, koji predstavlja troškove putanje. [TROŠAK PUTANJE]
 44. Sada--za većinu problema s kojima ćemo se susretati, napravit ćemo da je funkcija Trošak Putanje rezultat zbroja
 45. pa će trošak putanje biti samo suma troškova individualnih koraka.
 46. Implementirat ćemo Troškovi Putanje funkciju po uslovima funkcije Troškovi Koraka.
 47. Funkcija Troškovi Koraka uzima stanje, akciju i rezultirajuće stanje te akcije
 48. a vraća broj, n, koji predstavlja trošak te akcije. [TROŠAK KORAKA (s, a, s1)=n]
 49. U primjeru pronalaska rute, trošak bi mogao biti broj preputovanih milja
 50. ili možda broj minuta, koje su bile utrošene do dolaska na destinaciju.