Czech subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. A odpověď je ne.
 2. Neexistuje žádné řešení, na které by agent mohl přijít,
 3. protože Bukurešť není na mapě,
 4. a tak agent nezná žádné akce, které by ho tam dovedly.
 5. Dejme tedy agentovi větší šanci.
 6. Nyní jsme agentovi dali celou mapu Rumunska.
 7. Začíná v Aradu, a místo určení - cíl - je v Bukurešti.
 8. A agent je postaven před problém zjištění posloupnost akcí,
 9. ktéré ho dovedou na místo určení.
 10. Je nyní pro agenta možné vyřešit tento problém?
 11. A odpověď je ano.
 12. Je zde mnoho cest, nebo kroků, nebo posloupností akcí které ho dovedou na místo určení.
 13. Zde je jedna z nich:
 14. Začíná v Aradu, jako první provede tento krok, pak tento, pak tento,
 15. pak tento, a pak tímto dorazí na místo určení.
 16. Dá se to tedy brát jako řešení problému.
 17. Je to tedy posloupnost akcí, zřetězených za sebou, které nás zaručeně dovedou k cíli.
 18. [DEFINICE PROBLÉMU]
 19. Nyní si formálně definujeme, jak vypadá problém.
 20. Problém může být rozdělen na několik částí.
 21. Za prvé, výchozí stav, ze kterého agent začíná.
 22. V našem problému hledání cesty byl výchozím stavem agent nacházející se ve městě Arad.
 23. Dále funkce, akce, jejímž vstupem je stav a vrací
 24. množinu možných akcí, které agent může vykonat když se v tomto stavu nachází.
 25. [AKCE (s) {a, a2, a3...}]
 26. V některých problémech má agent ve všech stavech k dispozici stejné akce,
 27. a v jiných problémech budou možné akce záviset na stavu.
 28. V problému hledání cesty jsou akce závislé na stavu.
 29. Když jsme v jednom městě, můžeme cestovat do sousedních měst--
 30. ale nemůžeme jet do žádného jiného města.
 31. Dále máme funkci zvanou Výsledek, jejímž vstupem je stav a akce,
 32. a vrací, jako výstup, nový stav.
 33. Takže napříkald když je agent ve městě Arad, což je tedy stav,
 34. a vykoná akci ve formě jízdy po silnici E-671 do Temešváru (Timisoara),
 35. pak výsledkem provedení této akce v tomto stavu by byl nový stav--
 36. kdy se agent nachází ve městě Temešvár.
 37. Dále potřebujeme funkci zvanou Test cíle,
 38. jejímž vstupem je stav a vrací logickou hodnotu--
 39. True nebo False - říká nám, zda je tento stav cílem nebo ne.
 40. V problému hledání cesty by jediným cílem bylo nacházet se v cílovém městě--
 41. Bukurešti - a Test cíle by pro všechny ostatní stavy vracel False.
 42. A konečně, potřebujeme ještě jednu věc, kterou je funkce Cena cesty--
 43. jejímž vstupem je cesta, posloupnost přechodů stav/akce,
 44. a vrací číslo, které je cenou této cesty.
 45. Pro většinu problémů, kterými se budeme zabývat, uděláme funkci Cena cesty aditivní
 46. takže cena cesty je prostě součtem ceny jednotlivých kroků.
 47. Funkci Cena cesty tak zrealizujeme na základě funkce Cena kroku.
 48. Funkce Cena kroku má jako vstup stav, akci a výsledný stav této akce
 49. a vrací číslo - n - což je cena této akce.
 50. V příkladu hledání cesty by cenou mohl být počet ujetých mil,
 51. nebo možná počet minut potřebných k dosažení místa určení.