Return to Video

Neverovatni izumi intuitivne veštačke inteligencije

 • 0:01 - 0:03
  Koliko vas su kreativci,
 • 0:03 - 0:07
  dizajneri, inženjeri,
  preduzetnici, umetnici
 • 0:07 - 0:09
  ili možda prosto imate
  veoma bujnu maštu?
 • 0:09 - 0:11
  Pokažite ruke? (Klicanje)
 • 0:11 - 0:12
  To je većina vas.
 • 0:13 - 0:16
  Imam novosti za nas kreativce.
 • 0:17 - 0:19
  U narednih 20 godina,
 • 0:21 - 0:24
  više će se promeniti
  način na koji obavljamo naše poslove
 • 0:25 - 0:28
  nego u poslednjih 2000 godina.
 • 0:29 - 0:33
  Zapravo, mislim da smo u praskozorju
  novog doba u ljudskoj istoriji.
 • 0:34 - 0:38
  Sad, imali smo četiri značajne istorijske
  ere, definisane načinom našeg rada.
 • 0:39 - 0:43
  Doba lovaca i sakupljača
  koje je trajalo nekoliko miliona godina.
 • 0:43 - 0:47
  A potom zemljoradničko doba
  koje je trajalo nekoliko hiljada godina.
 • 0:47 - 0:51
  Industrijsko doba
  je trajalo nekoliko vekova.
 • 0:51 - 0:55
  A sadašnje informaciono doba
  je trajalo svega nekoliko decenija.
 • 0:55 - 1:00
  Trenutno smo kao vrsta na samom početku
  naše nove značajne ere.
 • 1:01 - 1:04
  Dobro došli u prošireno doba.
 • 1:04 - 1:08
  U ovoj novoj eri, vaše prirodne ljudske
  sposobnosti će da budu proširene
 • 1:08 - 1:11
  uz pomoć računarskih sistema
  koji vam pomažu da razmišljate,
 • 1:11 - 1:13
  robotskih sistema
  koji vam pomažu da stvarate
 • 1:13 - 1:15
  i digitalnih nervnih sistema
 • 1:15 - 1:18
  koji vas povezuju sa svetom
  daleko izvan vaših prirodnih čula.
 • 1:19 - 1:21
  Započnimo kognitivnim proširenjem.
 • 1:21 - 1:24
  Koliko vas su prošireni kiborzi?
 • 1:24 - 1:27
  (Smeh)
 • 1:27 - 1:30
  Ja bih zapravo rekao
  da smo svi mi prošireni.
 • 1:30 - 1:32
  Zamislite da ste na zabavi
 • 1:32 - 1:35
  i neko vam postavi pitanje
  na koje ne znate odgovor.
 • 1:35 - 1:39
  Ako imate nešto slično ovome,
  za nekoliko sekundi možete znati odgovor.
 • 1:40 - 1:42
  Ali ovo je tek primitivni početak.
 • 1:43 - 1:46
  Čak je i Siri tek pasivno oruđe.
 • 1:47 - 1:50
  Zapravo, u poslednjih
  tri i po miliona godina,
 • 1:50 - 1:53
  oruđa koja smo imali
  su bila potpuno pasivna.
 • 1:54 - 1:58
  Ona rade tačno ono što im kažemo
  i ništa više.
 • 1:58 - 2:01
  Naše prvo oruđe je jedino seklo
  onde gde bismo udarili njime.
 • 2:02 - 2:05
  Dleto rezbari samo onde
  gde ga umetnik usmeri.
 • 2:05 - 2:11
  Čak i naša najnaprednija oruđa ne rade
  bilo šta bez naših eksplicitnih naredbi.
 • 2:11 - 2:14
  Zapravo, do danas,
  a to je nešto što me nervira,
 • 2:14 - 2:16
  oduvek smo bili ograničeni
 • 2:16 - 2:19
  potrebom da ručno
  uteramo našu volju u naše alate -
 • 2:19 - 2:22
  ručno, bukvalno koristeći naše ruke,
 • 2:22 - 2:23
  čak i sa kompjuterima.
 • 2:24 - 2:27
  No ja sam više nalik Skotiju
  iz "Zvezdanih staza".
 • 2:27 - 2:28
  (Smeh)
 • 2:28 - 2:31
  Želim da razgovaram s kompjuterom.
 • 2:31 - 2:34
  Želim da kažem: "Kompjuteru,
  hajde da dizajniramo automobil",
 • 2:34 - 2:35
  i kompjuter mi pokaže automobil.
 • 2:35 - 2:38
  A ja kažem: "Ne, da izgleda brže
  i manje nemački",
 • 2:38 - 2:40
  i, bum, kompjuter mi pokaže opciju.
 • 2:40 - 2:42
  (Smeh)
 • 2:42 - 2:45
  Taj razgovor je možda malčice daleko,
 • 2:45 - 2:47
  verovatno manje nego što većina nas misli,
 • 2:47 - 2:49
  ali trenutno
 • 2:49 - 2:50
  radimo na tome.
 • 2:50 - 2:54
  Oruđa prave ovaj skok
  od pasivnih do stvaralačkih.
 • 2:55 - 2:58
  Stvaralačka dizajnerska oruđa
  koriste kompjutere i algoritme,
 • 2:58 - 3:01
  da bi tim spojem stvorila geometriju
 • 3:01 - 3:04
  i potpuno sama došla do novih dizajna.
 • 3:04 - 3:07
  Sve što im je potrebno
  su vaši ciljevi i vaša ograničenja.
 • 3:07 - 3:08
  Daću vam jedan primer.
 • 3:08 - 3:11
  U slučaju ove vazdušne šasije drona,
 • 3:11 - 3:14
  sve što bi trebalo da uradite
  je da tražite sledeće:
 • 3:14 - 3:15
  da ima četiri propelera,
 • 3:15 - 3:17
  želite da bude što lakša
 • 3:17 - 3:19
  i želite da ima aerodinamičnu efikasnost.
 • 3:19 - 3:24
  Potom kompjuter istražuje
  celokupan prostor rešenja:
 • 3:24 - 3:28
  baš svaku mogućnost
  koja rešava i ispunjava vaše kriterijume -
 • 3:28 - 3:30
  milione njih.
 • 3:30 - 3:32
  Potrebni su veliki kompjuteri da to obave.
 • 3:32 - 3:34
  Ali su nam uzvratili dizajnima
 • 3:34 - 3:37
  koje mi sami ne bismo
  nikad mogli da zamislimo.
 • 3:37 - 3:40
  A kompjuter je sam došao do ovoga -
 • 3:40 - 3:42
  niko nikad nije nacrtao bilo šta -
 • 3:42 - 3:44
  i započeo je potpuno od nule.
 • 3:45 - 3:47
  I, usput, nije slučajno
 • 3:47 - 3:51
  da telo drona izgleda
  baš kao karlica leteće veverice.
 • 3:51 - 3:53
  (Smeh)
 • 3:54 - 3:56
  To je tako jer su algoritmi
  dizajnirani da deluju
 • 3:56 - 3:58
  na isti način kao evolucija.
 • 3:59 - 4:01
  Uzbudljivo je što počinjemo
  da gledamo ovu tehnologiju
 • 4:01 - 4:03
  u stvarnom svetu.
 • 4:03 - 4:05
  Nekoliko godina smo radili sa Erbasom
 • 4:05 - 4:07
  na konceptu aviona iz budućnosti.
 • 4:07 - 4:09
  I dalje je ispred svog vremena.
 • 4:09 - 4:13
  Ali baš nedavno smo koristili
  generativni dizajn veštačke inteligencije
 • 4:13 - 4:15
  da bismo smislili ovo.
 • 4:16 - 4:21
  Ovo je pregrada odštampana 3D štampačem,
  koju je dizajnirao kompjuter.
 • 4:21 - 4:24
  Jača je od prvobitne,
  a ipak je upola lakša
 • 4:24 - 4:27
  i leteće u erbasu A320 kasnije ove godine.
 • 4:27 - 4:29
  Kompjuteri sad mogu da stvaraju;
 • 4:29 - 4:34
  mogu da osmisle sopstvena rešenja
  za naše dobro definisane probleme.
 • 4:35 - 4:36
  Ali nisu intuitivni.
 • 4:36 - 4:39
  I dalje moraju da počnu od nule,
  baš svaki put,
 • 4:39 - 4:42
  a to je zato što nikad ne nauče.
 • 4:42 - 4:44
  Za razliku od Megi.
 • 4:44 - 4:46
  (Smeh)
 • 4:46 - 4:49
  Megi je zapravo pametnija od naših
  najnaprednijih dizajnerskih oruđa.
 • 4:49 - 4:51
  Šta podrazumevam time?
 • 4:51 - 4:53
  Ako njen vlasnik uzme povodac,
 • 4:53 - 4:55
  Megi zna s porpiličnim stepenom izvesnosti
 • 4:55 - 4:56
  da je vreme za šetnju.
 • 4:56 - 4:57
  A kako je naučila?
 • 4:57 - 5:01
  Pa, svaki put kad je vlasnik
  uzeo povodac, išli su u šetnju.
 • 5:01 - 5:02
  I Megi je obavila tri stvari:
 • 5:03 - 5:04
  morala je da obrati pažnju,
 • 5:04 - 5:06
  morala je da se priseti šta se desilo
 • 5:07 - 5:11
  i morala je da zadrži i stvori
  obrazac u svom umu.
 • 5:11 - 5:14
  Zanimljivo je da je upravo to ono što
 • 5:14 - 5:16
  naučnici za kompjutere pokušavaju
  da navedu VI da uradi
 • 5:16 - 5:18
  u poslednjih oko 60 godina.
 • 5:19 - 5:20
  Te 1952.
 • 5:20 - 5:24
  su sagradili ovaj kompjuter
  koji je mogao da igra iks-oks.
 • 5:25 - 5:26
  Velika stvar.
 • 5:27 - 5:30
  Potom, 45 godina kasnije, 1997.
 • 5:30 - 5:33
  Deep Blue je pobedio Kasparova u šahu.
 • 5:34 - 5:39
  Godine 2011, Watson je pobedio
  ova dva čoveka u kvizu,
 • 5:39 - 5:42
  što je daleko teže za kompjuter
  da iga od šaha.
 • 5:42 - 5:46
  Zapravo, umesto da radi
  na osnovu već definisanih recepata,
 • 5:46 - 5:49
  Votson je morao da koristi rasuđivanje
  da bi prevazišao ljudske protivnike.
 • 5:50 - 5:53
  A onda, pre nekoliko nedelja,
 • 5:53 - 5:57
  AlphaGo iz DeepMind-a je pobedio
  ljudsko biće koje je najbolje u gou,
 • 5:57 - 5:59
  a to je najkomplikovanija igra koju imamo.
 • 5:59 - 6:02
  Zapravo, ima više mogućih poteza u gou
 • 6:02 - 6:04
  nego što ima atoma u univerzumu.
 • 6:06 - 6:08
  Pa, kako bi pobedio,
 • 6:08 - 6:11
  AlphaGo je morao da razvije intuiciju.
 • 6:11 - 6:15
  I zapravo, u nekim momentima
  programeri AlphaGo-a nisu razumeli
 • 6:15 - 6:18
  zašto je AlphaGo radio to što radi.
 • 6:19 - 6:21
  A stvari se odvijaju zaista brzo.
 • 6:21 - 6:24
  Mislim, razmotrite -
  u okviru ljudskog životnog veka,
 • 6:24 - 6:27
  kompjuteri su prešli od dečje igre
 • 6:28 - 6:31
  do onoga što se smatra vrhuncem
  strateškog mišljenja.
 • 6:32 - 6:34
  U suštini se dešava to
 • 6:34 - 6:38
  da kompjuteri prestaju da budu poput Spoka
 • 6:38 - 6:40
  i postaju mnogo više nalik Kirku.
 • 6:40 - 6:43
  (Smeh)
 • 6:43 - 6:47
  Je li tako? Od čiste logike do intuicije.
 • 6:48 - 6:50
  Da li biste prešli ovaj most?
 • 6:51 - 6:53
  Većina vas govori: "Uh, nema šanse!"
 • 6:53 - 6:54
  (Smeh)
 • 6:54 - 6:57
  A stigli ste do te odluke
  u deliću sekunde.
 • 6:57 - 6:59
  Prosto ste nekako znali
  da taj most nije bezbedan.
 • 6:59 - 7:01
  A upravo je to tip intuicije
 • 7:01 - 7:05
  koju naši sistemi dubinskog učenja
  trenutno počinju da razvijaju.
 • 7:06 - 7:07
  Veoma brzo ćete bukvalno moći
 • 7:07 - 7:10
  da pokažete kompjuteru
  nešto što ste napravili,
 • 7:10 - 7:11
  što ste dizajnirali
 • 7:11 - 7:12
  i on će to da pogleda i kaže:
 • 7:12 - 7:15
  "Izvini, druže, to neće proći.
  Moraš opet da pokušaš."
 • 7:16 - 7:19
  Ili ćete moći da ga pitate da li će se
  ljudima sviđati vaša nova pesma
 • 7:20 - 7:22
  ili vaš novi ukus sladoleda.
 • 7:24 - 7:26
  Ili, što je još važnije,
 • 7:26 - 7:29
  moći ćete raditi sa kompjuterom
  da biste rešili problem
 • 7:29 - 7:30
  s kojim se pre nismo suočili.
 • 7:30 - 7:32
  Na primer, klimatske promene.
 • 7:32 - 7:34
  Sami ne obavljamo posao naročito dobro,
 • 7:34 - 7:36
  svakako da bi nam koristila
  sva moguća pomoć.
 • 7:36 - 7:37
  O tome govorim,
 • 7:37 - 7:40
  o tehnologiji koja naglašava
  naše kognitivne sposobnosti
 • 7:40 - 7:44
  kako bismo mogli da zamislimo
  i dizajniramo stvari koje nisu dostupne
 • 7:44 - 7:46
  nama, prostim starim neproširenim ljudima.
 • 7:48 - 7:51
  Pa, o čemu se radi kod stvaranja
  svih tih blesavih novih stvari
 • 7:51 - 7:53
  koje ćemo izumeti i dizajnirati?
 • 7:54 - 7:58
  Mislim da se u eri ljudskog proširivanja
  podjednako radi o fizičkom svetu
 • 7:58 - 8:01
  kao i o virtuelnoj, intelektualnoj sferi.
 • 8:02 - 8:04
  Kako će nas tehnologija proširiti?
 • 8:04 - 8:07
  U fizičkom svetu,
  biće to robotski sistemi.
 • 8:08 - 8:09
  U redu, svakako da postoji strah
 • 8:09 - 8:12
  da će roboti da oduzmu poslove ljudima,
 • 8:12 - 8:14
  to je tačno za određene sektore.
 • 8:14 - 8:17
  No, mene više zanima zamisao
 • 8:17 - 8:22
  da će ljudi i roboti radeći zajedno
  proširiti jedni druge,
 • 8:22 - 8:24
  i počeće da naseljavaju nove prostore.
 • 8:24 - 8:27
  Ovo je primenjena istraživačka
  laboratorija u San Francisku,
 • 8:27 - 8:30
  gde je napredna robotika
  jedna od oblasti na koje se fokusiramo,
 • 8:30 - 8:32
  naročito saradnja između ljudi i robota.
 • 8:33 - 8:36
  A ovo je Bišop, jedan od naših robota.
 • 8:36 - 8:38
  Kao eksperiment, podesili smo ga
 • 8:38 - 8:41
  da pomaže osobi koja na građevini
  obavlja repetitivne poslove -
 • 8:42 - 8:46
  poslove poput bušenja rupa u gips-kartonu
  za utičnice ili prekidače za svetla.
 • 8:46 - 8:49
  (Smeh)
 • 8:50 - 8:53
  Dakle, Bišopov ljudski partner
  može da mu objasni na engleskom
 • 8:53 - 8:54
  i jednostavnom gestikulacijom,
 • 8:54 - 8:56
  poput razgovaranja sa psom,
 • 8:56 - 8:58
  a potom Bišop, izvodi ta uputstva
 • 8:58 - 9:00
  savršenom preciznošću.
 • 9:00 - 9:03
  Koristimo ljude za ono u čemu su dobri:
 • 9:03 - 9:05
  svesnost, percepcija i donošenje odluka.
 • 9:05 - 9:08
  A koristimo robota za ono u čemu je dobar:
 • 9:08 - 9:09
  preciznost i ponavljanje.
 • 9:10 - 9:13
  Još jedan sjajan projekat
  na kom je radio Bišop.
 • 9:13 - 9:16
  Cilj ovog projekta, koga smo nazvali HIVE,
 • 9:16 - 9:20
  bio je da testira iskustvo
  ljudi, kompjutera i robota
 • 9:20 - 9:23
  gde svi rade zajedno kako bi rešili
  veoma složene dizajnerske probleme.
 • 9:24 - 9:25
  Ljudi su služili kao radna snaga.
 • 9:25 - 9:29
  Kružili su po gradilištu,
  rukovali bambusom -
 • 9:29 - 9:32
  koji je, usput, stoga
  što je neizomorfan materijal,
 • 9:32 - 9:33
  veoma težak robotima za rukovanje.
 • 9:33 - 9:35
  No, potom su roboti namotavali ovo vlakno,
 • 9:35 - 9:38
  a to je skoro nemoguće za ljude da urade.
 • 9:38 - 9:42
  A potom smo imali VI
  koja je sve kontrolisala.
 • 9:42 - 9:45
  Govorila je ljudima šta da rade,
  govorila je robotima šta da rade
 • 9:45 - 9:48
  i nadgledala hiljade
  pojedinačnih komponenti.
 • 9:48 - 9:49
  Zanimljivo je
 • 9:49 - 9:52
  da je izgradnja ovog paviljona
  prosto bila nemoguća
 • 9:52 - 9:57
  bez ljudi, robota i VI
  koji proširuju jedni druge.
 • 9:58 - 10:01
  Podeliću sa vama još jedan projekat.
  Ovaj je malčice blesav.
 • 10:01 - 10:06
  Radimo sa umetnicima iz Amsterdama,
  Jorisom Larmanom i njegovom ekipom iz MX3D
 • 10:06 - 10:09
  da bismo generativno dizajnirali
  i robotski odštampali
 • 10:09 - 10:12
  prvi u svetu autonomno proizveden most.
 • 10:12 - 10:16
  Dakle, Joris i VI baš dok govorimo
  dizajniraju taj objekat
 • 10:16 - 10:17
  u Amsterdamu.
 • 10:17 - 10:20
  A kad završe, pritisnućemo "Kreni"
 • 10:20 - 10:23
  i roboti će početi 3D tehnologijom
  da štampaju nerđajući čelik
 • 10:23 - 10:26
  i nastaviće da štampaju
  bez ljudskog uplitanja,
 • 10:26 - 10:28
  sve dok završe most.
 • 10:29 - 10:32
  Pa, kako će roboti
  da prošire našu sposobnost
 • 10:32 - 10:34
  zamišljanja i dizajniranja novih stvari,
 • 10:34 - 10:37
  robotski sistemi će da nam pomognu
  da gradimo i pravimo stvari
 • 10:37 - 10:39
  koje nismo mogli da pravimo pre.
 • 10:40 - 10:45
  No, šta je s našom sposobnošću
  da osetimo i kontrolišemo ove stvari?
 • 10:45 - 10:49
  Kako bi bilo da imamo nervni sistem
  kod stvari koje pravimo?
 • 10:49 - 10:51
  Naš nervni sistem, ljudski nervni sistem,
 • 10:51 - 10:53
  saopštava nam o svemu
  što se dešava oko nas.
 • 10:54 - 10:58
  Međutim, nervni sitem stvari
  koje pravimo je u najboljem slučaju prost.
 • 10:58 - 11:01
  Na primer, automobil ne saopštava
  gradskom odseku za javne delatnosti
 • 11:01 - 11:05
  da je upravo udario u rupu
  na uglu ulice Brodvej i Morison.
 • 11:05 - 11:07
  Građevina ne sopštava njenim dizajnerima
 • 11:07 - 11:09
  da li ljudi unutar nje vole da budu tu,
 • 11:09 - 11:12
  a proizvođač lutaka ne zna
 • 11:12 - 11:14
  da li se zaista igraju
  njihovim igračkama -
 • 11:14 - 11:17
  kako, gde i da li su ili nisu zabavne.
 • 11:18 - 11:21
  Vidite, siguran sam da su dizajneri
  zamislili ovakav stil života za barbiku
 • 11:21 - 11:23
  kada su je dizajnirali.
 • 11:23 - 11:24
  (Smeh)
 • 11:24 - 11:27
  Ali šta ako se ispostavi
  da je barbi zapravo veoma usamljena?
 • 11:27 - 11:30
  (Smeh)
 • 11:31 - 11:33
  Kad bi dizajneri znali
 • 11:33 - 11:34
  šta se zaista dešava u stvarnom svetu
 • 11:34 - 11:37
  njihovim dizajnima - putevima,
  građevinama, barbikama -
 • 11:37 - 11:38
  mogli bi da koriste to znanje
 • 11:38 - 11:41
  da stvore bolja iskustva za korisnike.
 • 11:41 - 11:43
  Nedostaje nervni sistem
 • 11:43 - 11:47
  koji bi nas povezao sa svim stvarima
  koje dizajniramo, pravimo i koristimo.
 • 11:48 - 11:51
  Šta kad biste svi vi imali
  dotok takvog oblika informacija
 • 11:51 - 11:54
  od stvari koje stvarate u stvarnom svetu?
 • 11:55 - 11:57
  Uz sve što pravimo,
 • 11:57 - 11:59
  trošimo ogromne količine
  novca i energije -
 • 11:59 - 12:02
  zapravo, prošle godine,
  skoro dva biliona dolara -
 • 12:02 - 12:05
  ubeđujući ljude da kupe
  stvari koje pravimo.
 • 12:05 - 12:08
  Ali kad biste imali ovakvu vezu
  sa stvarima koje dizajnirate i stvarate
 • 12:08 - 12:10
  kada se one nađu u stvarnom svetu,
 • 12:10 - 12:13
  nakon što ih prodaju
  ili lansiraju ili šta god,
 • 12:13 - 12:15
  zapravo bismo mogli to da promenimo
 • 12:15 - 12:18
  i da se pomerimo
  od ubeđivanja ljudi da vole naše stvari
 • 12:18 - 12:22
  do prosto pravljenja stvari
  koje su ljudima prvenstveno potrebne.
 • 12:22 - 12:24
  Dobre vesti su da radimo
  na digitalnom nervnom sistemu
 • 12:24 - 12:27
  koji bi nas povezao
  sa stvarima koje dizajniramo.
 • 12:28 - 12:30
  Radimo na jednom projektu
 • 12:30 - 12:34
  sa nekoliko momaka iz Los Anđelesa,
  koji sebe nazivaju Bandito Bradersima,
 • 12:34 - 12:35
  i njihovom ekipom.
 • 12:35 - 12:39
  A jedna od stvari koju ovi momci rade
  je izgradnja ludih automobila
 • 12:39 - 12:42
  koji rade potpuno lude stvari.
 • 12:43 - 12:44
  Ovi momci su sumanuti -
 • 12:44 - 12:45
  (Smeh)
 • 12:45 - 12:47
  na najbolji način.
 • 12:49 - 12:51
  A mi s njima radimo
 • 12:51 - 12:53
  tako što uzmemo tradicionalnu
  šasiju za trkačka auta
 • 12:53 - 12:55
  i ugrađujemo nervni sistem u nju.
 • 12:55 - 12:58
  Dakle, opskrbili smo je
  desetinama senzora,
 • 12:58 - 13:01
  stavili smo iza volana
  vozača svetske klase,
 • 13:01 - 13:04
  odvezli auto u pustinju
  vozali ga do besvesti sedam dana.
 • 13:04 - 13:06
  A nervni sistem automobila je zabeležio
 • 13:06 - 13:08
  sve što se dešavalo automobilu.
 • 13:08 - 13:11
  Zabeležili smo četiri milijarde
  jedinica podataka;
 • 13:11 - 13:13
  sve sile kojima je bilo izloženo.
 • 13:13 - 13:15
  A potom smo uradili nešto ludo.
 • 13:15 - 13:17
  Uzeli smo sve podatke
 • 13:17 - 13:21
  i priključili ih na VI genrativnog dizajna
  koju nazivamo "Dreamcatcher".
 • 13:21 - 13:25
  Pa, šta dobijate kada dizajnerskom oruđu
  date nervni sistem
 • 13:25 - 13:28
  i zatražite od njega da vam sagradi
  najbolju šasiju za auto?
 • 13:29 - 13:31
  Dobijate ovo.
 • 13:32 - 13:36
  Ovo je nešto što ljudi
  nikad ne bi mogli da dizajniraju.
 • 13:37 - 13:39
  Samo što ljudi ovo jesu dizajnirali,
 • 13:39 - 13:43
  ali to su bili ljudi prošireni
  VI generativnog dizajna,
 • 13:43 - 13:44
  digitalnim nervnim sistemom
 • 13:44 - 13:47
  i robotima koji zapravo mogu
  da proizvedu nešto ovakvo.
 • 13:48 - 13:51
  Pa, ako je ovo budućnost, prošireno doba,
 • 13:51 - 13:56
  a mi ćemo da budemo prošireni
  kognitivno, fizički i čulno,
 • 13:56 - 13:57
  kako će to da izgleda?
 • 13:58 - 14:01
  Kako će da izgleda ova zemlja čuda?
 • 14:01 - 14:03
  Mislim da ćemo da vidimo svet
 • 14:03 - 14:06
  u kom se udaljavamo
  od stvari koje se proizvode
 • 14:06 - 14:07
  do stvari koje se obrađuju.
 • 14:08 - 14:12
  U kom se udaljavamo od stvari
  koje se konstruišu
 • 14:12 - 14:13
  do onih koje se gaje.
 • 14:14 - 14:16
  Udaljićemo se od izolacije
 • 14:16 - 14:18
  ka povezanosti.
 • 14:19 - 14:21
  I udaljićemo se od kopanja
 • 14:21 - 14:23
  ka sakupljanju.
 • 14:24 - 14:28
  Mislim i da ćemo se pomeriti
  od žudnje da nam stvari budu poslušne
 • 14:28 - 14:29
  ka cenjenju autonomije.
 • 14:31 - 14:33
  Zahvaljujući našim
  proširenim mogućnostima,
 • 14:33 - 14:35
  naš svet će da se drastično izmeni.
 • 14:36 - 14:39
  Imaćemo svet s više izbora,
  više povezanosti,
 • 14:39 - 14:41
  dinamičniji, složeniji
 • 14:41 - 14:43
  prilagodljiviji i, naravno,
 • 14:43 - 14:45
  lepši.
 • 14:45 - 14:47
  Obrisi budućnosti
 • 14:47 - 14:49
  neće da liče na bilo šta
  što smo videli do sad.
 • 14:49 - 14:50
  Zašto?
 • 14:50 - 14:54
  Jer će sve ovo da oblikuje
  novo partnerstvo
 • 14:54 - 14:58
  između tehnologije, prirode i čovečanstva.
 • 14:59 - 15:03
  Za mene, to je budućnost
  koju vredi iščekivati.
 • 15:03 - 15:04
  Mnogo vam hvala.
 • 15:04 - 15:10
  (Aplauz)
Title:
Neverovatni izumi intuitivne veštačke inteligencije
Speaker:
Moris Konti (Maurice Conti)
Description:

Šta dobijete kada podarite dizajnerskom oruđu digitalni nervni sistem? Kompjuteri koji unapređuju našu sposobnost razmišljanja i zamišljanja, i robotski sistemi koji osmišljavaju (i grade) radikalno nove dizajne za mostove, automobile, dronove i još mnogo toga - sve potpuno sami. Pođite u obilazak proširenog doba sa futuristom Morisom Kontijem, i zavirite u vreme u kom roboti i ljudi rade rame uz rame, kako bi postigli stvari koje ni jedni ni drugi ne bi mogli postići samostalno.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:23

Serbian subtitles

Revisions