Return to Video

Jose Antonio Abreu o dzieciach przemienionych muzyką

 • 0:00 - 0:03
  Chris Anderson: Zobaczmy teraz nadzwyczajne przemówienie,
 • 0:03 - 0:05
  nagrane kilka tygodni temu.
 • 0:05 - 0:14
  (Muzyka)
 • 0:14 - 0:19
  Jose Antonio Abreu: Moi drodzy przyjaciele, Panie i Panowie,
 • 0:19 - 0:23
  jestem dzisiaj przepełniony szczęściem
 • 0:23 - 0:29
  z powodu otrzymania nagrody TED Prize
 • 0:29 - 0:31
  w imieniu wszystkich
 • 0:31 - 0:33
  wybitnych nauczycieli muzyki,
 • 0:33 - 0:41
  artystów i pedagogów z Wenezueli,
 • 0:41 - 0:45
  którzy bezinteresownie i lojalnie towarzyszyli mi przez 35 lat
 • 0:45 - 0:51
  w zakładaniu i rozwijaniu w Wenezueli
 • 0:51 - 0:55
  Krajowego Systemu Dziecięcych i Młodzieżowych Orkiestr i Chórów.
 • 0:55 - 0:57
  Odkąd byłem chłopcem,
 • 0:57 - 1:00
  już we wczesnym dzieciństwie,
 • 1:00 - 1:03
  zawsze chciałem być muzykiem
 • 1:03 - 1:07
  i dzięki Bogu, udało mi się.
 • 1:07 - 1:11
  Od moich nauczycieli, rodziny i środowiska
 • 1:11 - 1:15
  dostałem wszelką pomoc potrzebną, by zostać muzykiem.
 • 1:15 - 1:17
  Całe życie marzyłem
 • 1:17 - 1:22
  by wszystkie wenezuelskie dzieci
 • 1:22 - 1:25
  miały te same możliwości, jakie ja miałem.
 • 1:25 - 1:31
  Z tego pragnienia i prosto z mojego serca
 • 1:31 - 1:33
  narodziła się idea, by muzyka stała się
 • 1:33 - 1:39
  dla mojego kraju głęboką i globalną rzeczywistością.
 • 1:39 - 1:45
  Od pierwszej próby widziałem przed nami świetlaną przyszłość.
 • 1:45 - 1:51
  Ta próba była dla mnie wielkim wyzwaniem.
 • 1:51 - 1:56
  Podarowano nam 50 pulpitów muzycznych,
 • 1:56 - 2:01
  przeznaczonych dla 100 chłopców, którzy mieli być na próbie.
 • 2:01 - 2:06
  Kiedy okazało się, że na próbę przyszło jedynie 11 dzieci,
 • 2:06 - 2:08
  zapytałem się w duchu,
 • 2:08 - 2:13
  "Czy mam zamknąć ten program, czy pomnożyć ilość tych dzieciaków?"
 • 2:14 - 2:19
  Postanowiłem stawić czoła wyzwaniu i tej samej nocy
 • 2:19 - 2:23
  obiecałem dzieciom, że przemienię naszą orkiestrę
 • 2:23 - 2:25
  w jedną z najlepszych na świecie.
 • 2:25 - 2:32
  Dwa miesiące temu przypomniałem sobie tę obietnicę,
 • 2:32 - 2:34
  kiedy wybitny angielski krytyk
 • 2:34 - 2:39
  opublikował artykuł w London Times,
 • 2:39 - 2:44
  pisząc o tym, kto mógłby zostać zwycięzcą Orkiestrowych Mistrzostw Świata.
 • 2:44 - 2:46
  Wymienił cztery wspaniałe orkiestry,
 • 2:46 - 2:53
  a piątą była Wenezuelska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna.
 • 2:53 - 2:55
  Dzisiaj możemy powiedzieć,
 • 2:55 - 2:59
  że sztuka w Ameryce Łacińskiej
 • 2:59 - 3:05
  nie jest przeznaczona wyłącznie dla elit,
 • 3:05 - 3:07
  ale stała się społecznym prawem,
 • 3:07 - 3:10
  przywilejem dla wszystkich ludzi.
 • 3:10 - 3:15
  Dziecko: Tu nie ma podziałów klasowych czy rasowych.
 • 3:15 - 3:17
  Biały, czarny, bogaty, biedny…
 • 3:17 - 3:21
  Po prostu, jeśli jesteś utalentowany,
 • 3:21 - 3:25
  jeśli masz powołanie i chęć bycia tutaj, na pewno się dostaniesz,
 • 3:25 - 3:27
  i razem będziemy tworzyć muzykę.
 • 3:27 - 3:30
  J.A.: Podczas obecnego tournée
 • 3:30 - 3:35
  Wenezuelskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Simona Bolivara
 • 3:35 - 3:37
  w USA i w Europie
 • 3:37 - 3:42
  Widzieliśmy, jak nasza muzyka wzrusza młodą publiczność
 • 3:42 - 3:46
  do głębi ich dusz,
 • 3:47 - 3:52
  jak dzieci i dorośli pędzą do sceny,
 • 3:52 - 3:55
  by otrzymać kurtki od naszych muzyków.
 • 3:55 - 4:03
  Dostawaliśmy owacje na stojąco, czasami po 30 minut,
 • 4:03 - 4:05
  które zdawały się trwać wieki,
 • 4:05 - 4:08
  a jak publiczność po koncercie
 • 4:08 - 4:13
  wybiegała na ulicę, by triumfalnie przywitać naszą młodzież.
 • 4:13 - 4:19
  Nie świadczyło to wyłącznie o zwycięstwie artystycznym,
 • 4:19 - 4:23
  ale również o głębokiej sympatii
 • 4:23 - 4:29
  pomiędzy publicznością najbardziej zaawansowanych krajów świata,
 • 4:29 - 4:31
  a muzyczną młodzieżą Ameryki Łacińskiej,
 • 4:31 - 4:33
  tak jak w Wenezueli,
 • 4:33 - 4:42
  ofiarującą tym publicznościom przekaz muzyki, żywotności, energii,
 • 4:42 - 4:44
  entuzjazmu i siły.
 • 4:44 - 4:49
  W swej istocie, orkiestra i chór
 • 4:49 - 4:53
  są czymś więcej niż artystyczną kreacją.
 • 4:53 - 4:57
  Są one przykładami i szkołami społecznego życia,
 • 4:57 - 4:59
  ponieważ wspólne granie i śpiewanie
 • 4:59 - 5:04
  to intymne współistnienie
 • 5:04 - 5:09
  dążące do perfekcji i doskonałości,
 • 5:09 - 5:15
  kierujące się ścisłą dyscypliną organizacji i koordynacji
 • 5:15 - 5:17
  w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów.
 • 5:17 - 5:19
  w poszukiwaniu harmonijnej współzależności głosów i instrumentów.
 • 5:19 - 5:22
  Tak budują pomiędzy sobą ducha solidarności i braterstwa,
 • 5:22 - 5:24
  Tak budują pomiędzy sobą ducha solidarności i braterstwa,
 • 5:24 - 5:27
  rozwijają pewność siebie
 • 5:27 - 5:32
  oraz wartości etyczne i estetyczne
 • 5:32 - 5:36
  związane ze wszystkimi aspektami sztuki muzycznej.
 • 5:36 - 5:40
  Dlatego muzyka jest tak ogromnie ważna
 • 5:40 - 5:46
  w pobudzaniu wrażliwości, szlifowaniu wartości
 • 5:46 - 5:48
  i w instruowaniu młodzieży
 • 5:48 - 5:50
  by uczyli swoich kolegów.
 • 5:50 - 5:52
  Dziecko: Uczestniczę w tym już tyle,
 • 5:52 - 5:54
  że muzyka stała się życiem.
 • 5:54 - 5:56
  Niczym więcej.
 • 5:56 - 5:59
  Muzyka jest życiem.
 • 6:00 - 6:05
  J.A.: Każdy nastolatek i dziecko w El Sistema ma swoją opowieść,
 • 6:05 - 6:12
  wszystkie one są dla mnie ważne i mają olbrzymie znaczenie.
 • 6:12 - 6:18
  Pozwólcie, że wymienię przypadek Edicsona Ruiza.
 • 6:18 - 6:23
  To chłopiec z parafii w Caracas,
 • 6:23 - 6:28
  który z wielką pasją chodził na lekcje kontrabasu
 • 6:28 - 6:32
  do dziecięcej orkiestry im. Świętego Augustyna.
 • 6:32 - 6:34
  Dzięki swojemu wysiłkowi,
 • 6:34 - 6:39
  i poparciu matki, rodziny i społeczeństwa,
 • 6:39 - 6:41
  został pierwszym kontrabasistą Orkiestry Filharmonii Berlińskiej.
 • 6:41 - 6:45
  został pierwszym kontrabasistą Orkiestry Filharmonii Berlińskiej.
 • 6:45 - 6:50
  Mamy inną bardzo znaną historię - Gustavo Dudamel.
 • 6:50 - 6:54
  Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry
 • 6:54 - 6:56
  w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.
 • 6:56 - 7:02
  Tam rozwinął się jako skrzypek i jako dyrygent.
 • 7:02 - 7:07
  Został dyrygentem orkiestr dziecięcych w Wenezueli,
 • 7:07 - 7:11
  a dzisiaj dyryguje największymi orkiestrami świata.
 • 7:11 - 7:16
  Jest muzycznym dyrektorem Orkiestry Filharmonii Los Angeles
 • 7:16 - 7:20
  i wciąż pozostaje głównym liderem wenezuelskich orkiestr dziecięcych.
 • 7:20 - 7:22
  Był dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Goteborgu
 • 7:22 - 7:26
  i jest niezrównanym przykładem
 • 7:26 - 7:30
  dla młodych muzyków w Ameryce Łacińskiej i na świecie.
 • 7:30 - 7:32
  Struktura El Sistema
 • 7:32 - 7:39
  bazuje na nowym i elastycznym stylu zarządzania,
 • 7:39 - 7:44
  zaadaptowanym na potrzeby każdej wspólnoty i regionu,
 • 7:45 - 7:51
  obejmującym obecnie 300.000 dzieci z niskich i średnich klas społecznych
 • 7:51 - 7:53
  w całej Wenezueli.
 • 7:53 - 7:57
  To program pomocy socjalnej
 • 7:57 - 8:01
  i głębokiej przemiany kulturowej
 • 8:01 - 8:05
  skierowanej do całego wenezuelskiego społeczeństwa,
 • 8:05 - 8:07
  absolutnie bez żadnych wyróżnień,
 • 8:07 - 8:14
  ale z naciskiem na bezradne i zagrożone grupy społeczne.
 • 8:14 - 8:19
  Efekt El Sistema jest wyczuwalny w trzech podstawowych sferach życia:
 • 8:19 - 8:22
  w sferze prywatnej / socjalnej,
 • 8:22 - 8:27
  w gronie rodziny i w społeczeństwie.
 • 8:27 - 8:29
  W sferze prywatnej / socjalnej,
 • 8:29 - 8:34
  dzieci w orkiestrach i chórach
 • 8:34 - 8:38
  rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie.
 • 8:38 - 8:40
  Muzyka staje się źródłem
 • 8:40 - 8:44
  rozwoju wymiarów ludzkiej istoty,
 • 8:44 - 8:46
  dzięki czemu podnosi na duchu
 • 8:46 - 8:50
  i prowadzi człowieka do pełnego rozwoju osobowości.
 • 8:50 - 8:57
  Emocjonalne i intelektualne walory programu są więc ogromne:
 • 8:57 - 9:06
  nabycie zdolności przywódczych, podstaw metodyki nauczania,
 • 9:06 - 9:08
  poczucia zobowiązania, odpowiedzialności,
 • 9:08 - 9:12
  hojności, poświecenia dla innych
 • 9:12 - 9:19
  i indywidualnego wkładu w osiąganie wspólnych celów.
 • 9:19 - 9:26
  To wszystko prowadzi do rozwoju poczucia godności i pewności siebie.
 • 9:26 - 9:31
  Matka Teresa z Kalkuty
 • 9:31 - 9:35
  podkreślała coś co zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie:
 • 9:35 - 9:40
  największą nędzą i tragedią ubóstwa
 • 9:40 - 9:45
  nie jest brak chleba czy dachu nad głową,
 • 9:45 - 9:49
  ale uczucie bycia nikim,
 • 9:49 - 9:51
  poczucie bycia nikim,
 • 9:51 - 9:56
  brak tożsamości,
 • 9:56 - 10:02
  brak publicznej godności.
 • 10:02 - 10:05
  Dlatego też rozwój dziecka
 • 10:05 - 10:08
  w orkiestrze i w chórze
 • 10:08 - 10:10
  napełnia go szlachetną tożsamością
 • 10:10 - 10:16
  tworząc z niego model do naśladowania przez rodzinę i otoczenie.
 • 10:16 - 10:21
  Robi z niego lepszego ucznia,
 • 10:21 - 10:23
  ponieważ inspiruje go do poczucia odpowiedzialności,
 • 10:23 - 10:32
  wytrwałości i punktualności, co bardzo pomaga w szkole.
 • 10:32 - 10:39
  W kręgu rodzinnym pomoc ze strony rodziców jest bezwarunkowa.
 • 10:39 - 10:43
  Dziecko staje się przykładem dla rodziców,
 • 10:43 - 10:45
  a to niezwykle ważne dla dziecka biednego.
 • 10:45 - 10:51
  Odkrywszy, iż jest ważne dla swojej rodziny,
 • 10:51 - 10:55
  zaczyna szukać nowych dróg własnego rozwoju
 • 10:55 - 11:00
  i ma większe nadzieje wobec siebie i swojego otoczenia.
 • 11:00 - 11:07
  Ma też nadzieję na poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny.
 • 11:07 - 11:14
  To wszystko stwarza konstruktywną i rozwojową dynamikę społeczną.
 • 11:14 - 11:19
  Większość naszych dzieci przynależy, jak już wspomniałem,
 • 11:19 - 11:23
  do najbardziej bezbronnej warstwy społeczeństwa wenezuelskiego.
 • 11:23 - 11:28
  To zachęca je do obrania nowych marzeń, nowych celów,
 • 11:28 - 11:32
  i rozwoju w zakresie rozmaitych możliwości
 • 11:32 - 11:34
  jakie muzyka ma do zaoferowania.
 • 11:34 - 11:38
  W końcu, w gronie społeczeństwa,
 • 11:38 - 11:43
  orkiestry są miejscem kulturowej kreatywności,
 • 11:43 - 11:45
  źródłem wymiany i nowego zrozumienia.
 • 11:45 - 11:51
  Dzięki swej spontaniczności,
 • 11:51 - 11:58
  muzyka jest nie luksusem, ale dziedzictwem społecznym.
 • 11:58 - 12:03
  Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu,
 • 12:03 - 12:07
  podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.
 • 12:07 - 12:12
  Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie,
 • 12:12 - 12:16
  gdy jej matka zajmuje się domem.
 • 12:16 - 12:23
  Naszym zamysłem jest, by rodziny włączyły się z dumą i szczęściem
 • 12:23 - 12:25
  w działalność orkiestry i chórów swoich dzieci.
 • 12:25 - 12:27
  w działalność orkiestry i chórów swoich dzieci.
 • 12:27 - 12:32
  Olbrzymi duchowy świat tworzony przez samą muzykę,
 • 12:32 - 12:35
  który leży w jej wnętrzu,
 • 12:35 - 12:39
  przezwycięża biedę materialną.
 • 12:39 - 12:41
  Gdy dziecko nauczy się grać,
 • 12:41 - 12:43
  przestaje być biedne.
 • 12:43 - 12:48
  Staje się dzieckiem w rozwoju, dążącym do poziomu profesjonalnego,
 • 12:48 - 12:50
  które kiedyś zostanie pełnoprawnym obywatelem.
 • 12:50 - 12:56
  Nie trzeba dodawać, że muzyka to numer jeden w zapobieganiu
 • 12:56 - 13:00
  prostytucji, przemocy, złym nawykom,
 • 13:00 - 13:05
  i wszystkiemu, co degraduje życie dziecka.
 • 13:05 - 13:11
  Kilka lat temu, historyk Arnold Toynbee
 • 13:11 - 13:17
  powiedział, że świat cierpi na olbrzymi kryzys duchowy.
 • 13:17 - 13:22
  Nie kryzys ekonomiczny bądź socjalny, ale kryzys duchowości.
 • 13:22 - 13:28
  Wierzę, w drodze do przeciwstawienia się mu
 • 13:28 - 13:37
  właściwych odpowiedzi ludzkości dostarczyć mogą wyłącznie sztuka i religia,
 • 13:37 - 13:39
  odpowiedzi na najgłębsze ludzkie dążenia
 • 13:39 - 13:43
  i historyczne wymogi naszych czasów.
 • 13:43 - 13:51
  Jako synteza mądrości i wiedzi,
 • 13:51 - 14:00
  edukacja jest tym, co pozwala dążyć do osiągnięcia doskonalszego, bardziej świadomego,
 • 14:00 - 14:02
  szlachetnego i sprawiedliwego społeczeństwa.
 • 14:02 - 14:16
  Z pasją i entuzjazmem jesteśmy dogłębnie wdzięczni TED
 • 14:16 - 14:25
  za jego niezrównany humanizm, zasięg jego wartości,
 • 14:25 - 14:33
  za tak otwarte i szczodre promowanie młodych wartości.
 • 14:33 - 14:41
  Mamy nadzieję, że TED przyczyni się w pełny i fundamentalny sposób
 • 14:41 - 14:45
  do budowania tej nowej ery w nauczaniu muzyki,
 • 14:45 - 14:53
  w której to społeczne, wspólne, duchowe i naprawiające zło
 • 14:53 - 14:55
  cele dzieci i nastolatków
 • 14:55 - 15:00
  staną się światłem i kierunkiem dla szerokiej misji społecznej.
 • 15:00 - 15:06
  Nie stawiając nigdy więcej społeczeństwa na usługach sztuki
 • 15:06 - 15:10
  ani na usługach monopolistycznych elit,
 • 15:10 - 15:14
  ale stawiając sztukę na służbie społeczeństwa,
 • 15:14 - 15:18
  służbie najsłabszym, służbie dzieciom,
 • 15:18 - 15:23
  służbie chorym, służbie wrażliwym
 • 15:23 - 15:28
  i wszystkim tym, którzy wołają o oczyszczenie
 • 15:28 - 15:32
  duchowe ich ludzkiego stanu
 • 15:32 - 15:34
  i powstanie ich godności.
 • 15:34 - 15:38
  (Muzyka)
 • 15:38 - 15:39
  (Brawa)
 • 15:39 - 15:42
  C.A.: Przenosimy się teraz na transmisję na żywo z Caracas.
 • 15:42 - 15:44
  Przenosimy się teraz na transmisję na żywo z Caracas,
 • 15:44 - 15:47
  by usłyszeć życzenie o TED Prize Maestro Abreu.
 • 15:48 - 15:51
  Oto moje życzenie o TED Prize:
 • 15:52 - 15:57
  Chciałbym, abyście pomogli stworzyć i udokumentować
 • 15:57 - 16:01
  specjalny program instruktażowy
 • 16:01 - 16:04
  dla 50 uzdolnionych młodych muzyków,
 • 16:04 - 16:09
  przepełnionych pasją dla swej sztuki, społeczną sprawiedliwością
 • 16:09 - 16:15
  i poświęconych rozpowszechnianiu El Sistema w Stanach Zjednoczonych
 • 16:15 - 16:17
  i innych krajach.
 • 16:17 - 16:19
  Dziękuję wam bardzo.
 • 16:19 - 16:31
  (Brawa)
Title:
Jose Antonio Abreu o dzieciach przemienionych muzyką
Speaker:
José Antonio Abreu
Description:

Jose Antonio Abreu to charyzmatyczny założyciel systemu młodzieżowych orkiestr, który odmienił życie tysiącom dzieci w Wenezueli. Dzieli się on tutaj swoją niesamowitą historią i odkrywa życzenie TED Prize, które może wywrzeć ogromny wpływ na życie młodzieży w USA i innych krajach świata.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:33
Retired user added a translation

Polish subtitles

Revisions