Return to Video

03-49 The trim Method

 • 0:01 - 0:04
  Hàm trim cũng là một phương thức hữu dụng của String class nữa. Nếu ta có một String
 • 0:04 - 0:10
  là messyString như này, và sau đó ta chạy messyString.trim?
 • 0:10 - 0:13
  Giá trị trả về của messyString.trim là gì? bạn nên vào
 • 0:13 - 0:16
  API documentation và đọc nó để thử trả lời, dùng nó đi.
Title:
03-49 The trim Method
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:17
TTmagic Nguyen edited Vietnamese subtitles for 03-49 The trim Method

Vietnamese subtitles

Revisions