Creole, Haitian subtitles

← Entrodiksyon kou a

Get Embed Code
59 Languages

Showing Revision 1 created 09/21/2019 by Matteo Mondestin.

 1. Komanse yon biznis se yon bagay difisil
 2. Antan ke antreprenè,
  fòk ou pa sèlman genyen yon bon pwodwi
 3. Ou dwe sekirize envèstisman, jwenn moun
  ki pou fè li ak ou, anplwaye moun
 4. e konplete yon paket lot bagay
  pou reyisit ou
 5. Men lè ou se yon antreprenè
  ou genyen anpil rèsponsabilite
 6. Kom libète ke ou se pwòp patwon ou
 7. e opòtinitepou pou ou chanje mond lan
 8. Nan kou sa, ou pral jwenn
  pi bon konsey nan men Googlers,
 9. nan men ko-fondatè plizye konpayi,
  tankou CrunchBase e UpWest Labs,
 10. nan men envèstisè dakselerayon,
  tankou NFX Guild
 11. ak nan men lot biznis Silicon Valley.
 12. Tout ekspè sa yo met ansanm
  nan kou sa pou ede ou jwenn
 13. reyisit ou,
  konstwi ekip ou alantou pwodwi ou
 14. ak jwenn finansman pou ede nouvo biznis ou
 15. Lè ou rive nan fen kou sa,
  ou pral genyen konfyans nan pwodwi ou
 16. ak biznis ou
 17. Soti nan sa, ou pral an fòm sot nan monte
  biznis ou rive nan vant pwodwi ou
 18. epi wap asire reyisit ou