YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Filipino subtitles

← Course Introduction

Get Embed Code
56 Languages

Showing Revision 2 created 09/29/2018 by dynmrqz.

 1. Mahirap bumuo ng negosyo.
 2. Bilang negosyante, hindi lang
  produkto ang iyong kakailanganin,
 3. kundi pati siguraduhin ang investment,
  humanap ng kasosyo, humanap ng empleyado
 4. at tapusin ang napakaraming trabaho
  para maging matagumpay ito.
 5. Sa pagiging negosyante kalakip nito
  ang malaking responsibilidad
 6. tulad ng pagiging
 7. o
 8. at sa iyong negosyo.