Vietnamese subtitles

← 07-54 Working with Text

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Có thể chỉnh sửa chuỗi nhanh chóng và gọn gàng là một kỹ năng thông thường nhất
  2. trong lập trình. Nên hãy luyện tập một ít với chúng. Ta sẽ
  3. làm việc với Alice Project. Tôi đã đưa bạn một chương trình book, nó có thể làm "ảo thuật"
  4. để có thể đọc vào 1 quyển sách từ 1 file. Nó ở dưới đây, nhưng bạn không phải nhìn nó
  5. nếu bạn không muốn. Hãy xem link tới fact sheet về vụ string methods,
  6. và dùng chúng để hoàn thành các methods trong chương trình này.