Vietnamese subtitles

← 22-42 Finishing Urank

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 07/28/2015 by Drgn z.

 1. Tôi đã dành phần
  thú vị và thử thách nhất
 2. cho các bạn để hoàn thành câu đố này
 3. Và đó là cách tính toán
  dựa trên giá trị của.
 4. vòng lặp trước, cái mà chúng ta đang
  lưu trữ trong biến ranks.
 5. Chúng ta muốn lên hạng, tính toán hạng
  mới dựa trên toàn trang web
 6. mà dẫn tới trang web hiện tại.
  Và nếu bạn nghĩ về
 7. cấu trúc đồ thị và cách mà duyệt các nút trong đồ thị
 8. tôi nghĩ bạn có thể đoán ra
  cách giải bài toán này.