Return to Video

7 overtuigen die vrouwen het zwijgen opleggen -- en hoe ze af te leren

 • 0:01 - 0:04
  S. R. Khan: "Een meisje
  moet men zien, niet horen."
 • 0:04 - 0:06
  "Wees stil" of "Sht."
 • 0:06 - 0:09
  Met deze woorden worden meisjes
  van kinds af het zwijgen opgelegd,
 • 0:09 - 0:12
  maar ook volwassen en oudere vrouwen
  krijgen ze te horen.
 • 0:12 - 0:16
  Ik stel de volgende spreker graag voor:
  een voorvechter voor de vrouwen
 • 0:16 - 0:20
  en raadgever omtrent armoede,
  gender en ontwikkeling voor de Wereldbank,
 • 0:20 - 0:24
  de Verenigde Naties en meerdere
  Indiase en internationale ngo's.
 • 0:24 - 0:28
  Ze noemt zichzelf een culturele detective.
 • 0:28 - 0:32
  Geef een warm welkom aan de vermaarde
  sociale wetenschapster en schrijfster
 • 0:32 - 0:34
  Deepa Narayan.
 • 0:34 - 0:36
  (Muziek)
 • 0:36 - 0:40
  (Applaus)
 • 0:45 - 0:47
  Deepa Narayan: Het doel
  van elke liefdevolle ouder
 • 0:47 - 0:49
  is om brave meisjes op te voeden,
 • 0:49 - 0:51
  maar wat ouders eigenlijk doen
 • 0:51 - 0:55
  is hun dochters beperken,
  beknotten en onderdrukken.
 • 0:55 - 0:59
  Door hun dochters te onderdrukken,
  bereiden ze hen voor op mishandeling.
 • 1:00 - 1:05
  Dit is zo verschrikkelijk om te beseffen
  dat geen ouder het zou kunnen verdragen.
 • 1:05 - 1:06
  Daarom wordt het vermomd.
 • 1:06 - 1:09
  In India noemen we dit 'aanpassen'.
 • 1:09 - 1:11
  Dat heb je zeker al gehoord.
 • 1:12 - 1:14
  "Pas je een beetje aan, liefje.
 • 1:14 - 1:15
  Pas je gewoon aan.
 • 1:15 - 1:18
  Wat er ook gebeurt, pas je eraan aan."
 • 1:18 - 1:22
  'Aanpassen' leert meisjes
  om machteloos te zijn,
 • 1:22 - 1:26
  om niet te bestaan, niet gezien te worden,
  geen eigen 'ik' te hebben,
 • 1:26 - 1:33
  terwijl het jongens leert om macht
  en autoriteit over de wereld te claimen.
 • 1:33 - 1:38
  Tegelijkertijd blijven we praten over
  gendergelijkheid en vrouwenemancipatie.
 • 1:38 - 1:44
  Na 2012, na de groepsverkrachting
  in een rijdende bus in Delhi,
 • 1:44 - 1:49
  wou ik echt de oorzaken
  van misbruik begrijpen.
 • 1:49 - 1:52
  Dus begon ik mensen
  een heel eenvoudige vraag te stellen:
 • 1:52 - 1:57
  wat betekent het voor jou om vandaag
  een goede man of vrouw te zijn?
 • 1:58 - 2:01
  Ik was zo verrast door wat ik hoorde,
 • 2:01 - 2:05
  vooral door de antwoorden
  van jonge mensen,
 • 2:05 - 2:10
  dat het project een onderzoeksproject werd
  en mijn leven overnam.
 • 2:10 - 2:16
  Drie jaar lang luisterde ik naar meer dan
  600 vrouwen, mannen en kinderen,
 • 2:16 - 2:17
  opgeleid en uit de middenklasse,
 • 2:18 - 2:22
  en dit leidde tot 1800 uren van luisteren,
 • 2:22 - 2:24
  8000 pagina's met notities
 • 2:24 - 2:26
  en een vierde jaar
  om het allemaal te vatten.
 • 2:26 - 2:32
  Tegenwoordig zien we goedgeklede
  en opgeleide vrouwen, zoals velen hier,
 • 2:32 - 2:35
  zoals jullie allemaal
  in deze ruimte, zoals ik,
 • 2:35 - 2:38
  en denken we dat de wereld veranderd is,
 • 2:38 - 2:42
  maar deze uiterlijke veranderingen
  zijn enorm misleidend,
 • 2:42 - 2:45
  want binnenin zijn we onveranderd.
 • 2:46 - 2:49
  Vandaag ga ik dus niet spreken
  over arme mensen.
 • 2:49 - 2:52
  Ik ga alleen spreken
  over de midden- en hogere klasse,
 • 2:52 - 2:55
  omdat wij de realiteit
  het meest ontkennen.
 • 2:55 - 3:01
  Wij zijn degenen die keer op keer zeiden
  dat wanneer vrouwen opgeleid zijn,
 • 3:01 - 3:05
  wanneer ze werk hebben
  en een eigen inkomen,
 • 3:05 - 3:08
  dat ze gelijk, geëmancipeerd
  en vrij zullen zijn.
 • 3:09 - 3:10
  Maar dat zijn ze niet.
 • 3:10 - 3:11
  Waarom?
 • 3:11 - 3:15
  Op basis van mijn onderzoek
  identificeer ik zeven gewoonten
 • 3:15 - 3:19
  die vrouwen wissen,
  die vrouwen onzichtbaar maken;
 • 3:19 - 3:24
  gewoonten die blijven bestaan,
  omdat we er zo aan gewend zijn
 • 3:24 - 3:26
  en ze als goed en moreel beschouwen.
 • 3:27 - 3:30
  Waarom zou je iets veranderen
  of stoppen dat goed en moreel is?
 • 3:32 - 3:34
  Dus enerzijds houden we van onze kinderen,
 • 3:34 - 3:35
  van onze dochters,
 • 3:35 - 3:37
  en anderzijds onderdrukken we hen.
 • 3:39 - 3:42
  Gewoonte één: je hebt geen lichaam.
 • 3:43 - 3:49
  Stap één om van een meisje een geest
  te maken, is haar lichaam doen verdwijnen,
 • 3:49 - 3:51
  doen alsof ze geen lichaam heeft.
 • 3:51 - 3:54
  Akangsha, 23 jaar oud, zei:
 • 3:54 - 3:58
  "In mijn gezin werd er nooit
  over het lichaam gesproken, nooit."
 • 3:58 - 4:02
  Het is in dit stilzwijgen
  dat miljoenen en miljoenen meisjes
 • 4:02 - 4:07
  seksueel aangerand worden
  en het niet eens aan hun moeders zeggen.
 • 4:08 - 4:10
  Het zijn negatieve opmerkingen van anderen
 • 4:10 - 4:15
  die ertoe leiden dat 90% van de vrouwen
  zegt niet te houden van hun lichaam.
 • 4:15 - 4:20
  Wanneer een meisje haar lichaam afkeurt,
  ontzegt ze zich haar enige echte thuis
 • 4:20 - 4:25
  en worden onzichtbaarheid en onzekerheid
  haar zeer wankele fundering.
 • 4:25 - 4:29
  Gewoonte twee: wees stil.
 • 4:30 - 4:33
  Als je niet geacht wordt te bestaan
  en je geen lichaam hebt,
 • 4:33 - 4:35
  hoe kan je dan een stem hebben?
 • 4:35 - 4:37
  Bijna elke vrouw zei bijgevolg:
 • 4:37 - 4:41
  "Toen ik klein was, gaf mijn moeder
  me vaak een standje en zei ze:
 • 4:41 - 4:44
  'Niet praten, wees stil, ssht,
 • 4:44 - 4:48
  praat zachtjes, discussieer niet
  en spreek niet tegen.'"
 • 4:49 - 4:51
  Jullie herkennen dit zeker.
 • 4:52 - 4:54
  Zo worden meisjes bang
  en trekken ze zich terug.
 • 4:54 - 4:59
  Ze worden stil en zeggen: "Laat het los.
 • 5:00 - 5:01
  Wat maakt het uit? Niemand luistert."
 • 5:02 - 5:06
  Opgeleide vrouwen zeiden
  dat hun voornaamste probleem
 • 5:06 - 5:09
  hun onvermogen om te spreken was,
 • 5:09 - 5:13
  alsof er een voet op hun keel stond,
  klaar om hen te verstikken.
 • 5:14 - 5:17
  Stilte snijdt vrouwen af.
 • 5:19 - 5:24
  Gewoonte drie: behaag anderen.
 • 5:24 - 5:27
  Iedereen houdt van een lieve vrouw
  die altijd glimlacht,
 • 5:27 - 5:31
  die nooit nee zegt, nooit boos is,
  zelfs wanneer ze uitgebuit wordt.
 • 5:31 - 5:34
  Amisha, 18 jaar oud, zei:
 • 5:34 - 5:36
  "Mijn vader zei:
 • 5:36 - 5:39
  'Als ik je niet zie glimlachen,
  voel ik me niet goed.'"
 • 5:40 - 5:41
  Dus glimlacht ze.
 • 5:42 - 5:48
  Haar vader leert haar dat zijn geluk
  belangrijker is dan dat van haar.
 • 5:48 - 5:52
  Met de opdracht om iedereen altijd
  gelukkig te moeten maken,
 • 5:52 - 5:55
  worden meisjes bang
  om beslissingen te nemen.
 • 5:56 - 5:59
  Wanneer je het hen vraagt, zeggen ze:
 • 5:59 - 6:01
  "Eender wat, maakt niet uit!
 • 6:02 - 6:04
  Alles is goed."
 • 6:05 - 6:09
  Darsha, 25 jaar oud, zei met grote trots:
 • 6:09 - 6:12
  "Ik ben zeer flexibel.
 • 6:12 - 6:15
  Ik word wat anderen van me willen."
 • 6:16 - 6:20
  Zulke meisjes geven hun dromen
  en hun verlangens op,
 • 6:20 - 6:22
  en niemand merkt het zelfs maar op,
 • 6:22 - 6:23
  behalve de depressie.
 • 6:24 - 6:25
  Die sluipt naar binnen.
 • 6:26 - 6:29
  Er is nog een stuk
  van een meisje afgesneden.
 • 6:31 - 6:34
  Gewoonte vier: je hebt geen seksualiteit.
 • 6:35 - 6:39
  Jullie zijn het er vast mee eens
  dat met een populatie van 1,3 miljard,
 • 6:39 - 6:41
  seks geen nieuw gegeven is in Indië.
 • 6:42 - 6:47
  Wat wel nieuw is,
  is dat meer mensen nu erkennen
 • 6:47 - 6:50
  dat vrouwen ook recht hebben
  op seksuele verlangens.
 • 6:51 - 6:55
  Maar hoe kan een vrouw die haar lichaam
  niet als 'eigen' mocht beschouwen,
 • 6:55 - 6:57
  die weinig weet over haar lichaam,
 • 6:57 - 6:59
  die mogelijk seksueel werd aangerand,
 • 7:00 - 7:01
  die geen 'nee' kan zeggen
 • 7:01 - 7:03
  en zich over zoveel heeft leren schamen,
 • 7:03 - 7:06
  hoe kan zij haar seksuele verlangen uiten?
 • 7:06 - 7:09
  De seksualiteit van vrouwen
  wordt onderdrukt.
 • 7:11 - 7:14
  Gewoonte vijf: vertrouw geen vrouwen.
 • 7:15 - 7:17
  Beeld je in hoe de wereld zou veranderen
 • 7:17 - 7:20
  als vrouwen in solidariteit
  zouden samenkomen,
 • 7:20 - 7:23
  maar om ervoor te zorgen
  dat dit niet gebeurt,
 • 7:23 - 7:26
  hecht onze cultuur veel morele waarde
 • 7:26 - 7:30
  aan loyaliteit naar mannen toe
  en aan familiegeheimen.
 • 7:30 - 7:32
  Vrouw na vrouw zei:
 • 7:32 - 7:36
  "Ik ken maar één betrouwbare vrouw
  en dat ben ikzelf."
 • 7:36 - 7:38
  Zelfs Ruchi, die 30 jaar oud is
 • 7:38 - 7:41
  en werkt aan de emancipatie van vrouwen
  aan de universiteit van Delhi, zei:
 • 7:42 - 7:45
  "Ik vertrouw geen vrouwen.
  Ze zijn jaloers en ze roddelen."
 • 7:45 - 7:49
  Bijgevolg sluiten vrouwen in steden
  zich bij geen vrouwengroeperingen aan,
 • 7:49 - 7:52
  omdat ze geen tijd hebben voor geroddel.
 • 7:53 - 7:57
  Het is veel gemakkelijker om een vrouw
  omver te werpen als ze alleen staat.
 • 7:58 - 8:02
  Gewoonte zes: plicht over verlangen.
 • 8:03 - 8:07
  Muskan gaf een uitgebreide definitie
  van een braaf meisje en ze is nog maar 15.
 • 8:07 - 8:10
  "Ze is lief, zacht, beleefd, liefdevol,
 • 8:10 - 8:12
  zorgend, eerlijk, gehoorzaam,
  respecteert ouderen,
 • 8:12 - 8:16
  helpt iedereen onvoorwaardelijk, is goed
  voor anderen en vervult haar plicht."
 • 8:18 - 8:20
  Vermoeiend, niet?
 • 8:20 - 8:23
  Tegen de tijd dat je
  je plicht volbracht hebt,
 • 8:23 - 8:26
  is het kleine beetje verlangen
  dat overblijft, ook verloren.
 • 8:26 - 8:30
  En wanneer alles opofferende moeders
  niets meer te zeggen hebben
 • 8:30 - 8:31
  en alleen nog over eten praten --
 • 8:31 - 8:35
  "Heb je gegeten? Wat ga je eten?" --
 • 8:35 - 8:39
  noemen mannen zoals Saurabh,
  24 jaar oud, hen 'saai'.
 • 8:40 - 8:43
  Een vrouw wordt
  wat er van haar overblijft.
 • 8:43 - 8:47
  Gewoonte zeven: wees volledig afhankelijk.
 • 8:47 - 8:50
  Al deze gewoonten samen
  onderdrukken vrouwen,
 • 8:50 - 8:52
  vullen hen met angst
 • 8:52 - 8:55
  en maken hen volledig afhankelijk
  van mannen voor hun overlevingskansen,
 • 8:56 - 8:59
  waardoor het systeem van mannen
  als machthebbers in stand blijft.
 • 9:00 - 9:05
  Deze zeven gewoonten,
  die we als goed en moreel beschouwen,
 • 9:05 - 9:08
  ontzeggen meisjes hun leven
 • 9:08 - 9:10
  en geven mannen de positie
  om hen te misbruiken.
 • 9:11 - 9:13
  We moeten veranderen.
 • 9:13 - 9:14
  Hoe doen we dat?
 • 9:15 - 9:17
  Een gewoonte is slechts een gewoonte.
 • 9:18 - 9:22
  Elke gewoonte is aangeleerd,
  dus kunnen we ze ook afleren
 • 9:22 - 9:24
  en deze persoonlijke verandering
  is enorm belangrijk.
 • 9:24 - 9:27
  Ook ik ben moeten veranderen.
 • 9:27 - 9:29
  Dit alleen verandert
  echter niet het systeem
 • 9:29 - 9:31
  dat miljoenen andere vrouwen onderdrukt.
 • 9:32 - 9:34
  Daarvoor moeten we naar de kern.
 • 9:34 - 9:39
  We moeten veranderen wat het betekent
  om een goede vrouw of man te zijn,
 • 9:39 - 9:42
  want dit is een fundament
  van elke maatschappij.
 • 9:42 - 9:47
  We hebben geen flexibele vrouwen nodig,
  maar flexibele definities,
 • 9:47 - 9:48
  ook voor mannen,
 • 9:48 - 9:54
  en deze grote maatschappelijke verandering
  kan niet gebeuren zonder hun medewerking.
 • 9:54 - 9:55
  We hebben jullie nodig.
 • 9:55 - 9:58
  Mannen moeten voorvechters
  van verandering worden,
 • 9:58 - 10:01
  de verandering met kracht in gang zetten.
 • 10:01 - 10:06
  Anders zal het twee eeuwen duren
  voor onze dochters -- en onze zonen --
 • 10:06 - 10:07
  veilig en vrij zijn.
 • 10:08 - 10:15
  Beeld je een half miljoen vrouwen in
  die samenkomen met de steun van mannen,
 • 10:15 - 10:18
  om met elkaar het gesprek aan te gaan,
  te praten over verandering,
 • 10:18 - 10:20
  zowel persoonlijk als politiek.
 • 10:20 - 10:22
  Beeld je mannen in in hun eigen kringen.
 • 10:22 - 10:26
  Beeld je in dat vrouwen en mannen
  samenkomen om naar elkaar te luisteren,
 • 10:26 - 10:31
  zonder oordeel, zonder verwijten,
  zonder beschuldigingen, zonder schaamte.
 • 10:32 - 10:34
  Beeld je in hoezeer we zouden veranderen.
 • 10:34 - 10:36
  Samen kunnen we dit bereiken.
 • 10:36 - 10:38
  Vrouwen, pas je niet aan.
 • 10:39 - 10:41
  Mannen, pas je aan.
 • 10:42 - 10:44
  Het is tijd.
 • 10:44 - 10:45
  Bedankt.
 • 10:45 - 10:49
  (Applaus)
 • 10:50 - 10:51
  SRK: Zo prachtig gezegd, geweldig.
 • 10:51 - 10:53
  Iedereen, een applaus voor Deepa.
 • 10:53 - 10:55
  Door naar haar te luisteren, besefte ik
 • 10:55 - 11:00
  dat we zelfs in de simpelste gesprekken
  met vrouwen, eigenlijk agressief zijn.
 • 11:00 - 11:03
  Ik zeg mijn dochter
  bijvoorbeeld af en toe:
 • 11:03 - 11:06
  [Spreekt eigen taal]
 • 11:06 - 11:08
  Sorry, ik zou dat nooit doen.
 • 11:08 - 11:14
  [Spreekt eigen taal]
 • 11:14 - 11:17
  [Spreekt eigen taal]
 • 11:17 - 11:20
  (Applaus)
 • 11:20 - 11:26
  Hoe voelde je je toen je luisterde
  naar zo veel onvervulde verhalen,
 • 11:26 - 11:28
  verlangens, het volledige gebrek
  aan onafhankelijkheid,
 • 11:28 - 11:33
  bij meisjes waarvan je veronderstelt
  dat ze beter af zouden moeten zijn?
 • 11:33 - 11:34
  DN: Enorm depressief.
 • 11:34 - 11:37
  Het was schokkend voor mij
  en daarom kon ik niet stoppen,
 • 11:37 - 11:41
  ook al ging ik eerst geen studie doen
  of een boek schrijven.
 • 11:41 - 11:45
  Ik had reeds 17 boeken geschreven
  en ik dacht er klaar mee te zijn,
 • 11:45 - 11:47
  maar toen ik hoorde
  bij St. Stephen's College
 • 11:47 - 11:52
  en bij de meeste bekende
  elitaire universiteiten in Delhi,
 • 11:52 - 11:54
  dat de jonge vrouwen en de mannen,
 • 11:54 - 11:58
  als ze spraken over wat het voor hen
  betekende om vrouw of man te zijn,
 • 11:58 - 12:02
  niet klonken zoals ik,
  maar zoals de generatie van mijn moeder.
 • 12:02 - 12:05
  Dus ik ging naar een andere school
  en nog een andere school.
 • 12:05 - 12:06
  Het meest frappante, vond ik,
 • 12:06 - 12:10
  was dat elke vrouw dacht
  dat ze alleen was,
 • 12:10 - 12:15
  dat ze haar angst en haar gedrag verbergt
  omdat het persoonlijke gebreken zijn.
 • 12:16 - 12:19
  Het zijn geen persoonlijke gebreken,
  het is conditionering.
 • 12:19 - 12:21
  Dat is, denk ik, de grootste openbaring:
 • 12:21 - 12:27
  als we stoppen met te doen alsof,
  dan verandert de wereld.
 • 12:27 - 12:29
  SRK: Zijn jullie meiden het eens
  met wat Deepa zegt?
 • 12:29 - 12:32
  (Applaus)
 • 12:32 - 12:34
  Kijk hoe dat jonge meisje zegt:
 • 12:34 - 12:37
  "Hoor je wat ze zei?
  Jij zegt dit tegen mij."
 • 12:37 - 12:38
  Zo zou het moeten zijn.
 • 12:38 - 12:41
  Pas jij je aan, jongen.
  Wij passen ons niet meer aan, oké?
 • 12:41 - 12:43
  (Applaus)
 • 12:43 - 12:45
  Enorm bedankt. Nog een fijne avond.
 • 12:45 - 12:46
  (Applaus)
Title:
7 overtuigen die vrouwen het zwijgen opleggen -- en hoe ze af te leren
Speaker:
Deepa Narayan
Description:

In Indië (en vele andere landen) worden meisjes en vrouwen nog steeds het zwijgen opgelegd door traditionele regels omtrent beleefdheid en zelfbeheersing, zegt sociaal wetenschapper Deepa Narayan. In deze openhartige talk identificeert ze zeven diepgewortelde normen die ongelijkheid in stand houden en versterken -- en doet ze een oproep aan alle mannen om te helpen die status quo te veranderen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:59

Dutch subtitles

Revisions