Return to Video

Hét hiedelem, ami elhallgattatja a nőket – és hogyan szabadíthatjuk fel őket?

 • 0:01 - 0:04
  Shah Rukh Khan:
  "A lány látható legyen, ne hallható."
 • 0:04 - 0:06
  "Maradj csöndben" vagy "csitt".
 • 0:06 - 0:09
  Gyakran használják e szavakat lányok
  elhallgattatására kiskoruktól kezdve
 • 0:09 - 0:11
  felnőttkorukon át
 • 0:11 - 0:12
  egészen késő öregkorukig.
 • 0:12 - 0:16
  Örömmel mutatom be következő
  előadónkat, a női hang valódi bajnokát,
 • 0:16 - 0:18
  a Világbank, az ENSZ
 • 0:18 - 0:20
  és számos civil szervezet tanácsadóját
 • 0:20 - 0:24
  a szegénység, a gender
  és a fejlesztés ügyeiben.
 • 0:24 - 0:28
  Ő maga kulturális detektívként
  hivatkozik magára.
 • 0:28 - 0:32
  Üdvözöljük fennhangon
  az elismert társadalomtudóst és írót,
 • 0:32 - 0:34
  Deepa Narayant!
 • 0:34 - 0:36
  (Zene)
 • 0:36 - 0:40
  (Taps)
 • 0:45 - 0:47
  Deepa Narayan:
  Minden szerető szülő célja,
 • 0:47 - 0:49
  hogy rendes lányokat neveljen,
 • 0:49 - 0:51
  ám a szülők a valóságban
 • 0:51 - 0:55
  korlátok közé szorítják
  és megtörik lányaikat.
 • 0:55 - 0:57
  Ezzel a gyakorlattal
 • 0:57 - 0:59
  visszaélésekre készítik elő őket.
 • 1:00 - 1:02
  Ez annyira rettenetes,
 • 1:02 - 1:05
  hogy egyetlen szülő sem viselné el,
 • 1:05 - 1:06
  így rejtetten folyik.
 • 1:06 - 1:09
  Indiában ezt "alkalmazkodásnak" nevezzük.
 • 1:09 - 1:11
  Bizonyára hallották már a szót.
 • 1:12 - 1:14
  "Drágaságom, csak alkalmazkodj egy kicsit.
 • 1:14 - 1:15
  Csak alkalmazkodj.
 • 1:15 - 1:18
  Mindegy, mi történik, alkalmazkodj."
 • 1:18 - 1:22
  Az alkalmazkodás gyengeségre
  neveli a lányokat,
 • 1:22 - 1:24
  arra, hogy ne létezzenek, ne látszódjanak,
 • 1:24 - 1:26
  nyomják el énjüket,
 • 1:26 - 1:33
  a fiúkat pedig arra, hogy ragadják
  magukhoz a világ feletti uralmat.
 • 1:33 - 1:38
  Közben folyton a nemi egyenlőségről
  és a női emancipációról beszélünk.
 • 1:38 - 1:44
  2012 után, a delhi autóbuszon történt
  csoportos nemi erőszak után
 • 1:44 - 1:49
  meg akartam érteni az erőszak gyökereit.
 • 1:49 - 1:52
  Egyszerű kérdéssel kezdtem:
 • 1:52 - 1:57
  Mit jelent ma valakinek
  a rendes nő vagy rendes férfi képzete?
 • 1:58 - 2:01
  A válaszok olyannyira megleptek,
 • 2:01 - 2:05
  különösen a fiatalok válaszai,
 • 2:05 - 2:10
  hogy a kérdés kutatási témává alakult,
  és életem fő tevékenységévé vált.
 • 2:10 - 2:16
  Három év alatt több mint 600 nővel,
  férfivel és gyerekkel beszélgettem,
 • 2:16 - 2:17
  tanult, középosztálybeli emberekkel,
 • 2:18 - 2:22
  s mindez 1800 órányi hanganyaghoz
 • 2:22 - 2:24
  és 8000 oldalnyi jegyzethez vezetett.
 • 2:24 - 2:26
  Az anyag feldolgozása
  további egy évbe telt.
 • 2:26 - 2:32
  Manapság, az önökhöz és hozzám hasonló,
 • 2:32 - 2:35
  jól öltözöt, tanult nőket látva
  azt gondoljuk,
 • 2:35 - 2:38
  megváltozott a világ,
 • 2:38 - 2:42
  ám e külső változások
  rendkívül félrevezetőek,
 • 2:42 - 2:45
  mert belül nem változtunk meg.
 • 2:46 - 2:49
  Ma nem a szegényekről fogok beszélni,
 • 2:49 - 2:52
  hanem a közép- és felső osztályról,
 • 2:52 - 2:55
  mert mi áltatjuk magunkat leginkább.
 • 2:55 - 2:59
  Mi ismételgettük egyre:
 • 2:59 - 3:01
  ha a nők iskolázottak,
 • 3:01 - 3:03
  munkájuk van
 • 3:03 - 3:05
  és pénzt keresnek,
 • 3:05 - 3:08
  egyenlőek, erősek és szabadok lesznek.
 • 3:09 - 3:10
  De nem lettek azok.
 • 3:10 - 3:11
  Miért?
 • 3:11 - 3:15
  Kutatásom során azonosítottam hét szokást,
 • 3:15 - 3:17
  amelyek eltüntetik a nőket,
 • 3:17 - 3:19
  láthatatlanná teszik őket,
 • 3:19 - 3:21
  s ezek a szokások ma is velünk élnek,
 • 3:21 - 3:24
  mert oly ismerősek,
 • 3:24 - 3:26
  és jónak és erényesnek számítanak.
 • 3:27 - 3:30
  Miért változtatnánk meg vagy
  hagynánk el valamit, ami jó és erényes?
 • 3:32 - 3:34
  Egyrészt szeretjük gyermekeinket,
 • 3:34 - 3:35
  szeretjük lányainkat,
 • 3:35 - 3:37
  másrészt viszont megtörjük őket.
 • 3:39 - 3:42
  Az első szokás: A lányoknak nincs teste.
 • 3:43 - 3:49
  Az első lépés egy lány eltüntetéséhez,
  hogy eltüntetjük a testét,
 • 3:49 - 3:51
  úgy teszünk, mintha nem lenne teste.
 • 3:51 - 3:54
  A 23 éves Akangsha ezt mondta:
 • 3:54 - 3:58
  "Családomban soha nem
  beszéltünk a testről. Soha."
 • 3:58 - 4:00
  Ebben a csöndben
 • 4:00 - 4:04
  lesz milliónyi lány
  szexuális zaklatás áldozata,
 • 4:04 - 4:07
  amiről még anyjuknak sem beszélnek.
 • 4:08 - 4:10
  És mások elutasító megjegyzéseinek
  köszönhető,
 • 4:10 - 4:15
  hogy a nők 90%-a azt mondja,
  nem szereti a testét.
 • 4:15 - 4:18
  Amikor egy lány elutasítja a testét,
 • 4:18 - 4:20
  egyetlen otthonát utasítja el,
 • 4:20 - 4:23
  és a láthatatlanság és bizonytalanság lesz
 • 4:23 - 4:25
  énje ingatag alapja.
 • 4:25 - 4:29
  A második szokás: Maradj csöndben. Csitt!
 • 4:30 - 4:32
  Ha a lány csak véletlenül létezik
 • 4:32 - 4:33
  és nincs teste,
 • 4:33 - 4:35
  hogyan lehetne hangja?
 • 4:35 - 4:37
  Jóformán az összes nő erről beszélt:
 • 4:37 - 4:41
  "Amikor kicsi voltam, anyám gyakran
  megszidott, és azt mondogatta:
 • 4:41 - 4:44
  Ne beszélj, maradj csöndben,
 • 4:44 - 4:48
  beszélj halkan, ne vitatkozz,
  és soha ne feleselj.
 • 4:48 - 4:49
  (Hindiül) Ne feleselj."
 • 4:49 - 4:51
  Biztosan ismerik ezt.
 • 4:52 - 4:54
  A lányok tehát félni kezdenek
  és visszahúzódnak.
 • 4:54 - 4:58
  Csöndesek lesznek, és azt mondják:
 • 4:58 - 4:59
  "Inkább hagyjuk. (Hindiül) Engedjünk.
 • 5:00 - 5:01
  Mi értelme? Úgysem figyel senki."
 • 5:02 - 5:04
  Tanult nők említették:
 • 5:04 - 5:06
  legnagyobb nehézségük,
 • 5:06 - 5:09
  hogy képtelenek kiállni magukért,
 • 5:09 - 5:12
  mintha valaki a nyakukon állna,
  készen arra,
 • 5:12 - 5:13
  hogy megfojtsa őket.
 • 5:14 - 5:17
  A csönd elválasztja a nőket.
 • 5:19 - 5:22
  A harmadik szokás:
  Légy készséges az emberekkel.
 • 5:22 - 5:24
  Légy előzékeny.
 • 5:24 - 5:27
  Mindenki szereti a kedves nőt,
  aki mindig mosolyog,
 • 5:27 - 5:29
  soha nem mond nemet, soha nem gurul dühbe,
 • 5:29 - 5:31
  akkor sem, ha épp kihasználják.
 • 5:31 - 5:34
  A 18 éves Amisha ezt mondta:
 • 5:34 - 5:36
  "Apám azt mondta,
 • 5:36 - 5:39
  nem érzi jól magát, ha nem mosolygok."
 • 5:40 - 5:41
  Úgyhogy Amisha mosolyog.
 • 5:42 - 5:44
  Apja arra tanítja,
 • 5:44 - 5:48
  hogy az ő boldogsága fontosabb,
  mint lánya boldogsága.
 • 5:48 - 5:52
  S miközben a lányok azon buzgólkodnak,
  hogy mindig mindenkit boldoggá tegyenek,
 • 5:52 - 5:55
  félni kezdenek a döntésektől.
 • 5:56 - 5:59
  Ha véleményüket kérjük, azt mondják:
 • 5:59 - 6:01
  "Mindegy, bármi jó! (Hindiül) Bármi!
 • 6:02 - 6:04
  Bárhogy jó lesz. (Hindiül) Mindegy."
 • 6:05 - 6:07
  A 25 éves Darsha
 • 6:07 - 6:09
  büszkén mondta:
 • 6:09 - 6:12
  "Rendkívül rugalmas vagyok.
 • 6:12 - 6:15
  Az leszek, amit mások akarnak."
 • 6:16 - 6:18
  Az ilyen lányok feladják álmaikat,
 • 6:18 - 6:20
  vágyaikat,
 • 6:20 - 6:22
  és mindez észrevétlen maradna,
 • 6:22 - 6:23
  ha nem jönne a depresszió.
 • 6:24 - 6:25
  De jön, és marad is.
 • 6:26 - 6:29
  Még egy darabka eltűnik a lányból.
 • 6:31 - 6:34
  A negyedik szokás: Nincs szexualitásod.
 • 6:35 - 6:39
  Biztosan egyetértenek,
  1,3 milliárd lakos mellett
 • 6:39 - 6:41
  a szex nem újdonság Indiában.
 • 6:42 - 6:47
  Újdonság viszont,
  hogy egyre többen ismerik el:
 • 6:47 - 6:50
  a nőknek is joguk van a szexuális vágyhoz.
 • 6:51 - 6:55
  Ám hogyan vállalhatja
  szexuális vágyát egy nő,
 • 6:55 - 6:57
  aki nem rendelkezhetett teste felett,
 • 6:57 - 6:59
  aki nem ismerte meg testét,
 • 7:00 - 7:01
  aki tán zaklatás áldozata volt,
 • 7:01 - 7:03
  aki nem mondhat nemet,
 • 7:03 - 7:06
  aki szégyennel van tele?
 • 7:06 - 7:09
  A női szexualitás el van nyomva.
 • 7:11 - 7:14
  Az ötödik szokás: Ne bízz a nőkben.
 • 7:15 - 7:17
  Képzeljék el, mekkorát változna a világ,
 • 7:17 - 7:20
  ha a nők szolidaritást
  vállalnának egymással,
 • 7:20 - 7:23
  ám hogy ez ne történhessen meg,
 • 7:23 - 7:26
  kultúránk komoly
  erkölcsi értéket tulajdonít
 • 7:26 - 7:30
  a férfiak iránti hűségnek
  és a családi titoktartásnak.
 • 7:30 - 7:32
  Egyre-másra hallottam nőktől:
 • 7:32 - 7:34
  "Egyetlen megbízható nőt ismerek,
 • 7:34 - 7:36
  s az én vagyok."
 • 7:36 - 7:38
  Még a harmincéves Ruchi is,
 • 7:38 - 7:41
  aki a Delhi Egyetemen dolgozik
  a női emancipáció ügyén, azt mondta:
 • 7:42 - 7:45
  "Nem bízom a nőkben.
  Féltékenyek és hátba támadnak."
 • 7:45 - 7:47
  Nyilvánvaló hát, hogy a városokban
 • 7:47 - 7:49
  a nők nem lépnek be női közösségekbe,
 • 7:49 - 7:52
  s ha az okot kérdezzük, azt mondják:
  "Nincs időnk a pletykára."
 • 7:53 - 7:57
  Sokkal könnyebb elpusztítani egy nőt,
  aki egymagában áll.
 • 7:58 - 8:02
  A hatodik szokás: A kötelesség
  fontosabb a vágynál.
 • 8:03 - 8:07
  Az alig 15 éves Muskan hosszú leírást
  adott arról, milyen egy rendes lány.
 • 8:07 - 8:10
  "A rendes lány kedves,
  gyöngéd, udvarias, nyájas,
 • 8:10 - 8:12
  gondos, őszinte, szófogadó,
  tiszteli az idősebbeket,
 • 8:12 - 8:16
  feltétel nélkül segít, mindenkihez jó,
  és teljesíti kötelességét."
 • 8:18 - 8:20
  Fárasztó, nemde?
 • 8:20 - 8:23
  Mire végzünk a kötelességteljesítéssel,
 • 8:23 - 8:26
  a kevéske megmaradt vágy is elvész.
 • 8:26 - 8:30
  S amikor az önfeláldozó anyáknak
  nem marad más témájuk,
 • 8:30 - 8:31
  csak az étel –
 • 8:31 - 8:35
  "Ettél rendesen? (Hindiül) Ettél?
  Mit fogsz enni?" –,
 • 8:35 - 8:39
  a 24 éves Saurabhhoz hasonló
  férfiak "unalmasnak" nevezik őket.
 • 8:40 - 8:43
  A nő maradvánnyá válik.
 • 8:43 - 8:47
  A hetedik szokás: A teljes függés.
 • 8:47 - 8:50
  E szokások együttesen összetörik a nőket,
 • 8:50 - 8:52
  félelemmel töltik el
 • 8:52 - 8:55
  és teljesen a férfiakra utalják őket,
 • 8:56 - 8:59
  s mindez lehetővé teszi,
  hogy folytatódjon a férfiuralom.
 • 9:00 - 9:05
  Ez a hét szokás, amelyeket jónak
  és erényesnek hittünk,
 • 9:05 - 9:08
  megfosztja a lányokat az élettől,
 • 9:08 - 9:10
  és hatalmi helyzetbe hozza a férfiakat.
 • 9:11 - 9:13
  Meg kell változnunk!
 • 9:13 - 9:14
  Hogyan változunk?
 • 9:15 - 9:17
  Egy szokás csak szokás.
 • 9:18 - 9:20
  Minden szokás tanuláson alapul,
 • 9:20 - 9:22
  az ellenkezője is megtanulható,
 • 9:22 - 9:24
  s ez az egyéni változás rendkívül fontos.
 • 9:24 - 9:27
  Nekem is meg kellett változnom.
 • 9:27 - 9:29
  Ám ez nem változtat a rendszeren,
 • 9:29 - 9:31
  amely több millió más nőt gyűr maga alá.
 • 9:32 - 9:34
  A probléma gyökeréig kell hatolnunk.
 • 9:34 - 9:39
  A rendes nő és rendes férfi
  definícióját kell megváltoztatnunk,
 • 9:39 - 9:42
  mert ez minden társadalom alapja.
 • 9:42 - 9:47
  Nem rugalmas nők, hanem rugalmas
  meghatározások kellenek,
 • 9:47 - 9:48
  a férfiakra is,
 • 9:48 - 9:54
  s ez a hatalmas társadalmi változás
  nem mehet végbe férfiak nélkül.
 • 9:54 - 9:55
  Szükségünk van önökre.
 • 9:55 - 9:58
  Szükségünk van férfiakra,
  hogy e változás élére álljanak,
 • 9:58 - 10:01
  hogy erős változási izmokat növesszenek.
 • 10:01 - 10:04
  Máskülönben eltelik még két évszázad,
 • 10:04 - 10:06
  mire lányaink és fiaink biztonságban
 • 10:06 - 10:07
  és szabadon élhetnek.
 • 10:08 - 10:15
  Képzeljenek el félmilliárd nőt,
  amint férfiak támogatásával összeülnek,
 • 10:15 - 10:18
  hogy beszélgessenek,
  hogy változást érjenek el,
 • 10:18 - 10:20
  személyeset és politikait egyaránt,
 • 10:20 - 10:22
  képzeljék el a férfiakat saját köreikben,
 • 10:22 - 10:26
  s képzeljék el, hogy nők és férfiak
  összeülnek, hogy meghallgassák egymást,
 • 10:26 - 10:29
  ítélkezés és kárhoztatás nélkül,
 • 10:29 - 10:32
  vádaskodás és szégyen nélkül.
 • 10:32 - 10:34
  Képzeljék el, mennyi minden megváltozna.
 • 10:34 - 10:36
  Együtt képesek vagyunk erre.
 • 10:36 - 10:38
  Nők – ne alkalmazkodjatok.
 • 10:39 - 10:41
  Férfiak – alkalmazkodjatok.
 • 10:42 - 10:44
  Itt az idő.
 • 10:44 - 10:45
  Köszönöm.
 • 10:45 - 10:46
  (Taps)
 • 10:50 - 10:51
  SRK: Csodás beszéd, csodálatos.
 • 10:51 - 10:53
  Mindenki, Deepa, köszönöm.
 • 10:53 - 10:55
  Deepát hallgatva rájöttem,
 • 10:55 - 10:58
  a nőkkel folytatott leghétköznapibb
  beszélgetés során is
 • 10:58 - 11:00
  agresszíven viselkedünk.
 • 11:00 - 11:03
  Például azt mondom időnként a lányomnak:
 • 11:03 - 11:06
  (Hindiül) "Jól érzem magam,
  ha híres vagy.".
 • 11:06 - 11:08
  Bocsáss meg, többé nem mondok ilyet.
 • 11:08 - 11:10
  (Hindiül) Mától ezt mondom a lányomnak:
 • 11:10 - 11:11
  Bármit is teszel,
 • 11:11 - 11:14
  (Hindiül) Jól érzem magam,
  és nem szeretném,
 • 11:14 - 11:17
  ha velem törődnél;
  azt teszel, amit gondolsz, jó?
 • 11:17 - 11:18
  (Taps)
 • 11:20 - 11:21
  Milyen érzés volt
 • 11:21 - 11:27
  ennyi történetet hallani
  be nem teljesült vágyakról,
 • 11:27 - 11:28
  a függetlenség hiányáról,
 • 11:28 - 11:33
  lányokról, akikről általában azt
  gondolnánk, hogy jól vannak?
 • 11:33 - 11:34
  DN: Nagyon lehangoló.
 • 11:34 - 11:37
  Sokkoltak a hallottak,
  ezért nem tudtam megállni,
 • 11:37 - 11:41
  pedig eredetileg nem terveztem
  tanulmányt készíteni és könyvet írni.
 • 11:41 - 11:45
  Írtam már 17 könyvet,
  gondoltam, nem lesz már több,
 • 11:45 - 11:47
  ám amikor elmentem
  a St. Stephen's Egyetemre,
 • 11:47 - 11:52
  és Delhi legismertebb,
  legrangosabb egyetemein hallottam,
 • 11:52 - 11:54
  mit mesélnek fiatal nők és férfiak arról,
 • 11:54 - 11:58
  mit jelent számukra nőnek
  és férfinak lenni,
 • 11:58 - 12:02
  az úgy hangzott, mintha
  anyám nemzedékét hallanám.
 • 12:02 - 12:05
  Úgyhogy elmentem más egyetemekre is.
 • 12:05 - 12:06
  Leginkább az fogott meg,
 • 12:06 - 12:10
  hogy minden nő egyedül érezte magát,
 • 12:10 - 12:13
  titkolta félelmét és viselkedését,
 • 12:13 - 12:15
  mert úgy gondolta, az egész az ő hibája.
 • 12:16 - 12:19
  Ez nem egyéni hiba, hanem tanulás dolga,
 • 12:19 - 12:21
  s szerintem a legnagyobb felismerés,
 • 12:21 - 12:25
  hogy ha nem tettetünk tovább,
 • 12:25 - 12:27
  a világ megváltozik.
 • 12:27 - 12:29
  SRK: Lányok, egyetértenek Deepa szavaival?
 • 12:29 - 12:31
  (Taps)
 • 12:32 - 12:34
  Már látom, ahogy a lány azt mondja:
 • 12:34 - 12:37
  "Hallottad, mit mondott?
  Mondd te is ezt nekem."
 • 12:37 - 12:38
  Igen, így kell ennek lennie.
 • 12:38 - 12:41
  Igen, fiú, te alkalmazkodj.
  Mi nem alkalmazkodunk tovább.
 • 12:41 - 12:43
  (Taps)
 • 12:43 - 12:45
  Nagyon köszönöm.
  Szép estét kívánok. Köszönöm.
 • 12:45 - 12:46
  (Taps)
Title:
Hét hiedelem, ami elhallgattatja a nőket – és hogyan szabadíthatjuk fel őket?
Speaker:
Deepa Narayan
Description:

Indiában (és számos más országban) a lányokat és nőket még mindig elhallgattatják az udvariasság és visszafogottság hagyományos szabályai – mondja Deepa Narayan társadalomtudós. Nyílt hangú beszédében megnevez hét mélyen gyökerező normát, amelyek bebetonozzák az egyenlőtlenséget, és a férfiakat hívja segítségül a változások eléréséhez.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:59

Hungarian subtitles

Revisions