Return to Video

THE BOOK OF THE APOSTLES - The Normal Christian Life - Faith Is Obedience

 • 0:02 - 0:05
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:10
  Welkom bij les 18 'The
  Book of the Apostles'.
 • 0:10 - 0:14
  Ik praat graag over het boek van
  de apostelen, het boek Handelingen,
 • 0:14 - 0:17
  zoals we zien in het
  Nieuwe Testament.
 • 0:17 - 0:22
  Hier hebben we de Bijbel, het Oude
  Testament, het Nieuwe Testament.
 • 0:22 - 0:25
  En in het Nieuwe Testament
  beginnen we met de vier evangeliën:
 • 0:25 - 0:28
  Matteüs, Marcus, Lucas,
  Johannes. Verbazingwekkend.
 • 0:28 - 0:33
  In die vier evangeliën lezen we over
  Jezus, hoe Hij hier op aarde rondliep.
 • 0:33 - 0:38
  Alle vier de evangeliën eindigen met het
  sterven van Jezus en hoe Hij weer opstond.
 • 0:38 - 0:42
  En dan, na de vier evangeliën,
  hebben we het boek Handelingen,
 • 0:42 - 0:44
  het boek van de apostelen.
 • 0:45 - 0:46
  Het is een heel bijzonder boek,
 • 0:46 - 0:52
  omdat het boek van de apostelen
  het enige historische boek is,
 • 0:52 - 0:55
  die we hebben van de
  vroege kerk, hier in de Bijbel,
 • 0:55 - 1:00
  waar we lezen over hoe ze
  het leven van Christus leefden,
 • 1:00 - 1:03
  hoe ze de oproep van
  Jezus gehoorzaamden.
 • 1:03 - 1:07
  We leven nu na het kruis.
 • 1:07 - 1:12
  We leven nu in een geweldige
  tijd waarover werd geprofeteerd,
 • 1:13 - 1:15
  vele, vele, vele jaren geleden.
 • 1:15 - 1:21
  Toen Jezus aan het kruis
  hing, zei Hij: 'Het is volbracht!'
 • 1:21 - 1:24
  Wat is er klaar?
  Wat was er klaar?
 • 1:24 - 1:26
  Of wat is er begonnen?
 • 1:26 - 1:31
  Het oude was klaar en er
  is iets nieuws begonnen.
 • 1:32 - 1:40
  Wij, als je het begrijpt, we leven
  vandaag in een geweldige tijd,
 • 1:40 - 1:45
  een tijd die vele honderden
  jaren geleden werd voorspeld.
 • 1:46 - 1:52
  Ezechiël en Jeremia, 400 jaar voor Christus,
  profeteerden hier bijvoorbeeld over,
 • 1:52 - 1:55
  de tijd waarin we vandaag leven.
 • 1:55 - 2:01
  Ezechiël profeteerde
  dit in Ezechiël 11:19-20:
 • 2:01 - 2:07
  'Ik zal ze een onverdeeld hart
  geven en een geest in hen leggen;
 • 2:07 - 2:13
  Ik zal hun stenen hart van hen verwijderen
  en hen een hart van vlees geven.
 • 2:13 - 2:15
  Dan zullen ze Mijn
  besluiten volgen,
 • 2:15 - 2:18
  en voorzichtig zijn met
  het naleven van Mijn wetten.
 • 2:18 - 2:22
  Zij zullen Mijn volk zijn
  en Ik zal hun God zijn.'
 • 2:22 - 2:27
  Luister naar deze woorden. Deze
  woorden profeteerde Ezechiël,
 • 2:28 - 2:34
  400 jaar voor Christus, is
  iets waar we vandaag in leven.
 • 2:34 - 2:39
  In de tijd dat Jezus op aarde rondliep,
  in Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes,
 • 2:39 - 2:40
  hebben ze het niet ervaren.
 • 2:40 - 2:43
  Waarom? Omdat ze
  nog voor het kruis waren.
 • 2:43 - 2:49
  Toen Jezus op aarde rondliep, kon
  Hij hun de nieuwe geest niet geven.
 • 2:49 - 2:52
  Waar Ezechiël over profeteerde.
 • 2:52 - 2:57
  Maar nadat Hij naar de hemel opsteeg,
  zond Hij Zijn Heilige Geest hierheen,
 • 2:57 - 3:00
  en we leven in deze
  opwindende tijd.
 • 3:00 - 3:03
  Wij, in Christus, kunnen
  vergeven worden,
 • 3:03 - 3:10
  en wij, in Christus, kunnen een relatie met
  God krijgen waar we Hem kunnen kennen.
 • 3:10 - 3:13
  In het Oude Testament
  was het maar voor enkelen.
 • 3:13 - 3:17
  Het was alleen voor de profeten
  en een paar geselecteerde mensen.
 • 3:17 - 3:24
  Maar nu, in de tijd waarin we leven, zal
  God Zijn Geest op alle vlees uitstorten.
 • 3:25 - 3:27
  De laatste keer
  keken we naar religie.
 • 3:27 - 3:32
  Religie probeert een persoon te veranderen
  en een persoon er mooi uit te laten zien.
 • 3:33 - 3:36
  Maar Jezus geeft een nieuw hart.
 • 3:37 - 3:39
  Jezus geeft ons
  een nieuwe geest.
 • 3:39 - 3:43
  Jezus doet waar we
  zojuist over gelezen hebben.
 • 3:44 - 3:47
  En één ding dat ik echt geweldig
  vind aan het boek Handelingen.
 • 3:48 - 3:53
  In het boek Handelingen
  zien we dat dit wordt vervuld.
 • 3:53 - 3:58
  We zien in het boek Handelingen
  hoe de vroege kerk, na het kruis,
 • 3:58 - 3:59
  het evangelie verkondigde.
 • 3:59 - 4:04
  We zien ook hoe ze reageerden op
  het evangelie dat ze hebben gehoord.
 • 4:04 - 4:08
  We zien ook hoe ze
  opnieuw geboren zijn.
 • 4:08 - 4:14
  Het boek Handelingen geeft veel
  voorbeelden, foto's van hoe de vroege kerk,
 • 4:14 - 4:19
  Christus gehoorzaamde, hoe de
  gelovigen Christus gehoorzaamden,
 • 4:19 - 4:23
  hoe ze daadwerkelijk naar buiten
  gingen in die oogst die klaar was,
 • 4:23 - 4:26
  hoe ze die persoon
  van vrede vonden.
 • 4:26 - 4:29
  Handelingen 10, bijvoorbeeld
  met Petrus en Cornelis,
 • 4:29 - 4:32
  of Handelingen 16,
  met Paulus en Lydia.
 • 4:32 - 4:37
  Er zijn duidelijke, duidelijke
  voorbeelden in het boek Handelingen,
 • 4:37 - 4:43
  hoe ze het werk van
  Christus voortzetten.
 • 4:43 - 4:49
  Het boek Handelingen is als een spiegel
  waarin we zien hoe de vroege kerk leefde,
 • 4:49 - 4:50
  hoe ze Christus gehoorzaamden.
 • 4:50 - 4:53
  Het is als een dagboek.
 • 4:54 - 4:58
  Er was een tijd in mijn leven
  dat ik naar mijn leven keek,
 • 4:59 - 5:03
  en ik was een christen, ik hield
  van Jezus, en ik was radicaal,
 • 5:03 - 5:07
  en ik ging naar de kerk en ik
  deed daar veel goede dingen.
 • 5:07 - 5:10
  Maar toen begon ik naar het
  boek Handelingen te kijken.
 • 5:10 - 5:15
  En mijn leven leek helemaal
  niet op het boek Handelingen.
 • 5:15 - 5:18
  Ik kleedde me elke
  zondag, ik ging naar de kerk,
 • 5:18 - 5:21
  Ik preekte zelfs een
  paar keer in de kerk,
 • 5:21 - 5:23
  en ik hielp in de kerk,
 • 5:23 - 5:26
  maar ik werd niet geleid door de
  Heilige Geest zoals we hier lezen.
 • 5:26 - 5:29
  Ik heb mensen niet tot Christus
  geleid, zoals we hier lezen,.
 • 5:29 - 5:32
  Ik doopte geen mensen in water
  en de Heilige Geest, zoals we hier lezen,
 • 5:32 - 5:35
  Ik heb geen demonen uitgeworpen en de
  zieken niet genezen, zoals we hier lezen.
 • 5:35 - 5:40
  Dus ik had religie in de ene hand
  en ik had het leven in de andere hand.
 • 5:41 - 5:43
  En er was ergens een fout.
 • 5:43 - 5:46
  En ik geloof dat de fout
  niet in de Bijbel voorkomt.
 • 5:46 - 5:48
  De fout zit in ons leven.
 • 5:48 - 5:51
  Dus ik moest iets veranderen.
 • 5:51 - 5:54
  Ik moest iets veranderen
  en ik deed het.
 • 5:54 - 5:55
  Ik heb iets in mijn
  leven veranderd.
 • 5:55 - 6:03
  En nu lijkt mijn leven zoveel meer op
  wat we hier lezen, in het boek Handelingen.
 • 6:04 - 6:07
  Een van de dingen die ik moest
  veranderen, was gehoorzaamheid.
 • 6:08 - 6:10
  We hebben gehoorzaamheid nodig.
 • 6:11 - 6:13
  Geloof is gehoorzaamheid.
 • 6:16 - 6:19
  Je hebt geen geloof als je
  geen gehoorzaamheid hebt.
 • 6:19 - 6:22
  Probeer je voor te stellen dat
  ik hier midden op een weg sta,
 • 6:22 - 6:25
  en er komt een vrachtwagen van
  een kant, en ik zie de vrachtwagen niet.
 • 6:25 - 6:28
  De vrachtwagen komt op
  volle snelheid naar me toe.
 • 6:28 - 6:31
  En je staat daar, op de zijweg,
 • 6:31 - 6:37
  en je ziet de vrachtwagen en je roept:
  Torben! Actie! Actie! Er komt een vrachtwagen!
 • 6:37 - 6:40
  En ik kijk naar
  je. Ik geloof je.
 • 6:40 - 6:43
  Ik denk dat je echt bent.
  Ik geloof dat je bestaat.
 • 6:43 - 6:46
  Ik geloof in je
  woorden. En sta stil.
 • 6:46 - 6:48
  Nee, het slaat
  nergens op. Waarom?
 • 6:48 - 6:53
  Want als ik in jou
  geloof, in jouw woorden.
 • 6:54 - 6:56
  Kom ik in beweging.
 • 6:56 - 7:00
  Ik kan niet geloven
  wat je zegt en stil staan.
 • 7:00 - 7:02
  Ja, alleen als ik dood wil.
 • 7:02 - 7:06
  Maar als ik wil overleven,
  en ik geloof in jou.
 • 7:06 - 7:08
  Moet ik in beweging komen.
 • 7:09 - 7:14
  Waarom? Want vertrouwen in jou
  hebben is niet geloven dat je echt bent,
 • 7:14 - 7:16
  dat je op aarde loopt.
 • 7:17 - 7:20
  Nee. Ik moet vertrouwen
  hebben in je woorden.
 • 7:21 - 7:26
  In Christus geloven is niet
  alleen geloven dat Hij ooit leefde.
 • 7:26 - 7:28
  Het is om Christus te geloven.
 • 7:28 - 7:30
  Geloof Zijn woorden.
 • 7:30 - 7:35
  En als we Zijn woorden
  geloven, bewegen we.
 • 7:35 - 7:36
  We gehoorzamen Zijn woorden.
 • 7:36 - 7:42
  Dat is de enige manier waarop we
  kunnen laten zien dat we geloven.
 • 7:42 - 7:46
  Geloof zonder
  gehoorzaamheid is dood.
 • 7:46 - 7:51
  En het is zo duidelijk. Ik wil het
  volgende lezen uit het boek Jacobus.
 • 7:52 - 7:54
  En als je deze
  woorden hier leest,
 • 7:54 - 7:58
  het is zo belangrijk om te begrijpen
  dat wanneer we het hebben over werken,
 • 7:58 - 8:01
  het gaat niet over
  werken van de wet.
 • 8:01 - 8:06
  Het gaat er niet om onze redding te
  verdienen, omdat we dat niet kunnen.
 • 8:06 - 8:10
  Het gaat er niet om
  de wet te gehoorzamen,
 • 8:10 - 8:13
  en dan gehoorzamen we zo
  goed dat we gered worden. Nee.
 • 8:13 - 8:16
  Het gaat niet over
  werken door de wet,
 • 8:16 - 8:22
  maar het gaat over
  gehoorzaamheid / werken door geloof.
 • 8:22 - 8:27
  En dit is wat we nodig
  hebben. Jakobus 2:14-26:
 • 8:27 - 8:31
  Ik wil dit lezen: 'Wat heb je
  eraan, mijn broers en zussen,
 • 8:31 - 8:35
  als iemand beweert geloof te
  hebben maar geen daden heeft,
 • 8:35 - 8:37
  (of werken, of gehoorzaamheid)?
 • 8:37 - 8:40
  Kan zo'n geloof hen redden?
 • 8:40 - 8:45
  Stel, een broer of zus heeft geen
  kleren en zonder dagelijkse eten.
 • 8:45 - 8:50
  Als een van jullie tegen hen zegt: 'Ga
  in vrede: Blijf warm en goed gevoed,'
 • 8:51 - 8:55
  maar doet niets aan de fysieke
  behoeften, wat heb je eraan?
 • 8:56 - 9:02
  Op dezelfde manier, geloof op zichzelf,
  als het niet wordt gevolgd door actie,
 • 9:02 - 9:05
  (of gehoorzaamheid), is
  dood. Maar iemand zal zeggen:
 • 9:05 - 9:08
  'Je hebt geloof
  en ik heb daden.'
 • 9:08 - 9:15
  Toon mij dan uw geloof zonder daden, en
  ik zal u mijn geloof tonen door mijn daden.
 • 9:15 - 9:18
  Je gelooft dat er
  één God is. Goed!
 • 9:18 - 9:21
  Zelfs de demonen
  geloven dat, en huiveren.
 • 9:21 - 9:28
  Jij dwaze persoon, wil je bewijzen
  dat geloof zonder daden nutteloos is?
 • 9:28 - 9:33
  Was onze vader Abraham niet
  rechtvaardig geacht voor wat hij deed,
 • 9:33 - 9:37
  toen hij zijn zoon Isaak
  op het altaar aanbood?
 • 9:37 - 9:42
  Je ziet dat zijn geloof en
  zijn acties samenwerkten,
 • 9:42 - 9:47
  en zijn geloof werd compleet
  gemaakt door wat hij deed.
 • 9:47 - 9:52
  En de Schrift werd vervuld die
  zegt: 'Abraham geloofde God,
 • 9:52 - 9:57
  en het werd hem tot gerechtigheid
  gerekend', en hij werd Gods vriend genoemd.
 • 9:57 - 10:03
  Je ziet dat een persoon door wat hij
  doet als rechtvaardig wordt beschouwd,
 • 10:03 - 10:05
  en niet alleen door geloof.
 • 10:05 - 10:10
  Op dezelfde manier werd Rachab, de prostituee,
  niet eens als rechtvaardig beschouwd,
 • 10:10 - 10:14
  voor wat ze deed toen ze
  de spionnen onderdak gaf,
 • 10:14 - 10:17
  en ze in een andere
  richting stuurde?
 • 10:17 - 10:20
  Zoals het lichaam
  zonder de geest dood is,
 • 10:20 - 10:27
  zo ook geloof zonder (gehoorzaamheid
  en werken) daden is dood.'
 • 10:28 - 10:32
  Dit waren niet mijn
  woorden. Dat was de Bijbel.
 • 10:32 - 10:39
  Geloof zonder gehoorzaamheid
  (werken) is dood.
 • 10:39 - 10:43
  Geloof alleen, is dood.
 • 10:43 - 10:47
  We hebben het niet over
  geloof + werken door de wet,
 • 10:47 - 10:53
  maar we hebben het over echt
  geloof dat tot gehoorzaamheid leidt.
 • 10:53 - 10:59
  Als je in Jezus gelooft en Jezus zegt:
  'Een vrachtwagen komt eraan!, beweeg,
 • 10:59 - 11:01
  dan beweeg je.
 • 11:01 - 11:04
  Waarom? Tenzij je
  wilt sterven, beweeg je.
 • 11:04 - 11:07
  Nu zegt Jezus niet alleen:
  'Er komt een vrachtwagen!'
 • 11:07 - 11:09
  Hij zei nog veel meer.
 • 11:09 - 11:12
  En wat we hier lezen,
  moeten we gehoorzamen.
 • 11:12 - 11:16
  En wanneer we de oproep van
  Jezus beginnen te gehoorzamen,
 • 11:16 - 11:19
  en beginnen uit te
  stappen op Zijn woorden,
 • 11:19 - 11:21
  zal ons leven eruit zien
  zoals in het boek Handelingen.
 • 11:21 - 11:24
  Waarom? Omdat Jezus Dezelfde
  is gisteren, vandaag en voor altijd.
 • 11:24 - 11:27
  Maar als je Jezus'
  woorden niet gehoorzaamt,
 • 11:27 - 11:33
  als je geen waar, bijbels geloof in
  Christus hebt en daarom niet gehoorzaamt,
 • 11:33 - 11:35
  natuurlijk ziet
  je leven er zo uit,
 • 11:35 - 11:38
  terwijl het boek
  Handelingen zo is.
 • 11:39 - 11:43
  Neem dus de tijd en ga echt
  door het boek Handelingen,
 • 11:44 - 11:49
  en zie hun leven, hoe ze de
  oproep van Christus gehoorzaamden.
 • 11:49 - 11:54
  Kijk hoe ze bekering
  predikten, de doop in water,
 • 11:54 - 11:56
  en doop met de Heilige Geest.
 • 11:56 - 11:58
  En zoals we de vorige keer
  zeiden, zie je geen zondaarsgebed.
 • 11:58 - 12:01
  Veel van de dingen die we
  vandaag in de kerken doen,
 • 12:01 - 12:03
  zien we niet in het
  boek Handelingen.
 • 12:04 - 12:07
  Veel van de dingen die we
  vandaag in de kerken doen,
 • 12:07 - 12:09
  zien we niet in het boek
  Handelingen, en helaas,
 • 12:09 - 12:12
  veel dingen die in het boek
  Handelingen zijn gedaan,
 • 12:12 - 12:14
  zien velen niet in de kerken.
 • 12:15 - 12:18
  Maar, er is een reden
  waarom God ons het Woord gaf.
 • 12:18 - 12:22
  Omdat het niet onze
  religie is die de waarheid is.
 • 12:22 - 12:24
  Het is het Woord van God.
 • 12:24 - 12:29
  Dus ik moedig je
  aan, houd het simpel.
 • 12:29 - 12:31
  Je hebt religie in één hand,
 • 12:31 - 12:34
  en je hebt het boek
  Handelingen in de andere hand.
 • 12:34 - 12:36
  Wat is correct?
 • 12:36 - 12:38
  Bouw niet op je eigen ervaring.
 • 12:39 - 12:40
  Ervaring kan de hele
  nacht veranderen.
 • 12:40 - 12:42
  We moeten dit gehoorzamen.
 • 12:42 - 12:48
  Tot nu toe hebben we het
  gehad over, hoe de oogst groot is,
 • 12:48 - 12:50
  en hoe weinig arbeiders er zijn,
 • 12:50 - 12:57
  en hoe we uitgezonden moeten
  worden, als schapen onder wolven.
 • 12:57 - 12:59
  En daar is vervolging.
 • 12:59 - 13:01
  Wat zien we in het
  boek Handelingen?
 • 13:01 - 13:02
  We zien dat de
  oogst geweldig is.
 • 13:03 - 13:05
  We zien ook dat er
  een paar arbeiders zijn.
 • 13:05 - 13:09
  We zien zelfs hoe God op
  een keer vervolging gebruikte,
 • 13:09 - 13:11
  om de schapen onder
  de wolven te krijgen.
 • 13:11 - 13:14
  En we zien dat wanneer ze
  daar zijn, onder de wolven,
 • 13:14 - 13:17
  ze vervolging ervaren.
 • 13:17 - 13:21
  Ze betaalden een prijs en
  dat was niet gemakkelijk.
 • 13:21 - 13:23
  Paulus ervaart steniging
  en vele andere dingen.
 • 13:23 - 13:24
  Hij werd in de
  gevangenis gegooid.
 • 13:24 - 13:27
  Maar hij kon ook getuigen
  dat Christus bij hem was.
 • 13:28 - 13:31
  Toen hij er op uitging,
  was Christus bij hem.
 • 13:31 - 13:34
  Wat zien we? Waar
  hebben we naar gekeken?
 • 13:34 - 13:37
  We hebben gekeken hoe je
  de persoon van vrede vindt,
 • 13:37 - 13:40
  en wat, als je die persoon
  vindt, zoals Jezus zei,
 • 13:40 - 13:43
  je gaat naar hun huis en je zit,
  en eet en drinkt wat ze serveren.
 • 13:43 - 13:46
  En dan genees je daar de zieken
  en verkondig je het evangelie.
 • 13:46 - 13:48
  En blijf daar.
 • 13:48 - 13:51
  En dit is wat we zien in
  het boek Handelingen.
 • 13:52 - 13:59
  Het boek Handelingen is een bevestiging van
  de oproep die Jezus ons gaf in Lucas 10.
 • 13:59 - 14:03
  Je ziet geen mooie en nette kerken en
  programma's in het boek Handelingen,
 • 14:03 - 14:05
  zoals we tegenwoordig vaak doen.
 • 14:05 - 14:08
  Je ziet rauw en echt leven,
 • 14:08 - 14:14
  de geest van Christus
  die in Zijn lichaam werkt.
 • 14:14 - 14:19
  En dit is wat we moeten doen.
  Dit is wat we moeten gehoorzamen.
 • 14:19 - 14:25
  Volgende keer gaan we door
  en kijken naar het evangelie,
 • 14:25 - 14:29
  maar ik wil hier beginnen
  met het boek Handelingen,
 • 14:29 - 14:35
  omdat het boek Handelingen is
  waar we echt zien hoe ze preekten.
 • 14:35 - 14:39
  In het boek Handelingen zien we echt
  hoe ze op de verkondiging reageerden.
 • 14:39 - 14:46
  Het boek Handelingen is waar
  we echt het Bijbelse leven zien,
 • 14:46 - 14:50
  zoals hoe ze opnieuw
  geboren werden en dat alles.
 • 14:50 - 14:53
  Dus de volgende keer
  ga ik meer tijd gebruiken,
 • 14:53 - 14:57
  waar we naar het evangelie
  van het Koninkrijk gaan kijken,
 • 14:57 - 15:02
  waar ik je het grote plaatje zal
  geven, van het begin tot het einde,
 • 15:03 - 15:06
  en wat mensen moeten doen
  om opnieuw geboren te worden.
 • 15:06 - 15:10
  En wat je gaat zien, als we
  het grote plaatje laten zien,
 • 15:10 - 15:13
  wat mensen nodig hebben
  om opnieuw geboren te worden,
 • 15:13 - 15:15
  het gaat misschien in
  tegen wat je is verteld,
 • 15:15 - 15:18
  het gaat misschien in
  tegen je kerkelijke traditie.
 • 15:18 - 15:21
  Helaas denk ik van wel,
 • 15:21 - 15:24
  omdat we zo ver
  verwijderd zijn van de Bijbel,
 • 15:24 - 15:27
  maar het gaat niet in tegen wat
  we in het boek Handelingen lezen.
 • 15:27 - 15:30
  Daarom heb ik in deze
  video de tijd genomen,
 • 15:30 - 15:36
  om ons echt te concentreren op het boek
  Handelingen en waar dat leven over ging.
 • 15:36 - 15:39
  En de volgende keer, lees ik
  gewoon door het boek Handelingen,
 • 15:39 - 15:44
  en kijken we dan of dat
  past bij je leven van vandaag.
 • 15:44 - 15:46
  Zo zou het moeten zijn.
 • 15:46 - 15:48
  God zegent je en zie
  je de volgende keer,
 • 15:48 - 15:53
  waar we naar het evangelie
  blijven kijken. Tot ziens!
 • 15:54 - 15:57
  De oproep van Jezus
Title:
THE BOOK OF THE APOSTLES - The Normal Christian Life - Faith Is Obedience
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
16:03

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions