Return to Video

TEDx: چندین صدا، یک گفتگو

 • 0:00 - 0:04
  در طول ۳ سال بیش از ۳۲۰۰ رویداد
  در ۱۲۶ کشور به ۴۷ زبان
 • 0:04 - 0:05
  ۱۳٫۰۰۰ سخنرانی TEDx
  یک گفتگو.
 • 0:05 - 0:09
  انور دفع الله: TEDx بینهای معمولی
  رویاهای بزرگ دارند.
 • 0:09 - 0:13
  چطور میتوانند کاری
  بزرگتر از خودشان بکنند.
 • 0:13 - 0:15
  و آنها رویا پردازند.
 • 0:15 - 0:18
  جیم سولتزه: و اگر کسی را پیدا کردید
  که رویای شما را به اشتراک میگذارد،
 • 0:18 - 0:20
  پیش او بروید،
 • 0:20 - 0:22
  و بپرسید، «چطور میتوانم کمک کنم؟»
 • 0:22 - 0:24
  «چطور میتوانم ایده تو را جلوتر ببرم؟»
 • 0:24 - 0:27
  یحیی العبدلی: من به او گفتم،
  «من یک رویا دارم.»
 • 0:27 - 0:30
  «میخواهم این تجربه را
  به عراق و به بغداد ببرم.»
 • 0:30 - 0:34
  TEDx چیزی است که مرا به کشورم بازگرداند.
 • 0:34 - 0:38
  و دلیل اینکه این همه سال صبر کردم،
 • 0:38 - 0:40
  این بود که نمیخواستم دست خالی برگردم.
 • 0:40 - 0:44
  چیزی پیدا کردم که میتوانست
  در کشورم تاثیری داشته باشد.
 • 0:44 - 0:46
  و در این مورد، آن TED بود.
 • 0:46 - 0:49
  شروع کردم به دیدن ویدیوهای TED.com.
 • 0:49 - 0:51
  خیلی الهام گرفتم، کل شب بیدار بودم.
 • 0:51 - 0:54
  روز بعد، خوب، اگر این به من الهام میدهد،
 • 0:54 - 0:58
  پس، چرا که نه؟ میروم و این را
  با جامعهام در اتیوپی به اشتراک میگذارم.
 • 0:58 - 0:59
  بخشی از جامعه من در صربستان.
 • 0:59 - 1:01
  - این جامعه من است.
  - جامعه من.
 • 1:01 - 1:05
  جوامعی که در روستاهای
  همه جای دنیا پشت سر گذاشته شدهاند.
 • 1:05 - 1:09
  تا به دنیا بگوییم که متفکران
  و اهل عمل بینظیری داریم.
 • 1:09 - 1:12
  مجموع محلی میشود جهانی.
 • 1:12 - 1:15
  تلویزیون را خاموش کنید،
  از اینترنت بیرون بیایید
 • 1:15 - 1:17
  و بلند شوید و کاری کنید!
 • 1:17 - 1:20
  با فشنگهای لاستیکی، بمبهای آتش،
 • 1:20 - 1:25
  یک دیوار، یک زنجیره انسانی از جوانان مصری
 • 1:25 - 1:29
  تصمیم گرفتند که دست در دست هم
  از یک موزه حفاظت کنند.
 • 1:29 - 1:33
  این فرصتی برای همکاری با جوامع آنها
 • 1:33 - 1:35
  و تغییر دنیا به روش آنها است.
Title:
TEDx: چندین صدا، یک گفتگو
Description:

TEDx یک جامعه جهانی است که رویدادهای TED گونه را همه جا و هرجا سازماندهی می‌کند -- تا ایده‌های پیاده شده در سطح محلی را گرامی بدارد و آنها را در سطح جهانی مطرح کند. سخنرانی‌ها را در tedxtalks.ted.com ببینید یا رویداد نزدیک خودتان را اینجا پیدا کنید: ted.com/tedx

کارگردانی ویدیو از واندراز

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
01:45

Persian subtitles

Revisions