Persian subtitles

TEDx: چندین صدا، یک گفتگو

TEDx یک جامعه جهانی است که رویدادهای TED گونه را همه جا و هرجا سازماندهی می‌کند -- تا ایده‌های پیاده شده در سطح محلی را گرامی بدارد و آنها را در سطح جهانی مطرح کند. سخنرانی‌ها را در tedxtalks.ted.com ببینید یا رویداد نزدیک خودتان را اینجا پیدا کنید: ted.com/tedx

کارگردانی ویدیو از واندراز

Get Embed Code
23 Languages