Return to Video

Nepotrebujete Byť Milovaní

 • 0:11 - 0:15
  Dotazujúca sa: Mám dve otázky.
 • 0:15 - 0:18
  Prvá je o smútku.
 • 0:18 - 0:19
  Mooji: O...?
 • 0:19 - 0:20
  Dotazujúca sa: Smútok.
 • 0:20 - 0:31
  Mooji: Je to tá dôležitejšia? Z tých dvoch otázok? Z tých dvoch - dajte mi najprv tú lepšiu.
 • 0:31 - 0:44
  Mooji: Pretože ak mi dáte najprv tú menej dôležitú, Vaša myseľ bude čakať na druhej otázke.
 • 0:44 - 0:53
  D: Dobre, tá druhá. [smiech]
 • 0:53 - 1:04
  Tá druhá je o vzťahu [obecenstvo sa smeje]
 • 1:04 - 1:13
  M: Myslím, že toto je tá dôležitá. [smiech]
 • 1:13 - 1:27
  M: Vzťah a potom smútok. [smiech] Iba žartujem.
 • 1:27 - 1:39
  Je to o... keď som vo vzťahu, keď mám pocit blízkosti k niekomu, pocit intimity,
 • 1:39 - 1:53
  a príde odlúčenie, alebo ma tá osoba odtláča... úplne spanikárim.
 • 1:53 - 1:54
  M: Áno, áno.
 • 1:54 - 2:04
  A, je to pocit, ktorý je ako autonómna reakcia... príde sám od seba.
 • 2:04 - 2:06
  M: Áno, automatická reakcia.
 • 2:06 - 2:08
  Automaticky, áno.
 • 2:08 - 2:20
  M: Prečo Vás od seba odtláčajú ?
 • 2:20 - 2:27
  Pretože ja chcem chytiť.
 • 2:27 - 2:32
  M: Áno.
 • 2:32 - 2:39
  M: Chcete niečo držať. Je to priveľa pre tú druhú osobu.
 • 2:39 - 2:46
  Je to pekné iba na chvíľu.
 • 2:46 - 2:53
  Je to pekné iba na chvíľu. Niekto, kto sa cíti neistý, tomu by sa to mohlo páčiť.
 • 2:53 - 2:57
  "Potrebuješ ma, aha." Ale po chvíli je to priveľa.
 • 2:57 - 3:03
  Nemôžete sa snažiť niekoho chytiť.
 • 3:03 - 3:08
  Vy nie ste pavúk.
 • 3:08 - 3:12
  Je to reakcia, ktorá sa objaví vovnútri, pretože niečo cíti,
 • 3:12 - 3:18
  že možno nie ste postačujúca sama, len tak, bez akejkoľvek metódy, vidíte?
 • 3:18 - 3:25
  A potom je tam pocit, že už to nie sú také zdravé základy, musíte si tohto byť vedomá.
 • 3:25 - 3:29
  Nie že by ste mohli byť automaticky taká silná,
 • 3:29 - 3:35
  ale vzťahy tiež ponúkajú príležitosť objaviť čo je pravda,
 • 3:35 - 3:41
  a zistiť čo v nás ľahko podlieha kompromisom.
 • 3:41 - 3:47
  Vidíte?
 • 3:54 - 4:00
  D: Áno, vidím to. Ale stále je to tam.
 • 4:00 - 4:10
  M: Potom musíte, potom je dobre, že ste prišli na Satsang, pretože potom môžete začať pozorovať túto tendenciu
 • 4:10 - 4:16
  lipnúť alebo možno strach z odmietnutia alebo niečo podobné.
 • 4:16 - 4:24
  Snaženie sa vo vzťahoch nefunguje. Pokúšate sa tak veľmi... Tak to nefunguje.
 • 4:24 - 4:36
  Nebude to fungovať. Musí tam byť sloboda. Musí byť vnútorná sila. Jasnosť, múdrosť - všetko toto.
 • 4:36 - 4:37
  Vidíte.
 • 4:37 - 4:43
  Nefunguje to na tam koľko dávate. "Ja Ti dávam tak veľa." Nie je to platba.
 • 4:43 - 4:49
  A ako veľmi sa snažíte, a snažíte a komunikujete. Nefunguje to, ťahá to ľudí preč od Vás.
 • 4:49 - 4:54
  Pretože, viete, toto je príliš krásne na skúšanie.
 • 4:54 - 5:00
  Je to niečo čo musí prísť, musí to tam byť, ako sloboda, a ak ste si tohto vedomí,
 • 5:00 - 5:09
  a intuitívne viete kedy dovoliť priestor a... všetko toto príde.
 • 5:09 - 5:15
  Ja verím, že musíte využiť tento náhľad, teraz ste prišli, vidíte,
 • 5:15 - 5:22
  je niečo čo má pocit: "Musím túto vec držať." Vidíte.
 • 5:22 - 5:28
  A je to rovnaké so slobodou. Niekedy máte pocit... ahh... hneď ako objavíte ten skutočný stav.
 • 5:28 - 5:34
  Ste pravdiví, cítite ohromnosť bytia a niečo hovorí: "Ako si to môžem urdžať?"
 • 5:34 - 5:40
  Tento je rovnaký aj vo vzťahu "Ako... ako si to môžem nechať?"
 • 5:40 - 5:42
  Vidíte.
 • 5:42 - 5:49
  Ako si to chcete udržať? Vzťah nie je niečo na udržanie.
 • 5:49 - 5:58
  Je to niečo čo môže byť vychutnávané z Vašej sviežosti. A vo svojej sile zistíte, že všetko sa stane čistejším.
 • 5:58 - 6:12
  Všetko chce s Vami byť, keď ste prázdni od úmyslu. Príliš veľa zámeru vytvára napätie. [smiech]
 • 6:12 - 6:17
  Vidíte, keď ste bez tejto potreby, bez akejkoľvek potreby.
 • 6:17 - 6:22
  A toto nie je arogancia, je to iba prirodzený stav bytia.
 • 6:22 - 6:32
  Vy nepotrebujete, nepotrebujete byť nikým prijatá, viete. Nemusíte sa dokonca ani cítiť milovaná.
 • 6:40 - 6:49
  Dokážete si predstaviť takú vec? Byť na mieste kde ani to nepotrebujete? NEPOTREBUJETE byť milovaná...
 • 6:49 - 7:03
  Je to veľmi pokojné miesto. Na tomto mieste sa láska stane veľmi otvorenou, veľmi širokou, veľmi nádhernou, veľmi silnou.
 • 7:03 - 7:13
  Ale nateraz Vás nežiadam, aby ste iba preskočili túto vec. Hovorím, Pozerajte sa na to čo robí: "Ááh... čokoľvek príjemné musím zhrabnúť."
 • 7:13 - 7:22
  Len sa na to pozrite a viete, kto... kto alebo čo toto robí, kto potrebuje túto vec.
 • 7:22 - 7:26
  A buďte veľmi potichu s týmto druhom otázky.
 • 7:26 - 7:34
  Iba buďte veľmi potichu. Vlastne, požiadam Vás aby ste robili toto cvičenie, a možno mi povedzte znova zajtra, čo sa stalo.
 • 7:34 - 7:43
  Iba pozerajte a preciťujte toto, vytvorte tento scenár vo svojej mysli. A sledujte čo vyjde na povrch.
 • 7:43 - 7:48
  Že budete odmietnutá alebo opustená alebo tak, niečo sa správa takto a pozrite sa na to.
 • 7:48 - 7:54
  Viete, čoho sa obávate? Potlačte to do extrému.
 • 7:54 - 8:01
  Choďte do extrému v tejto predstave a pozrite sa na to, čo by bolo najhoršie, čo sa stane v tom najhoršom prípade.
 • 8:01 - 8:07
  Ako sa budete cítiť, vidíte. A kto tým trpí, kto tým skutočne trpí.
 • 8:07 - 8:14
  Ale nezabudnite, že zároveň pozorujete.
 • 8:14 - 8:23
  Takže tri veci, jedna je čo si predstavujete, že sa stane, ak sa vyplní Váš strach,
 • 8:23 - 8:28
  a budete odmietnutá, nemôžete si udržať to čo si chcete ponechať
 • 8:28 - 8:34
  a cítite bolesť. Aj teraz keď sa pozriem do Vašich očí, vidíte, je to: "Aah, niečo odíde."
 • 8:34 - 8:39
  Potom choďte a pozrite sa čo sa stane, teraz ste opustená: "My ťa nechceme!"
 • 8:39 - 8:47
  a precíťte čo príde, ale buďte zároveň veľmi prítomná v mieste, kde iba pozorujete
 • 8:47 - 8:52
  a buďte zároveň s pocitom, že chcete vedieť, čo sa stane, čoho sa obávate, vidíte?
 • 8:52 - 8:56
  Takto to je veľmi inteligentná práca, keď sa na to pozeráte.
 • 8:56 - 9:04
  A potom, nejako cítite, možno ten najhorší pocit, aký si predstavujete príde
 • 9:04 - 9:14
  a potom pozorujte, kto ním v skutočnosti trpí, či môžete identifikovať toho, kto ním trpí.
 • 9:14 - 9:20
  Ale nespadnite dovnútra príbehu. Iba pozerajte, buďte veľmi prítomná vo vedomí, že toto je niečo na čo sa pozeráte.
 • 9:20 - 9:25
  Ale zároveň, dajte tomu najlepšiu šancu a skutočne sa pokúste vidieť, a pozerajte.
 • 9:25 - 9:30
  Môžete toto urobiť s akýmkoľvek pocitom, s akýmkoľvek druhom myšlienky.
 • 9:30 - 9:37
  A potom uvidíte čo funguje vo Vašom mene, a zistite, či ste to skutočne Vy
 • 9:37 - 9:42
  alebo je to iba určitý druh obrazu, ktorý je projekciou Vašej mysle
 • 9:42 - 9:52
  a objaví sa viac priestoru, a tento priestor bude niečo dôležité, čo musíte znova nadobudnúť.
 • 9:52 - 9:59
  A neobávajte sa tohto zážitku. Dokonca ho pozvite. Nabudúce ho pozvite. Daj mi svoju najlepšiu ranu.
 • 9:59 - 10:07
  Daj mi svoju najlepšiu ranu. Choďte do extrému. "Ale ja budem na Teba iba pozerať, iba cez moje oči."
 • 10:07 - 10:12
  Pozerajte, nezasahujte, nehodnoťte, neinterpretujte, skúste či to dokážete.
 • 10:12 - 10:21
  Je to schopnosť, ktorú rýchlo rozviniete, pretože ovocie takéhoto pozerania je také sladké.
 • 10:21 - 10:29
  Bude sladšie ako akýkoľvek vzťah, objaviť Vašu slobodu: "Ááh, som od tohto slobodná!"
 • 10:29 - 10:39
  Nebolo to, že potrebujem túto vec, ale čo je dôležitejšie je, že vidím, že som slobodná od potreby byť týmto.
 • 10:39 - 10:49
  A čo je úžasné, úžasné. Keď tento priestor je vo Vás vyčistený, je to tiež nádherná príťažlivosť.
 • 10:49 - 10:59
  Ľudia chcú prísť. Pretože ak máte v mysli zámer, vidíte, keď už na niekoho zamierite pozornosť:
 • 10:59 - 11:07
  "Hmm, áno." A viete, a potom začnete dávať dokopy všetku svoju najlepšiu zásahovú silu,
 • 11:07 - 11:16
  ale niečo v nich to zacíti. Ak sú trochu intuitívny, cítia: "Táto je nebezpečná, nie?" [smiech]
 • 11:16 - 11:24
  "Udrie ma po hlave, zatiahne dovnútra a je po mne."
 • 11:24 - 11:33
  Ale naozaj, toto je dobrá vec, ktorú môžete urobiť. Akúkoľvek vec, ktorá cítite, že drží Vašu myseľ chytenú v
 • 11:33 - 11:42
  určitom druhu scenária, obávate sa toho, potom začnete ochraňovať, ochraňujeme naše strachy, naše zväzky, a takto,
 • 11:42 - 11:49
  náš zmysel zraniteľnosti. A nie je to dobrý spôsob prechádzania životom ako viete, ja Vám toto ani nemusím hovoriť.
 • 11:49 - 11:58
  Pretože to vyžaduje toľko energie, vidíte. Takže toto je spôsob ako prejsť cez tieto veci.
 • 11:58 - 12:05
  Takže ak chcete, a ak ste skutočne pochopila o čo Vás žiadam, potom sa na to pozrite.
 • 12:05 - 12:10
  Ja neviem, či ste schopná to urobiť mimo tej skutočnej situácie. Ale niektorí to dokážu.
 • 12:10 - 12:20
  Dokážu skutočne reprezentovať a vytvoriť ich najhorší scenár utrpenia alebo niečoho takého.
 • 12:20 - 12:25
  A môžu byť skutočne prítomní a pozorovať, pozorovať čo sa deje vovnútri.
 • 12:25 - 12:33
  Ak ste toto schopná urobiť, toto bude veľmi dobré cvičenie. A prosím, príďte a dajte mi nejakú spätnú väzbu, čo ste našli.
 • 12:33 - 12:36
  D: Dobre, myslím, že môžem.
 • 12:36 - 12:37
  M: Áno.
 • 12:40 - 12:48
  ...a nezabudnite, že zároveň pozorujete...
 • 12:54 - 12:58
  Video výber zo Satsangu "Nebojujte so svojou mysľou."
  13 Januára 2012, Tiruvannamalai, India
Title:
Nepotrebujete Byť Milovaní
Description:

Satsang s Moojim, 13 Januára 2012 v Tiruvannamalai, India. "Dokážete si predstaviť také miesto, kde nepotrebujete byť milovaní? Je to veľmi pokojné miesto. Na tomto mieste sa láska stane veľmi otvorenou, veľmi širokou, veľmi nádhernou, veľmi silnou."
Chceli by ste pomôcť urobiť Moojiho učenia dostupné viacerým ľuďom po celom svete?
Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí môžu pomôcť s vytváraním titulkov v rôznych jazykoch. Taktiež môžete pomôcť hluchým a ľuďom so slabým sluchom vytváraním titulkov v Angličtine. Pomoc s kontrolou existujúcich prekladov je taktiež vítaná.
Pošlite nám email na subtitles@mooji.org ak by ste radi ponúkli svoje služby.
Om Shanti

more » « less
Video Language:
English
Duration:
13:03
Retired user edited Slovak subtitles for No Need to Be Loved
Retired user edited Slovak subtitles for No Need to Be Loved
Retired user edited Slovak subtitles for No Need to Be Loved
Retired user edited Slovak subtitles for No Need to Be Loved
Retired user edited Slovak subtitles for No Need to Be Loved

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions