Return to Video

07-36 Add the Other Team in XML

 • 0:01 - 0:02
  Được rồi.
  Các bạn rất cừ.
 • 0:02 - 0:05
  Ứng dụng của bạn trông khá tuyệt.
 • 0:05 - 0:07
  Thật không may, ngay thời điểm này,
  thực ra nó hoạt động với
 • 0:07 - 0:09
  một trò chơi bóng rổ một phía.
 • 0:10 - 0:14
  Những gì chúng ta muốn là khiến nó
  có thể giữ tỷ số cho hai đội.
 • 0:14 - 0:17
  Hãy bắt đầu với xml, sau đó
  chúng ta có thể xem xét đến Java.
 • 0:18 - 0:19
  Được rồi.
  Bạn sẽ thêm một
 • 0:19 - 0:21
  cột khác cho đội b.
 • 0:21 - 0:23
  Và hãy nhớ rằng bây giờ,
  chúng ta chỉ tập trung vào XML.
 • 0:24 - 0:27
  Nếu chúng ta nhớ thiết kế cho
  phía đầu tiên này.
 • 0:27 - 0:30
  Đó là xếp chồng các dạng xem,
  tất cả trong một bố trí tuyến tính dọc.
 • 0:30 - 0:34
  Bây giờ phía cho
  đội B trông có vẻ tương tự.
 • 0:34 - 0:37
  Mặc dù vậy, hãy thử như được phép,
  bạn không thể có hai dạng xem gốc.
 • 0:37 - 0:40
  Bạn sẽ cần phải sử dụng
  bố trí lồng nhau trong trường hợp này.
 • 0:40 - 0:43
  Bạn nên suy nghĩ về
  từng bố trí tuyến tính này,
 • 0:43 - 0:45
  xem xét bản thân từng cái.
 • 0:46 - 0:51
  Nếu chúng ta nghĩ đến cái này chỉ là một
  dạng xem, và cái này chỉ là một dạng xem.
 • 0:51 - 0:56
  Và nếu từng dạng xem này cần
  lượng khoảng trống bằng nhau thì
 • 0:56 - 0:58
  đơn giản mỗi cái một nửa màn hình.
 • 0:58 - 1:00
  Chúng ta sẽ cần dùng
  nhóm dạng xem mẹ nào?
 • 1:01 - 1:03
  Hãy đưa ra câu trả lời ở đây.
 • 1:03 - 1:05
  Bây giờ, khi bạn đã có câu trả lời đúng,
 • 1:05 - 1:08
  hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho bạn
  đủ thông tin để bắt đầu mã hóa.
 • 1:08 - 1:11
  Hãy cứ thử, bạn luôn có thể xem
  video giải pháp nếu bạn,
 • 1:11 - 1:12
  rất, rất bí.
 • 1:13 - 1:16
  Bây giờ, sau khi bạn đã mã hoá,
  nó phải giống như thế này.
 • 1:16 - 1:21
  Đội A, phía đó
  cần duy trì chức năng tốt.
 • 1:21 - 1:27
  Dù vậy Đội B, có thể có,
  một hành vi hơi lạ.
 • 1:27 - 1:30
  Là bởi vì chúng ta đã không
  mã hóa Java cho phía đó.
 • 1:30 - 1:33
  Đừng lo lắng về điều đó,
  chỉ cần cố gắng làm nó trông như thế này.
Title:
07-36 Add the Other Team in XML
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
01:34

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions