Return to Video

Allele to Trait Frequency

 • 0:00 - 0:03
  U redu. Ovaj problem može biti malo nezgodan ako niste
 • 0:03 - 0:06
  navikli da rešavate probleme kao što je ovaj, unatrag. Ali
 • 0:06 - 0:09
  ovo je najbolji način da naučite. Umesto da Vam dajemo
 • 0:09 - 0:12
  sve brojeve i da ih Vi ubacite u jednačine,
 • 0:12 - 0:14
  bolje je da radite ovako unazad. Jer
 • 0:14 - 0:17
  Vi zaista možete da vidite obrasce koji se ponavljaju. Dakle
 • 0:17 - 0:20
  hajde prvo da uradimo lakši deo. Ako znamo da nemamo
 • 0:20 - 0:25
  laktozo otporne, nemamo laktozo netolerantne ljude, nula, 0%.
 • 0:25 - 0:29
  To predstavlja naše homozigotno recesivno stanje. Dakle
 • 0:29 - 0:31
  imamo nulu u toj grupi. Nema
 • 0:31 - 0:36
  ljudi u našoj populaciji koji imaju taj genotip. U redu, to sada znači
 • 0:36 - 0:38
  da moramo da podelimo 1000 ljudi u ova
 • 0:38 - 0:43
  2 genotipa, homozigotno dominantni i heterozigotni. Jedini
 • 0:43 - 0:46
  način kojim mogu da dobijem tu
 • 0:46 - 0:51
  konkretnu frekfenciju alela je 500 u svakoj grupi.
 • 0:51 - 0:53
  Setite se da su obe ove grupe laktozo
 • 0:53 - 0:57
  otporne, pa zajedno daju 100%
 • 0:57 - 1:01
  otpornosti na laktozu. Ali nama treba broj
 • 1:01 - 1:04
  da bismo dobili našu frekfenciju alele od 0.75 za
 • 1:04 - 1:09
  dominantni alel. I 0.25 za recesivni alel, pa ako pogledamo našu
 • 1:09 - 1:16
  jednačinu ovde i postavimo je unatrag. 0.75 je jednako
 • 1:16 - 1:18
  broj alela, koliko ukupno
 • 1:18 - 1:21
  dominantnih alela imamo ovde? Ovo
 • 1:21 - 1:29
  će biti X jednako 1500. Imamo 1500 dominantnih alela ovde. Uradimo
 • 1:29 - 1:35
  istu stvar sa recesivnim alelom, imamo 500. Ali, ako moramo
 • 1:35 - 1:38
  da imamo 500 recesivnih alela. Jedini način kojim
 • 1:38 - 1:42
  dolazim do 500, je u ovom heterozigotnom stanju.
 • 1:42 - 1:44
  Zato što nemam recesivne homozigote. Dakle,
 • 1:44 - 1:47
  to znači, da bi dobili 500 recesivnih alela, moram da
 • 1:47 - 1:50
  imam 500 heterozigotnih individua da bih dobio
 • 1:50 - 1:54
  ovih 500. 500 heterozigotnih individua tada čine
 • 1:54 - 1:56
  500 od mojih dominantnih, takođe. Meni treba
 • 1:56 - 2:00
  ukupno 1500. Tako da oduzimam 500 od 1500. Treba mi
 • 2:00 - 2:04
  još 1000 alela. 500 u ovoj kućici je deo od
 • 2:04 - 2:07
  1000, zar ne? Zato što imam oba po 500.
 • 2:07 - 2:09
  500 od prvog dominantnog i 500 od drugog
 • 2:09 - 2:14
  dominantnog. Lako, zar ne? Ili teško, zavisi od Vaše perspektive.
 • 2:14 - 2:16
  Zaista se nadam da ste razumeli ovo. Ako niste, ako
 • 2:16 - 2:19
  imate nedoumice, u redu je. Nećemo mnogo da se bavimo
 • 2:19 - 2:23
  frekfencijama alela u ovom kursu. Ali ja
 • 2:23 - 2:25
  želim da se fokusiram na to još malo do
 • 2:25 - 2:27
  kraja lekcije. Ako zaista možete da
 • 2:27 - 2:32
  shvatite ove frekfencije alela, moći ćete da
 • 2:32 - 2:36
  razumete protok gena, genetički
 • 2:36 - 2:39
  drift, i posmatranje velike populacije
 • 2:39 - 2:42
  individua. I poznavanje kako aleli putuju
 • 2:42 - 2:46
  u njima. I mogu biti oblikovani evolucijom.
Title:
Allele to Trait Frequency
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
BIO110 - Tales from the Genome
Duration:
02:48
Jelena Milosavljević edited Serbian subtitles for Allele to Trait Frequency

Serbian subtitles

Revisions

 • Revision 1 Edited (legacy editor)
  Jelena Milosavljević