Serbian subtitles

← Allele to Trait Frequency

Get Embed Code
6 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/10/2013 by Jelena Milosavljević.

 1. U redu. Ovaj problem može biti malo nezgodan ako niste
 2. navikli da rešavate probleme kao što je ovaj, unatrag. Ali
 3. ovo je najbolji način da naučite. Umesto da Vam dajemo
 4. sve brojeve i da ih Vi ubacite u jednačine,
 5. bolje je da radite ovako unazad. Jer
 6. Vi zaista možete da vidite obrasce koji se ponavljaju. Dakle
 7. hajde prvo da uradimo lakši deo. Ako znamo da nemamo
 8. laktozo otporne, nemamo laktozo netolerantne ljude, nula, 0%.
 9. To predstavlja naše homozigotno recesivno stanje. Dakle
 10. imamo nulu u toj grupi. Nema
 11. ljudi u našoj populaciji koji imaju taj genotip. U redu, to sada znači
 12. da moramo da podelimo 1000 ljudi u ova
 13. 2 genotipa, homozigotno dominantni i heterozigotni. Jedini
 14. način kojim mogu da dobijem tu
 15. konkretnu frekfenciju alela je 500 u svakoj grupi.
 16. Setite se da su obe ove grupe laktozo
 17. otporne, pa zajedno daju 100%
 18. otpornosti na laktozu. Ali nama treba broj
 19. da bismo dobili našu frekfenciju alele od 0.75 za
 20. dominantni alel. I 0.25 za recesivni alel, pa ako pogledamo našu
 21. jednačinu ovde i postavimo je unatrag. 0.75 je jednako
 22. broj alela, koliko ukupno
 23. dominantnih alela imamo ovde? Ovo
 24. će biti X jednako 1500. Imamo 1500 dominantnih alela ovde. Uradimo
 25. istu stvar sa recesivnim alelom, imamo 500. Ali, ako moramo
 26. da imamo 500 recesivnih alela. Jedini način kojim
 27. dolazim do 500, je u ovom heterozigotnom stanju.
 28. Zato što nemam recesivne homozigote. Dakle,
 29. to znači, da bi dobili 500 recesivnih alela, moram da
 30. imam 500 heterozigotnih individua da bih dobio
 31. ovih 500. 500 heterozigotnih individua tada čine
 32. 500 od mojih dominantnih, takođe. Meni treba
 33. ukupno 1500. Tako da oduzimam 500 od 1500. Treba mi
 34. još 1000 alela. 500 u ovoj kućici je deo od
 35. 1000, zar ne? Zato što imam oba po 500.
 36. 500 od prvog dominantnog i 500 od drugog
 37. dominantnog. Lako, zar ne? Ili teško, zavisi od Vaše perspektive.
 38. Zaista se nadam da ste razumeli ovo. Ako niste, ako
 39. imate nedoumice, u redu je. Nećemo mnogo da se bavimo
 40. frekfencijama alela u ovom kursu. Ali ja
 41. želim da se fokusiram na to još malo do
 42. kraja lekcije. Ako zaista možete da
 43. shvatite ove frekfencije alela, moći ćete da
 44. razumete protok gena, genetički
 45. drift, i posmatranje velike populacije
 46. individua. I poznavanje kako aleli putuju
 47. u njima. I mogu biti oblikovani evolucijom.