Vietnamese subtitles

← 02-05 GPU_Problem_Overdraw

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 5 created 02/23/2016 by sp8.

 1. Nếu bạn từng sơn phòng
  hoặc một căn nhà,
 2. biết rằng cần làm nhiều việc để sơn
  tường, và nếu cần kết thúc sơn lại,
 3. bạn đã phí một núi công việc
  ở lần sơn đầu tiên.
 4. Khái niệm lãng phí
  công sức sơn thứ gì đó
 5. góp phần vào những vấn đề
  hiệu năng trong các ứng dụng.
 6. Tại điểm giao của hiệu suất
 7. và thiết kế có cùng
  vấn đề hiệu suất.
 8. Vẽ chồng điểm ảnh.
 9. Vẽ chồng điểm ảnh là thuật ngữ dùng để
  mô tả số lần điểm ảnh trên màn hình
 10. được vẽ lại cho một khung ví dụ
  nếu chúng ta có một chồng thẻ giao diện,
 11. tất cả các thẻ được
  đặt trên chồng gần hơn
 12. với người dùng sẽ giấu được phần lớn
  các thẻ được ẩn bên dưới.
 13. Nghĩa là chúng ta sẽ dành thời gian
  để vẽ hầu hết các thẻ vô hình.
 14. Đây thật sự là vấn đề lớn bởi vì
  mỗi lần chúng ta kết xuất ảnh điểm
 15. mà góp vào màn hình cuối cùng,
  chúng ta đang lãng phí hiệu năng GP.
 16. Với cách bày trí hiện đại, thật dễ dàng
  rơi vào bẫy mà chúng ta xếp chồng
 17. và xếp tầng giao diện để cho
  thiết kế đẹp và siêu việt.
 18. Và cũng tạo ra cùng vấn đề
  vẽ chồng điểm ảnh.
 19. Để tối đa hóa hiệu suất
  trong ứng dụng của bạn,
 20. bạn sẽ tối thiểu hóa
  vẽ chồng điểm ảnh.
 21. May mắn là dễ dàng xem số lượng
  vẽ chồng điểm ảnh trong ứng dụng
 22. ngay trên thiết bị Android.
 23. Đơn giản chỉ cần bật chế độ nhà phát triển
  và bật cờ hiệu vẽ chồng điểm ảnh Show GPU.
 24. Giờ đừng hốt hoảng khi điện thoại
  chuyển sang chế độ thị giác khó chịu.
 25. Điều này hoàn toàn bình thường.
 26. Android đang sử dụng màu sắc khác giúp
  nổi bật nơi xảy ra vẽ chồng điểm ảnh
 27. trên màn hình.
 28. Nếu chỉ kết xuất
  điểm ảnh một lần,
 29. bạn nên xem nó trong màu sắc thực
  là không nhuộm màu.
 30. Tuy nhiên, khi vẽ chồng điểm ảnh
  tăng lên, màu sắc cũng vậy.
 31. Vd: vẽ chồng điểm ảnh một lần
  màu được nhuộm xanh,
 32. nghĩa là bạn đang vẽ lại
  ảnh điểm này một lúc nữa.
 33. Và dĩ nhiên, 2 lần, 3 lần, 4 lần
  chồng điểm ảnh sẽ theo một khuôn mẫu.
 34. Khi chỉnh giao diện người dùng
 35. bạn sẽ muốn giảm càng nhiều
  vẽ chồng điểm ảnh càng tốt
 36. giảm thiểu tất cả khu vực màu đỏ
  với ưu ái cho màu xanh tốt đẹp.
 37. Để làm được điều này, có hai cách
  để bạn loại vẽ chồng điểm ảnh.
 38. Trước tiên, bạn sẽ muốn bỏ
  những hình nền không cần thiết
 39. và kéo những giao diện không góp phần
  vào việc kết xuất ảnh sau cùng.
 40. Hãy nhớ rằng, việc này
  lãng phí hiệu năng.
 41. Thêm vào nữa, bạn có thể
  xác định khu vực màn hình
 42. để giấu phần hiển thị giúp
  làm giảm tải CPU và GPU.
 43. Hãy bắt đầu ở phần trên và tham gia
  cùng Chris vì Chris sẽ giúp ta vấn đề
 44. vẽ chồng điểm ảnh.