Turkish subtitles

← Evrimin büyük gizemi: Dil - Michael Corballis

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 10 created 08/26/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. 1980'lerde Kanzi adındaki bir bonobo
 2. konuşma veya işaret dili olmadan
  nesneleri ve eylemleri temsil eden
 3. soyut sembollerden oluşan
  bir tuş dizisi kullanarak
 4. insanlarla daha önce hiç görülmemiş
  düzeyde iletişim kurmayı öğrendi.
 5. Bu sembollerden birkaçını
  sırasıyla göstererek istekte bulunmak,
 6. araştırmacıların sözel sorularına
  cevap vermek
 7. ve fiziksel olarak bulunmayan objeleri
  ifade etmek için diziler oluşturdu.
 8. Kanzi'nin heyecan verici başarısı

 9. bir husustaki tartışmanın
  fitilini ateşledi:
 10. Kanzi dil mi öğrenmişti?
 11. Dil dediğimiz şey,
  iletişimden daha özgü bir şeydir.
 12. Dil zihnimizdekilerin
  paylaşılmasıyla alakalıdır:
 13. Hikayeler, görüşler, sorular,
  geçmiş veya gelecek,
 14. hayal edilen zamanlar
  ve mekanlar, fikirler.
 15. Esasen bu açık uçlu
 16. ve sınırsız sayıdaki şeyi
  söylemek için kullanılabilir.
 17. Birçok araştırmacı sadece insanların
  dile sahip olduğuna

 18. ve diğer türlerin iletişim kurmak için
  kullandığı işaretlerin ve çağrıların
 19. dil olmadığına ikna olmuş durumda.
 20. Bu çağrıların ve işaretlerin her biri
  belli bir mesaja karşılık geliyor,
 21. daha karmaşık fikirleri oluşturmayan
  sınırlı sayıdaki mesajlar.
 22. Örneğin, bir maymun türü
  yılan gibi bir yırtıcıyı kasteden
 23. özgül bir çağrı yeteneğine sahip olabilir.
 24. Ama dil aracılığıyla ”yılana dikkat edin”
  demenin sayısız yolu var.
 25. Bu zamana dek, hiçbir hayvan iletişimi
 26. insan dilinin açık uçluluğuna
  sahipmiş gibi görünmüyor.
 27. Hayvanların kafalarının içinde
  ne döndüğünü tam olarak bilemiyoruz
 28. ve dilin bu tanımı
  veya onu değerlendirdiğimiz yöntemler
 29. onları kapsamıyor.
 30. Ancak bildiğimiz kadarıyla
  sadece insanlar dile sahip
 31. ve insanlar 7000'e yakın
  ayrı dili konuşabilirken

 32. herhangi bir çocuk
  herhangi bir dili öğrenebilir.
 33. Bu dilin altında yatan biyolojik makinenin
  hepimiz için ortak olduğunu gösteriyor.
 34. O zaman dil insanlık için
  ne anlama geliyor?

 35. Ne yapmamıza imkan sağlıyor
  ve nasıl elde ettik?
 36. Bu kabiliyeti tam olarak ne zaman elde
  ettiğimiz hala çözülmemiş bir mesele.

 37. Şempanzeler ve bonobolar
  yaşayan en yakın akrabalarımız
 38. fakat insanların geldiği soy
 39. dört milyon yıldan daha uzun bir süre önce
  diğer büyük apelerden ayrıldı.
 40. Aralarında şu an nesli
  tükenmiş olan birçok tür var.

 41. Bu, onların dile veya bunun gibi bir şeye
 42. sahip olup olmadıklarını
  bilmemizi baya zorlaştırıyor.
 43. Ama büyük maymunlar dilin kökenleriyle
  ilgili bir ipucu veriyor:
 44. Kkonuşmadan ziyade
  işaret olarak başlamış olabilir.
 45. Büyük maymunlar doğada seslenmekten
 46. çok daha özgürce birbirlerine
  işaret edebilirler.
 47. Dil pleistosen dönemi sırasında,
  iki veya üç milyon yıl önce,

 48. nihayetinde kendi türümüz
  homo sapiens'i meydana getirecek
 49. Homo cinsinin ortaya çıkmasıyla
  şekil almaya başlamış olabilir.
 50. Beyin boyutu üçe katlandı,
 51. iki ayaklılık elleri
  iletişim için serbest bıraktı.
 52. İşaretsel iletişimden işaretsel dile,
 53. objelere işaret etmekten
  pandomimik eylemlere,
 54. daha verimli soyut işaretlemeye
  bir geçiş olmuş olabilir.
 55. İşaretsel iletişimin soyutlaşması
  görsellere olan ihtiyacı ortadan kaldırıp

 56. sözlü dile geçişin zeminini oluşturacaktı.
 57. Gerçi bu geçiş muhtemelen
  daha sonra gerçekleşecekti.
 58. Net bir şekilde konuşma
  belli bir şekle sahip ses yoluna bağlıdır.
 59. En yakın soydaşlarımız bile,
  Neandertaller ve Denisovanlar,
 60. ideal olmayan ses yollarına sahipti.
 61. Buna rağmen muhtemelen
  belli bir düzeyde ses kapasitesine
 62. ve hatta dile sahiptiler.
 63. Sadece insanlar ideal ses yoluna sahiptir.
 64. Konuşulan kelimeler elleri alet kullanımı
  ve taşımacılık için serbest bıraktı.
 65. Bundan dolayı türümüzün
  egemenliğine yol açan şey
 66. dilin ortaya çıkışından ziyade
  konuşmanın ortaya çıkması olabilir.
 67. Dil çok derinlemesine bir şekilde
  karmaşık düşünceye,

 68. algıya ve motor fonksiyonlara bağlı ki
 69. biyolojik kökenlerini açığa çıkarmak zor.
 70. Devam eden en büyük gizemlerden
  bazıları şunlardır:
 71. Hangi boyutta dilimiz bir kabiliyet olarak
  insanlığı şekillendirdi
 72. ve hangi boyutta
  insanlık dile şekil verdi?
 73. Hangisi önce gelir:
 74. öngörebildiğimiz çok sayıdaki
  muhtemel senaryolar mı
 75. yoksa onları paylaşabilme yeteneğimiz mi?