Hungarian subtitles

← Az evolúció nagy rejtélye: a nyelv – Michael Corballis

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 7 created 09/26/2020 by Zsófia Herczeg.

 1. Az 1980-as években
  egy Kanzi nevű törpecsimpánz
 2. példátlan eredményeket ért el
  az emberekkel való kommunikáció terén –
 3. nem beszéd vagy gesztusok segítségével,
 4. hanem tárgyat vagy cselekvést ábrázoló
  absztrakt szimbólumok használatával.
 5. A képeket a szimbólumtáblán
  különböző sorrendben megérintve
 6. kéréseket fejezett ki, válaszolt
  a kutatók szóban elhangzó kérdéseire,
 7. tárgyakat idézett fel anélkül,
  hogy azok jelen lettek volna.
 8. Kanzi teljesítménye vitát váltott ki
  abban a kérdésben,

 9. hogy képessége
  nyelvtanulásnak tekinthető-e.
 10. Amit nyelvnek nevezünk,
  specifikusabb, mint a kommunikáció.

 11. A nyelv közvetíti mindazt,
  ami megjelenik az elménkben:
 12. történetek, vélemények,
  kérdések, múlt és jövő,
 13. elképzelt idők és helyek, gondolatok.
 14. A nyelv sajátossága,
  hogy nyitott rendszer,
 15. és korlátlan számú dolog
  kifejezésére alkalmas.
 16. Számos kutató meggyőződése,
  hogy a nyelv csak az ember jellemzője.

 17. Más fajok hívójelekkel, gesztusokkal való
  kommunikációja nem tekinthető nyelvnek.
 18. Ezek a hívójelek és gesztusok
  általában egy-egy üzenetnek felelnek meg,
 19. korlátozott számú üzenetet
  tudnak közvetíteni,
 20. melyekből nem formálhatók
  komplexebb gondolatok.
 21. Például egy majomfaj
  eltérő hangjelzést adhat
 22. a különböző ragadozók, így a kígyó láttán,
 23. de a nyelv segítségével számtalan módon
  kifejezhetjük, hogy "Vigyázz, kígyók!".
 24. Ez idáig úgy tűnik, egyetlen
  állati kommunikációra sem jellemző
 25. az emberi nyelv nyitott rendszere.
 26. Nem tudjuk biztosan,
  hogy mi zajlik az állatok fejében,
 27. és lehetséges, hogy a nyelv
  ilyen meghatározása,
 28. mérése nem alkalmazható rájuk.
 29. Tudomásunk szerint
  a nyelv csak az emberi fajt jellemzi.
 30. A világon mintegy 7000 nyelv létezik,
 31. ám egy kisgyermek
  bármelyiket meg tudja tanulni.
 32. Ez azt jelzi, hogy közös bennünk
 33. a nyelvelsajátítást működtető
  biológiai mechanizmus.
 34. Mit jelent a nyelv az emberiség számára?

 35. Mire tett képessé bennünket,
  és hogyan alakult ki?
 36. Hogy pontosan mikor tettünk szert
  erre a képességre, ma is kérdéses.

 37. Legközelebbi, ma is élő rokonaink
  a csimpánzok és a törpecsimpánzok,
 38. de az emberek felé vezető fejlődési vonal
 39. több mint négymillió évvel ezelőtt
  elágazott az emberszabású majmoktól.
 40. Időközben számos faj létezett,
  de ezek mind kihaltak.

 41. Ezért nehéz megállapítani, használtak-e
  nyelvet vagy valamilyen kommunikációt.
 42. Az emberszabásúak vizsgálatából azonban
  következtethetünk a nyelv eredetére:
 43. inkább gesztusokból fejlődhetett ki,
  mintsem beszédből.
 44. A vadon élő emberszabásúak
  sokkal többet kommunikálnak gesztusokkal,
 45. mint hangjelzésekkel.
 46. A nyelv két-hárommillió évvel ezelőtt
  a pleisztocén korban alakulhatott ki

 47. a Homo nem megjelenésekor,
 48. amelynek fejlődése során végül megjelent
  a ma élő emberfaj, a Homo sapiens.
 49. Az agy háromszorosára nőtt, a kétlábúság
  elősegítette a kézzel való kommunikációt.
 50. Valószínűleg volt egy átmenet
  a gesztuskommunikáció
 51. és a gesztusnyelv –
 52. azaz a tárgyakra való rámutatás
  vagy cselekvések elmutogatása –
 53. valamint a hatékonyabb,
  elvontabb jelrendszer használata között.
 54. Az absztrakció feleslegessé tette
  a vizuális jeleket,

 55. és megalapozta a beszélt nyelv
  irányába való elmozdulást.
 56. Ez azonban csak később következhetett be.
 57. Az artikulált beszéd feltétele
  a hangképző szervek megfelelő felépítése.
 58. Még legközelebbi őseinknek,
  a neandervölgyi és a gyenyiszovai fajnak
 59. sem volt optimális hangképző szerve,
 60. bár volt némi hangkészletük,
 61. és talán nyelvi képességük is.
 62. Csak az emberek
  hangképző szerve optimális.

 63. A szavak kiejtése felszabadította a kezet,
  például eszközhasználatra, cipekedésre.
 64. Így elképzelhető,
  hogy a beszéd kialakulása,
 65. és nem maga a nyelv vezetett
  az emberi faj dominanciájához.
 66. A nyelv olyannyira elválaszthatatlan
  a komplex gondolkodástól, észleléstől

 67. és motoros funkcióktól,
  hogy nehéz kibogozni a biológiai eredetét.
 68. Néhány izgalmas rejtély
  máig megválaszolatlan:
 69. milyen mértékben formálja
  a nyelvi képesség az emberiséget,
 70. és milyen mértékben formálja
  az emberiség a nyelvet?
 71. Mi jelent meg előbb? Képzelőerőnk
  számtalan lehetséges forgatókönyvre,
 72. vagy képességünk,
  hogy el tudjuk ezeket mesélni.