Czech subtitles

← Úvod k výnosové křivce

Úvod k výnosové křivce státu

Get Embed Code
6 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 4 created 04/09/2013 by Michal Ko.

 1. ...
 2. Vítejte zpátky.
 3. Než budeme pokračovat dál a trochu lépe
 4. porozumíme, proč možná někteří z těchto investorů
 5. měli takový zájem investovat do cenných papírů zajištěných hypotékou,
 6. v podstatě půjčovat tyhle peníze všem lidem,
 7. kteří kupují domy stále stoupající v ceně, myslím, že potřebujeme mít
 8. v kapse pár dalších nástrojů.
 9. Představím vám koncept
 10. výnosové křivky.
 11. Už jste to možná slyšeli.
 12. Možná jste o tom slyšeli mluvit na CNBC.
 13. A doufejme, že za dalších 5 nebo 10 minut,
 14. toho budete o výnosové kříivce vědět hodně.
 15. Takže když většina lidí mluví o výnosové křivce,
 16. mluví o výnosové křivce státních dluhopisů.
 17. A co to znamená?
 18. Co jsou vůbec státní dluhopisy?
 19. Takže státní cenné papíry, ať už jsou to krátkodobé dluhopisy (pokladniční
 20. poukázky), střednědobé dluhopisy nebo dlouhodobé dluhopisy.
 21. ...
 22. Jsou to půjčky federální vládě.
 23. A jsou považovány za bezrizikové.
 24. Protože pokud půjčíte federální vládě a
 25. dojde jim hotovost, všechno co musí udělat je zvýšit
 26. daně nám lidem a mohou vám splatit dluh.
 27. Takže za podmínek, že je to vyjádřené v dolarech, pokladniční poukázky,
 28. střednědobé a dlouhodobé dluhopisy jsou tak bezpečné jako
 29. půjčování peněz nikomu jinému.
 30. Takže když většina lidí mluví o výnosové křivce,
 31. mluví o bezrizikové výnosové křivce.
 32. A mluví o křivce dluhopisů.
 33. Takže nejprve trochu definic.
 34. Jaký je rozdíl mezi pokladničními poukázkami,
 35. střednědobými a dlouhodobými dluhopisy?
 36. Jsou to skoro všechno půjčky vládě.
 37. Ale jsou to půjčky na rozdílnou dobu.
 38. Takže když vládě poskytnu půjčku 1 000 dolarů na 6
 39. měsíců, bude to pokladniční poukázka.
 40. Poskytnu vládě 1 000 dolarů, vláda
 41. mi dá pokladniční poukázku.
 42. A ta pokladniční poukázka od vlády je v podstatě
 43. dlužní úpis, že vám vrátím peníze
 44. zpět za 6 měsíců spolu s úrokem. Podobně pokud jsou
 45. to 3 měsíce, je to tříměsíční pokladniční poukázka.
 46. Střednědobé státní dluhopisy jsou půjčky od 1 roku do 10 let.
 47. Takže na tomhle grafu, který vytvoříme použitím aktuálních
 48. odhadů výnosové křivky od nuly do 1 roku...a vlastně
 49. u pokladničních poukázek není rok nula.
 50. Ve skutečnosti nejkratší je 1 měsíc.
 51. To bude na našem grafu někde tady.
 52. Takže od 1 měsíce do 1 roku to jsou pokladniční poukázky.
 53. A tohle je jen definiční.
 54. Potom od 1 roku do 10 let to jsou střednědobé dluhopisy.
 55. Vlastně věřím, že 1 rok samotný je střednědobý dluhopis.
 56. Do 1 roku je to krátkodobý dluhopis.
 57. Ačkoli se v tom mohu mýlit.
 58. Opravte mne, jestli se mýlím.
 59. To je jen otázka definice.
 60. Od 1 do 10 let se to nazývá střednědobé dluhopisy.
 61. A potom nad 10 let se to nazývá
 62. dlouhodobé státní dluhopisy.
 63. To se zabýváme jen definicemi.
 64. Takže když to máme vyřešené, pojďme mluvit
 65. o tom, co je výnosová křivka.
 66. Dám vám jednoduchý příklad k zamyšlení.
 67. Pokud půjčuji někomu peníze na měsíc naproti
 68. tomu, kdy půjčuji peníze někomu na rok. V jaké situaci
 69. pravděpodobně přijímám vyšší riziko?
 70. Jasně, že když půjčuji někomu na měsíc, vím
 71. kolik se toho může během měsíce stát.
 72. Takže budu očekávat nižší úrok. Ne jenom
 73. zjevně v dolarovém vyjádření, ale také upravené v čase. Budu
 74. očekávat nižší úrok za tenhle měsíc.
 75. A to je skutečně důležité říct.
 76. Když říkám, že účtuji 6% úrok za měsíc,
 77. neznamená to, že za měsíc mi ta osoba
 78. zaplatí 6% z mých peněz.
 79. Znamená to, že kdybych někomu dal ty peníze
 80. na měsíc a oni by je splatili.
 81. A potom bych ty peníze dal, řekněme, stejné
 82. nebo jiné osobě na měsíc a dělal bych to tak
 83. rok, potom bych souhrnně dostal 6%.
 84. Takže těch 6%, bez ohledu na to o jaké splatnosti mluvíme,
 85. ať je to 1 měsíc, 1 rok, 5 let, 15 let, když jsme
 86. mluvili o úrokové sazbě. To je sazba, kterou
 87. průměrně dostanete za rok.
 88. Je to roční úroková sazba.
 89. Takže zpět k mé otázce.
 90. Když někomu půjčím peníze, i vládě na měsíc
 91. je to obvykle méně riskantní.
 92. Protože jen tolik se může stát
 93. za měsíc oproti roku.
 94. Během roku může být vyšší inflace, dolar může prudce
 95. klesnout, mohu přijít o lepší investice, mohu
 96. během roku potřebovat hotovost, zatímco jsem si dost
 97. jistý, že nepotřebuji hotovost během měsíce.
 98. Takže obecně očekáváte nižší úrok, když půjčujete peníze
 99. na kratší dobu než na delší dobu.
 100. A tak nakreslíme výnosovou křivku a uvidíme,
 101. zda to platí.
 102. Ve skutečnosti jsem šel na stránky
 103. ministerstva financí, to je treas.gov.
 104. A tohle je výnosová křivka.
 105. Říkají 14. března, tohle je
 106. nejaktuálnější číslo.
 107. A já to zakreslím.
 108. Říkají, když půjčíte peníze vládě na 1 měsíc,
 109. dostanete 1,2% ze svých peněz.
 110. A pamatujte si, když je to 1 000 dolarů není to tak, že
 111. dostanu 1,2% z 1 000 dolarů po měsíci.
 112. Pokud to budu dělat rok, tohle je roční číslo,
 113. dostanu 1,2%.
 114. A tak za 3 měsíce dostanu trochu méně.
 115. A za 6 měsíců dostanu víc.
 116. A potom to vypadá, že celkový trend je, že očekávám
 117. víc a víc peněz, když půjčuji peníze vládě
 118. na delší a delší časové období.
 119. A tohle je trochu zajímavá anomálie, že
 120. dostanete trochu větší úrok za 1
 121. měsíc než za 3 měsíce.
 122. A podíváme se to na zevrubněji později, proč
 123. můžete dostat nižší výnosy z dlouhodobějších investic.
 124. To se nazývá obrácená výnosová křivka.
 125. Tak to nakreslím a uvidíme, jak to vypadá.
 126. Takže jste viděli, odkud mám data.
 127. Říkají, že za 1 měsic bych dostal 1,2%.
 128. Tak tohle je 1 měsíc.
 129. Bude to někde tady.
 130. Za 3 měsíce dostanu zhruba stejně.
 131. Za 6 měsíců dostanu 1,32%.
 132. Třeba tady.
 133. Za 1 rok dostanu 1,37%.
 134. Třeba tady.
 135. Za 5 let dostanu 2,37%.
 136. Takže třeba někde tady.
 137. ...
 138. A tohle nejsou všechny doby trvání.
 139. Pro zjednodušení je nebudu všechny zakreslovat.
 140. Za 10 let 3,44%.
 141. Takže třeba tady.
 142. Za 20 let dostanu 4,3%.
 143. Tady.
 144. A za 30 let dostanu 4,35%.
 145. Takže současná výnosová křivka vypadá nějak takhle.
 146. ...
 147. A tak doufám, že alespoň rozumíte tomu,
 148. co je výnosová křivka.
 149. Celé to používá jednoduchý graf.
 150. Někdo se na ten graf může podívat a říct, no obecně jaké
 151. typy sazeb dostávám za půjčení vládě
 152. na bez rizikovém základě nebo tak bez rizika, jak jen
 153. můžeme očekávat. Jaké typy sazeb dostávám, když půjčuji
 154. vládě na různou dobu?
 155. A to je to, co nám říká výnosová křivka.
 156. A obecně je rostoucí.
 157. Protože jak jsem řekl, když půjčíte peníze na delší dobu,
 158. je to více riskantní.
 159. Cítíte, že by se mohlo stát daleko víc.
 160. Mohli byste potřebovat hotovost.
 161. ...
 162. Mohla by být inflace.
 163. Dolar by mohl devalvovat.
 164. Je zde řada věcí, které by se mohly stát.
 165. Takže další otázka je, co
 166. určuje výnosovou křivku?
 167. Když ministerstvo financí, vláda potřebuje půjčit
 168. peníze, co udělá je, že řekne hele všichni potřebujeme od vás
 169. půjčit miliardu dolarů, protože
 170. neumíme kontrolovat své výdaje.
 171. A řeknou, půjčíme si miliardu dolarů
 172. v jednoměsíčních poukázkách.
 173. Tohle je jednoměsíční poukázka.
 174. Půjčí si miliardu dolarů.
 175. A udělají dražbu.
 176. A svět, investoři odevšad přijdou a
 177. řeknou, tohle je bezpečné místo, kam
 178. dát na měsíc hototovost.
 179. A záleží na poptávce, ta určuje sazbu.
 180. Takže když je hodně lidí, kteří chtějí koupit tyhle
 181. jednoměsíční poukázky, sazba může být trochu nižší.
 182. Dává vám to smysl?
 183. Přemýšlejte o tom.
 184. Když to chce koupit hodně lidí, je velká poptávka
 185. vzhledem k nabídce.
 186. Takže vláda za to musí platit nižší úrokovou sazbu.
 187. Podobně, pokud z jakéhokoli důvodu nechtějí lidé
 188. držet své peníze v dolarech, myslí si, že
 189. USA mohou jednou neplnit svůj dluh a ne tolik
 190. lidí chce investovat do ministerstva financí, potom ta aukce...
 191. vláda bude muset platit vyšší úrokovou
 192. sazbu lidem za to, že půjčili peníze.
 193. Takže potom by ta aukce skončila třeba někde tady.
 194. A podobně vláda udělá aukci
 195. na všechny různé doby trvání.
 196. A doba trvání, myslím tím dobu, na kterou
 197. dostáváte půjčku.
 198. Udělají to na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců,
 199. 1 rok, 2 roky, 3 roky, atd.
 200. Jakmile udělá vláda tu aukci...Dáte vládě
 201. peníze, oni vám dají
 202. dlužní úpis, který se nazývá pokladniční poukázka.
 203. Potom ji můžete obchodovat s ostatními lidmi.
 204. A to bude určovat sazbu v krátkodobém horizontu.
 205. Takže vláda udělá aukci.
 206. Ale poté aukci a řada lidí poptávala,
 207. ale potom se jich hodně leklo.
 208. A veřejné trhy, když se snažíte prodat ten dluhopis,
 209. potom očekávají
 210. vyšší výnos.
 211. Chápu, že to teď může být trochu komplikované.
 212. A vždycky začnu míchat věci, když mi dochází čas.
 213. Ale doufejme, že v tomto okamžiku máte povědomí o tom,
 214. co je výnosová křivka.
 215. Máte ponětí o tom, co je pokladniční poukázka, střednědobý
 216. dluhopis a dlouhodobý dluhopis.
 217. A máte určité tušení, proč
 218. má výnosová křivka takový tvar.
 219. Nashledanou v příštím videu.