Vietnamese subtitles

← Conclusion - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/16/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Rất tốt. Hãy xem chúng ta đã học được những gì. Giờ bạn đã biết cách tạo objects từ classes
  2. và biết cách gọi methods từ chúng để làm cho chúng thực hiện việc gì dó.
  3. Bạn đã được học cách tra tài liệu của classes và methods
  4. nên bạn có thể tìm ra chúng có thể làm gì và cách sử dụng chúng.
  5. Bạn cũng đã được học cách lưu trữ objects và variables để bạn có thể nhớ lại chúng
  6. khi bạn cần.
  7. Thứ quan trọng nhất là bạn đã học cách kết hợp các objects khác nhau để làm những thứ
  8. phức tạp hơn.
  9. Trong bài tiếp theo bạn sẽ được học cách tự viết class chô riêng bạn, để bạn có thể
  10. trở thành một người khổng lồ để các programmers khác có thể đứng lên.