Vietnamese subtitles

← Một đề xuất thiên tài để nâng tầm bảo tồn biển

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 33 created 06/17/2019 by Nhu PHAM.

 1. À, các đại dương của Trái Đất.
 2. Chúng rất đẹp,
  truyền cảm hứng và đầy sức sống.
 3. Chúng cũng, chắc bạn cũng biết,
  ít nhiều đang bị hủy hoại.
 4. Ví dụ ở Seychelles,

 5. hoạt động của con người
  và biến đổi khí hậu đã tẩy trắng san hô.
 6. Đánh bắt hải sản quá mức
  dẫn đến số lượng cá suy giảm.
 7. Đa dạng sinh học đang trong nguy kịch.
 8. Vậy ta có thể làm gì?
 9. Tất nhiên là
  một hình thức bảo vệ nào đó rồi.
 10. Thiên nhiên rất mau hồi phục.

 11. Khi một khu vực biển
  được bảo vệ chiến lược,
 12. toàn bộ hệ sinh thái có thể hồi sinh.
 13. Tuy nhiên, không dễ dàng
  để xây dựng các khu bảo tồn biển.
 14. Thứ nhất, bạn sẽ gặp vấn đề
  về tìm nơi để bảo vệ.
 15. Rạn san hô này trùng với
  đường đánh bắt cá quốc tế này,
 16. giao với nơi nuôi cá kia.
 17. Mọi thứ đều liên kết với nhau.
 18. Và các kế hoạch bảo vệ biển
  phải tính đến
 19. ảnh hưởng của nơi này lên nơi khác.
 20. Rồi đến vấn đề kêu gọi góp sức.

 21. Nền kinh tế biển
  thường dựa vào đánh bắt và du lịch.
 22. Nếu mọi người không nghĩ
  mình có thể giúp sức,
 23. thì không có cơ hội để có được
  thoả thuận địa phương
 24. để khu bảo tồn đó thành công.
 25. Khu bảo tồn biển phải được củng cố.

 26. Nghĩa là chính phủ
  phải đầu tư sâu vào kế hoạch
 27. chứ không chỉ hỗ trợ bề mặt.
 28. Và cuối cùng, sự bảo tồn cần tiền.
 29. Rất nhiều tiền.
 30. Chính phủ các đảo quốc và nước ven biển
  muốn bảo vệ lãnh hải
 31. nhưng thường mắc nợ cao
 32. và không thể ưu tiên
  cho công cuộc bảo tồn.
 33. Nếu chỉ dựa vào tiền từ thiện
  để cấp vốn cho bảo vệ biển,
 34. ta chỉ có thể có
  một vài khu rải rác.
 35. Nhưng ta cần số lượng nhiều hơn,
  trong thời gian ngắn hơn
 36. để có tác động lâu dài.
 37. Vậy thế nào là
  bảo vệ biển thông minh?

 38. Làm thế nào để có vốn, sự ủng hộ
  từ chính phủ và kế hoạch cẩn thận
 39. tính đến cả yếu tố kinh tế địa phương
 40. và hệ sinh thái đa dạng?
 41. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn
  một ý tưởng táo bạo

 42. từ Uỷ Ban Bảo vệ Thiên Nhiên
  (UBBVTN)
 43. nhằm việc giải quyết
  mọi vấn đề cùng một lúc.
 44. Họ nhận ra nợ của
  các quốc đảo và nước có bờ biển
 45. là thứ cho phép họ đạt được
  mục tiêu bảo tồn biển.
 46. Ý tưởng của TNC
  là tái cơ cấu món nợ này,
 47. tạo vốn và ý chí chính trị
 48. để bảo vệ các rạn san hô,
  rừng ngập mặn và ngành thủy sản.
 49. Ví dụ, nếu bạn tái cấp vốn cho căn nhà

 50. để hưởng một lãi suất tốt hơn,
 51. bạn có thể dùng khoản tiết kiệm
  để cách nhiệt gác xép.
 52. Đó là cách làm
 53. của Trái phiếu Xanh cho Bảo tồn
  (Blue Bonds for Conservation).
 54. Tái cấp nợ rồi dùng khoản tiết kiệm
 55. để xây dựng
  các khu bảo tồn biển.
 56. Tất nhiên, tái cơ cấu nợ quốc gia
  phức tạp hơn nhiều,
 57. nhưng cơ bản là thế đấy.
 58. Nếu các nhà đầu tư bỏ vào
  40 triệu đô la bây giờ,
 59. nó có thể mở ra tới 1,6 tỉ đô la
  cho bảo tồn biển.
 60. Đây là cách để việc đó diễn ra.

 61. Bước 1: Đàm phán thỏa thuận.

 62. Quốc gia ven biển cam kết bảo vệ
  ít nhất 30% lãnh hải.
 63. Đổi lại, Uỷ Ban Bảo vệ Thiên Nhiên sẽ cho
  các nhà đầu tư, nhà cấp vốn cộng đồng
 64. và các tổ chức phát triển quốc tế
 65. đến bàn đàm phán
  để tái cơ cấu một phần nợ quốc gia,
 66. cho phép lãi suất thấp
  và kì đáo hạn dài hơn.
 67. Bước 2: Lên kế hoạch biển.

 68. Đồng thời, Uỷ Ban Bảo vệ Thiên Nhiên
  làm việc với các nhà khoa học biển,
 69. lãnh đạo chính phủ
  và cổ đông địa phương
 70. để lên kế hoạch bảo tồn chi tiết
 71. để hòa hợp nhu cầu của biển
  với nhu cầu của người dân.
 72. Bước 3: Lên kế hoạch lâu dài.

 73. UBBVTN thành lập và điều phối độc lập
  quỹ tín dụng bảo tồn.
 74. Khoản tiết kiệm
  từ tái cơ cấu nợ đi vào đó
 75. để hỗ trợ các khu bảo tồn biển mới.
 76. Niềm tin khiến chính phủ
  phải chịu trách nhiệm với cam kết của họ,
 77. đảm bảo Trái phiếu Xanh
  cấp vốn cho nỗ lực bảo tồn thực sự.
 78. Kế hoạch này có khả thi không?

 79. Nó đã đi vào hoạt động.
 80. Năm 2016, UBBVTN đã giúp lên kế hoạch
  khu bảo tồn quốc gia ở Seychelles.
 81. UBBVTN tái cơ cấu
  22 triệu đô là từ nợ quốc gia.
 82. Đổi lại, chính phủ đồng ý
  bảo tồn 30% khu vực biển của họ.
 83. Hiện nay, Seychelles đang tiến tới
 84. việc bảo tồn 400.000 km vuông biển.
 85. Khu vực có diện tích
  gần bằng nước Đức.
 86. Seychelles đang bảo tồn
  rạn san hô,
 87. giúp hồi sinh nghề cá,
 88. tăng cường khả năng hồi phục
  với biến đổi khí hậu.
 89. Và giúp nền kinh tế của họ
  giàu mạnh hơn.

 90. Thành công này
  khiến các chính phủ khác chú ý.

 91. Nhiều nước muốn tham gia.
 92. Đây là thời cơ nâng tầm
  một cách đáng kể và nhanh chóng.
 93. UBBVTN đã xác định hơn 20 nước
  mà kế hoạch này khả thi.
 94. Nhưng để tiến hành,
  họ cần vốn ban đầu.
 95. Và sắp xếp các nhóm địa phương
  có thể phát triển kế hoạch bảo tồn
 96. hiệu quả với tất cả các cổ đông
  và cơ cấu thỏa thuận.
 97. Nếu có được
  sự hỗ trợ cần trong năm năm tới,
 98. họ có thể bảo tồn
  bốn triệu km vuông biển.
 99. Bằng 10 nước Đức.
 100. Điều này sẽ làm tăng
  số lượng các khu bảo tồn

 101. ở các đại dương trên Trái Đất
  lên tới 15%.
 102. Giúp nhiều rạn san hô
  trên thế giới hồi sinh
 103. và cung cấp môi trường sống
  cho vô số loài sinh vật.
 104. Sẽ thật tuyệt.
 105. Và đó chỉ là bước đầu.
 106. Vì chuyển đổi nợ này
  không chỉ có hiệu quả
 107. với 20 nước trên thế giới
 108. mà có đến gần 100 nước.
 109. Với cách tiếp cận này,
  ai cũng có lợi.

 110. Chính phủ, dân địa phương, nhà đầu tư,
 111. và quan trọng hơn cả,
  các đại dương của ta.
 112. Mọi người cùng có lợi.
 113. À, các đại dương của Trái Đất.
 114. [Dự án Táo bạo]
  (The Audacious Project).