Serbian subtitles

← Genijalni predlog za povećanje zaštite mora

Get Embed Code
35 Languages

Showing Revision 5 created 07/12/2019 by Ivana Korom.

 1. Ah, okeani na zemlji.
 2. Lepi su, inspirativni, održavaju život.
 3. Takođe su, kao što ste verovatno
  prilično svesni, manje-više nadrljali.
 4. Na Sejšelima su, na primer,

 5. korali pobeleli zbog ljudskih aktivnosti
  i klimatskih promena.
 6. Prekomerni ribolov
  je doveo do opadanja zaliha ribe.
 7. Biološka raznolikost je u opasnosti.
 8. Šta možemo da učinimo?
 9. Pa, da zaštitimo na neki način, očigledno.
 10. Priroda je veoma otporna.

 11. Kada su morska područja
  strateški zaštićena,
 12. čitavi ekosistemi mogu da se oporave.
 13. Međutim, stvaranje zaštićenih
  morskih područja nije lako.
 14. Prvo imate problem
  da otkrijete koje mesto da štitite.
 15. Ovaj koralni greben se preklapa
  sa tim međunarodnim ribolovnim putem,
 16. ukršta se sa ovim ribljim mrestilištem.
 17. Sve je međusobno povezano.
 18. Planovi za zaštitu mora
  moraju uzeti u obzir
 19. kako jedna oblast utiče na drugu.
 20. Zatim je tu problem da se svi slože.

 21. Priobalne ekonomije se često oslanjaju
  na ribolov i turizam.
 22. Ako ljudi misle da ne mogu
  da rade svoj posao,
 23. nema šanse da ćete dobiti
  lokalnu podršku koja vam je potrebna
 24. da bi oblast bila uspešna.
 25. Zaštita morskih područja
  se takođe mora primenjivati.

 26. To znači da i sama vlast
  mora znatno ulagati u plan.
 27. Sitna podrška ništa ne znači.
 28. I, najzad, očuvanje zahteva novac.
 29. Mnogo novca.
 30. Vlasti u ostrvskim i priobalnim državama
  možda žele da zaštite svoje vode,
 31. ali često ove države
  imaju vrlo velike dugove
 32. i ne mogu da priušte
  da im očuvanje bude prioritet.
 33. Ako se oslanjamo samo na filantropske
  fondove za zaštitu mora,
 34. možda ćemo imati
  neku zaštićenu morsku oblast ovde
 35. i još poneku malu oblast onde.
 36. Ali treba nam više
  zaštićenih morskih oblasti brže
 37. da bi to imalo trajan uticaj.
 38. Pa, kako tačno izgleda
  pametno očuvanje okeana?

 39. Kako da dobijemo novac,
  podršku vlasti i pažljive planove
 40. koji uzimaju u obzir
  kako lokalne ekonomije,
 41. tako i složene ekosisteme?
 42. Hteli bismo da podelimo
  sa vama smelu ideju

 43. organizacije Očuvanje prirode.
 44. Ona nastoji da sve ove stvari
  reši jednim udarcem.
 45. Shvatili su da su upravo zaduženja
  ostrvskih i priobalnih naroda
 46. ono što će im omogućiti
  da postignu ciljeve vezane za očuvanje.
 47. Ideja organizacije
  je da se ovaj dug restrukturiše,
 48. da se stvore sredstva i politička volja
 49. za zaštitu grebena,
  morskog rastinja i ribarstva.
 50. Na primer, ako refinansirate kuću

 51. da biste iskoristili bolju kamatnu stopu,
 52. možda ćete iskoristiti ušteđevinu
  da izolujete tavan.
 53. To program Plave obveznice za očuvanje
  čini za čitave priobalne zemlje.
 54. Refinansira dug
 55. i zatim koristi ušteđen novac
  za stvaranje zaštićenih morskih područja.
 56. Naravno, restrukturiranje državnog duga
  je složenije od toga,
 57. ali imate osnovnu predstavu.
 58. Ako investitori sada ulože
  40 miliona dolara,
 59. to može dati pristup čak 1,6 milijardi
  za očuvanje okeana.
 60. A ovako se taj posao obavlja.

 61. Prvi korak: pregovori o pogodbi.

 62. Priobalna nacija se obaveže da zaštititi
  bar 30 posto svojih okeanskih područja.
 63. Zauzvrat, Očuvanje prirode
  dovodi investitore, javne finansijere
 64. i međunarodne razvojne organizacije
  za pregovarački sto
 65. radi restrukturiranja dela državnog duga,
 66. što dovodi do nižih kamatnih stopa
  i dužih perioda otplate.
 67. Drugi korak: stvoriti plan za mora.

 68. Istovremeno, Očuvanje prirode
  sarađuje sa morskim naučnicima,
 69. liderima iz vlasti i lokalnim akterima
 70. na izradi detaljnog plana očuvanja
 71. koji integriše potrebe okeana
  sa potrebama ljudi.
 72. Treći korak: aktiviranje
  u cilju dugovečnosti.

 73. Organizacija uspostavlja
  nezavisni fond za očuvanje prirode.
 74. Ušteđevina od restrukturiranja duga
 75. ulazi u taj fond za podršku
  novim zaštićenim morskim područjima.
 76. Ovaj fond potom poziva vlast
  na odgovornost prema obavezama,
 77. starajući se da Plave obveznice
  finansiraju stvarne aktivnosti zaštite.
 78. Da li bi taj plan mogao da uspe?

 79. Već je uspeo.
 80. Godine 2016, Očuvanje prirode je pomoglo
 81. u stvaranju nacionalnog plana
  očuvanja na Sejšelima.
 82. Očuvanje prirode je restrukturisalo
  22 miliona dolara duga vlade.
 83. Zauzvrat, vlast se složila da zaštiti
  30 odsto svojih morskih područja.
 84. Danas su Sejšeli na putu
 85. da zaštite 400 000
  kvadratnih kilometara okeana.
 86. To je otprilike područje veličine Nemačke.
 87. Sejšeli štite svoje koralne grebene,
 88. obnavljaju svoje ribnjake,
 89. poboljšavaju svoju otpornost
  na klimatske promene.
 90. Istovremeno jačaju svoju ekonomiju.
 91. Ovaj uspeh privlači pažnju drugih vlasti.

 92. Mnoge žele da budu deo ovoga.
 93. Postoji prilika da se ovo drastično uveća.
 94. I to brzo.
 95. Očuvanje prirode je pronašlo
  još 20 zemalja gde je takav plan moguć.
 96. Ali za izvršenje im treba početni kapital,
 97. kao i da se uspostave lokalni timovi
  koji mogu razviti planove očuvanja,
 98. da se sarađuje sa svim učesnicima
  i strukturiše dogovor.
 99. Ako dobiju podršku koja im je potrebna
  u narednih pet godina,
 100. mogli bi da zaštite četiri miliona
  kvadratnih kilometara okeana.
 101. To je 10 Nemački.
 102. Time bi se povećala
  količina zaštićenih područja

 103. u svim svetskim okeanima
 104. za neverovatnih 15 procenata.
 105. To bi omogućilo da se obnove
  ogromna područja koralnih grebena u svetu
 106. i da se pruži sigurna luka
  za bezbroj vrsta.
 107. Ovo bi bilo zaista neverovatno.
 108. I to je zapravo samo početak.
 109. Zato što u svetu ne postoji 20 zemalja
 110. gde bi ova vrsta
  konverzije duga funkcionisala.
 111. Ima ih skoro 100.
 112. Ovim pristupom svi dobijaju.

 113. Vlade, lokalno stanovništvo, finansijeri
 114. i, što je najvažnije, naši okeani.
 115. Tako, u stvari, svi pobeđujemo.
 116. Ah, okeani na planeti.
 117. [Smeli projekat]