Galician subtitles

← O dereito fundamental de asilo

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 15 created 01/27/2020 by Xosé María Moreno.

 1. O verán pasado recibín a chamada
  dunha muller, Ellie.
 2. Escoitara falar da separación de familias
  na fronteira sur
 3. e quería saber como podía axudar.
 4. Contoume a historia
  do seu avó e o seu bisavó.
 5. Cando eran cativos, en Polonia,
 6. o seu pai,
 7. temendo pola seguridade do seu fillo,
 8. deulles algúns cartos e díxolles
  que marchasen cara ao oeste,
 9. que non parasen de camiñar
  ata ter cruzado Europa.
 10. E así o fixeron.
 11. Cruzaron Europa camiñando
  cara ao oeste,
 12. subiron a un barco
  e chegaron aos Estados Unidos.
 13. Ellie díxome que cando escoitaba
  as historias dos rapaces
 14. que cruzaban México camiñando,
 15. non podía deixar de pensar
  no seu avó e o seu irmán.
 16. Para ela, díxome, as historias
  eran exactamente iguais.
 17. Aqueles irmáns eran
  os Irmáns Hassenfeld --

 18. os "Has" "bros" --
 19. os de Hasbro, a empresa de xoguetes,
 20. coñecerédelos porque crearon Mr. Potato.
 21. Pero esa non é a razón pola que
  vos conto esta historia.

 22. Cóntovola porque esta historia
  fíxome pensar
 23. en se eu tería a fe,
 24. a coraxe,
 25. de enviar os meus rapaces --
  e teño tres --
 26. a unha viaxe como aquela.
 27. Sabendo que non estaban seguros
  onde estaban,
 28. sería quen de velos marchar?
 29. Comecei na miña profesión hai décadas
  na fronteira sur dos EUA,

 30. traballando con solicitantes de asilo
  centroamericanos.
 31. Desde hai 16 anos estou na HIAS,
 32. a organización xudía que loita
  polos dereitos dos refuxiados do mundo,
 33. como avogada.
 34. Unha das cousas que aprendín
  é que, ás veces,
 35. aquilo que nos din que nos vai dar
  máis seguridade e forza
 36. non fai tal.
 37. De feito, algunhas desas medidas teñen
  un efecto contrario ao esperado
 38. e entrementres causan un sufrimento
  enorme e innecesario.
 39. Así que por que razón aparecen
  estas persoas na nosa fronteira sur?

 40. A maioría dos inmigrantes e refuxiados
  que chegan á nosa fronteira sur
 41. veñen fuxindo de tres países:
  Guatemala, Honduras e El Salvador.
 42. Son países que sistematicamente encabezan
 43. a lista de nacións
  máis violentas do mundo.
 44. É moi difícil estar seguro neses países,
 45. para canto máis construír un futuro
  para ti e a túa familia.
 46. E a violencia contra mulleres e nenas
  é xeralizada.
 47. A xente leva fuxindo de Centroamérica
 48. durante xeracións.
 49. Xeracións de refuxiados
  seguen chegando ás nosas costas,
 50. escapando das guerras civís
  da década de 1980,
 51. nas que Estados Unidos estivo
  moi involucrado.
 52. Isto non é novo.
 53. O novo é que ultimamente
  aumentou a chegada de familias,
 54. de nenos e familias, que se presentan
  nos postos de control
 55. solicitando asilo.
 56. Vímolo estes días nos noticiarios,

 57. e quero que lembredes un par de cousas
  cando vexades esas imaxes.
 58. Primeiro, non estamos ante un máximo
  histórico de interceptacións na fronteira,
 59. e, de feito, estas persoas preséntanse
  nos postos de control.
 60. Segundo, chegan só co que traen posto;
 61. algúns veñen literalmente en chancletas.
 62. E terceiro, somos o país máis poderoso
  do mundo.
 63. Non hai motivo para o pánico.
 64. É doado desde a seguridade
  do país de destino
 65. pensar en termos absolutos:
 66. É legal ou é ilegal?
 67. Pero as persoas que pelexan
  con estas preguntas
 68. e toman estas decisións
  sobre as súas familias
 69. pensan en preguntas moi distintas:
 70. Como manteño a miña filla a salvo?
 71. Como protexo o meu fillo?
 72. E se queredes termos absolutos,
 73. é absolutamente legal pedir asilo.
 74. É un dereito fundamental recoñecido
  nas nosas leis e no dereito internacional.
 75. De feito --
 76. (Aplausos)

 77. derívase da Convención de 1951
  sobre o Estatuto dos Refuxiados,

 78. que foi a resposta do mundo ao Holocausto
 79. e un modo para que as nacións
  se comprometesen a non devolver a ninguén
 80. a un país onde puidese sufrir mal
  ou ser asasinado.
 81. Os refuxiados chegan aquí
  de varias formas.

 82. Unha é a través do Programa de Admisión
  de Refuxiados dos EUA.
 83. Por medio dese programa, identifícanse
  e seleccionan refuxiados no estranxeiro
 84. para traelos aos Estados Unidos
 85. O ano pasado acollimos
  o número máis baixo de refuxiados
 86. desde que o programa se
  puxo en marcha en 1980.
 87. Este ano serán probablemente aínda menos.
 88. E iso ocorre nun momento en que temos
  máis refuxiados no mundo
 89. ca en ningún outro período da historia,
 90. mesmo desde a Segunda Guerra Mundial.
 91. Outro dos modos de entrar no país
  como refuxiado é solicitando asilo.

 92. Os solicitantes de asilo son persoas
  que se presentan na fronteira
 93. e din que serían perseguidos
  se os enviasen de volta.
 94. Un solicitante de asilo é só
  alguén que se somete a este proceso
 95. nos Estados Unidos
 96. para demostrar que se axusta
  á definición de refuxiado.
 97. E nunca antes fora tan difícil
  solicitar asilo.
 98. Os gardas dinlles aos que aparecen
  nas nosas fronteiras
 99. que o país está cheo e
  non poden solicitar.
 100. É algo sen precedentes e ilegal.
 101. No marco dun novo programa,
 102. co título orwelliano de
  "Protocolo de Protección de Migrantes",
 103. díselles aos refuxiados
  que teñen que agardar en México
 104. a que o seu caso supere os trámites
  xudiciais nos Estados Unidos,
 105. o que pode levar meses ou anos.
 106. Entre tanto, non están seguros,
 107. e non teñen acceso a un avogado.
 108. O noso país, o noso goberno
  leva detido a máis de 3.000 nenos,

 109. separándoos dos seus pais,
 110. como estratexia disuasoria
  fronte ás solicitudes de asilo.
 111. Moitos eran nenos pequenos,
 112. incluso unha nena cega de seis anos.
 113. E iso aínda continúa.
 114. Gastamos miles de millóns en reter
  no que practicamente son prisións
 115. a persoas que non cometeron
  ningún delito.
 116. A separación familiar converteuse
  no selo do noso sistema de inmigración.
 117. Está lonxe daquilo da "cidade brillante
  do outeiro" ou "o faro de esperanza"
 118. ou deses outros xeitos nos que falamos
  de nós mesmos e dos nosos valores.
 119. As migracións sempre estiveron con nós,
  e sempre estarán.

 120. Os motivos polos que foxe a xente --
  persecución, guerra, violencia,
 121. cambio climático
 122. e a capacidade de ver no teléfono
  como é a vida noutros sitios --
 123. esas presións non fan máis ca medrar.
 124. Pero existen modos de ter políticas
  que reflictan os nosos valores
 125. e teñan sentido de verdade
  na realidade actual.
 126. En primeiro lugar é necesario
  reducir a retórica tóxica

 127. que está no fondo do debate nacional
  sobre esta cuestión desde hai demasiado.
 128. (Aplausos)

 129. Eu non son unha inmigrante
  nin unha refuxiada,

 130. pero tomo estes ataques como algo persoal
  porque os meus avós si que o eran.
 131. A miña bisavoa Rose estivo sete anos
  sen ver os seus fillos,
 132. cando trataba de traelos desde Polonia
  a Nova York.
 133. Deixou o meu avó cando tiña sete anos
 134. e non o volveu ver ata que tiña 14.
 135. No outro lado da miña familia,
 136. a miña avoa Aliza saíu de Polonia
  nos anos 30 do século pasado
 137. para ir ao que entón era
  o Mandato británico de Palestina
 138. e non volveu ver a familia nin os amigos.
 139. A cooperación global como resposta
  á migración e ao desprazamento global
 140. contribuiría moito a facer da migración
  algo que non é unha crise
 141. senón algo que está aí
 142. e debemos afrontar
  como comunidade global
 143. A axuda humanitaria tamén é crucial.
 144. A asistencia que lles damos
  aos países centroamericanos
 145. que envían refuxiados e migrantes
 146. é unha mínima fracción do que gastamos
  en aplicación da lei e detencións.
 147. Está claro que podemos ter
  un sistema de asilo que funcione.
 148. Por unha fracción minúscula
  do custo de construír un muro,
 149. poderiamos contratar máis xuíces,
 150. garantir avogados aos solicitantes
 151. e comprometernos cun sistema
  de asilo decente.
 152. (Aplausos)

 153. E poderiamos acoller a máis refuxiados.

 154. Isto daravos unha idea da redución
  do programa de acollida:
 155. hai tres anos, Estados Unidos acolleu
  a 15.000 refuxiados sirios
 156. en resposta á maior crise
  de refuxiados do planeta.
 157. Un ano despois, a cifra era de 3.000.
 158. E o ano pasado foron 62 persoas.
 159. 62 persoas.
 160. Malia crueza retórica e os esforzos
  por bloquear a inmigración

 161. e manter os refuxiados fóra do país,
 162. o apoio aos refuxiados e inmigrantes
  no noso país, segundo as enquisas,
 163. é máis forte ca nunca.
 164. Organizacións como HIAS,
  para a que traballo,
 165. e outras organizacións humanitarias
  e relixiosas,
 166. facilitan que nos pronunciemos
 167. cando unha lei merece
  que nos opoñamos a ela
 168. ou merece o noso apoio, ou unha política
  require supervisión.
 169. Se tedes teléfono,
 170. podedes facer algo,
 171. e se queredes facer máis, podedes.
 172. Direivos que se algunha vez vedes
  un destes centros de detención
 173. distribuídos pola fronteira
 174. onde hai nenos -- son cárceres --
 175. non volveredes ser os mesmos.
 176. O que máis me gustou
  da miña conversa con Ellie

 177. foi ver que no fondo ela sabía
  que as historias dos seus avós
 178. non eran diferentes das historias de hoxe,
 179. e quería facer algo ao respecto.
 180. Se quero que quededes con algo,

 181. ademais da historia tras Mr. Potato,
 182. que, por suposto, tamén é
  unha boa historia que deixarvos,
 183. é a idea de que un país amosa fortaleza
 184. a través da compaixón e o pragmatismo,
 185. non por medio da forza e do medo
 186. (Aplausos)

 187. Estas historias dos Hassenfeld
  e dos meus parentes e os vosos

 188. seguen a acontecer hoxe;
  son todas a mesma.
 189. Un país é forte cando
  non lle di "Fóra!" ao refuxiado,
 190. senón que lle di:
 191. "Está ben, xa te temos, estás a salvo".
 192. Grazas.

 193. (Aplausos)

 194. Grazas.

 195. (Aplausos)