Vietnamese subtitles

← 02-17 Outro

02-17 Outro

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 01/19/2016 by sp8.

 1. Huh.
 2. Chris, vụ hiệu năng kết xuất đồ họa
  hôm trước sao rồi?
 3. Bạn à, mọi thứ đều tuyệt.
 4. Đã trở lại tốc độ siêu nhanh.
 5. Vâng.
 6. Cậu biết không, tớ không muốn
  thừa nhận, nhưng có lẽ cậu đúng.
 7. Ôi Chris.
 8. Vấn đề không phải đúng sai,
  cho dù tôi có đúng.
 9. Vấn đề là phải hiểu rằng
  phát triển ứng dụng di động,
 10. phải bù hiệu năng,đúng không?
 11. Cần ra quyết định về hiệu suất
  ưu tiên hoặc tính năng cậu muốn,
 12. hoặc ứng dụng và thiết bị
  mọi người sẽ sử dụng.
 13. Không thể cưỡi ngựa xem hoa,
  muốn làm gì thì làm,
 14. rồi hệ thống không chạy
  mượt như ý muốn thì bực lên.
 15. Ừ, tớ hiểu mà.
 16. Hoàn toàn đúng.
 17. Ồ chờ đã.
 18. Giờ thêm thời gian frame, cần thêm
  animations [hiệu ứng diễn hoạt]
 19. Ô, chờ đã, không, Chris,
  ý tôi không phải vậy-