YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← 01-03 Total Probability

dummy description

Get Embed Code
11 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/09/2012 by marcin.majo.malecki.

  1. Pozwólcie, że zacznę moją historię w świecie, w którym rezydują nasze roboty.
  2. Załóżmy, że nasz robot nie ma pojęcia gdzie się znajduje.
  3. Będziemy wtedy mogli modelować to przy użyciu funkcji. Narysuję to w tym wykresie
  4. gdzie oś pionowa to prawdopodobieństwo dla jakiejkolwiek lokalizacji na świecie,
  5. a oś pozioma reprezentuje wszystkie miejsca w tym jednowymiarowym świecie.