Dutch subtitles

← Accessors en mutators - Introductie tot programmeren in Java

03-53 Accessors en mutators

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 04/05/2018 by Michel Smits.

 1. In de laatste oefening die
  je met Sara hebt gedaan,
 2. gebeurde er iets opmerkelijks.
 3. Hier hebben we een string
  die we toUpperCase noemen.
 4. Dan kijken we naar wat
  zich in de variabele bevindt
 5. waarop we de methode
  zojuist hebben aangeroepen.
 6. En we merken dat het
  de hoofdletterversie niet bevat.
 7. Dus het aanroepen van deze methode
  heeft het object niet gewijzigd
 8. of, zoals we zeggen, het object gemuteerd.
 9. We zeggen dat toUpperCase
  een accessor-methode is.
 10. het laat object waarop
  het wordt aangeroepen ongewijzigd.
 11. In plaats daarvan stuurt het
  een waarde terug
 12. en die waarde wordt vervolgens
  in deze variabele opgeslagen.
 13. De string uppercased is hier,
  de originele string is nog steeds hier.
 14. Vergelijk dat met die methodeaanroep.
 15. Hier hebben we een beeld en
  we roepen de vertaalmethode erop aan.
 16. Wanneer de methode wordt aangeroepen,
  verandert het beeld.
 17. Het wordt verplaatst
  naar een andere locatie.
 18. We zeggen dat het object is gemuteerd.
 19. Het is nu anders dan het eerder was.
 20. En we noemen de vertaalmethode
  een mutator.
 21. Dus nogmaals, een accessor laat
  het object waarop het werkt onveranderd
 22. en de mutator verandert
  of muteert het object.