Vietnamese subtitles

← 07-29 Create the Score Variable - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Được rồi, câu hỏi đầu tiên.
 2. ScoreTeamA nên là cục bộ hay toàn cục?
 3. Tôi sẽ trả lời câu này trước khi
  chuyển sang mã.
 4. Giờ bạn đã được thực hành đôi chút
  với cái này trong các bài tập trước.
 5. Biết rằng điểm số cần được lưu lại và
  sửa đổi trong một khoảng thời gian dài
 6. và giữa các lần nhấn nút,
  nó phải là biến toàn cục.
 7. Tôi sẽ tiếp tục và xác định nó
  ngay bây giờ bởi vì tôi có một
 8. ý tưởng hay hơn một chút về nơi tôi nên
  xác định nó vì tôi biến nó thành toàn cục.
 9. Tôi đang ở trong đoạn mã.
 10. Tôi sẽ đi qua tập tin Java,
 11. bạn có thể thấy rằng
  một vài thứ đã thay đổi.
 12. Thật ra, thứ duy nhất thay đổi
  là tôi đã thêm một vài chú thích ở đây để
 13. cho biết mỗi phương thức này là gì.
 14. Ngoài ra, mọi thứ vẫn thế.
 15. Được rồi.
 16. Tôi cần phải xác định một biến toàn cục.
 17. Tôi sẽ kéo lên, và
 18. lý do mà tôi di chuyển lên
  là bởi vì theo quy ước,
 19. khi tôi có các biến toàn cục, tôi đặt
  chúng ngay tại đây ở trên cùng của lớp.
 20. Sự khác biệt về vị trí nơi bạn xác định
  một biến toàn cục so với một biến cục bộ
 21. là biến cục bộ
  được xác định trong các phương thức,
 22. trong khi các biến toàn cục
  nằm ngoài các phương thức.
 23. Tôi sẽ đặt nó ra bên ngoài ngay tại đây.
 24. Vâng, tôi biết đó là một con số, và
 25. bởi vì bạn sẽ luôn ghi ít nhất
  một điểm, và bạn
 26. sẽ không ghi 1,5 điểm, số này sẽ
  không bao gồm số thập phân.
 27. Nên loại số nguyên là
  lựa chọn tốt ở đây.
 28. Vậy tôi sẽ gõ int.
 29. Được rồi, và
 30. sau khi loại dữ liệu thành tên biến,
  tôi sẽ sử dụng scoreTeamA.
 31. Nếu tôi thực hiện một khai báo,
  tôi đã hoàn thành.
 32. Nhưng, tôi cũng đã được yêu cầu
  khởi tạo cái này thành không.
 33. Nên bây giờ hãy tạm quên dấu chấm phẩy.
 34. Tôi sẽ viết dấu bằng, còn
  được gọi là toán tử gán và
 35. Tôi sẽ đặt nó về không.
 36. Ồ, và đừng quên dấu chấm phẩy.
 37. Đó là đáp án.
 38. Làm tốt lắm các bạn.