Persian subtitles

01x-03 Startups Are Not Smaller Versions Of Large Companies

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 12/08/2012 by hrahmadi8.

  1. بذارید ببینیم که قبلا چه تصوری داشتیم و بعد مقایسه اش کنیم با چیزهایی که الان میدونیم
  2. یکی از بزرگترین اشتباهات این باور بود که استارتاپ ها
  3. نسخه کوچک تری از استارتاپ ها هستند.
  4. و هر کاری که در شرکت های بزرگ انجام میدید، باید در شروع یک استارتاپ هم انجام بدید
  5. چیزی که الان میدونیم با این باور خیلی متفاوته.
  6. مهمترین فرق اینه که استارتاپ ها یه کاری میکنند به نام جستجو
  7. و شرکت های بزرگ بیشتر وقتشان را صرف اجرا می کنند.
  8. یکی از سوالهایی که ما جواب خواهیم داد اینه که جستجوی به دنبال چی؟ و اجرای چی؟
  9. و بعدا در این دوره فرق بین این دو را خواهید فهمید
  10. و این فهم این اصل کارآفرین بهتری از شما خواهد ساخت.