Vietnamese subtitles

← Lập kế hoạch cho thiết kế cấp tốc

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 09/29/2015 by Hai Anh Vu.

 1. Việc làm cấp tốc
  là bạn phải thiết kế
 2. đó là việc của chuyên viên thiết kế,
  trong trường hợp này là bạn,
 3. để đưa ra các hoạt động
  trước, trong, và sau khi làm việc gấp.
 4. Tôi sẽ chỉ bạn biết bạn cần làm gì
  trong mỗi giai đoạn đó.
 5. Đầu tiên, bạn phải chuẩn bị tinh thần
  là bạn sẽ chuẩn bị trước nhiều việc.
 6. Nói chung, bạn cần dành một ngày
  để lên kế hoạch
 7. cho mỗi giai đoạn đó.
 8. Nghe có vẻ nhiều việc
  và nó quả thực như vậy.
 9. Tin vui là nếu lên kế hoạch tốt
  thì bạn sẽ điều hành trơn tru
 10. và cũng giúp giải quyết thử thách
  nhanh chóng.
 11. Trước khi bắt đầu,
  bạn cần viết một bản tóm tắt.
 12. Nó sẽ giúp bạn xác định được thử thách
 13. sau đó là lập ra thời gian biểu
  khi nào hoàn thành,
 14. hoặc khi nào có bản nháp,
  hoặc khi nào cần kiểm tra.
 15. Rồi bạn cần tìm
  người trong nhóm của mình
 16. hoặc những người phù hợp.
 17. Nadia sẽ nói kỹ hơn sau.
 18. Điều quan trọng nữa
  là phải cho người dùng thử.
 19. Bạn phải xếp lịch cho người dùng
  xem qua bất kỳ thiết kế nào
 20. mà bạn đang làm.
 21. Việc người dùng thử sẽ giúp bạn
  đánh giá và tin tưởng vào sản phẩm
 22. và đôi khi còn giúp đẩy nhanh
  tiến độ công việc
 23. để hoàn thành cho người dùng xem.
 24. Nghe hợp lý rồi đúng không.
 25. Tôi chắc bạn sẽ biết làm
  khi học xong bài này.
 26. Cuối cùng, trước khi bắt đầu,
  bạn cần xếp lịch cho việc đột xuất
 27. và chuẩn bị hồ sơ trình chiếu
 28. để có thể kịp tìm
  những tư liệu đặt biệt.
 29. trong video tiếp theo,
  tôi sẽ nói rõ hơn về bản tóm tắt
 30. và cách hợp lý để xác định thử thách.
 31. Đây là một số nhiệm vụ bạn cần làm
  trong lúc làm thiết kế cấp tốc.
 32. Nếu bạn làm một mình,
  thì không cần kiểm tra mỗi ngày
 33. hoặc báo báo, mà thay vào đó
  là một danh sách
 34. mà bạn cần làm, để mọi việc
  được xuôi chèo mát mái.
 35. Bạn phải nhìn lại vào cuối ngày
 36. để đánh giá mình hay nhóm của mình
  có tiến bộ không.
 37. Một trong những điều khó nhất
  của việc lãnh đạo này
 38. là theo dõi các cuộc thảo luận
 39. và giải quyết các mâu thuẫn
  trong nội bộ nếu có.
 40. Nên nếu bạn làm một mình,
  thì không phải lo lắng điều đó.
 41. Nhưng bạn cần phải đứng ra,
 42. hoặc tìm người đứng ra giải quyết
  bất đồng nếu có.
 43. Sau khi thảo luận xong,
  bạn phải chủ động tóm tắt kết quả
 44. và đưa ra kế hoạch tiếp theo.
 45. Nếu bạn làm việc nhóm,
  bạn cần đưa ra một bản khảo sát nhỏ
 46. để biết ý kiến của các thành viên
  và có thể làm tốt hơn vào lần sau.
 47. Nếu bạn làm một mình,
  thì chỉ cần xem lại việc đã làm
 48. và nghĩ cách tốt hơn cho lần sau
 49. Và hy vọng rằng,
 50. bạn đã bắt tay vào lập kế hoạch
  cho lần tới.
 51. Mấy việc này nghe có vẻ nhiều,
  và nó thực sự như vậy.
 52. Nhưng may thay, có nhiều công ty
  đã làm quy trình này rồi,
 53. và có nhiều tài liệu và tài nguyên
 54. và bài báo chỉ cách thực hiện
  các thiết kế cấp tốc này.
 55. Ví công ty Global Ventures
 56. đã tập hợp một nguồn tài nguyên
  quý giá cho bạn.
 57. Họ có một thư viện tuyệt vời
 58. thu thập các bài báo chỉ bạn
  các bước lập thời gian biểu
 59. và cách phỏng vấn người dùng.
 60. Rồi cả những bản phỏng vấn
  về kiểm tra tính ứng dụng
 61. mà bạn cần làm sau khi kết thúc.
 62. Tất cả những tư liệu đó
  sẽ được ghi ở chú thích
 63. dưới bài này.
 64. Họ cũng có một thư viện tuyệt vời
 65. mà bạn sẽ tìm được những bài báo
 66. hướng dẫn chi tiết các bước
  lên lịch và tìm hiểu người dùng
 67. và cách phỏng vấn. Các link đó
  nằm trong ghi chú
 68. bên dưới bài này.