Persian subtitles

Project Glass: Live Demo At Google I/O

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 3 created 11/27/2012 by Amara Bot.

 1. سرگی برین: هی(درود)! ویک! من یک برنامه خوب برای تو دارم!
 2. ویک گوندوترا: سرگی!!! [ هورا و کف زدن ]
 3. سرگی برین: چه میکنی؟
 4. ویک گوندوترا: بچه ها!! ما - ما میخوایم - ما میخوایم یک کار جادویی بکنیم!
 5. اینجا. و ما یک شگفتی (سورپریز) ویژه برای شما داریم.
 6. سرگی برین : ما یک چیز بسیار ویژه داریم برای شما. چیزی حساس به زمان
 7. من از قطع برنامه ها پوزش میخوام. شما اینجا دموها یی عجولانه دیدید!
 8. بسیار فریبنده بودند. بسیار توانمند بودند. چیزی مانند اینها نخواهد بود [ قهقهه ]
 9. سرگی برین: این میتونه به ۵۰۰ راه گوناگون درست از آب در نیاد. خب بگید کی میخواد
 10. دمویی از یک عینک ببینه؟ [ شادی و کف زدن]
 11. سرگی برین: ما چند ماه بود که شوق بسیاری داشتیم برای تست این عینک! فرآورده ای که راستش
 12. واقعا میخوام به شما نشون بدم! واگذار میکنم بدوستی که برای چند لحظه با ما خواهد بود! دوست من جی. تی .
 13. اون بسیار اسکی میکنه. پرش از بلندی و کایت سواری و چتربازی. همه جور دیوانه بازی. و اون راستش
 14. بسیار نزدیک به ماست. اون تنها یک مایل از ما دورهست [قهقهه]
 15. سرگی برین: این دوستان چند تا عینک همراهشونه. اگر شما بچه ها میتونید
 16. چند دقیقه بردباری کنید [کف زدن[
 17. سرگی برین: اونها با خودشون عینکها رو میارن پایین. اونها ما رو تشویق میکنند.
 18. سرگی برین: بسیار خوب. ما داریم به گفتگوی با جی تی نزدیک میشیم
 19. درود جی تی ! منو میشنوی؟ آره
 20. سرگی برین: درود! درود! ما شاید چند چالش فنی داشته باشیم.
 21. میتونی منو بشنوی؟
 22. سرگی برین: اوه اوه . درود . ما درست این پایین در موسکون هستیم. من چند هزار نفر را اینجا دارم.
 23. من امیدوارم که اون عینیکی را که بهت دادم اینجا داشته باشم و پنداشتم شاید شما
 24. بچه ها بتونید یک زمان خوشایند برای ما اینجا بسازید.
 25. اوه. اگر تو منو از این پایین میشنوی. من داشتم به سخنرانی تو گوش میدادم زمانیکه
 26. جمع میشدیم. این بسیار خوشاینده!!
 27. سرگی برین: چه خوب چه خوب. من می بینم شما و دوستان اونجا تو هواپیما هستید.
 28. شانسی هست که ما بتونیم چشم اندازی از پنجره ببینیم؟
 29. آره!! این زیباست. ما چشم انداز موسکون را از یک دقیقه پیش داشتیم.
 30. سرگی برین: بسیار خوب. این یک همپالکی برای عینکه!! [ شادی و کف زدن ]
 31. اونجا رو بسه (ببین)! سرگی برین: آره آره آره
 32. داره یک کم نزدیکتر میشه. گمونم ما بزودی این دشتگاه رو بهت میرسونیم.
 33. سرگی برین: من پشت باو موسکون را می بینم. اگر شما بچه ها میتونید. میدونی بپا اما
 34. با شتاب اون رو به ما برسون. ما دوست داریم اونو ببینیم.
 35. باشه. آره. باید یک کم وایسی! ما چترهامونو گرفتیم. و ما یک هماهنگی
 36. خوبی داریم. این یه جورایی جالبه. مردم ما رو هنگام پریدن بارها دیدند.
 37. اما گمون نکنم جهان تا امروز زنده پرواز ما رو دیده باشه. یعنی! ما داریم!!
 38. هیچکس راستش نمی دونه برآیند این پرش چیه!! ما احساس احساس اعتماد بنفس میکنیم از این بابت [ قهقهه ]
 39. تو چه احساسی داری پیت؟
 40. سرگی برین: همه ما برای شما هورا میکشیم اینجا. شما چی گمون میکنید؟ باید اونها آغاز کنند؟ [ شادی و کف زدن ]
 41. هنوز تو جایگاهمون نیستیم. یک دقیقه دیگه. سرگی شاید تو باید مردم رو یک کم سرگرم کنی.
 42. سرگی برین: چشم انداز زیبایی اونجا دیده میشه! به نظر میاد راه درازی دارید تا پایین.
 43. اینور اونورش کن. این بالپارکه!!
 44. این یک درنگ خوبه اونجا. آره . مرکز موسکون! من تو رو یک دیدی زدم! [ قهقهه ]
 45. باشه. سرگی برین: پس این یکی از کارهایی است که ما با عینک انجام میدیم. تنها
 46. توانایی پخش راست راستکی . و ما چند تا تصویر فرستادیم.
 47. اما از زمانی که آغاز کردیم این آروین ( تجربه ) را . دیدن چیزهایی که شما دارید زنده می بینید خیره کننده است.
 48. و شما میدونید ما نیستیم. ما نمی دونیم چی اینجا پیش میاد. این بچه ها
 49. همه خوب هستند. آموزش دیده هستند. و من اعتماد بسیاری دارم. اما این این یک دمو هست . آره
 50. سرگی برین: بسیار خوب. در باز هست. در باز هست.
 51. بگذار! ما زمان داریم. سرگی برین: بسیار خوب. پرواز خوش!
 52. میدونی چیه؟ ما میتونیم بپریم! بگذار بکنیم! این بسیار زیبا خواهد بود.
 53. این بسیار استادانه خواهد بود. آره. ببین! ببین! سرگی برین: بسیار خوب.
 54. هورا!!! سان فرانسیسکو!! [ شادی و کف ]
 55. بسیارخوب. همه بسیار شاد هستند. نیک و نزدیک به اونجا!
 56. سرگی برین: اونها به جای درست نزدیک میشند! دارند به پشت بام میرسند.
 57. سه ! دو !
 58. سرگی برین: من چند تا عکس میگیرم تا اینها را برای آیندگان اندوخته کنم. اونها رسیدند!! [ شادی و کف ]
 59. سرگی برین: بسیار خوب. و اونها پرواز میکنند. اونو ببین! تو میتونی موسکون رو ببینی.
 60. درست اون زیر
 61. یک جمع زنده از میون عینک گوگل. چهار آسمانسوار. و اونها زیر سایبان هستند. چترها باز هستند
 62. هوراااااا [ شادی و کف ]
 63. سرگی برین: خوب. ویک کجاست؟ ویک ویک. هی ببین. این یک جمع در هواست [ قهقهه ]
 64. سرگی برین: این یک کم شگرد داره تا بتونی رو پشت بوم فرود بیای. پنداری همینجوری!
 65. من نمی دونم شکما پیشتر از این جور کارها کردین.
 66. اما شما میتونید همه چشم اندازها رو ببینید. اونها دارند یکی پس از دیگری پیدا میشند.
 67. یکی دیگه داره فرود میاد رو پشت بوم.
 68. این یک کم. این یک پشت بوم بزرگ هست راستش. که برای فرود اونها بزرگه!!
 69. و تو میتونی اونجا ببینی. این یک پیکان زرد هست که اونها بهش نشونه رفتند.
 70. بسیار هیجان برانگیزه!! امیدوارانه اونها اونجا فرود میان!
 71. بسیار خوب. اونها دارن میان تو! یکمیشون اومد.
 72. واااااای
 73. سرگی برین: بسیار خوب [ شادی و کف ]
 74. سرگی برین: آره [ کف زدن ]
 75. سرگی برین: پس . خوب . مردم سپاسگذارم. وااااای
 76. درود. پس پشت بام کمی بزرگ هست اونجا. کمی زمان می بره تا پهناشو بدوند.
 77. ما گرفتیمش! راستش! چند تا دوچرخه سوار اون بالا برای این رویداد.
 78. اونها هم عینک رو پوشیدند. و این بسته کوچک ماست. بگذار ببینم ما میتونیم..
 79. ببینم ما میتونیم اونو بزودی اینجا داشته باشیم.
 80. داریم میریم. نخستین آدم با عینک. این دوچرخه سوارها هستند.
 81. آره!! وای وای. دارند میان پایین.
 82. و میدونید. تنها یک راه خوب به پایین هست. کناره ساختمون!
 83. خوش باشید! سرگی برین: یک کمی بلنده اون بالا اگر تا امروز اونجا نبودید. این کار رو
 84. تو خونه نیازمایید. بچه ها. اینها کارکشته های آموزش دیده اند.
 85. بسیار خوب. اکنون ما به اون پایین رسیدیم. میشه منو جدا کنی؟
 86. سرگی برین: بسیار خوب. دارند میرن! وایسا! وایسا! وای ! وای ! وای ! نه
 87. ما روی سومی هستیم. خوب . زنگ نزدیک
 88. ببخشید برای این. این یک کمی وحشیه!
 89. من این چشم اندازو پیشتر ندیدم و
 90. دست به دست کردن ویژه. اونو واسه سرگی بیار.
 91. سرگی برین: ما هنوز دوتا دوچرخه داریم. یک کم راه درازیه! من پوزش میخوام.
 92. [ قهقهه ]
 93. سرگی برین» از روی کسی نگذرید. [ شادی و کف ]
 94. سرگی برین: بسیار خوب . خواهش میکنم در جاهای خودوتون بمونید. مردم! تو راهرو ها نرید.
 95. راهرو ها رو تهی کنید. دارند میان بالا [ شادی و کف ]
 96. سرگی برین: آره!! وای وای [ شادی و کف ]
 97. سرگی برین : آره. اون شکفت انگیز بود. بسیار خوب. بسیار خیره کننده اشت [ کف ]
 98. سرگی برین: بسیار خوب. یک دست تنگ و رنگ برای دوچرخه سوارهامون بزنید.
 99. سرگی برین: من چند تا عکس با عینکم برای شما گرفتم.
 100. بسیار خوب. ما گرفتیمش. من میخواستم چند تا از این ورزشکارهامون . میخواستم
 101. برای اونها یک دست سفت دیگه بزنید . ما یادگارها رو اون پشت داریم. و
 102. [ کف ]
 103. سرگی برین: یک کم زمان میبره. و ما گرفتیمشو بذار ببینم
 104. و آسمانسوارها باید کنار اونها باشند. سپاسگذاریم از شما. خیره کننده بود [ کف ]
 105. سرگی برین: خب . بسیار خب. سپاس. بچه ها [ شادی و کف ]
 106. سرگی برین: بسیار خوب . اکنون شاید ما باید. بسیار خوب. بیا بالا. بچه ها. شما هنوز اینجایید؟ بیاید بالا. کرنش کنیم. [ شادی و کف ]س
 107. سرگی برین: اینها پیک هامون هستند. همه دوچرخه سوارهایی که اون بالا دیدید.
 108. و اونها آسمانسوارها و مهماندارها که دارند میان پایین تو راهرو [ شادی و کف ]
 109. سرگی برین: درود جی تی. خیره کننده بود. ما نگرانت بودیم. شگفت بود
 110. بسیار خوب. سپاس بسیار از شما. اکنون شاید ما باید کمی درباره عینک به شما بگیم
 111. سرگی برین: بسیار خوب. بچه ها . خوش باشید. شما میتونید اونها رو ببینید.
 112. اونها همین پیرامون هستند اگه بخواین باهاشون گپ بزنید. سپاس بسیار از شما
 113. اکنون. اینجا چی؟ نه نه این درست نیست [ قهقهه ]
 114. سرگی برین: گمونم باید دوباره اینکارو بکنیم
 115. من هم خوشحال میشم
 116. سرگی برین: ما زمان را یافتیم. ما براستی زمان را داریم.
 117. اگر میخواید پشت پرده رو ببینید و شاید تو چند تا از کارها همراه جمع باشید فردا روشنش کنید
 118. اما امروز من میخوام به شما بگم ما چه جوری این کارو کردیم و چرا ما هیجان زده ایم!
 119. درباره عینک. و بگم من بابک و ایزابل رو اینجا دارم. به اونها خوش آمد میگیم
 120. [ کف ]