Return to Video

Hour of Code - Introduction

 • 0:04 - 0:06
  Programovať som sa naučila v 8. triede.
 • 0:06 - 0:07
  Najskôr som sa naučila,
 • 0:07 - 0:10
  ako zobraziť zelený kruh a červený štvorec
  na obrazovke.
 • 0:11 - 0:13
  Ak prejdeš týmito hodinami, nie je ich
  ani tak veľa,
 • 0:13 - 0:16
  dostaneš sa do bodu, keď budeš môcť
  robiť čokoľvek budeš chcieť.
 • 0:18 - 0:22
  Informatika ťa učí, ako počítač funguje
  a ako myslí,
 • 0:22 - 0:25
  môžeš ho teda naučiť robiť nové veci.
 • 0:25 - 0:28
  V súčasnosti sú možnosti informatiky
  jednoducho úžasné.
 • 0:28 - 0:31
  Myslím, že najbližšie významovo sú
  k tomu super schopnosti.
 • 0:31 - 0:34
  (Tanya: študentka informatiky)Ďalšiu
  hodinu si zahráme hru,
 • 0:34 - 0:36
  ktorá ťa naučí základy programovania.
 • 0:36 - 0:40
  Zvyčajne je programovanie celé o texte,
  my však použijeme jazyk Blockly,
 • 0:40 - 0:43
  ktorý používa vizuálne bloky, ktoré pri
  programovaní presúvaš a púšťaš.
 • 0:43 - 0:46
  Neprestajne kóduješ.
 • 0:46 - 0:48
  Najskôr si vytvoríme kód program,
 • 0:48 - 0:49
  ktorý bude pohybovať nahnevaným vtákom
  v bludisku chytajúcim zlé prasa,
 • 0:49 - 0:54
  ktoré mu ukradlo vajcia. Blockly je
  rozdelené do troch hlavných častí.
 • 0:54 - 0:57
  Naľavo je vtáčie bludisko, kde sa
  program spustí.
 • 0:57 - 1:00
  Pokyny pre každú úroveň sú uvedené
  pod bludiskom.
 • 1:00 - 1:04
  Uprostred je panel nástrojov
  a každý blok predstavuje
 • 1:04 - 1:06
  príkaz, ktorému vták rozumie.
 • 1:06 - 1:10
  Biela plocha napravo sa nazýva
  pracovná plocha,
 • 1:10 - 1:13
  miesto, kde budeme programovať.
 • 1:13 - 1:15
  Ak potiahnem blok "pohybu" na pracovnú plochu
  a stlačím "spustiť", čo sa stane?
 • 1:15 - 1:21
  Vták sa posunie dopredu o jeden box
  na mriežke.
 • 1:21 - 1:24
  Čo ak chcem, aby vták urobil niečo potom?
 • 1:24 - 1:28
  Pridám ďalší blok do nášho programu.
 • 1:28 - 1:30
  Vyberiem blok "odbočiť doľava"
  a potiahnem ho
 • 1:30 - 1:34
  pod blok "pohybu", kým sa neobjaví
  žltá šípka
 • 1:34 - 1:37
  Potom ho pustím a dva bloky sa spoja.
 • 1:37 - 1:41
  Keď stlačím "spustiť" znova, vták vykoná
  príkazy, ktoré sú zhromaždené od hora dole
 • 1:41 - 1:45
  na našej pracovnej ploche.
 • 1:45 - 1:47
  Ak budeš chcieť niekedy vymazať blok,
 • 1:47 - 1:49
  odstráň ho z kopy a potiahni do koša.
 • 1:49 - 1:52
  Po stlačení "spustiť" môžeš
  kedykoľvek stlačiť tlačidlo
 • 1:52 - 1:58
  "obnoviť" pre návrat vtáka na začiatok.
 • 1:58 - 2:00
  Poďme, chyťme tie prasatá!
Title:
Hour of Code - Introduction
Video Language:
English
Duration:
02:02

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions