Return to Video

अवर ऑफ कोड - प्रस्तावना

 • 0:04 - 0:06
  मी आठवीत असताना प्रोग्रॅमिंग शिकले.
 • 0:06 - 0:07
  मी आधी हिरवं वर्तुळ काढायला शिकले
 • 0:07 - 0:10
  आणि स्क्रीनवर एक लाल चौरस दिसला.
 • 0:11 - 0:13
  आपण हे धडे शिकतो आणि ते फार नसतात,
 • 0:13 - 0:16
  आणि मग अशी वेळ येते की आपण जवळ जवळ
  काय पाहिजे ते करू शकतो.
 • 0:18 - 0:22
  संगणक शास्त्र म्हणजे फक्त कॉम्प्युटर कसा
  काम करतो आणि कसा विचार करतो, हे शिकणं
 • 0:22 - 0:25
  मग आपण त्याला नवीन गोष्टी करायला
  शिकवू शकतो.
 • 0:25 - 0:28
  हल्ली संगणक शास्त्रात आपण अनेक अद्भुत
  गोष्टी करू शकतो.
 • 0:28 - 0:31
  मला वाटतं, ही सुपर पॉवरच्या सगळ्यात
  जवळची गोष्ट आहे .
 • 0:31 - 0:34
  (तान्या: संगणक शास्त्र विद्यार्थिनी) पुढच्या
  तासाभरात आपण एक गेम खेळणार आहोत
 • 0:34 - 0:36
  त्यातून तुम्ही प्रोग्रॅमिंगच्या मूलभूत
  संकल्पना शिकाल.
 • 0:36 - 0:40
  सामान्यपणे प्रोग्रॅमिंगमध्ये सगळं टेक्स्ट असतं
  पण आपण ब्लॉकली वापरणार आहोत,
 • 0:40 - 0:43
  यामध्ये व्हिज्युअल ब्लॉक्स वापरले आहेत.
  ते ओढून आणि सोडून आपण प्रोग्रॅम्स लिहू शकतो.
 • 0:43 - 0:46
  त्यात तुम्ही खरंतर कोडच तयार करत असता.
 • 0:46 - 0:49
  सुरुवातीला आपण एका प्रोग्रॅमचा कोड
  लिहीणार आहोत, तो वापरून
 • 0:49 - 0:54
  हा अँग्री बर्ड या भुलभुलैय्यामध्ये जाईल आणि
  त्याची अंडी चोरणाऱ्या डुकराला पकडेल.
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:00
 • 1:00 - 1:04
 • 1:04 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:21
 • 1:21 - 1:24
 • 1:24 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:47 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
Title:
अवर ऑफ कोड - प्रस्तावना
Video Language:
English
Duration:
02:02

Marathi subtitles

Revisions Compare revisions