Return to Video

Hour of Code - Introduction

 • 0:04 - 0:06
  នៅថ្នាក់ទី ៨ ខ្ញុំបានរៀនពីការសរសេរប្រូក្រាម។
 • 0:06 - 0:07

  ដំបូងខ្ញុំបានរៀនពីរបៀបធ្វេី
 • 0:07 - 0:10
  រង្វង់ពណ៌បៃតងនិងការ៉េពណ៌ក្រហមអោយលេចឡើងនៅលើអេក្រង់។
 • 0:11 - 0:13
  អ្នកគ្រាន់តែរៀនមេរៀនទាំងនេះ ហើយមិនមានមេរៀនច្រើនទេ
 • 0:13 - 0:16
  ហើយនៅទីបំផុតអ្នកអាចឈានដល់ចំនុចដែលអ្នកអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បាន។
 • 0:18 - 0:22
  វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រគឺគ្រាន់តែជាការរៀនពីរបៀបដែលកុំព្យូទ័រដំណើរការនិងរបៀបដែលវាគិត,
 • 0:22 - 0:25
  ដូច្នេះហើយអ្នកអាចបង្រៀនវាឱ្យធ្វើអ្វីថ្មី។
 • 0:25 - 0:28
  សព្វថ្ងៃនេះអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់។
 • 0:28 - 0:31
  ខ្ញុំគិតថាវាស្រដៀងនឹងការមានកំពូលវេទមន្តចឹង។
 • 0:31 - 0:34
  (ថាន់យ៉ា: សិស្សវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) នៅម៉ោងបន្ទាប់ យើងនឹងលេងល្បែង
 • 0:34 - 0:36
  ដែលនឹងបង្រៀនអ្នកពីគោលគំនិតមូលដ្ឋាននៃការសរសេរកម្មវិធីប្រូក្រាម។
 • 0:36 - 0:40
  ជាទូទៅការសរសេរប្រូក្រាមគឺជាអក្សរទាំងអស់ ប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើប្លក់គី
 • 0:40 - 0:43
  ដែលប្រើបណ្តុំរូបភាពដែលអ្នកអូសហើយទម្លាក់ដើម្បីសរសេរប្រូក្រាម។
 • 0:43 - 0:46
  នៅក្រោមរបាំង អ្នកនៅតែកំពុងបង្កើតកូដ។
 • 0:46 - 0:49
  ដើម្បីចាប់ផ្តើម យើងនឹងបង្កើតកូដសម្រាប់កម្មវិធីប្រូក្រាមដែលនឹងជួយ
 • 0:49 - 0:54
  បក្សីខឹងនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្ទាំងសិលាដើម្បីទៅរកជ្រូកបីសាចដែលលួចពងរបស់វា។
 • 0:54 - 0:57
  ប្លក់គីត្រូវបានបំបែកជាបីផ្នែកសំខាន់ៗ។
 • 0:57 - 1:00
  នៅខាងឆ្វេងគឺជារនាំងរបស់បក្សី ជាកន្លែងដែលកូដរបស់អ្នកនឹងដំណើរការ។
 • 1:00 - 1:04
  ការណែនាំសម្រាប់កម្រិតនីមួយៗត្រូវបានសរសេរនៅខាងក្រោមផ្ទាំងសិលា។
 • 1:04 - 1:06
  ផ្នែកកណ្តាលនេះគឺជាប្រអប់ឧបករណ៍
 • 1:06 - 1:10
  ហើយប្លុកនីមួយៗគឺការបញ្ជាដែលបក្សីអាចយល់បាន។
 • 1:10 - 1:13
  ចន្លោះពណ៌សនៅខាងស្តាំហៅថាកន្លែងធ្វើការ
 • 1:13 - 1:15
  ហើយវាជាកន្លែងដែលយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីប្រូក្រាមរបស់យើង។
 • 1:15 - 1:21
  ប្រសិនបើខ្ញុំអូសប្លុក "ផ្លាស់ទី" ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងហើយចុច "រត់", តេីមាន​អ្វី​កើតឡើង?
 • 1:21 - 1:24
  បក្សីផ្លាស់ទីទៅមុខមួយប្រអប់នៅលើក្រឡាចត្រង្គ។
 • 1:24 - 1:28
  ហើយចុះប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឱ្យបក្សីធ្វើអ្វីមួយបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅមុខមួយប្រអប់?
 • 1:28 - 1:30
  ខ្ញុំអាចបន្ថែមប្លុកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រូក្រាមរបស់យើង។
 • 1:30 - 1:34
  ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសប្លុក "បត់ស្តាំ" ហើយខ្ញុំនឹងអូសវាពីខាងក្រោម
 • 1:34 - 1:37
  ប្លុក "ផ្លាស់ទី" របស់ខ្ញុំរហូតដល់ព្រួញពណ៌លឿងលេចឡើង
 • 1:37 - 1:41
  ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទម្លាក់វាហើយប្លុកទាំងពីរនឹងភ្ជាប់គ្នា។
 • 1:41 - 1:45
  នៅពេលខ្ញុំចុច "រត់" ម្តងទៀតបក្សីនឹងធ្វើតាមបញ្ជាដែលដាក់ជាបន្តបន្ទាប់
 • 1:45 - 1:47
  ពីលេីទៅក្រោម នៅលេីកន្លែងធ្វើការរបស់យើង។
 • 1:47 - 1:49
  ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបប្លុកចោល
 • 1:49 - 1:52
  គ្រាន់តែយកវាចេញពីជង់ហើយអូសវាទៅធុងសំរាម។
 • 1:52 - 1:58
  បន្ទាប់ពីអ្នកបានវាយ "រត់" អ្នកអាចវាយប៊ូតុង "កំណត់ឡើងវិញ" បានជានិច្ចដើម្បីឱ្យបក្សីត្រឡប់មកពេលចាប់ផ្តើមវិញ។
 • 1:58 - 2:00
  តោះទៅចាប់ជ្រូកទាំងនោះឥឡូវនេះ!
Title:
Hour of Code - Introduction
Video Language:
English
Duration:
02:02

Khmer subtitles

Revisions Compare revisions