Return to Video

Hour of Code - Introduction

 • 0:04 - 0:06
  למדתי לתכנת כשהייתי בכיתה ח'.
 • 0:06 - 0:07
  הדבר הראשון שלמדתי היה
 • 0:07 - 0:10
  לגרום לעיגול ירוק וריבוע אדום
  שיופיעו על המסך.
 • 0:11 - 0:13
  אתה לומד את השיעורים הללו,
  ואין יותר מדי כאלה,
 • 0:13 - 0:16
  ולבסוף מגיעים לנקודה שבה
  אפשר לעשות כמעט כל מה שרוצים.
 • 0:18 - 0:22
  מדעי המחשב הם למעשה למידה של
  האופן שבו המחשב עובד וחושב,
 • 0:22 - 0:25
  הכול כדי ללמד אותו לעשות דברים חדשים.
 • 0:25 - 0:28
  בימינו, הדברים שאתה יכול לעשות
  בעזרת מדעי המחשב הם די מדהימים.
 • 0:28 - 0:31
  אני חושב שזה הדבר הכי
  קרוב שיש לנו לכוחות-על.
 • 0:31 - 0:34
  (טניה: תלמידת מדעי המחשב)
  בשעה הקרובה אנחנו נשחק במשחק
 • 0:34 - 0:36
  שילמד אתכם את הבסיס של תכנות.
 • 0:36 - 0:40
  בדרך כלל, תכנות מופיע בטקסט
  אבל אנחנו נשתמש ב-Blockly,
 • 0:40 - 0:43
  שמשתמשת בבלוקים ויזואליים אותם אתם
  יכולים לגרור ולהניח כדי לכתוב תוכניות.
 • 0:43 - 0:46
  מתחת למכסה המנוע, אתם עדיין יוצרים קוד.
 • 0:46 - 0:49
  כדי להתחיל, אנחנו ניצור קוד לתוכנית שתעזור
 • 0:49 - 0:54
  לציפור הכועסת הזו לנווט דרך מבוך, כדי
  להגיע לחזיר הרשע שגנב את הביצים שלה.
 • 0:54 - 0:57
  Blockly מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים.
 • 0:57 - 1:00
  משמאל, מבוך הציפור - שם התוכנית שלכם תרוץ.
 • 1:00 - 1:04
  ההוראות לכל שלב כתובות מתחת למבוך.
 • 1:04 - 1:06
  האזור האמצעי הזה הוא "ארגז הכלים",
 • 1:06 - 1:10
  וכל אחד מהבלוקים הללו היא
  פקודה שהציפור יכולה להבין.
 • 1:10 - 1:13
  החלל הלבן שמימין נקרא "חלל העבודה"
 • 1:13 - 1:15
  והוא המקום בו נבנה את התוכנית שלנו.
 • 1:15 - 1:21
  אם אגרור את בלוק ה"הזז" לחלל
  העבודה ואלחץ על "הרץ", מה יקרה?
 • 1:21 - 1:24
  הציפור תזוז קדימה משבצת אחת קדימה.
 • 1:24 - 1:28
  ומה אם אני רוצה שהציפור תעשה משהו
  אחרי הצעד הזה קדימה במשבצת מסוימת?
 • 1:28 - 1:30
  אני יכולה להוסיף עוד בלוק לתוכנית שלנו.
 • 1:30 - 1:34
  אני הולכת לבחור את בלוק ה"פנה ימינה"
  ואגרור אותו מתחת
 • 1:34 - 1:37
  לבלוק ה"הזז" שלי עד שיופיע החץ הצהוב
 • 1:37 - 1:41
  ואז אניח אותו, כך ששני הבלוקים יתחברו.
 • 1:41 - 1:45
  כשאני לוחצת על "הרץ" שוב,
  הציפור תבצע את הפקודות שנערמו
 • 1:45 - 1:47
  מלמעלה למטה בחלל העבודה שלנו.
 • 1:47 - 1:49
  אם אתם רוצים למחוק בלוק,
 • 1:49 - 1:52
  פשוט הסירו אותו מהערימה
  וגררו אותו לפח האשפה.
 • 1:52 - 1:58
  אחרי שלחצתם "הרץ", אתם תמיד יכולים ללחוץ
  על "אתחל" כדי להחזיר את הציפור להתחלה.
 • 1:58 - 2:00
  עכשיו, בואו נתפוס ת'חזירים האלה!
Title:
Hour of Code - Introduction
Video Language:
English
Duration:
02:02

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions