Return to Video

Един Час Програмиране- Въведение

 • 0:04 - 0:06
  Научих се да програмирам
  когато бях в 8ми клас.
 • 0:06 - 0:07
  Първо се научих как
  да направя
 • 0:07 - 0:10
  зелен кръг и червен квадрат
  да се появят на работната повърхност
 • 0:11 - 0:13
  Просто трябва да научите уроците ,
  и те неса чак толкова много,
 • 0:18 - 0:22
  и в един момент ще можете да правите
  почти всичко което поискате
 • 0:22 - 0:25
  Научете как компютъра работи и мисли
 • 0:25 - 0:28
  и ще можете да го накарате да
  прави различни неща
 • 0:28 - 0:31
  Нещата които мжете да правите с
  Инфроматиката са невероятни
 • 0:31 - 0:34
  Мисля че се доближава до Супер сила
 • 0:34 - 0:36
  (Таня: студент по Инфроматика) в
  следващият час ще играем игра
 • 0:36 - 0:40
  която ще Ви покаже основите на
  програмирането
 • 0:40 - 0:43
  Програмирането представлява текс,но ние
  ще използваме Блокли
 • 0:43 - 0:46
  това са блокчета които ще премествате
 • 0:46 - 0:49
  Но всъщност създавате програма.
 • 0:49 - 0:54
  Като за начало ще напишем код за програма
  която ще помогне на ядосаната птица да
 • 0:54 - 0:57
  премине през лабиринта достигне лошото
  прасе което е откраднало яйцата
 • 0:57 - 1:00
  Блокли е разделен на три главни части
 • 1:00 - 1:04
  От ляво е лабиринта където ще работи
  програмата
 • 1:04 - 1:06
  Инструкциите са написани под лабиринта
 • 1:06 - 1:10
  В средата е кутията с инструментите
 • 1:10 - 1:13
  всяко блокче е команда която птицата
  може да разбере
 • 1:13 - 1:15
  Бялото поле вдясно е работното
  пространство
 • 1:15 - 1:21
  в което ще пишете своята програма
 • 1:21 - 1:24
  Какво става когато завлека "премести" блок
  до работното
 • 1:24 - 1:28
  пространство и натисна "тръгни"? Птицата
  се премества напред с едно място
 • 1:28 - 1:30
  Ако реша птицата да направи още
  нещо след това
 • 1:30 - 1:34
  мога да добавя още един блок в програмата
 • 1:34 - 1:37
  ще избера блок "завий на дясно"и
  ще го завлека под първият блок
 • 1:37 - 1:41
  "премести" докато жьлтата стрелка не се
  появи
 • 1:41 - 1:45
  и тогава чак ще го пусна и двата блока ще
  се съединят.
 • 1:45 - 1:47
  Натискайки "тръгни" птицата ще изпълни
 • 1:47 - 1:49
  двете команди започвайки от върха
 • 1:49 - 1:52
  Ако решите да изтриете блок,
 • 1:52 - 1:58
  извадете го от останалите и го
  завлечете в кошчето
Title:
Един Час Програмиране- Въведение
Video Language:
English
Duration:
02:02

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions