Return to Video

SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.

 • 0:03 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:09
  Dobrodošli na ovu lekciju koja se zove
  "Pošalji radnike".
 • 0:09 - 0:12
  Ovo je iz 8. glave moje knjige
  "Isusov poziv"
 • 0:12 - 0:19
  i video broj 8 iz ovog serijala
  o Isusovom pozivu.
 • 0:19 - 0:22
  Pogledali smo to kako je
  žetva spremna
 • 0:22 - 0:25
  i da je žetva obimna,
  kao što Isus kaže.
 • 0:25 - 0:30
  Žetva je zrela.
  Žetva nije problem.
 • 0:31 - 0:35
  Ne, velika žetva čeka sve nas.
 • 0:35 - 0:39
  Problem nije žetva.
  Problem su radnici.
 • 0:40 - 0:41
  Vi i ja.
 • 0:41 - 0:44
  Dakle, žetva nije problem.
 • 0:44 - 0:46
  Radnici su problem.
 • 0:46 - 0:51
  I odgovor na taj problem,
  jedan od odgovora je - moli.
 • 0:51 - 0:57
  Moli se. Ne moliti se da žetva uđe,
  kao što mnogi ljudi to rade,
 • 0:57 - 1:01
  već moliti se da radnici izađu.
 • 1:01 - 1:06
  To je ono što ćemo pogledati
  u ovom poglavlju, u ovom videu.
 • 1:06 - 1:11
  Pogledajmo šta Isus kaže
  u Luki 10:2.
 • 1:12 - 1:16
  "Žetve je mnogo,
  ali radnika je malo.
 • 1:16 - 1:23
  Zato molite Gospodara žetve
  da istera radnike u svoje polje."
 • 1:24 - 1:31
  Zato moramo početi da tražimo,
  da molimo, kao što ovde vidimo.
 • 1:33 - 1:39
  Moliti, pitati, preklinjati.
  Isus koristi te reči.
 • 1:39 - 1:43
  To su veoma snažne reči:
  moli, pitaj,
 • 1:43 - 1:46
  ali reč je skoro kao preklinjati,
  preklinji,
 • 1:46 - 1:51
  preklinji, preklinji Gospodara žetve
  da pošalje radnike.
 • 1:51 - 1:55
  Isus nam je naredio da se molimo.
  Važno je da se molimo.
 • 1:55 - 1:57
  Mnogo ljudi svakodnevno se moli.
 • 1:58 - 2:02
  Na primer, mnogo ljudi moli
  molitvu Gospodnju.
 • 2:02 - 2:05
  Oče naš koji si na nebesima,
  nek se sveti ime Tvoje,
 • 2:05 - 2:08
  nek dođe Carstvo tvoje,
  nek bude volja Tvoja
 • 2:08 - 2:11
  na zemlji
  kao i na nebu.
 • 2:11 - 2:13
  Iz Mateja 6.
 • 2:13 - 2:16
  I dobro je moliti tu molitvu.
 • 2:16 - 2:21
  Ali znate, nije to jedina molitva koju
  nam je Isus zapovedio da molimo.
 • 2:21 - 2:26
  Nije rekao da bismo trebali moliti
  samo tu molitvu.
 • 2:26 - 2:31
  Rekao je da bismo trebali i moliti
  Boga da pošalje radnike.
 • 2:31 - 2:34
  Kao što to Isus kaže.
 • 2:34 - 2:37
  Ali koliko ljudi, zapravo,
  moli tu molitvu?
 • 2:37 - 2:42
  Ako odem u crkvu i pitam:
  Koliko vas moli molitvu Gospodnju?
 • 2:42 - 2:45
  Skoro svi bi podigli ruke.
 • 2:45 - 2:49
  Ali ako bih pitao: Koliko vas moli ovu
  molitvu koju nam je Isus ovde zapovedio,
 • 2:49 - 2:54
  da molimo Boga da pošalje radnike.
  Skoro da niko ne bi podigao ruku.
 • 2:54 - 2:57
  I to je problem.
 • 2:58 - 3:03
  Jer je ovo što je Isus rekao
  istina kao i ono što je rekao
 • 3:03 - 3:05
  kada se radi o molitvi Gospodnjoj.
 • 3:06 - 3:13
  Ali, šta znači to kada molimo da
  Bog pošalje radnike?
 • 3:13 - 3:16
  Želim malo da pogledamo reč
  "poslati napolje".
 • 3:16 - 3:19
  Želim da pročitam nešto iz moje
  knjige.
 • 3:19 - 3:24
  "Nekoliko je zanimljivih stvari u vezi
  sa tim što Isus kaže u Luki 10:2.
 • 3:24 - 3:30
  Prvo, zanimljiv je prevod u Bibliji
  jedne od Isusovih reči,
 • 3:30 - 3:37
  "poslati napolje". Ali, grčka reč
  'ekbalo' znači i 'isterati'.
 • 3:37 - 3:46
  Reč 'ekbalo' je ista ona reč koja se
  koristi kada se radi o isterivanju demona.
 • 3:46 - 3:51
  Jedno od prvih mesta u Bibliji na kojem
  vidite da se koristi reč 'ekbalo'
 • 3:51 - 3:56
  je u Mateju 10, kada nam je Isus
  naredio da isterujemo demone.
 • 3:56 - 4:02
  Mateja 10:7-8 navodi: Dok idete,
  objavljujte poruku:
 • 4:02 - 4:07
  'Približilo vam se Carstvo nebesko.'
  Lečite bolesne, dižite mrtve,
 • 4:07 - 4:12
  čistite gubave,
  isterujte (ekbalo) demone.
 • 4:12 - 4:15
  Besplatno ste dobili;
  besplatno i dajte."
 • 4:15 - 4:21
  Znači, ono što vidimo ovde je da
  bi se reč "poslati" - "ekbalo"
 • 4:21 - 4:25
  mogla prevesti kao "isterati".
 • 4:25 - 4:30
  Verujem da mnogo više govori o
  suštini stvari. Zašto?
 • 4:30 - 4:34
  Jer demon ne želi da ode.
 • 4:34 - 4:35
  Demon ne želi da ode.
 • 4:35 - 4:40
  Demon mora biti isteran
  iz osobe.
 • 4:40 - 4:46
  Na isti način mi, kao vernici,
  ne želimo da idemo u žetvu.
 • 4:46 - 4:49
  Mi ne želimo da izlazimo
  i pričamo o Isusu.
 • 4:49 - 4:56
  Ne želimo, zato često moramo
  biti isterani.
 • 4:56 - 4:58
  I to je to.
 • 4:58 - 5:07
  Ako počnete da se molite, da preklinjete,
  da molite Boga da istera vernike
 • 5:07 - 5:12
  u žetvu, da ih pošalje,
  da ih istera,
 • 5:12 - 5:17
  On će na to odgovoriti.
  On će na to odgovoriti.
 • 5:17 - 5:21
  Sada, u ovom vremenu u kojem
  živimo postoji virus
 • 5:21 - 5:25
  koji se širi po celom svetu i
  ljudi su u panici širom sveta
 • 5:25 - 5:31
  zbog tog korona virusa, ali ja
  želim da vam predstavim drugi virus,
 • 5:31 - 5:36
  virus koji neće doneti strah,
  već virus koji će doneti nadu,
 • 5:36 - 5:44
  koji će doneti život.
  Taj virus se zove Luka 10:2b.
 • 5:44 - 5:49
  Virus se zove Luka 10:2b.
 • 5:49 - 5:51
  Želim da pročitam nešto o tome
  iz moje knjige.
 • 5:52 - 5:56
  "Pre nekih godina čuo sam za virus
  koji se širi celim svetom.
 • 5:56 - 6:00
  Taj virus se zove 'Luka 10:2b' virus.
 • 6:00 - 6:06
  Taj 'virus' je nastao 2002. godine,
  kada su se dva mladića počela moliti
 • 6:06 - 6:09
  na osnovu Luke 10:2b.
 • 6:09 - 6:16
  Ali, kako bi upamtili da mole ovu molitvu,
  ova dva momka su podsila svoje časovnike
 • 6:16 - 6:22
  da zvone svakoga dana u 10:02 ujutru
  i u 10:02 uveče.
 • 6:22 - 6:27
  Kada bi sat zazvonio,
  setili bi se tih reči
 • 6:27 - 6:35
  iz Luke 10:2 i molili bi Boga
  da pošalje radnike u žetvu.
 • 6:35 - 6:40
  Vidimo da je Bog odgovorio
  na njihove molitve,
 • 6:40 - 6:44
  jer sada vidimo mnogo ljudi širom
  sveta kako izlaze u žetvu,
 • 6:44 - 6:49
  i vidimo sve više i više ljudi
  koji mole istu molitvu."
 • 6:49 - 6:50
  Aleluja!
 • 6:51 - 6:54
  I ja sam to video iznova i iznova.
 • 6:54 - 6:57
  Kada počnem da se molim:
  Bože, pošalji radnike!
 • 6:57 - 7:01
  Pošalji radnike u žetvu!
  Pošalji radnike u žetvu!
 • 7:01 - 7:06
  Počeo sam uviđam kako Bog
  odgovara na tu molitvu.
 • 7:06 - 7:10
  Poslednjih godina smo mi, ja,
  "Poslednja reformacija",
 • 7:10 - 7:14
  ljudi sa kojima radimo,
  videli smo hiljade radnika
 • 7:14 - 7:17
  koji su poslani u žetvu.
 • 7:17 - 7:20
  Moramo ovo moliti.
 • 7:20 - 7:26
  Moramo početi da se molimo
  za radnike u žetvi.
 • 7:26 - 7:32
  Zato, proširimo ovaj "virus".
  Navijte sat, svoj alarm,
 • 7:32 - 7:37
  namestite svoj telefon na 10.02.
 • 7:38 - 7:42
  I onda svakoga jutra u 10.02
  i svake večeri u 10.02,
 • 7:42 - 7:44
  kada začujete alarm,
 • 7:44 - 7:48
  setićete se toga što Isus kaže
  u Luki 10:2.
 • 7:48 - 7:52
  Šta će se dogoditi ako ovo uradite?
  Prvo, setićete se,
 • 7:52 - 7:56
  biće vam oštar fokus,
  i počećete da se molite:
 • 7:56 - 7:59
  Bože, pošalji radnike,
  isteraj radnike, isteraj radnike.
 • 7:59 - 8:03
  Iskusićete kako On odgovara
  na vaše molitve.
 • 8:03 - 8:07
  Drugo, iskusićete kako će i vas
  poslati napolje.
 • 8:07 - 8:12
  Zašto? Jer ako podesite svoj alarm
  da vam zvoni svakoga dana... bip, bip...
 • 8:12 - 8:15
  Molite na radnike i molite Boga:
 • 8:15 - 8:16
  pošalji radnike, pošalji radnike,
 • 8:16 - 8:20
  posle kraćeg vremena osetićete
  da se i u vama nešto komeša.
 • 8:20 - 8:23
  I vi ćete izaći napolje.
 • 8:23 - 8:28
  I vi ćete osetiti potrebu da otvorite
  svoja usta i govorite o Isusu.
 • 8:28 - 8:32
  Pomoći će ako ovo molite.
  Pomoći će vam da održite oštrim fokus.
 • 8:32 - 8:37
  Pomoći će vam, ali ćete i sami
  izaći napolje.
 • 8:37 - 8:39
  Pročitaću još malo iz moje knjige.
 • 8:39 - 8:43
  "Molitva je takođe važna za nas
  jer nas ona transformiše.
 • 8:43 - 8:48
  Kada počnete da se molite iz Luke 10:2,
  počećete da doživljavate
 • 8:48 - 8:51
  kako ova molitva čini nešto u vama.
 • 8:51 - 8:55
  Posle kraćeg moljenja ove molitve
 • 8:55 - 9:00
  shvatićete da je istinski na Božjem srcu
  da se ljudi spasu.
 • 9:00 - 9:06
  Vidimo to u Luki 15:4-7,
  kada Isus govori o ostavljanju
 • 9:06 - 9:11
  99 ovaca da bi našao jednu
  izgubljenu."
 • 9:11 - 9:17
 • 9:17 - 9:19
 • 9:19 - 9:24
 • 9:24 - 9:28
 • 9:28 - 9:32
 • 9:32 - 9:36
 • 9:36 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:43 - 9:48
 • 9:48 - 9:51
 • 9:51 - 9:56
 • 9:56 - 9:59
 • 9:59 - 10:02
 • 10:02 - 10:07
 • 10:07 - 10:08
 • 10:08 - 10:12
 • 10:12 - 10:16
 • 10:16 - 10:20
 • 10:20 - 10:22
 • 10:22 - 10:26
 • 10:26 - 10:31
 • 10:32 - 10:35
 • 10:35 - 10:37
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:44
 • 10:44 - 10:49
 • 10:49 - 10:53
 • 10:53 - 10:58
 • 10:58 - 11:05
 • 11:05 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:23
 • 11:23 - 11:29
 • 11:29 - 11:35
 • 11:35 - 11:40
 • 11:40 - 11:48
 • 11:48 - 11:52
 • 11:52 - 11:57
 • 11:57 - 12:02
 • 12:02 - 12:05
 • 12:05 - 12:09
 • 12:09 - 12:12
 • 12:13 - 12:16
 • 12:17 - 12:20
 • 12:20 - 12:23
 • 12:23 - 12:29
 • 12:29 - 12:34
 • 12:34 - 12:40
 • 12:40 - 12:44
 • 12:44 - 12:49
 • 12:49 - 12:53
 • 12:53 - 12:55
 • 12:55 - 12:58
 • 12:58 - 13:00
 • 13:00 - 13:04
 • 13:04 - 13:07
 • 13:07 - 13:11
 • 13:11 - 13:14
 • 13:14 - 13:17
 • 13:17 - 13:21
 • 13:21 - 13:23
 • 13:23 - 13:26
 • 13:26 - 13:28
 • 13:28 - 13:32
 • 13:32 - 13:35
 • 13:35 - 13:38
 • 13:38 - 13:41
 • 13:41 - 13:43
 • 13:43 - 13:46
 • 13:46 - 13:52
 • 13:52 - 13:56
 • 13:56 - 14:00
 • 14:00 - 14:03
 • 14:03 - 14:08
 • 14:08 - 14:12
 • 14:12 - 14:14
 • 14:15 - 14:20
 • 14:20 - 14:22
 • 14:22 - 14:26
 • 14:26 - 14:28
 • 14:28 - 14:30
 • 14:30 - 14:34
 • 14:35 - 14:39
 • 14:39 - 14:40
 • 14:41 - 14:43
 • 14:43 - 14:46
 • 14:46 - 14:51
 • 14:51 - 14:56
 • 14:56 - 14:59
 • 15:00 - 15:05
 • 15:05 - 15:09
 • 15:09 - 15:13
 • 15:13 - 15:15
 • 15:15 - 15:17
 • 15:17 - 15:21
 • 15:21 - 15:24
 • 15:24 - 15:29
 • 15:30 - 15:33
 • 15:33 - 15:38
 • 15:38 - 15:43
 • 15:43 - 15:48
 • 15:48 - 15:52
 • 15:52 - 15:56
 • 15:56 - 16:00
 • 16:00 - 16:05
 • 16:05 - 16:08
 • 16:09 - 16:15
 • 16:15 - 16:18
 • 16:18 - 16:20
 • 16:20 - 16:24
 • 16:24 - 16:28
 • 16:29 - 16:33
 • 16:34 - 16:37
 • 16:37 - 16:40
 • 16:40 - 16:44
 • 16:44 - 16:48
 • 16:48 - 16:51
 • 16:51 - 16:55
 • 16:55 - 16:59
 • 16:59 - 17:01
 • 17:01 - 17:05
 • 17:05 - 17:07
 • 17:07 - 17:11
 • 17:11 - 17:19
 • 17:19 - 17:23
 • 17:23 - 17:26
 • 17:26 - 17:29
 • 17:29 - 17:32
 • 17:32 - 17:36
 • 17:36 - 17:37
 • 17:37 - 17:40
 • 17:40 - 17:46
 • 17:46 - 17:49
 • 17:49 - 17:53
 • 17:53 - 17:59
 • 17:59 - 18:01
 • 18:01 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:15
 • 18:15 - 18:17
 • 18:17 - 18:20
 • 18:20 - 18:24
 • 18:24 - 18:29
 • 18:29 - 18:32
 • 18:32 - 18:36
 • 18:36 - 18:40
 • 18:40 - 18:43
 • 18:43 - 18:46
 • 18:46 - 18:50
 • 18:50 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:58
 • 18:59 - 19:03
 • 19:03 - 19:06
 • 19:06 - 19:09
 • 19:09 - 19:13
 • 19:13 - 19:17
 • 19:17 - 19:20
 • 19:20 - 19:23
 • 19:23 - 19:27
 • 19:27 - 19:31
 • 19:31 - 19:34
 • 19:36 - 19:38
Title:
SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:44

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions