Return to Video

SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.

 • 0:03 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:09
  Welkom bij deze les
  genaamd "Send Out Workers".
 • 0:09 - 0:12
  Dit komt uit hoofdstuk 8 in
  mijn boek "The Call of Jesus",
 • 0:12 - 0:19
  en video nr. 8 in deze serie
  over de oproep van Jezus.
 • 0:19 - 0:22
  We hebben nu gekeken
  hoe de oogst klaar is,
 • 0:22 - 0:25
  en de oogst is overvloedig,
  zoals Jezus zegt.
 • 0:25 - 0:30
  De oogst is rijp. De
  oogst is niet het probleem.
 • 0:30 - 0:35
  Nee, er wacht een geweldige
  oogst op ons allemaal.
 • 0:35 - 0:39
  Het probleem is niet de oogst.
  Het probleem zijn de arbeiders.
 • 0:40 - 0:43
  Jij en ik. De oogst is
  dus niet het probleem.
 • 0:44 - 0:46
  De arbeiders zijn het probleem.
 • 0:46 - 0:51
  En het antwoord op dat
  probleem, één daarvan is: Bid.
 • 0:51 - 0:57
  Bidden. Bid niet dat de oogst
  binnenkomt, zoals veel mensen doen,
 • 0:57 - 1:00
  maar bid dat de
  arbeiders uitgaan.
 • 1:00 - 1:06
  En dit is waar we naar gaan
  kijken in dit hoofdstuk, in deze video.
 • 1:06 - 1:11
  Laten we dus beginnen met te
  lezen wat Jezus zegt in Lukas 10:2.
 • 1:11 - 1:12
  Hij vertelde ze:
 • 1:12 - 1:16
  'De oogst is er in overvloed,
  maar er zijn weinig arbeiders.
 • 1:16 - 1:23
  Vraag de Heer van de oogst daarom om
  arbeiders naar Zijn oogstveld te sturen."
 • 1:24 - 1:31
  Dus ja, we moeten echt beginnen te
  vragen, of te bidden, zoals we hier zien.
 • 1:32 - 1:39
  Bidden, vragen, bedelen. Dit zijn
  enkele van de woorden die Jezus gebruikt.
 • 1:39 - 1:43
  Dit zijn heel sterke
  woorden: Bid, vraag,
 • 1:43 - 1:46
  maar we zien het woord eigenlijk,
  bijna smeken, zoals smeken,
 • 1:46 - 1:51
  smeek, smeek de Heer van
  de oogst om arbeiders te sturen.
 • 1:51 - 1:55
  Jezus heeft ons geboden te bidden.
  En het is belangrijk dat we bidden.
 • 1:55 - 1:57
  Er zijn veel mensen
  die elke dag bidden.
 • 1:58 - 2:02
  Er zijn bijvoorbeeld veel mensen
  die het Onze Vader bidden.
 • 2:02 - 2:05
  Onze Vader in de
  hemel, heilig zij Uw Naam,
 • 2:05 - 2:08
  Uw Koninkrijk komt
  en Uw wil geschiede,
 • 2:08 - 2:10
  op aarde en in de hemel.
 • 2:10 - 2:13
  Uit Matteüs 6.
 • 2:13 - 2:16
  En het is goed om
  dat gebed te bidden.
 • 2:16 - 2:21
  Maar weet je, dat was niet het enige gebed
  dat Jezus ons heeft opgedragen te bidden.
 • 2:21 - 2:25
  Hij heeft niet alleen gezegd dat we daar
  het gebed van de Heer moeten bidden.
 • 2:25 - 2:31
  Hij heeft ook gezegd dat we God
  moeten bidden om arbeiders te sturen.
 • 2:31 - 2:33
  Zoals Jezus zegt.
 • 2:34 - 2:37
  Maar hoeveel bidden
  dat gebed eigenlijk?
 • 2:37 - 2:42
  Als ik nu naar de kerk ga en vraag:
  Hoe velen bidden het Onze Vader?
 • 2:42 - 2:44
  Bijna iedereen
  steekt zijn hand op.
 • 2:44 - 2:49
  Maar als ik vraag: Maar hoe velen bidden
  dit gebed dat Jezus ons hier heeft geboden,
 • 2:49 - 2:54
  om God te bidden om arbeiders te
  sturen. Bijna niemand steekt zijn hand op.
 • 2:54 - 2:57
  En dat is een probleem.
 • 2:58 - 3:03
  Omdat wat Jezus hier zegt is
  evenveel de waarheid als wat Hij zei,
 • 3:03 - 3:05
  als het gaat om het Onze Vader.
 • 3:06 - 3:12
  Maar wat betekent het als we God
  bidden om arbeiders uit te sturen?
 • 3:13 - 3:16
  Ik wil een beetje naar het
  woord kijken: "uitzenden".
 • 3:16 - 3:18
  Ik wil beginnen met
  voorlezen uit mijn boek.
 • 3:19 - 3:24
  'Er zijn verschillende interessante dingen
  over wat Jezus hier in Lukas 10:2 zegt.
 • 3:24 - 3:30
  Het eerste interessante is dat de
  Bijbel een van Jezus' woorden vertaalt,
 • 3:30 - 3:37
  'uitzenden.' Maar het Griekse woord
  'ekballo' kan ook 'uitdrijven' betekenen.
 • 3:37 - 3:42
  Het woord 'ekballo' is hetzelfde
  woord dat wordt gebruikt,
 • 3:42 - 3:46
  om te verwijzen naar het
  uitdrijven van een demon.
 • 3:46 - 3:49
  Op één van de eerste
  plaatsen die je in de Bijbel ziet,
 • 3:49 - 3:51
  waar dit woord
  'ekballo' wordt gebruikt,
 • 3:51 - 3:56
  staat in Matteüs 10, waar Jezus
  ons gebiedt om demonen uit te drijven.
 • 3:56 - 4:01
  Matteüs 10:7-8 zegt: Als je de
  boodschap gaat verkondigen:
 • 4:01 - 4:07
  'Het Koninkrijk van de hemel is nabij
  gekomen.' Genees de zieken, wek de doden op,
 • 4:07 - 4:12
  reinig de melaatsen,
  verdrijf (ekballo) demonen.
 • 4:12 - 4:15
  Vrijelijk heb je ontvangen;
  Geef het vrijelijk."
 • 4:15 - 4:20
  Wat we hier zien is dat
  het woord "zend" - "ekballo",
 • 4:20 - 4:25
  kan ook worden
  vertaald met "verdrijven".
 • 4:25 - 4:30
  En ik geloof dat het zoveel meer
  zegt over wat het is. Waarom?
 • 4:30 - 4:34
  Omdat een demon niet wil gaan.
 • 4:34 - 4:35
  Een demon wil niet gaan.
 • 4:35 - 4:39
  Dus een demon moet uit een
  persoon worden verdreven.
 • 4:39 - 4:46
  Op dezelfde manier willen wij, als
  gelovigen, gewoon niet uitgaan in de oogst.
 • 4:46 - 4:49
  We willen er niet op
  uitgaan en over Jezus praten.
 • 4:49 - 4:55
  We willen niet, dus we moeten
  vaak worden uitgedreven.
 • 4:55 - 4:58
  En dit is wat het is.
 • 4:58 - 5:07
  En als je begint te bidden, te smeken,
  God te vragen de gelovigen uit te drijven,
 • 5:07 - 5:12
  in de oogst, stuur
  ze, drijf ze uit,
 • 5:12 - 5:17
  Gaat Hij het beantwoorden.
  Hij gaat het beantwoorden.
 • 5:17 - 5:20
  En op dit moment, in deze tijd
  waarin we leven, is er een virus,
 • 5:20 - 5:24
  die zich overal heeft verspreid en
  mensen zijn in paniek over de hele wereld,
 • 5:24 - 5:30
  vanwege dit Coronavirus, maar ik
  wil je voorstellen aan een ander virus,
 • 5:31 - 5:36
  een virus dat geen angst gaat veroorzaken,
  maar een virus dat hoop gaat brengen,
 • 5:36 - 5:44
  dat leven gaat brengen. En dat
  virus wordt Lukas 10:2b genoemd.
 • 5:44 - 5:48
  Het virus heet Lukas 10:2b.
 • 5:48 - 5:51
  En daarover wil ik
  voorlezen uit mijn boek hier.
 • 5:51 - 5:54
  'Een paar jaar geleden
  hoorde ik over een virus
 • 5:54 - 5:56
  dat zich over de hele
  wereld verspreidde.
 • 5:56 - 6:00
  Dit virus werd het 'Lukas
  10:2b'-virus genoemd.
 • 6:00 - 6:05
  Dit 'virus' begon in 2002 toen twee
  jonge mensen begonnen te bidden,
 • 6:05 - 6:08
  uit Lucas 10:2b.
 • 6:08 - 6:12
  Maar om niet te vergeten
  dit gebed te bidden,
 • 6:12 - 6:16
  zetten deze twee jonge
  jongens hun horloge,
 • 6:16 - 6:22
  om elke dag om 10:02 's ochtends
  en 10:02 s' avonds te piepen.
 • 6:22 - 6:27
  Dus als de klok zou piepen,
  zouden ze deze woorden onthouden,
 • 6:27 - 6:35
  in Lucas 10:2 zodat ze tot God zouden
  bidden om arbeiders naar de oogst te sturen.
 • 6:35 - 6:40
  We kunnen zien dat God
  hun gebeden heeft verhoord,
 • 6:40 - 6:44
  omdat we nu veel mensen over de
  hele wereld zien die naar de oogst gaan,
 • 6:44 - 6:48
  en we zien steeds meer
  mensen hetzelfde gebed bidden."
 • 6:49 - 6:50
  Halleluja!
 • 6:51 - 6:53
  En ik heb dit ook
  steeds weer gezien.
 • 6:53 - 6:56
  Toen ik begon te bidden:
  God, stuur arbeiders!
 • 6:56 - 7:01
  Stuur arbeiders naar de oogst!
  Stuur arbeiders naar de oogst!
 • 7:01 - 7:06
  Begon ik te zien dat God
  dat gebed beantwoorde.
 • 7:06 - 7:10
  Het afgelopen jaar hebben
  wij, ik, The Last Reformation,
 • 7:10 - 7:14
  en de mensen met wie ik werk,
  duizenden arbeiders gezien,
 • 7:14 - 7:17
  die werden uitgezonden
  naar de oogst.
 • 7:17 - 7:19
  We moeten dit bidden.
 • 7:19 - 7:26
  We moeten beginnen te bidden
  voor arbeiders naar de oogst.
 • 7:26 - 7:32
  Dus laten we dit 'virus' verspreiden.
  Neem je horloge, neem je wekker,
 • 7:32 - 7:37
  neem je telefoon
  en zet hem op 10:02.
 • 7:38 - 7:42
  En dan elke ochtend
  10:02 en elke avond 10:02,
 • 7:42 - 7:43
  als je die wekker hoort,
 • 7:43 - 7:48
  zul je onthouden wat
  Jezus zegt in Lukas 10:2.
 • 7:48 - 7:52
  Wat gebeurt er als je dit
  doet? Ten eerste onthoudt je:
 • 7:52 - 7:55
  Je houdt je focus scherp
  en je begint te bidden:
 • 7:56 - 7:59
  God, stuur arbeiders, drijf
  arbeiders uit, drijf arbeiders uit.
 • 7:59 - 8:03
  En je gaat ervaren hoe Hij
  je gebed zal beantwoorden.
 • 8:03 - 8:07
  Ten tweede ga je ook
  ervaren hoe Hij je zal sturen.
 • 8:07 - 8:12
  Waarom? Want als je elke dag
  je wekker zet en het: Piep, piep...
 • 8:12 - 8:15
  En je denkt aan de
  arbeiders en je bidt God:
 • 8:15 - 8:16
  God stuur arbeiders,
  stuur arbeiders,
 • 8:16 - 8:20
  na korte tijd voel je
  iets in je opkomen.
 • 8:20 - 8:22
  Jij moet er ook op uitgaan.
 • 8:22 - 8:28
  Jij moet ook beginnen je mond te
  openen en over Jezus te vertellen.
 • 8:28 - 8:32
  Het zal helpen om dit te bidden. Het
  helpt om je focus scherp te houden.
 • 8:32 - 8:37
  Het zal je helpen, maar
  het zal ook jezelf uitdrijven.
 • 8:37 - 8:39
  Laten we hier wat
  meer lezen uit mijn boek.
 • 8:39 - 8:43
  'Gebed is ook belangrijk voor
  ons, omdat het ons transformeert.
 • 8:43 - 8:48
  Wanneer je begint te bidden uit
  Lukas 10:2, zul je beginnen te ervaren,
 • 8:48 - 8:51
  hoe dit gebed werkelijk
  iets in je zal creëren.
 • 8:51 - 8:55
  Na dit gebed een korte
  tijd te hebben gebeden,
 • 8:55 - 9:00
  ga je begrijpen dat het echt in Gods
  hart ligt om mensen gered te zien worden.
 • 9:00 - 9:06
  We zien dit in Lucas 15:4-7, wanneer
  Jezus het heeft over het achterlaten,
 • 9:06 - 9:10
  van de 99 schapen om eropuit te gaan om het
  ene schaap te vinden, dat verloren was."
 • 9:11 - 9:17
  Dus hier zien we dat wanneer we
  bidden, het iets in ons zal opwekken.
 • 9:17 - 9:19
  Maar het geeft ons
  ook het juiste hart,
 • 9:19 - 9:24
  zoals Jezus de 99 verliet om dat
  ene schaap te vinden dat verloren was.
 • 9:24 - 9:28
  Als je begint te bidden: God,
  stuur arbeiders, stuur arbeiders,
 • 9:28 - 9:32
  naar de oogst, stuur arbeiders,
  ik vraag je, de oogst is klaar,
 • 9:32 - 9:36
  de oogst is er in overvloed,
  er zijn weinig arbeiders,
 • 9:36 - 9:39
  als je dat begint te bidden, zal
  God dat gebed beantwoorden,
 • 9:39 - 9:43
  en dat gebed zal
  iets in je opwekken.
 • 9:43 - 9:47
  Weet je, het is tijd
  om bijbels te bidden.
 • 9:47 - 9:51
  Het is tijd om te bidden
  volgens het Woord.
 • 9:51 - 9:55
  Al jaren bidden we
  voor opwekking zoals,
 • 9:55 - 9:58
  dat opwekking iets
  is dat vanzelf komt.
 • 9:58 - 10:02
  Zoals, ineens komt de
  oogst gewoon door de deur.
 • 10:02 - 10:05
  Maar Jezus heeft niet
  op één plaats gezegd,
 • 10:05 - 10:08
  dat we moeten bidden voor de
  oogst om binnen te komen. Heeft hij?
 • 10:08 - 10:12
  Nee. Maar Hij heeft ons gevraagd te
  bidden dat de arbeiders naar buiten gaan.
 • 10:12 - 10:16
  Waarom? Omdat de oogst
  niet in de schuur kan komen.
 • 10:16 - 10:20
  De oogst kan niet bewegen.
  We moeten er naar toe gaan.
 • 10:20 - 10:22
  En daar ga ik later
  meer over vertellen.
 • 10:22 - 10:26
  Het is dus verkeerd als je
  bidt voor opwekking zoals,
 • 10:26 - 10:31
  dat het iets is dat helemaal
  uit zichzelf komt, van God.
 • 10:32 - 10:35
  Nee, we moeten de oogst ingaan.
 • 10:35 - 10:37
  En dan heb ik het niet
  alleen over de straat opgaan.
 • 10:37 - 10:42
  Ik heb het over je buren, je
  vrienden, je familie, je collega's,
 • 10:42 - 10:43
  mensen in je buurt.
 • 10:43 - 10:48
  Het is zo belangrijk dat deze
  waarheid over de oogst die klaar is,
 • 10:48 - 10:53
  en bid God om arbeiders
  te sturen. Waarom?
 • 10:53 - 10:57
  Omdat satan zoveel heeft geprobeerd
  om ons hiervan weg te houden.
 • 10:58 - 11:05
  We moeten dus beginnen met
  bidden, bidden volgens Gods Woord.
 • 11:05 - 11:11
  Zeg niet alleen veel woorden, maar
  bid in geloof volgens Gods woorden.
 • 11:11 - 11:13
  En ik wil hier meer
  voorlezen uit mijn boek.
 • 11:13 - 11:18
  'Bidden voor een opwekking alsof het
  helemaal aan God is om het te doen,
 • 11:18 - 11:20
  is geen bijbels gebed.
 • 11:20 - 11:23
  Weet je dat we
  verkeerd kunnen bidden?
 • 11:23 - 11:29
  Als we bidden voor dingen die niet bijbels
  zijn, zullen we geen resultaten zien.
 • 11:29 - 11:35
  Jacobus 4:3 spreekt hierover door
  te stellen: 'Als je bidt, ontvang je niet,
 • 11:35 - 11:40
  omdat je bidt met verkeerde motieven,
  dat je het mag besteden aan je genoegens.'
 • 11:40 - 11:48
  Matteüs 6:7 zegt: 'En als je bidt,
  blijf dan niet babbelen als heidenen,
 • 11:48 - 11:52
  want ze denken dat ze zullen worden
  gehoord vanwege hun vele woorden."
 • 11:52 - 11:57
  Ja, dit is zo waar. We
  kunnen verkeerd bidden,
 • 11:57 - 12:02
  en we kunnen gewoon veel
  woorden bidden en dan denken,
 • 12:02 - 12:05
  als we het gebed herhalen
  en veel woorden bidden,
 • 12:05 - 12:08
  we gehoord zullen worden. Nee,
  we moeten vanuit ons hart bidden.
 • 12:09 - 12:12
  Vele jaren geleden bad
  ik het Onze Vader zoals,
 • 12:12 - 12:16
  alleen woorden, woorden, woorden,
  woorden. Mijn hart zat er niet in.
 • 12:17 - 12:20
  En ik weet dat, zoals ik zei,
  veel mensen dat vandaag bidden.
 • 12:20 - 12:22
  Het zijn slechts
  biddende woorden.
 • 12:22 - 12:29
  We moeten bijbels bidden en
  we moeten vanuit ons hart bidden.
 • 12:29 - 12:34
  We moeten bidden
  volgens Gods wil.
 • 12:34 - 12:40
  Een goed voorbeeld is wat
  we hier met Jezus zagen.
 • 12:40 - 12:44
  Bid de Heer van de oogst
  om arbeiders te sturen.
 • 12:44 - 12:49
  Dit is een bijbels gebed en dit
  is een gebed volgens Gods wil.
 • 12:49 - 12:53
  En als je dat vanuit je hart bidt,
  weet je dat je het al hebt ontvangen,
 • 12:53 - 12:55
  waar je voor bad.
 • 12:55 - 12:58
  Ik kan komen met een
  voorbeeld van een slecht gebed,
 • 12:58 - 13:00
  die niet is volgens Gods Woord.
 • 13:00 - 13:02
  Ik herinner me een
  paar jaar geleden,
 • 13:02 - 13:04
  dat we een nieuw persoon
  tot Christus hebben geleid,
 • 13:04 - 13:07
  die geen christelijke achtergrond
  had. Ze was erg nieuw in het geloof.
 • 13:07 - 13:11
  Kort nadat ze tot geloof was gekomen,
  kwam ze heel opgewonden naar me toe.
 • 13:11 - 13:14
  Ze zei: Torben, Torben, ik
  heb een idee. Ik heb een idee.
 • 13:14 - 13:17
  En ik was erg opgewonden
  om naar haar idee te luisteren.
 • 13:17 - 13:20
  Ik heb een idee. Ik geloof echt
  dat het van God was, zei ze.
 • 13:20 - 13:22
  En ik had zoiets van:
  Oké, laat het me horen.
 • 13:22 - 13:27
  Wie is degene die alle problemen
  in de wereld veroorzaakt? satan.
 • 13:27 - 13:32
  Wat als we alle christenen ertoe kunnen brengen
  om samen te komen en voor satan te bidden,
 • 13:32 - 13:35
  opdat satan gered zou kunnen
  worden. Als satan gered zou worden,
 • 13:35 - 13:38
  zouden we die problemen
  niet meer hebben.
 • 13:38 - 13:41
  Ze was zo lief toen ze dat zei.
 • 13:41 - 13:42
  En ik kon niet
  stoppen met lachen.
 • 13:42 - 13:46
  Haar hart was goed,
  haar bedoeling was goed,
 • 13:46 - 13:52
  maar bidden dat satan gered
  wordt, is tijdverspilling. Waarom?
 • 13:52 - 13:56
  Het is geen bijbels gebed. God
  zal het niet beantwoorden. Waarom?
 • 13:56 - 14:00
  Omdat het tegen
  Zijn Woord ingaat.
 • 14:00 - 14:02
  Nog een gebed
  dat niet bijbels is:
 • 14:02 - 14:07
  Oh God, God, ik bid voor mijn
  stad dat ze gered zullen worden.
 • 14:08 - 14:11
  Of, God, ik bid dat U mensen
  naar onze kerk zult sturen.
 • 14:12 - 14:14
  Nu provoceer ik je een beetje,
 • 14:15 - 14:20
  maar waar vind je die
  gebeden, als we gewoon bidden,
 • 14:20 - 14:22
  dat mensen automatisch
  gered zouden worden.
 • 14:22 - 14:26
  Het klinkt bijna in die gebeden
  alsof het God is die terughoudt.
 • 14:26 - 14:28
  Alsof God niet wil dat
  mensen gered worden.
 • 14:28 - 14:30
  God wil dat mensen gered worden.
 • 14:30 - 14:34
  Zoveel zelfs dat Hij Zijn Zoon Jezus
  stuurde om aan het kruis te sterven.
 • 14:34 - 14:38
  God stuurde Zijn Zoon om te
  sterven voor ieder mens daarbuiten.
 • 14:38 - 14:40
  De oogst is er in overvloed.
 • 14:41 - 14:45
  Arbeiders zijn het
  probleem. Niet God in die zin.
 • 14:45 - 14:51
  Ik zeg niet dat je niet voor je stad kunt
  bidden. Ik zeg niet dat het niet oké is,
 • 14:51 - 14:56
  om voor mensen te bidden. Je kunt voor
  mensen bidden dat ze hun harten mogen openen,
 • 14:56 - 14:59
  om te ontvangen, en je kunt
  bidden dat God mensen zal trekken.
 • 14:59 - 15:05
  Maar als je bidt alsof je
  niets anders hoeft te doen,
 • 15:05 - 15:09
  of zoals ze vanzelf in
  de kerk zullen komen,
 • 15:09 - 15:13
  of plotseling zelf hun
  leven aan God geven,
 • 15:13 - 15:17
  dan bid je een verkeerd
  gebed. Het is on-bijbels.
 • 15:17 - 15:21
  En dit is hoe veel mensen
  in kerken al jaren bidden.
 • 15:21 - 15:24
  Oh God, stuur mensen zoals
  deze om gered te worden.
 • 15:24 - 15:28
  Weet je, geloof komt door het
  horen van het Woord van God.
 • 15:30 - 15:33
  En we hebben iemand
  nodig om te prediken.
 • 15:33 - 15:38
  Paulus is heel, heel duidelijk: We hebben
  mensen nodig om uitgezonden te worden.
 • 15:38 - 15:43
  Paulus zegt dat in Romeinen
  10:13. En ik zal het hier lezen.
 • 15:43 - 15:47
  'Iedereen die de Naam van de
  Heer Jezus aanroept, wordt gered.
 • 15:47 - 15:52
  Hoe kunnen ze dan een beroep doen
  op degene waarin ze niet geloofden?
 • 15:52 - 15:56
  En hoe kunnen ze geloven in degene
  die ze nog niet hebben gehoord?
 • 15:56 - 16:00
  En hoe kunnen ze horen
  zonder dat iemand tot hen preekt?
 • 16:00 - 16:05
  En hoe kan iemand preken
  tenzij ze worden gestuurd? '
 • 16:05 - 16:08
  Kun je het zien?
  Dit is zo duidelijk.
 • 16:09 - 16:14
  We moeten God bidden om
  arbeiders te sturen. Waarom?
 • 16:14 - 16:18
  Want als mensen worden
  gestuurd, kunnen ze prediken,
 • 16:18 - 16:20
  en als ze preken kunnen
  andere mensen horen,
 • 16:20 - 16:24
  en ze kunnen tot geloof komen
  en ze kunnen gered worden.
 • 16:24 - 16:28
  Mensen komen niet tot
  geloof zonder te horen.
 • 16:28 - 16:33
  We kunnen voor onze steden
  bidden, maar een meer bijbels gebed,
 • 16:34 - 16:37
  is God bidden om
  arbeiders te sturen.
 • 16:37 - 16:39
  Laten we daarom
  beginnen dat te bidden.
 • 16:39 - 16:44
  Laten we elke ochtend, als je
  wakker wordt, en de wekker gaat,
 • 16:44 - 16:48
  en elke avond, of
  overdag, als je eraan denkt,
 • 16:48 - 16:51
  bid dit: Oh God, ik bid
  voor die mensen daarbuiten.
 • 16:51 - 16:55
  God, ik bid voor mensen in onze steden,
  dat U arbeiders naar onze stad gaat sturen.
 • 16:55 - 16:58
  God, ik bid voor mijn buurman
  dat U arbeiders uitzendt.
 • 16:58 - 17:01
  God, ik bid voor mijn familie
  dat U arbeiders uitzendt,
 • 17:01 - 17:04
  om het evangelie te prediken, zodat ze
  het kunnen horen, zodat ze kunnen geloven,
 • 17:04 - 17:06
  zodat ze gered kunnen worden.
 • 17:06 - 17:10
  Zet je wekker. Zet
  je wekker. Doe dat.
 • 17:10 - 17:19
  Op 10.02, als herinnering
  hieraan, over wat Jezus zegt,
 • 17:19 - 17:23
  om je eraan te herinneren te bidden,
  maar ook om je focus scherp te houden,
 • 17:23 - 17:26
  en een nieuw hart te krijgen
  voor de mensen die er zijn.
 • 17:26 - 17:29
  En God zal dit
  gebed beantwoorden.
 • 17:29 - 17:32
  En verspreid dit
  'virus' alsjeblieft.
 • 17:32 - 17:35
  Dit 'virus' die je
  moet verspreiden.
 • 17:35 - 17:37
  Die je mag verspreiden.
 • 17:37 - 17:40
  Verspreid dit 'virus'
  naar iedereen die er is,
 • 17:40 - 17:46
  en laten we een gebedsbeweging zien,
  waar mensen bijbels beginnen te bidden,
 • 17:46 - 17:49
  bid volgens Gods Woord,
 • 17:49 - 17:53
  want dan weten we dat Hij antwoordt
  en ons geeft waar we voor bidden.
 • 17:53 - 17:58
  En daar heb ik getuigenissen,
  getuigenissen en getuigenissen van.
 • 17:58 - 18:01
  Maar ik begin nu te
  bidden. Laat me bidden.
 • 18:01 - 18:04
  God, ik bid voor
  iedereen die dit ziet.
 • 18:04 - 18:08
  God, ik bid dat U iets in
  hun hart wilt opwekken.
 • 18:08 - 18:11
  En God, ik bid dat U dit
  op hun hart zult zetten,
 • 18:11 - 18:14
  opdat zij samen met
  mij mogen bidden, God.
 • 18:14 - 18:17
  God, stuur onze arbeiders, God.
 • 18:17 - 18:20
  God, we bidden dat U arbeiders
  naar onze stad zult sturen.
 • 18:20 - 18:24
  God, we bidden dat U arbeiders
  naar ons land zult sturen, God.
 • 18:24 - 18:29
  God, stuur arbeiders. Verdrijf
  arbeiders uit onze kerken, God.
 • 18:29 - 18:32
  God, neem de mensen uit
  onze kerken en we bidden, God,
 • 18:32 - 18:36
  dat U ze zult verdrijven, God.
  Verdrijf ze in de oogst, God.
 • 18:36 - 18:40
  De oogst die gereed is, de
  oogst die overvloedig is, God.
 • 18:40 - 18:43
  De oogst is niet het probleem.
  Het probleem zijn de arbeiders,
 • 18:43 - 18:46
  en arbeiders zijn er
  weinig. Dus God, we bidden.
 • 18:46 - 18:49
  We staan ​​samen en we bidden
  dat U arbeiders zult verdrijven,
 • 18:49 - 18:51
  naar de oogst, God.
 • 18:51 - 18:56
  En we zullen zien dat de oogst klaar
  en overvloedig is, zoals U hebt gezegd.
 • 18:56 - 18:58
  Halleluja!
 • 18:59 - 19:03
  Bid dit. Blijf dit bidden.
  Sta samen met mij.
 • 19:03 - 19:05
  Bid dit elke ochtend en elke
  avond, gedurende de dag,
 • 19:05 - 19:09
  en kijk hoe het je
  leven gaat veranderen.
 • 19:09 - 19:13
  Deel deze video tot de volgende
  keer en verspreid het 'virus',
 • 19:13 - 19:17
  naar miljoenen mensen die er
  zijn. Verspreid het zoveel als je kunt.
 • 19:17 - 19:20
  En dan zullen we meer
  arbeiders zien uitgaan,
 • 19:20 - 19:23
  vind de persoon van vrede,
  waar we later over zullen praten,
 • 19:23 - 19:26
  ga de huishoudens binnen,
  genees de zieken, werp demonen uit,
 • 19:26 - 19:31
  en we zullen een beweging van God zien
  zoals we nog nooit eerder hebben gezien.
 • 19:31 - 19:34
  God zegent je! Tot de
  volgende keer! Tot ziens!
 • 19:36 - 19:38
  De oproep van Jezus
Title:
SEND OUT WORKERS - Let’s spread the Luke10:2b virus.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:44

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions