Return to Video

8: Küldj ki munkásokat - terjesszük el a Lukács 10.2b vírust

 • 0:03 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:05 - 0:09
  Üdvözöllek ezen a tanításon, melynek címe:
  "Küldj ki munkásokat"
 • 0:09 - 0:12
  Ez a könyvem 8.-ik fejezete
  a könyv címe: Jézus hívása
 • 0:12 - 0:19
  ez a videó pedig a 8.-ik a sorban,
  ami Jézus hívásáról szól.
 • 0:19 - 0:22
  Azt néztük meg eddig, hogy
  az aratás készen áll
 • 0:22 - 0:25
  és sok az aratnivaló,
  ahogy Jézus mondja.
 • 0:25 - 0:30
  Az aratás a mezőn fehér - megérett.
  Az aratással nincs semmi probléma.
 • 0:31 - 0:35
  Nem, nincs. Sok az aratnivaló
  ami mindannyiunkat vár.
 • 0:35 - 0:39
  A probléma nem az aratnivaló.
  A probléma a munkások.
 • 0:40 - 0:41
  te és én.
 • 0:41 - 0:44
  tehát az aratás nem probléma.
 • 0:44 - 0:46
  A munkások a probléma.
 • 0:46 - 0:51
  Az egyik válasz erre a problémára
  az imádság..
 • 0:51 - 0:57
  Imádkozzál. Ne azért imádkozz, hogy az aratás bejöjjön
  a gyülekezetbe vagy templomba, ahogy sokan teszik,
 • 0:57 - 1:01
  hanem azért imádkozzál, hogy a munkások
  kimenjenek az aratásba.
 • 1:01 - 1:06
  Ez az amit meg fogunk nézni
  ebben a fejezetben, ebben a videóban.
 • 1:06 - 1:11
  Kezdjük azzal, hogy megnézzük,
  mit mond Jézus a Lukács 10.2-ben:
 • 1:12 - 1:16
  "Monda azért nékik: Az aratni való sok,
  de a munkás kevés;
 • 1:16 - 1:23
  kérjétek azért az aratásnak Urát,
  hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.
 • 1:24 - 1:31
  Igen valóban el kell kezdenünk kérni
  és imádkozni, ahogy itt is látjuk.
 • 1:33 - 1:39
  Imádkozzunk, kérjük és könyörögjünk.
  Ezek azok a szavak, amiket Jézus használ.
 • 1:39 - 1:43
  Nagyon erőteljes szavak ezek:
  imádkozz, kérd,
 • 1:43 - 1:46
  de igazából azt a szót is látjuk,
  hogy könyörög, mint a koldus - koldul,
 • 1:46 - 1:51
  könyörögjetek az aratás Urához,
  hogy küldjön munkásokat az aratásba.
 • 1:51 - 1:55
  Jézus azt parancsolta nekünk, hogy imádkozzunk.
  Ez nagyon fontos, hogy imádkozzunk.
 • 1:55 - 1:57
  Van sok ember, aki minden nap imádkozik.
 • 1:58 - 2:02
  Sok ember például,
  a Mi Atyánkat imádkozza.
 • 2:02 - 2:05
  Mi Atyánk, aki mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved,
 • 2:05 - 2:08
  jöjjön el a te országod
  legyen meg ate akaratod
 • 2:08 - 2:11
  ahogy a mennyben
  úgy a földön is.
 • 2:11 - 2:13
  Ez a Mááté 6. fejezetben van.
 • 2:13 - 2:16
  Nagyon jó ezt az imádságot
  imádkozni.
 • 2:16 - 2:21
  De tudod nem ez az egyetlen imádság,
  amit Jézus megparancsolt, hogy imádkozzuk.
 • 2:21 - 2:26
  Nem csak azt mondta, hogy a Mi Atyánkat
  imádkozzuk itt.
 • 2:26 - 2:31
  Hanem azt is mondta, hogy imádkoznunk
  kell Istenhez, hogy küldjön ki munkásokat.
 • 2:31 - 2:34
  Ahogy Jézus is mondja.
 • 2:34 - 2:37
  De hányan is imádkozzák
  ezt valójában?
 • 2:37 - 2:42
  Ha most elmegyek a gyülekezetbe, templomba
  és megkérdezem: "Ki imádkozza a Mi Atyánkat?
 • 2:42 - 2:45
  Majdnem mindenki felemeli a kezét.
 • 2:45 - 2:49
  De ha azt kérdezem: Hányan imádkozzák ezt az
  imádságot, amit itt Jézus parancsol nekünk
 • 2:49 - 2:54
  hogy imádkozzunk Istenhez, hogy küldjön munkásokat.
  majdnem senki se emeli fel a kezét.
 • 2:54 - 2:57
  Ez pedig probléma.
 • 2:58 - 3:03
  Mert amit itt Jézus mond,
  az ugyanolyan igazság, mint amit
 • 3:03 - 3:05
  a Mi Atyánkban mondott.
 • 3:06 - 3:13
  De mit jelent az, amikor azt
  imádkozzuk, hogy Isten küldjön munkásokat?
 • 3:13 - 3:16
  Szeretném megnézni azt a szót, hogy
  "kiküldeni"
 • 3:16 - 3:19
  Azzal kezdeném, hogy
  olvasok a könyvemből:
 • 3:19 - 3:24
  "Van egy pár érdekes dolog abban,
  amit Jézus mond itt a Lukács 10.2-ben
 • 3:24 - 3:30
  Az első érdekes dolog, ahogy
  a Biblia fordítja Jézsu egyik szavát,
 • 3:30 - 3:37
  "kiküldeni". De a görög szó az, hogy
  "ekballo" azt is jelentheti kiűzni / kihajítani.
 • 3:37 - 3:46
  Az a szó, hogy "ekballo" ugyanaz a szó, mint
  amit a démonok kiűzésére, kihajítására használ.
 • 3:46 - 3:51
  Az első hely, ahol ezt a szót "ekballo"
  a Biblia használja
 • 3:51 - 3:56
  a Máté 10-ben van, ahol Jézus azt
  parancsolja, hogy démonokat űzzünk ki.
 • 3:56 - 4:02
  A Máté 10.7-8 azt mondja:
  " Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván:
 • 4:02 - 4:04
  'Elközelített a mennyeknek országa.'
  Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok,
 • 4:04 - 4:05
  halottakat támasszatok,
  ördögöket űzzetek (ekballo).
 • 4:05 - 4:07
  Ingyen vettétek, ingyen adjátok."
 • 4:07 - 4:12
  Amit itt látunk szó, hogy
  "kiküldeni" - "ekballo"
 • 4:12 - 4:15
  úgy is lehet fordítani,
  hogy kiűzni - kihajítani.
 • 4:15 - 4:21
  Hiszem, hogy ez többet mond el
  így hogy mit is jelent. Miért?
 • 4:21 - 4:25
  Mert a démonok nem akarnak kimenni.
 • 4:25 - 4:30
  A démonok nem akarnak elmenni.
 • 4:30 - 4:34
  Ezért a démonokat ki kell űzni
  vagy hajítani az emberekből.
 • 4:34 - 4:35
  Ugyanígy mi hívők, mi sem akarunk
  csak úgy kimenni az aratásba.
 • 4:35 - 4:40
  Nem akarunk kimenni
  és Jézusról beszélni.
 • 4:40 - 4:46
  Nem akarjuk ezt tenni, ezért gyakran
  szükségünk van kihajításra, kiűzésre.
 • 4:46 - 4:49
  Ez az amit ez jelent.
 • 4:49 - 4:56
  Ha elkezdessz imádkozni, és könyörögni,
  és kéred Istent, hogy hajítson ki, űzzön ki hívőket
 • 4:56 - 4:58
  az aratásba, és küldje őket ki,
  űzze őket ki, hajítsa ki,
 • 4:58 - 5:07
  akkor Isten erre válaszolni fog.
  Isten erre válaszolni fog.
 • 5:07 - 5:12
  És most, ebben az időszakban
  amikor élünk, épp vírus járvány van
 • 5:12 - 5:17
  és mindenfelé terjed, és az emberek
  bepánikoltak az egész világon
 • 5:17 - 5:21
  emiatt a korona vírus miatt, de én
  be akarok mutatni egy másik vírust,
 • 5:21 - 5:25
  egy vírust amely nem hoz félelmet,
  hanem amely vírus reménységet hoz,
 • 5:25 - 5:31
  ez életet fog hozni.
  Ezt a vírust úgy hívják, hogy Lukács 10.2b
 • 5:31 - 5:36
  Ezt a vírust úgy hívják, hogy
  Lukács 10.2b.
 • 5:36 - 5:44
  Erről szeretnék olvasni a könyvemből:
 • 5:44 - 5:49
  "Néhány évvel ezelőtt, hallottam egy vírusról
  ami elterjedt a világon.
 • 5:49 - 5:51
  Ezt úgy hívták, hogy
  Lukács 10.2b vírus.
 • 5:52 - 5:56
  Ez a vírus 2002-ben kezdődött
  amikor 2 fiatal elkezdett imádkozni
 • 5:56 - 6:00
  a Lukács 10.2b alapján.
 • 6:00 - 6:06
  Azért, hogy emlékezzenek erre az imádságra,
  ez a két fiú beállította az óráját, hogy
 • 6:06 - 6:09
  minden nap 10:02-kor reggel
  és 22:02-kor este csörögjön.
 • 6:09 - 6:16
  Amikor csörgött az óra,
  akkor megemlékeztek ezekről a szavakról
 • 6:16 - 6:22
  a Lukács 10.2-ben, és imádkoztak Istenhez,
  hogy küldjön ki munkásokat az artásba.
 • 6:22 - 6:27
  Azt láthatjuk, hogy Isten
  válaszolt az imáikra
 • 6:27 - 6:35
  mert most sok embert látunk a világon
  mindenhol, akik kimennek az aratásba,
 • 6:35 - 6:40
  és egyre több embert látunk,
  hogy ugyanazt az imát imádkozza."
 • 6:40 - 6:44
  hallelujja!
 • 6:44 - 6:49
  Ezt újra és újra látom.
 • 6:49 - 6:50
  Amikor elkezdtem imádkozni:
  "Istenem küldj ki munkásokat!
 • 6:51 - 6:54
  Küldj munkásokat az artásba!
  Küldj munkásokat az artásba!
 • 6:54 - 6:57
  Elkezdtem meglátni, hogy Isten
  megválaszolja ezt az imát.
 • 6:57 - 7:01
  Az elmúlt évben mi, én,
  Az Utolsó Reformáció
 • 7:01 - 7:06
  azok az emberek akikkel dolgozom,
  sok ezer munkást láttunk
 • 7:06 - 7:10
  akiket Isten kiküldött az aratásba.
 • 7:10 - 7:14
  Ezt kell imádkoznunk.
 • 7:14 - 7:17
  Imádkoznunk kell munkásokért,
  hogy kimenjenek az artásba.
 • 7:17 - 7:20
  Terjesszük el ezt a "vírust".
  Vedd az órádat, vagy az ébresztődet,
 • 7:20 - 7:26
  vedd a telefonodat,
  és állítsd be 10:02-re
 • 7:26 - 7:32
  minden reggel 10:02-kor
  és este 22:02-kor,
 • 7:32 - 7:37
  amikor megszólal
  az ébresztő az órán,
 • 7:38 - 7:42
  emlékezni fogsz, hogy
  mit mondott Jézus a Lukács 10:2-ben.
 • 7:42 - 7:44
  Mi fog történni ha ezt teszed?
  Először is emlékezni fogsz,
 • 7:44 - 7:48
  a figyelmed középpontja megmarad,
  és imádkozni fogsz,
 • 7:48 - 7:52
  hogy Isten küldjön ki munkásokat,
  űzzön ki, hajítson ki munkásokat az aratásba.
 • 7:52 - 7:56
  És meg fogod látni, hogy
  isten hogyan válaszol az imádra.
 • 7:56 - 7:59
  Mársodszor, azt is megtapasztalod, hogy
  Isten hogyan küld ki téged.
 • 7:59 - 8:03
  Miért? Mert ha beállítod az ébresztődet
  és minden nap jelez: bim, bam...
 • 8:03 - 8:07
  és a munkásokra gondolsz
  és imádkozol Istenhez:
 • 8:07 - 8:12
  Küldj ki munkásokat, űzz ki munkásokat,
  hajíts ki munkásokat,
 • 8:12 - 8:15
  egy rövid isőn belül érezni fogod,
  hogy valami felkavarodik benned.
 • 8:15 - 8:16
  Neked is ki kell menned.
 • 8:16 - 8:20
  Neked is ki kell nyitnod a szádat,
  és megosztanod Jézust.
 • 8:20 - 8:23
 • 8:23 - 8:28
 • 8:28 - 8:32
 • 8:32 - 8:37
 • 8:37 - 8:39
 • 8:39 - 8:43
 • 8:43 - 8:48
 • 8:48 - 8:51
 • 8:51 - 8:55
 • 8:55 - 9:00
 • 9:00 - 9:06
 • 9:06 - 9:11
 • 9:11 - 9:17
 • 9:17 - 9:19
 • 9:19 - 9:24
 • 9:24 - 9:28
 • 9:28 - 9:32
 • 9:32 - 9:36
 • 9:36 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:43 - 9:48
 • 9:48 - 9:51
 • 9:51 - 9:56
 • 9:56 - 9:59
 • 9:59 - 10:02
 • 10:02 - 10:07
 • 10:07 - 10:08
 • 10:08 - 10:12
 • 10:12 - 10:16
 • 10:16 - 10:20
 • 10:20 - 10:22
 • 10:22 - 10:26
 • 10:26 - 10:31
 • 10:32 - 10:35
 • 10:35 - 10:37
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:44
 • 10:44 - 10:49
 • 10:49 - 10:53
 • 10:53 - 10:58
 • 10:58 - 11:05
 • 11:05 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:23
 • 11:23 - 11:29
 • 11:29 - 11:35
 • 11:35 - 11:40
 • 11:40 - 11:48
 • 11:48 - 11:52
 • 11:52 - 11:57
 • 11:57 - 12:02
 • 12:02 - 12:05
 • 12:05 - 12:09
 • 12:09 - 12:12
 • 12:13 - 12:16
 • 12:17 - 12:20
 • 12:20 - 12:23
 • 12:23 - 12:29
 • 12:29 - 12:34
 • 12:34 - 12:40
 • 12:40 - 12:44
 • 12:44 - 12:49
 • 12:49 - 12:53
 • 12:53 - 12:55
 • 12:55 - 12:58
 • 12:58 - 13:00
 • 13:00 - 13:04
 • 13:04 - 13:07
 • 13:07 - 13:11
 • 13:11 - 13:14
 • 13:14 - 13:17
 • 13:17 - 13:21
 • 13:21 - 13:23
 • 13:23 - 13:26
 • 13:26 - 13:28
 • 13:28 - 13:32
 • 13:32 - 13:35
 • 13:35 - 13:38
 • 13:38 - 13:41
 • 13:41 - 13:43
 • 13:43 - 13:46
 • 13:46 - 13:52
 • 13:52 - 13:56
 • 13:56 - 14:00
 • 14:00 - 14:03
 • 14:03 - 14:08
 • 14:08 - 14:12
 • 14:12 - 14:14
 • 14:15 - 14:20
 • 14:20 - 14:22
 • 14:22 - 14:26
 • 14:26 - 14:28
 • 14:28 - 14:30
 • 14:30 - 14:34
 • 14:35 - 14:39
 • 14:39 - 14:40
 • 14:41 - 14:43
 • 14:43 - 14:46
 • 14:46 - 14:51
 • 14:51 - 14:56
 • 14:56 - 14:59
 • 15:00 - 15:05
 • 15:05 - 15:09
 • 15:09 - 15:13
 • 15:13 - 15:15
 • 15:15 - 15:17
 • 15:17 - 15:21
 • 15:21 - 15:24
 • 15:24 - 15:29
 • 15:30 - 15:33
 • 15:33 - 15:38
 • 15:38 - 15:43
 • 15:43 - 15:48
 • 15:48 - 15:52
 • 15:52 - 15:56
 • 15:56 - 16:00
 • 16:00 - 16:05
 • 16:05 - 16:08
 • 16:09 - 16:15
 • 16:15 - 16:18
 • 16:18 - 16:20
 • 16:20 - 16:24
 • 16:24 - 16:28
 • 16:29 - 16:33
 • 16:34 - 16:37
 • 16:37 - 16:40
 • 16:40 - 16:44
 • 16:44 - 16:48
 • 16:48 - 16:51
 • 16:51 - 16:55
 • 16:55 - 16:59
 • 16:59 - 17:01
 • 17:01 - 17:05
 • 17:05 - 17:07
 • 17:07 - 17:11
 • 17:11 - 17:19
 • 17:19 - 17:23
 • 17:23 - 17:26
 • 17:26 - 17:29
 • 17:29 - 17:32
 • 17:32 - 17:36
 • 17:36 - 17:37
 • 17:37 - 17:40
 • 17:40 - 17:46
 • 17:46 - 17:49
 • 17:49 - 17:53
 • 17:53 - 17:59
 • 17:59 - 18:01
 • 18:01 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:15
 • 18:15 - 18:17
 • 18:17 - 18:20
 • 18:20 - 18:24
 • 18:24 - 18:29
 • 18:29 - 18:32
 • 18:32 - 18:36
 • 18:36 - 18:40
 • 18:40 - 18:43
 • 18:43 - 18:46
 • 18:46 - 18:50
 • 18:50 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:58
 • 18:59 - 19:03
 • 19:03 - 19:06
 • 19:06 - 19:09
 • 19:09 - 19:13
 • 19:13 - 19:17
 • 19:17 - 19:20
 • 19:20 - 19:23
 • 19:23 - 19:27
 • 19:27 - 19:31
 • 19:31 - 19:34
 • 19:36 - 19:38
 • Not Synced
Title:
8: Küldj ki munkásokat - terjesszük el a Lukács 10.2b vírust
Description:

Hagyjuk abba azt, hogy azért imádkozzunk, hogy az aratnivaló bejöjjön a gyülekezetbe, hanem azért imádkozzunk, hogy a munkások menjenek ki az aratásba!

Megnéztük, hogy az aratás készen áll és sok az a aratnivaló, ahogy Jézus is mondja. Igen az aratás nem probléma. A probléma a munkások, te és én.
Erre a problémára a megoldás az ima, nem az az ima, hogy az aratnivaló jöjjön be a temlomba vagy gyülekezetbe, hanem az az ima, hogy a munkások menjenek ki az aratásba.

Olvassuk el együtt, hogy mit mond Jézus a Lukács 10.2-ben:

"Ezzel küldte ki őket: „Látjátok, milyen sok az aratnivaló, és milyen kevés az aratómunkás! Imádkozzatok hát, és kérjétek az Aratás Urát, hogy küldjön még több aratót, hogy a gabonáját learassák!" (EFO)

"Így szólt pedig hozzájuk: az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés, könyörögjetek tehát az aratás Urához, hogy vessen be munkásokat az ő aratásába." (Vida)

Igen, valóban el kell kezdenünk imádkozni, ahogy Jézus itt mondja.
Sokan manapság körbe a világon imádkozzák a Mi Atyánkot....
"Mi Atyánk aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is..."
Ez a Máté 6. fejezeteben van. Ez jól van így, de nem ez az egyetlen imádság, amiről Jézus megparancsolta, hogy imádkozzuk.
Jézus azt is megparancsolta, hogy ezt az imádságot is imádkozzuk, ami a Lukécs 10.2-ben van. Nagyon sok érdekes dolog van abban, amit itt Jézus mond a Lukécs 10.2-ben. Az első érdekes dolog, amit itt a Biblia úgy fordít Jézu sszavai közül, hogy "küldjön ki". De ez a görög szó, hogy ekballo azt is jelenti, hogy "kiűzni" vagy "kihajítani". Ugyanezt az ekballo szót használja a görög, amikor a démonok kiűzéséről, kihajításáról beszél. A Bibliában az első helyek egyikén ahol ezt az ekballo szót használja a Máté 10-ben van, ahol Jézus azt parancsolja, hogy űzzük ki a démonokat.

A Máté 10.7-8 azt mondja:
"és hirdessétek nekik: »Megérkezett hozzátok Isten Királysága!«
Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat és űzzétek ki (ekballo) a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok ezt a hatalmat, ezért ti is ingyen végezzétek ezt a munkát!" (EFO)

Igen így! Miért? Mert az emberek nem szeretnek elmenni.
Én sem szeretek elmenni. Ezért ki kell minket űzni (kihajítani) az aratásba!

Most éppen egy vírus terjed, de mi terjesszünk el egy másikat
a Lukács 10.2b "virust"!

Nézd meg a videót és tuddj meg többet erről a "vírusról", és kezdjük el terjeszteni!

Keress valakit a közeledben a térképen:
www.TLRmap.com

Isten áldjon
Torben Søndergaard

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:44

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions